fbpx
Skip to main content

Ознака: Сектор унутрашње контроле МУП

Закон за полицијске службенике не и за командира

Закон о полицији у делу који се односи на услове за привремено удаљење из службе је јасан и недвосмислен. Још једном у низу се показало како на папиру имамо одлична решења али је примена проблем. Тако у Полицијског управи Лесковац, тачније Полицијској испостави Медвеђа имамо ситуацију где је од стране Сектора унутрашње контроле (СУК) утврђено да постоји основана сумња да је командир  починио кривично дело Злоупотреба службеног положаја и предмет се налази у надлежном тужилаштву али командир и даље обавља своју функцију и да зло буде веће прогања запослене који су доследно, часно и морално обављали и обављају своје задатке те су указали на одређене пропусте и злоупотребе. О свему је од стране Синдиката српске полиције упознат диреткор полиције.

Синдикат српске полиције прати даљи развој ситуације и предузеће све законом прописане мере како би заштитио полицијске службенике.

У прилогу се налази допис упућен директору полиције, господину Владимиру Ребићу.

Сектор МФП: смењена начелница Мирјана Недељковић

     Београд, 09.09.2016. године, – Дневни лист „Блиц“ данас је пренео вест о сменама у министарству унутрашњих послова, и између осталог и одлуку министра унутрашњих послова, др Небојше Стефановића, да са места начелнице Сектора материјално-финансијских послова смени госпођу Мирјану Недељковић. Синдикат српске полиције поздравља и у потпуности подржава ту одлуку министра, сматрамо је исправном, мада можда мало и окаснелом, јер се Мирјана Недељковић заиста није снашла на том веома одговорном радном месту.
     Оно што јој ми као синдикат замерамо јесте то да Госпођа Недељковић, по доласку на место начелника Сектора, није обуставила набавке које је, под сумњивим условима, уговорио њен претходник на месту начелника, господин Жељко Којић, већ је дозволила реализацију и поделу неквалитетне службене обуће полицијским службеницима. Након нашег указивања министру и његовог налога Сектору унутрашње контроле да испитају комплетан поступак, као досадашњи резултат имамо поднете две кривичне пријаве против службеника тог Сектора МУП. Али ССП сматра да се на томе не сме и завршити, да службеници нижег ранга не могу једини да буду одговорни и кажњени. Такође, јако је занимљиво да се смена начелнице временски поклопила са нашом поново актуелизованом причом о мокрим ногама колега, и са првим извештавањем медија о томе. Занимљиво је и то да ће госпођа Недељковић остати упамћена и као начелница која је тражила и добила обезбеђење у виду наоружаног полицајца испред својих врата, што се раније није дешавало у овом Сектору.
     Као што је руководство Синдиката српске полиције небројено пута до сада поновило свој став да у нашим редовима има људи који заиста не заслужују да буду наше колеге, и да их никада нећемо бранити, али нећемо ни дозволити неосновано каљање било чијег имена, тако и сада поручујемо министру да смена начелнице није довољна. Потребно је извршити комплетну истрагу у Сектору и уколико буде доказа било каквих злоупотреба, од стране било ког појединца, захтеваћемо од министра да одговорне не само смени већ и процесуира. А након процесуирања, очекиваћемо и осуђујуће пресуде уз званичну објаву МУП кад одговорни буду правноснажно осуђени, јер ће се само на тај начин показати да са злоупотребама нема компромиса и да убудуће неки други начелници добро промисле пре него што се одлуче да злоупотребе свој положај.
     Синдикат српске полиције ће наставити да указује на све неправилности у МУП, за које добије сазнања. Неправилности је јако пуно, али је тешко прибавити релевантне доказе у тако сложеном и затвореном а добро разрађеном систему. За сада располажено подацима о пропустима и злоупотребама у београдском одељењу овог Сектора и како смо и најавили, припрема документације је у току и биће ускоро прослеђена Кабинету министра.
     Линкови ка вестима у „Блицу“ и „Ало“, о нашим активностима по питању службене обуће, као и вест о смени начелнице Недељковић:
Служба за информисање ССП

Борбене патике су и даље врућа тема у МУП

Синдикат српске полиције наставља борбу за утврђивање потпуне истине и свих чињеница у вези са спорном набавком борбених патика за припаднике полиције, обављеној током 2014. године. По нашим представкама поступао је Сектор унутрашње контроле, поједине невладине организације су такође пронашле неправилности у спроведеном поступку, а такође се укључила и Агенција за борбу против корупције ради окончања ове својеврсне саге која ето траје већ две године.

У међувремену, покренут је и кривични поступак против неколико запослених у Сектору за финансије, који још увек траје. Не желимо да прејудицирамо расплет нити то да ли су ти људи криви и зашта су криви, суд ће да то утврди, али одговр на питање да ли су једини одговрони у том ланцу једноставан је. Без сагласности људи на знатно вишим позицијама у Сектору и Министарству, није могао да буде спроведен поступак у којем је сваком лаику јасно да „негде шркипи“! А богами, и непријатно мирише! 

Наш допис упућен Агенцији преносимо у целости:

РEПУБЛИКA СРБИJA
AГEНЦИJA ЗA БOРБУ ПРOTИВ КOРУПЦИJE

Вeзa: Вaш aкт 014 Брoj:07-00-0168/2015-09 oд 10.08.2016. године

Поштовани,

У имe Синдикaтa српскe пoлициje зaхвaљуjeм сe нa кooпeрaтивнoсти и спремности Агенције за борбу против корупције да се укључи у проблем за који су сви полицијиски службеници Министарства унутрашњих послова Републике Србије веома заинтересовани.

Такође вам се захваљујемо на  вашем допису од 014 број 07-00-0168/2015-09 од 17. 11. 2015. године који смо примили 27.11.2015. којим сте нам доставили Извештаје о испитивању борбених патика од стране акредитованих лабораторија. На исте нисмо били у могућности да се изјаснимо у законском року од 15 дана из објективних разлога. Индикативно је, међутим, да су нам наведени Извештаји достављени у време наших најобимнијих активности везаних за неутрализацију, за полицијске службенике и све запослене у Министарству погубног „случаја“ – „анализа ризика“, у време када је преко 1000 запосленх у МУП-у страховало од добијања отказа због незаконитих распоређивања на радно место, а чак три месеца од нашег дописа вама да нисмо имали могућност увида у наведене извештаје.

С обзиром на наведено, а у циљу долажења до истине, осећамо се обавезним да то учинимо сада:

Са жаљењем констатујемо да је МУП Р Србије  био у прилици да много раније, директно Синдикату,  достави наведене Извештаје, чиме би се одмах на почетку превазишао барем део „проблема“, јер смо исте тражили 19.01.2015. године преко овлашћеног лица Синдиката у складу са Законом о доступности информација, али одговорна лица у МУП-у то нису учинила из само њима знаних разлога. Такође смо се дана 15.01.2015. године истим захтевом обратили директору фирме „Гепард д.о.о“ г. Мирославу Танацковићу, али  нисмо добили никакав повратни акт, нити нам се ико из фирме на било који начин обратио.

Наведени Извештаји сами по себи нису гаранција квалитета готових борбених патика зато што „пoстoje индициje дa MУП ниje oдгoвaрajућe спрoвeo квaлитaтивни приjeм, jeр je тoкoм зaвршнe кoнтрoлe aкрeдитoвaнa лaбoрaтoриja рeдoвнo приjaвљивaлa дa прeдaти узoрaк ниje дoвoљaн зa спрoвoђeњe свих трaжeних прoвeрa. Брoj узoрaкa кojи сe дoстaвљa нa испитивaњe дeфинисaн je Угoвoрoм13, aли сe нe мoжe утврдити дa ли je MУП пoтпунo пoштoвao oвe oдрeдбe Угoвoрa. Taкo­ђe, у дoкумeнтaциjи кojу je MУП дoстaвиo oргaнизaциjи ДРПКO нису прoнaђeни зaписници MУП-a o квaлитaтивнoм приjeму испoручeнe рoбe.“[1]

Пример: Извештај о испитивању „Профилаба“ бр. 103014 са датумом завршеног контролисања од 16.09. 2014. године, на основу захтева МУП 064-2 број 507/14 од 10.09.2014. године.

Иако у напомени Извештаја стоји да „елементе квалитета, који су дефинисани у техничким карактеристикама, а нису приказани као резултат испитивања (отпорност на наизменично превијање, сила цепања клином, време продирања воде-хидрофобност) није било могће испитати јер величина достављеног узорка није била довољна да се из њега припреме адекватне епрувете које су прописане референтним стандардима“ изводи се Закључак:

„На основу визуелног контролисања и резултата извршених лабораторијских испитивања приказаних у овом Извештају, констатујемо да је квалитет борбених патика за потребе Дирекције МУП усаглашен са дефинисаним захтевом.“

Дакле, само на основу визуелног прегледа, а без лабораторијских испитивања, донет је закључак да су отпорност на наизменично превијање, сила цепања клином и водопропустљивост борбених борбених патика у складу са дефинисаним захтевима. Необично, зар не?!

И даље остајемо ускраћени за питања: да ли у Министарству постоји извештај о квантитативном и квалитативном пријему патика, да ли је вршена међуфазна контрола и да ли постоји извештај о томе, да ли постоји извештај о контроли патика од стране МУП-а на основу документације, као и да ли је извршен квантитативни и квалитативни пријем робе у складу са процедуром, јер о томе не постоји записник, односно, такав записник нам није достављен.

Осим тога, било би добро да је МУП пружио било какво образложење због чега је „Гепард д.о.о.“ фалсификовао декларацију која је ишла уз борбене патике, а према којој је контролу квалитета борбених патика извршила „Alpha Control d.o. o“ из Новог Сада. Потврда да се ради о фалсификату (а фалсификовање је кривично дело) је и изјава директора лабораторије из Новог Сада, који је негирао да је његова фирма вршила испитивања било какве обуће за потребе МУП-а. Није јасно због чега МУП „покрива“ одговорна лица у „Гепарду“ која су починила кривично дело.

Да  и сами Извештаји нису гаранција квалитета борбених патика потврђују и речи Љубомира Петровића, директора лабораторије „Alpha control doo“ из Новог Сада чији назив је фалсификован на декларацијама које је достави „Гепард д.о.о“:

 „Moрaтe дa знaтe дa je jeднo узoрaк кojим сe дoбиje тeндeр нaпрaвљeн квaлитeтнo пo тeндeр­скoj дoкумeнтaциjи, a другo рoбa кoja сe кaсниje испoручуje у мaгaцинe лoшeг квaлитeтa (2–5 путa jeфтиниja), кojу никo нe кoнтрoлишe (ту je oдгoвoр нa свe тeндeрe у Р. Србиjи).“ [2]

Што се тиче навода из дописа МУП-а да у Централни магацин „није враћен ниједан пар борбених патика због водене пропустљивости“, важно је напоменути да полицијским службеницима уопште није указано да имају право да обућу, не само ону која пропушта воду, већ и ону која се одлепљује, могу да рекламирају, као и да, због опште ситуације у МУП кад се на све стране прети отказима, међу запосленима влада страх да се због таквих „ситница“ замерају старешинама.

Желимо овом приликом да укажемо на још један облик, према нашем мишљењу, малверзације у вези са набавком борбених патика за МУП, а на који вам претходном приликом можда нисмо обратили довољну позорност.

Један број  борбених патика дошао је у кутијима које ни на који начин нису означене, било неким натписом, било неком декларацијом, тако да се не може једноставно закључити ко је њихов произвођач, односно набвљач. Такође, у неким кутијама су стајале декларације и предузећа „Круник“ из Београда које је учествовало на тендеру, али и предузећа „Сандра-Corpico“ из Пожаревца, које, према јавним подацима са званичне презентације МУП-а није учествовало на тендеру или бар ми не располажемо подацима о томе.

С тим у вези се намеће закључак да предузеће „Круник“ из Београда, које је, према јавно доступним подацима из АПР-а, у години када је доставило понуду на тендеру имало само једно запослено лице, није могло бити произвођач борбених патика и да је за те послове ангажовало наведено предузеће из Пожаревца, што је морало бити познато овлашћеним и одговорним лицима у Министарству. Очито је да се ради о (не)вештом заобилажењу прописа, јер је МУП, фактички, склопио уговор са посредником, а то је могао учинити директно са произвођачем, чиме би и укупна цена, вероватно била нижа, јер не би било „провизије“ посредника. Податке вам достављамо на знање и даље коришћење, а са циљем да се утврди да ли је у наведеном поступку било кршења закона и прописа.

Из свега наведеног, очито је да МУП Р Србије није пружио ниједан материјални доказ којим би се оповргле сумње ССП да није извршен квантитативн и квалитативни пријем патика, да од стране МУП-а није вршена међуфазна контрола, као и да не постоји извештај о контроли патика на основу документације, а што је МУП био обавезан да уради и без наше реакције. Чак и да се накнадно докаже да извештаји наведеном постоје, кривица за „проблем“ није на ССП, већ на ономе ко је одбио да нам достави тражену документацију.

Иако је непобитно утврђено да је фирма „Гепард д.оо.о“ фалсификовала декларацију за обућу према којој је фирма „Аlpha  control d.o.o.“ из Новог Сада вршила лабораторијска испитивања борбених патика за МУП, према одговорним лицима из „Гепарда“ нису предузете никакве мере, чиме је, практично, одговорном лицу у „Гепарду“ пружена подршка.  Занимљивоје да „ Аlpha  control d.o.o. “ чак није ни акредитована за испитивање производа од коже, текстила и обуће. Поставља се питање зашто су одговорна лица из „Гепарда“ то учинила, ако већ постоје прописни извештаји других акредитованих алабораторија.

Додатно, чињеница је да се као добављач или произвођач (остаје нејасно) борбених патика за потребе МУП-а јавља предузеће „Сандра-Corpico“ из Пожаревца које није учествовало на тендеру, а расположива сазнања указују да се фрима „Круник“ из Београда, која је прошла тендерски процес, а која је имала само једног запосленог, јавља само као посредник између наведене фирме из Пожаревца и МУП-а, чиме је оштећен буџет Републике Србије.

Наведене податке би требало додатно проверити у циљу њихове потврде или демантовања. Молимо вас да нас о резултатима провере обавестите у писаном облику.

„Угoвoр o нaбaвци са „Гепардом“ је зaкључeн нaкoн истeкa зaкoнскoг рoкa, бeз oбрaзлoжeњa MУП-a. Пoстигнутa цeнa je зa 30% нижa oд прoцeњeнe врeднoсти (прeкo 20 милиoнa динaрa) и чaк 10 милиoнa динaрa нижa oд првe слeдeћe пoнудe, aли нeмa oбрaзлoжeњa зaштo ниje oкaрaк­тeрисaнa кao нeуoбичajeнo нискa.“ [3]

Кoнaчни рoк зa рeaлизaциjу пoслa биo je 90 дaнa oд зaкључeњa угoвoрa o нaбaвци измeђу MУП-a и прeдузeћa „Гeпaрд” дoo, 15. 7. 2014. (Угoвoр). Дaклe крajњи рoк зa испoруку угoвoрe­нe кoличинe биo je 15. 10. 2014. Збoг утврђeних нeдoстaтaкa кoд гoтoвих пaтикa, oвaj рoк je, кривицoм „Гeпaрдa“, прoдужeн најмање дo пoлoвинe дeцeмбрa мeсeцa. Прeмa Угoвoру o oвoj нaбaвци, MУП имa прaвo дa зa свaки дaн прeкoрaчeњa рoкa нaплaти 0,2% врeд­нoсти нeиспoручeнe рoбe, штo прeмa кaлкулaциjи зa 5200 пaри oбућe изнoси 494.364 динaрa. Нeмa дoкaзa дa je MУП нaплaтиo oвe пeнaлe. [4]

Запослени у МУП нису упознати са могућношћу да је технички неисправну обућу могуће заменити, нити су упознати са процедуром у вези са тиме.

Напомињемо да су се сва наша истраживања односила искључиво на оно што се може сматрати испуњавањем захтева из спецификација у конкурсној документацији, а да су наша сазнања од колега са терена која се односе на удобност поменуте обуће, која је ништа мање битна када се говори о квалитету, још поразнија него када је у питању водопропустљивост  и одлепљивање ђонова.

Све ово, као и чињеница да  Треће основно тужилаштво у Београду по предмету KT. Бр. 4714/2015 спроводи истрагу против више запослених лица у МУП који су били ангажовани на наведеним пословима, јасно упућује у исправност наступа и закључака ССП и указује на потребу отворенијег приступа Министарства према синдикатима и запосленима, на потребу благовременог и потпуног информисања запослених од стране Министарства о свим питањима битним за запослене, као и на потребу принципијелног поштовања Закона о доступности информација од јавног значаја од стране Министарства, како би се створиле системске претпоставке за смањивање простора за корупцију у Министарству. Правно је недопустиво а морално неприхватљиво да МУП на било који начин одбије да поступи у складу са легалним захтевом синдиката и одбије, на овај или онај начин, да му пружи тражене информације у складу са Законом о доступности информација од јавног значаја.

У свему томе значајну улогу би требало да има и Агенција за борбу против корупције.

У име Синдиката српске полиције примите изразе нашег најдубљег уважавања.

Председник
Лазар Ранитовић

[1]Aнaлизa сврсисхoднoсти jaвнe нaбaвкe бoрбeних пaтикa у Mинистaрству унутрaшњих пoслoвa Рeпубликe Србиje“, стр. 13, аутори Зоран Башић и Ненад Радојичић, Друштво за борбу против корупције, Издавач Београдски центар за безбедносну политику,  јул 2016

[2] „Aнaлизa сврсисхoднoсти jaвнe нaбaвкe бoрбeних пaтикa у Mинистaрству унутрaшњих пoслoвa Рeпубликe Србиje“, стр 11,  аутори Зоран Башић и Ненад Радојичић, Друштво за борбу против корупције, Издавач Београдски центар за безбедносну политику, јул 2016

[3] Исто, стр. 5,

[4] Исто, стр. 12

О не/квалитету униформе и обуће раније смо писали у неколико наврата а текстове можете погледати на следећим линковима:

Чизма главу чува…

ИСТРАЖУЈЕМО: Нова униформа лошег квалитета?

Како је Гепард хтео да поједе Алфу

Служба за информисање ССП

Начелник СУК о тесту интегритета: како се тестира поштење полицајаца?!

Ситуација један: полицајци одељења за сузбијање наркотика претресају стан ухапшеног дилера дроге. Један од њих у купатилу налази баде мантил са новчаницом од 100 евра. Да ли ће новац ставити у свој џеп? Ситуација два: полицијска патрола је послата да обезбеди украдени аутомобил, паркиран на улици. У њему се налази скупоцени „ајфон”. Да ли ће полицајац доћи у искушење и телефон, вредан неколико стотина евра, узети и задржати за себе? Ситуација три: саобраћајци уочавају возача који прелази преко пуне линије и заустављају га. Грађанин признаје грешку и са њима започиње расправу. Да ли ће полицајац од возача затражити десетак евра да би „зажмурио” на прекршај?

Ово су свакодневне околности у послу полицајца. Међутим, он неће знати да ли је реч о уобичајеној ситуацији или управо полаже такозвани тест интегритета Сектора унутрашње контроле МУП-а Србије. Реч је новом овлашћењу унутрашње контроле која ће открити корумпиране полицајце.

Основни циљ СУК-а је генерална превенција, а не хапшење полицајаца. То значи да када саобраћајац заустави возача, он не зна да ли је то грађанин или припадник унутрашње контроле”, каже за „Политику” Милош Опарница, начелник СУК-а и помоћник министра унутрашњих послова.

Нова антикорупцијска метода је симулација стварне животне ситуације по унапред утврђеном сценарију који се не може мењати. „Код теста интегритета нема провокације кривичног дела, инспектор СУК-а не сме полицајцу да нуди новац”, објашњава Опарница суштину овог теста. На констатацију да је остављен новац у баде мантилу провокација кривичног дела, начелник тврди да није, јер, како наводи, полицајац размишља о сразмери последица и добити. За мали новчани износ не исплати му се да ризикује губитак посла.

Полицајац који је тестиран на корупцију биће обавештен о томе. Уколико је „позитиван”, значи да је прошао тест, а ако је „негативан” против њега се покреће поступак. Међутим, не значи да они који су прошли тест неће поново бити проверавани. Начелник СУК-а каже да су искуства страних полиција, које већ увелико примењују овај тест, таква да многи „падну” на ретестирању.

Тесту интегритета мора да претходи сумња, односно обавештајни податак или пријава грађана да је одређени полицајац корумпиран, као и анализа ризика. Нема насумичног бирања „жртве”, јер је, наводи Опарница, тест интегритета скуп посао и он неће бити рађен серијски. „Неколико успешно обављених тестова интегритета би у Србији променило стање у борби против корупције у полицији”, каже Опарница. За почетак, неопходна је одговарајућа опрема и новац. „Потребна нам је и засебна зграда, гаража, радионица. Најидеалнија и најјефтинија комбинација је да се тест обавља са различитим аутомобилима”, наводи Опарница.

Иницијативу за покретање „теста интегритета” моћи ће да наложи осам људи у полицији – директор, министар и његови помоћници. Осим теста интегритета СУК ће почети да примењује још две новине у борби против корупције – проверу промене имовинског стања и анализу ризика корупције. „Анализа ризика, провера имовног стања и тест интегритета су систем спојених судова. На основу анализе ризика и процене корумпираности сваког радног места, одређени делови полиције даваће на увид имовинско стање које може да буде индикатор за тест интегритета.

Имовинске карте мораће да приложе министар, помоћници министра, државни секретари, секретар и директор полиције. По новом закону, имовинске карте на увид ће давати одређени број начелника и шефова у МУП-у, као и полицајци на високоризичним радним местима. То могу да буду запослени на посебно осетљивим пословима (сузбијања наркоманије и примени посебних доказних радњи као што је прислушкивање).

СУК је прошле године поднео 168 кривичних пријава против 173 полицајца и 65 грађана. Пријавама је обухваћено 335 кривичних дела, међу којима су најбројнија примање мита (111) и злоупотреба службеног положаја (86), превара (37), несавестан рад у служби (23) и давање мита (21). Ухапшен је 51 полицајац и 29 грађана. У 2015. години поднета је 31 кривична пријава против руководилаца у МУП-у. Међу њима су два полицајца највишег ранга и више начелника управа.
———————————————————————————-

Шта треба да зна министар

На поједине оптужбе да рад СУК-а зависи од воље министра унутрашњих послова, Милош Опарница каже да је први човек МУП-а увек информисан о ономе што би требало да зна, али да не може да утиче на рад или да стопира истрагу. „Тужилац води истрагу, а ми поступамо по његовим налозима. Када спознамо да постоје елементи кривичног дела, дужни смо, по Закону о кривичном поступку, да без одлагања о томе обавестимо тужиоца. О томе се сачињава службена белешка. Тиме је онемогућено да министар утиче на рад СУК-а”, каже Опарница.
———————————————————————————–

Ко контролише унутрашњу контролу

Милош Опарница тврди да није било случајева да су његови запослени „ухваћени” у кривичном делу. Као доказ поузданости наводи прошлогодишњу акцију „ревизор”, која је после 13 месеци истраге довела до хапшења 41 особе на граничном прелазу Бачки брег.

„За то време ниједан оперативни податак није процурео”, каже Опарница.

Рад СУК-а изнутра контролише комисија коју формира министар унутрашњих послова, а чине је два помоћника директора полиције и један представник СУК-а. Спољну контролу обавља скупштински Одбор за безбедност и унутрашње послове, судови, тужилаштва, повереник за информације од јавног значаја, заштитник грађана и други.

Колеге их не воле, али их поштују!

Како на запослене у СУК-у гледа остатак полиције? „Никоме ништа не можемо да учинимо, завршимо, нити да опростимо. Нас нико не воли. То и не тражимо, већ само да нас поштују. Сви имамо пријатеље из других организационих јединица, са факултета, из комшилука. Оно што радимо је строго поверљиво и службена тајна“, наводи Милош Опарница.

Служба за информисање ССП