Skip to main content

Ознака: УГП

Састанак делагације ССП у Палати Србија

Делегација Синдиката српске полиције коју су представљали: председник Лазар Ранитовић, генерални секретар Дарко Оцокољић и чланови Главног одбора Срђан Трајковић и Јелена Тасић обавила је протекле недеље састанак са представницима послодавца у Палати Србија у Београду којом приликом се разговарало о следећим темама:

 • Предлог за унапређење рада на ЈИС-у.

Предлажемо да ИТС служба у апликацији „Оперативне претраге“ дода једно поље да понуди регистрацију „ПИЛ“ обрасца и да избаци опцију да се евидентирају остали подаци као што су: место, време, друштво, возило. Сам образац „ПИЛ“ садржи све ове податке, непотребно се понавља и компликује рад- једним кликом након уношења на систем могуће је одштампати ове податке и учинити их доступним по потреби. Ово би умногоме олакшало рад на терену где би након дуго година уместо усложњавања послова знатно убрзали и упростили рад полицијским службеницима. Уједно је тражено побољшање апликације за УГП како би приликом провере лица и скенирања докумената кроз потражну делатност одах био доступан податак да ли је за ту земљу потребна виза.

Од стране представника послодавца поздрављена је оваква иницијатива које је уједно окарактерисана као веома корисна и конструктивна. Што се тиче саме реализације након потпунога сагледавања техничких могућности приступиће се евентуалној реалзацији предложеног. До тада ће се наставити по садашњој праски са постојећим решењима.

 • Паљење возила полицијских службеника

У протеклих месец дана забележено је паљење аутомобила полицијских службеника широм Србије. Имамо случајеве у Тутину где је запаљено путничко возило (п/в) заменику командира, Нови Сад где је запаљено п/в заменици начелника интервентне јединице полиције, Ниш колеги из Одељења криминалистичке полиције, Сомбор где је запаљено п/в саобраћајном полицијском службенику итд. Знамо да је МУП предузео све мере и радње у циљу проналаска извршилаца. Такође нам је познато да је директор сазвао састанак са свим начелницима ПУ поводом насталих догађаја, знамо и да су начелници одржали састанке у својим ПУ. Оно што нам није познато јесте да ли су у било ком случају пронађени извршиоци ових кривичних дела сем у Нишу? Да ли се ради о реваншизму у вези акције „Надзор и контрола“ или су пак мотиви различити? Полицијски службеници су забринути и овакви случајви морају бити приоритет Министарства. Да ли ће МУП сносити део трошкова поводом материјалне штете која је настала на приватној имовини запослених, а у вези са радом?

Надлежне службе у Министарству унутрашњих послова предузимају све мере и радње из своје надлежности у циљу проналаска извршилаца предметних кривичних дела и спровођења судским органима. Неки случајеви су расветљени док је у другим истрага и даље у току. Када је у питању материјална накнада штете, не постоје законске могућности за тако нешто када је у питању послодавац, док ће након расветљавања оштећени у поступку поднети имовинско-правни захтев ради накнаде штете, те на тај начин у потпуности бити обештећени.

 • Станица граничне полиције Сјеница и Трговиште

На претходном састанку добили смо информације од представника УГП да неће доћи до гашења СГП Сјеница и Трговиште, односно да ће наставити да егзистирају као полицијска одељења и да ће запослени наставити рад у ПО о чему постоји и аудио снимак. Од начелнице Сектора људских ресурса, госпође Катарине Томашевић добили смо допис у којем стоји да ће ипак доћи до гашења СГП Сјеница и Трговиште и да неће доћи до формирања ПО, односно да ће свих запослени у садашњим станицaма бити распоређени по другим СГП. Представник УГП је очито обмануо делегацију ССП, али и остале колеге на самоме састанку због чега ће ССП поднети иницијативу за покретање дисциплинског поступка против представника УГП при радној групи за сарадњу са синдикатима због нарушавања међуљудских односа.

Начелник УГП, генерал полиције Миленко Божовић изјавио је како је дошло до неусаглашавања те је у питању неспоразум који је за последицу имао два различита одговора на питање у вези са систематизацијом СГП Сјеница и Трговиште. Оно што је дефинитивно и тачно јесте да неће доћи до гашења организационе јединице и распоређивања запослених на друга радна места у друге орг. јединице. Једина измена јесте организационе природе где ће станице прећи у полицијска одељења граничне полиције.

 • Станица граничне полиције Бачки Брег

Запослени у СГП Бачки Брег поднели су Секретаријату и Сектору људских ресурса Захтев за вансудско поравнање јер нису примали накнаду за долазак и одлазак са рада у временском интервалу од 18 месеци у периоду од пре 2 године. Именовани су прихватили апел СЉР те нису поднели тужбе против МУП како не би стварали додатне трошкове да би им на крају усмено предочиле старешине да не постоје услови за вансудско поравнање. Обзиром да није наступило застаревање утужења, поставља се питање како је могуће да они примају путне трошкове сада, а да у том интервалу нису имали право? Напомињемо да је искључиво осионошћу помоћника начелника РЦ према Мађарској приликом инструктивно-контролне делатности наложено руководиоцима СГП Б. Брег да ова лица немају право и да им се не шаљу захтеви за накнаду трошкова доласка и одласка са рада. Тада је ССП на месечном састанку поставио ово питање, утврђено је право запосленима на путне трошкове и исти су од наредног месеца уредно примали накнаду.

Уколико експедитивно ово питање не буде решено достављањем споразума и исплатом, запослени немају другога избора него да поднесу тужбу надлежном суду. Начелник управе граничне полиције, генерал Миленко Божовић изјавио је да ће се у најкраћем року извршити додатне провере и да ће се након тога у зависности од добијених информација поступити.

Служба за информисање

Бобан Ђорђић

 

МАРТОВСКИ МЕСЕЧНИ САСТАНАК У КАБИНЕТУ

Београд, 12.3.2018 – У Палати Србија одржан је и трећи овогодишњи месечни радни састанак представника Синдиката српске полиције и Радне групе за сарадњу са синдикатима у МУП-у. Састанком је, у одсуству државног секретара Дијане Хркаловић, председавао помоћник директора полиције Слободан Мелешић. Делегацију ССП-а чинили су председник Лазар Ранитовић, генерални секретар Виктор Ратковић и чланови Главног одбора Срђан Трајковић и Мирослав Лазаров.

Разговарало се о следећим темама:

1. Репрезентативност ССП-а

 • Приликом утврђивања репрезентативности ССП-а учињено је више неправилности, пропуста и незаконитости, а све на штету ССП-а. Обатио нам се велики број колега за који тврди да је фалсификован њихов потпис на приступницама синдиката који су оспоравали репрезентативност ССП-а. Такође, одређени број колега се нашао као кредитор НСП-а иако заправо и није члан НСП-а или је учлањен мимо своје воље и знања. Запослени нам достављају своје изјаве, обраћају се за помоћ правног заступника како би у редовном поступцима остварили своја права. Веома важно је истаћи и чињеницу да је 1.021 приступница НСП-а и 60 приступница НПСС-а била са датумом 24.1.2018 (иако је ССП захтев за утврђивање репрезентативности поднео 23.1.2018), па се такве приступнице не могу узети у обзир.
 • Председавајући је саопштио да је реч о питањима која су изван надлежности ове Радне групе и да стога не могу дати никакве конкретне одговоре на ову тему.

2. Ретроактивни обрачун радних сати у ОЖ у Краљеву

 • Реч је о теми која је „на столу“ дуже време, па чак и са састанцима са Радном групом. Иако је договорено, запосленима још увек нису понуђени споразуми за вансудско поравнање. Тражимо објашњење.
 • Драган Цветковић, помоћник начелнице Сектора за људске ресурсе, изјавио је да ће договор бити испоштован; да је логистици ОЖ у Краљеву достављен јасан налог са захтевом за доставу конкретних података и документације, да ће до краја недеље ти подаци и документација бити достављени Сектору за људске ресурсе, који ће потом припремити споразуме о вансудском поравнању и доставити их на потписивање, након чега ће уследити исплата, а у складу са динамиком која се договори са Сектором за материјално-финансијске послове.
 • Срђан Трајковић је указао на то да логистика ОЖ у Краљеву није добро разумела постављени им захтев и да ће доставити све налоге за прековремени рад, уместо само да достави податке за оно радно време за које нису били издати налози за прековремени рад, те је тражио да се додатно информишу. Истовремено је поставио питање у ком року запослени могу очекивати достављање споразума о вансудском поравнању, те упозорио да уколико се са тим буде отезало, да ће запослени та своја потраживања захтевати судским путем.
 • Цветковић је одговорио да ће бити остварен контакт и да ће се све завршити врло брзо, те да запослени ОЖ у Краљеву могу очекивати да ће им споразуми о вансудском поравнању бити достављени до краја марта.

3. (Не)поступање по депеши Сектора за људске ресусре о непокретању дисциплинских поступака на основу сваке, па и неосноване иницијативе

 • У пракси се стиче утисак да ова депеша није у битнијој мери утицала на смањење неоснованих покретања дисциплинских поступака, а самим тим и на трошкове правних заступника запослених које потражују од МУП-а после поступака у којим није установљена дисциплинска одговорност запослених.
 • Драган Цветковић је појаснио да је реч о инструктивној депеши која је имала за циљ смањење трошкова МУП-а, а због вођења очигледно неоснованих поступака, те да се ту пресушују све ингеренције Сектора за људске ресурсе, а посебно имајући у виду чињеницу да су дисциплинске старешине самосталне у свом раду и одлучивање.

4. Заказивање састанака у подручни полицијским управама

 • Већ дуже време чекамо на састанке у ПУ Краљево, ПУ Чачак и ПУ Сомбор. Локално руководство једноставно се оглушује о захтеве за оваквим састанцима. Састанци су неопходни јер без дијалога, нема сарадње и решавања проблема, а који су евидентни у наведеним ПУ. Због свега тога захтевамо да се преко Дирекције полиције или на други начин „са врха“ МУП-а ови састанци закажу што пре, те да се убудуће ти састанци одржавају редовно, без потребне додатне интервенције „са врха“, јер је ССП организација која окупља и штити интересе сада већ 8.000 запослених, а проблеми запослених су не само њихови проблеми и проблеми ССП-а, већ и проблеми њихових руководилаца.
 • Председавајући Слобдан Малешић је одговорио да ће начелници ПУ Краљево, ПУ Чачак и ПУ Сомбор бити контактирани и да ће током наредне недеље бити одржани састанци са представницима ССП-а, поштујући наравно обавезе и могућности тих начелника и представника ССП-а.

5. Солидарна помоћ из 2016. и 2017. године

 • Када ће запослени који су предали захтеве за солидарну помоћ у 2017. години добити решења како би евентуално могли да уложе жалбе на решења у случајевима када је њихов захтев одбијен?
 • Драгиша Анђелковић, шеф Одсека за сарадњу са синдикатима, навео је да су сви захтеви за солидарну помоћ из 2016. године решени, осим оних поступака где је Жалбена комисија Владе наложила понављање поступка.
 • Што се тиче захтева из 2017. године запримљено преко 3.000 захтева, да је највећи број решен, да се по осталим захтевима континуирано ради, те да ће сви који су поднели захтев, без обзира на то да ли им захтев одбијен или одобрена помоћ, добити решења.
 • Виктор Ратковић поставио питање шта је са појединим случајевима где су запослени добили одбијајућа решења са образложењем да у остављеном им року од 10 дана од дана пријема обаветења нису допунили своје захтеве, иако су запослени то учинили у том року?
 • Анђелковић је одговорио да ти запослени у оквиру жалбе на решење опишу ту ситуацију, приложе доказе о датуму када су примили обавештење и о датуму када су послали захтевану документацију, те да ће Сектор за људске ресурсе, по пријему тих жалби, уколико је пропуст евидентан – захтеве наново размотрити и у случају основаности одобрити одговарајући износ помоћи.

6. Померање датума исплате зараде запосленима

 • Због исплате првог дела фебруарске плате 2. марта и неизвесности исплате другог дела фебруарске плате, те будуће динамике исплате плата, међу запосленима је настало оправдано узнемирење, посебно код оних који су кредитно задужени, а што је случај са већином колега. Због тога је потребно да МУП да прецизне одговоре и објашњења на ову тему, а како би се прекинула настала конфузија и избегле манипулације запослених.
 • Драго Бјелица, заменик начелника Сектора за материјално-финансијске послове је кратко одговорио да ће исплата другог дела фебруарске плате бити 20. марта, те да ће се убудуће плата исплаћивати динамиком 5. и 20. у месецу.
 • На питање Лазара Ранитовића због чега је исплата првог дела фебруарске плате била 2. марта – чланови Радне групе су остали неми.
 • На питање Лазара Ранитовића због чега МУП није обавестио запослене о „ванредној“ исплати плате, те зашто још увек није обавестио запослене о будућој динамици – Драго Бјелица је одговорио да није био у прилици да обавести запослене у вези са „ванредном“ исплатом, јер је и за њих у Сектору за материјално-финансијске послове био изненађујући захтев Трезора за ту „ванредну“ исплату. Што се тиче обавештења запослених да о будућој динамици исплате плата, Бјелица је одговорио да ће свим организационим јединицама бити упућена депеша о новим роковима достављања података у вези са исплатом плата и о новим терминима исплата плата.

7. Проблеми УГП у вези са применом Правилника о путним трошковима

 • Иако су прошле године од почетка примене Правилника о путним трошковима, очигледно да се Правилник још увек не примењује у потпуности у свим организационим јединицама МУП-а, тачније што се умањења месечне претплатне карте врше и мимо случајева када је запослени користио годишњи одмор или плаћено одсуство или је био на боловању или службеном путу. У вези са овим послат је и допис Сектору за материјално-финансијске послове.
 • Мирослав Лазаров и Лазар Ранитовић су појаснили да овај проблем постоји у свим РЦГП, осим у РЦГП према БиХ и да је потребно што хитније решавање овог проблема, по потреби и састанцима представника РЦГП и представника ССП-а. Појашњено је да се висина превоза неосновано и погрешно умањује и најчешће у случају када запослени у датом месецу користио слободне дане по основу прерасподеле радног времена, тј. вишка сати остварених у претходним месецима.
 • Начелник УГП генерал Миленко Божовић је саопштио да он и УГП нису били упознати са овим проблемом, а из разлога што у УГП стижу готови, обрађени подаци, па евентуалне неправилности у начину обрачуна на нивоу РЦГП нису видљиве. Од Драга Бјелице је тражио да му доставио предметни допис ССП-а и депешу којом је Сектор за материјално-финансијске послове појаснио правилан обрачун путних трошкова, а како би интерном депешом наложио будуће поступање. Уједно је позвао ССП да о свим конкретним случајевима неправилног обрачуна путних трошкова известе УГП, а како би се праворемено реаговало и неправилности отклониле.

Генерални секретар ССП
Виктор Ратковић

ОДУЗИМАЊЕ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА ЈЕ НЕЗАКОНИТО: ГЕНЕРАЛЕ, ПОВУЦИТЕ ДЕПЕШУ!

Дана 3.1.2018. године организационим јединицама Управе граничне полиције упућена је депеша којом се забрањује коришћење мобилних телефона, таблета и других приватних електронских уређаја у кабинама на граничним прелазима. Истовремено сте командирима станица граничне полиције наложили да обезбеде одговарајућу просторију/простор (металну касу или други погодан, обезбеђен простор) где ће полицијски службеници приликом отпочињања рада одложити своје уређаје, а након завршетка рада их преузети. У депеши се наводи да је разлог издавања оваквих наредби то што употреба наведених уређаја доводи до смањења пажње полицијских службеника, неадекватног и непотпуног обављања граничне контроле, а што у коначности резултира пропустима у раду у виду непотпуне граничне контроле, удаљавања лица са граничног прелаза пре завршене граничне контроле, предуго задржавање лица током граничне контроле и слично.

У допису упућеном начелнику УГП генералу полиције Миленку Божовићу председник ССП Лазар Ранитовић истиче да ССП разуме ову проблематику, али да се не можемо сагласити са мерама наложеним депешом.

Наиме, не постоји правни основ да се запосленима одузимају мобилни телефони на месту рада уколико одузимање није у сврху вођења преткривичног, кривичног или прекршајног поступка. Такође, Уредбом о начину спровођења дисциплинског поступка у МУП-у није предвиђено одузимање предмета у сврху покретања или вођења дисциплинског поступка.

У том смислу одузимање мобилних телефона на радном месту представљало би незаконито и неовлашћено поступање.

У прилог изнетом је и став Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања изнет августа 2016. године да послодавац, односно представник послодавца, у маркетима „Сунце“ није овлашћен да запосленом према свом нахођењу одузима личне ствари (мобилне телефоне) и да их враћа када он то жели или одреди.

Ово посебно имајући у виду чињеницу да мобилни телефони и слични уређаји које грађани у савременом, информационом друштву користе (таблети, паметни сатови, паметни фотоапарати итд.) на више начина представљају неодвојиви део личности власника, али, веома често, и средство за рад. У том смислу, одузимање мобилних телефона (осим што је незаконито) или забрана коришћења мобилних телефона сасвим сигурно деморалише све запослене, а нарочито оне који свој посао обаљају стручно, високопродуктивно и висококвалитетно, а који желе да, с времена на време, погледају своје телефоне како би можда проверили здравље чланова своје породице или их једноставно користили као кратак предах од посла.

Наравно да ССП не подржава претерану употребу мобилних телефона или било какву употребу мобилних телефона која за последицу има смањење ефикасности и квалитета обављеног посла и оправдано незадовољство грађана. Напротив – изричитог смо става да је такво понашање полицијских службеника неодговорно и да штети угледу полицијске професије и Министарства унутрашњих послова у целини и у том смислу позивамо све запослене у МУП-у да коришћење мобилних телефона сведу на најмању могућу меру, да их користе само када је то неопходно и када то не омета редован процес рада.

ССП очекује да ће генерал Божовић одмах повући предметну депешу, те да ће заједно са својим најближим руководством осмислити другачији начин којим ће спречити да употреба мобилних телефона и других мултимедијалних уређаја омета нормално одвијање процеса рада, а да се тиме истовремено не крше законске одредбе или деморалишу запослени.

 

Допис председника Ранитовића можете прочитати у наставку.

 

Служба за информисање ССП-а

Састанак ССП са руководством РЦ ГП према Р. Хрватској

Сремска Каменица – 14.3.2017. године одржан је састанак са руководством Регионалног центра граничне полиције према Р. Хрватској и Синдиката српске полиције. Испред РЦ ГП према Р. Хрватској били су в.д. начелника господин Душко Шуман, шеф Одсека за ОБДГ Драгош Алексић и официр Одсека за КПДГ Наташа Ракић. Делегацију ССП сачињавали су чланови ГО ССП Синиша Ћук и Бобан Ђорђић, председник РЦ Нови Сад, Ана Томашевић, председник СГ СГП Нови Сад Мирослав Лазаров, председник СГ Шид, Радислав Мијатовић и члан ГО СГ Шид, Бранко Ерић.

У уводном делу састанка домаћин, господин Шуман поздравио је делегацију и дао реч представницима ССП. Ана Томашевић поздравила је руководство РЦ ГП и указала на пропуст приликом непозивања представника ССП на годишњу анализу РЦ ГП. Господин Шуман се извинио због непозивања уз образложење да није ниједан синдикат посебно добио позив, те да у томе не постоји било каква позадина и лоша намера, али да су сви добродошли и имали су могућност присуствовања, као и да ће убудуће бити послат допис  за састанак. Ана Томашевић се захвалила на одговору уз констатацију да представници ССП никада нису дошли код било кога без претходног позива или договора о састанку, па тако ни на поменуту годишњу анализу.

Председник СГ Шид, Радислав Мијатовић упознао је руководство РЦ ГП да је на месечном састанку са Радном групом за сарадњу са синдикатима у Кабинету министра једна од тема била проблематика везана за РЦ ГП према Хрватској и СГП Шид на граничним прелазима Сот, Љуба, Јамена, Шид друмски и Шид железнички, где је  извршен епидемиолошки надзор објеката од стране Завода за јавно здравље Сремска Митровица, а на иницијативу Синдиката српске полиције. По извршеном епидемиолошком надзору и достављеним налазом, од стране Синдиката српске полиције представљена су следећа питања :

 1. Обезбедити здравствено исправну воду за пиће

– на основу уговора између Министарства унутрашњих послова и предузећа за дистрибуцију воде „La Fantana“, на граничним прелазима Сот, Љуба и Шид – друмски налази се по један апарат за воду, док се на граничном прелазу Шид – железнички користи апарат за воду Станице граничне полиције Срем, с обзиром да се ова СГП налази у просторијама железничког граничног прелаза Шид. Месечно се испоручује 25 балона од 19 литара воде, а према исказаним потребама од стране Станице граничне полиције Шид. На граничном прелазу Јамена не налази се апарат за воду, јер наведени гранични прелаз није прикључен на нисконапонску електро мрежу. Такође, на овом граничном прелазу нема текуће воде због недостатка водовода. Полицијски службеници који делатност обављају на граничном прелазу Јамена воду за пиће доносе самостално. Имајући у виду да МУП нема закључен уговор за испоруку флаширане воде, по закључивању новог уговора са предузећем за дистрибуцију воде, у плану је набавка апарата за воду и за гранични прелаз Јамена. Управа граничне полиције предузела је мере да се од стране Сектора за материјално-финансијске послове обезбеди флаширана вода за полицијске службенике који делатност обављају на граничном прелазу Јамена. Поводом наведене теме Мијатовић је додао да је закључан тоалет на ГП Шид друмски као и да је неопходно обезбедити цистерну са водом ради одржавања хигијене. Господин Шуман дао је одговор да ће наложити откључавање тоалета на поменутом ГП као и да ће уложити додатни напор у циљу обезбеђења цистерне са водом.

 1. Обезбедити услове за одржавање хигијене руку

– услови за одржавање хигијене руку постоје у свим предметним организационим јединицама, осим на граничном прелазу Јамена где нема водовода. Према исказаним потребама Регионалног центра према Републици Хрватској, на месечном нивоу врши се требовање 51 литре течног сапуна за руке, 59 комада сапуна, 46 литара средства за дезинфекцију руку и 444 ролни убруса. Наведена средства редовно се на месечном нивоу преузимају у Централном магацину МУП-а, а у складу са набавкама које врши Сектор за материјално-финансијске послове. Због недостатка водовода, ова Управа је предузела неопходне мере како би се за овај гранични прелаз обезбедила цистерна за воду која би се користила за одржавање хигијене руку, или, у недостатку цистерне, теренска чесма. Имајући у виду да је село Јамена од граничног прелаза удаљено око 600 метара, и да у самом селу постоји водовод, предузеће се мере како би се утврдиле могућности прикључења граничног прелаза.

На наведене констатације ССП је имао примедбе у побројаним количинама требованог материјала јер ситуација на терену не одговара добијеним подацима и питао руководство РЦ ГП да ли они у магацинима држе опрему која очито не доспева до људи на терену или пак УГП је дала погрешне податке ССП на састанку у Кабинету министра. Господин Шуман и Алексић дали су одговор да сва требована роба која стигне у магацин РЦ ГП бива расподељена у року од пар дана од момента пристизања по станицама унутар РЦ ГП, којом приликом су позвали делегацију ССП да може обићи магацин и уверити се у наведено, што ССП није сматрао потребним обзиром да је недвосмислено утрђено које информације су релевантне и где се очито ради о грешци, намерној или ненамерној просудите сами, на шта ССП неће остати нем, већ ће на предстојећем састанку поводом наведеног обратити се Кабинету министра и представницима УГП и захтевати додатна објашњења.

 1. Обезбедити адекватне санитарне чворове

– Управа граничне полиције редовно исказује потребе за изградњом и адаптацијом објеката које користе организационе јединице на терену, али због објективног недостатка финансијских средстава тренутно не постоји могућност за већа улагања у објекте, па самим тим ни у санацију, односно адаптацију санитарних чворова. Господин Шуман, надовезао се да је о стању и потребама за санацијом санитарних чворова упозната УГП писаним путем, да је лично обишао све СГП где се уверио у стање како објеката тако и санитарних чворова и слаже се са ССП да је ситуација лоша. Ана Томашевић упитала је да ли је покушано добити донацију од стране локалне самоуправе. Шуман је одговорио да јесте у одређеним случајевима било комуникације али да је све остало на контакту. Делегација ССП позвала је руководство РЦ ГП да заједничким снагама уложе напоре у циљу обезбеђења одређених донација ради адаптације санитарних чворова и обезбеђења минимума услова за рад полицијских службеника, на шта је руководство РЦ ГП позитивно одговорило, те у наредном периоду ће уследити одређене акције од стране ССП у циљу обезбеђења донација.

 1. Обезбедити посебне просторије за смештај лица у поступку преласка границе и пословима реадмисије

– због генералног недостатка простора у свим организационим јединицама Управе граничне полиције, и већ поменутог проблема финансијских средстава за изградњу и адаптациjу објеката, тренутно није могуће обезбедити адекватне просторе за боравак лица при поступању у вршењу контроле прелажења државне границе и у спровођењу поступка реадмисије. Исти проблем ова Управа истакла је и по питању неадекватности, односно недостатка просторија за задржавање лица.

Представници ССП истакли су да овај проблем егзистира дужи временски период и да на терену запослени у истој просторији задржавају лица, врше преглед лица и примењују друге мере и овлашћења, док паралелно у истој просторији обављају друге редовне задатке, бораве и обедују па је била ситуација да је један полицијски службеник у СГП Шид добио шугу и да је пуком срећом то био једини случај. Због наведенога потребно је ставити акценат на заштитна средства и одржавање хигијене објеката док МУП не буде у могућности да издвоји средства и реши поменути проблем просторија.

 1. Редовно одржавање хигијене објеката и возила која употребљавају полицијски службеници (чишћење и дезинфекција)

– успостављени су услови за дезинфекцију просторија и возила набавком одређеног броја прскалица на нивоу Управе граничне полиције, од чега је, према исказаним потребама, Регионалном центру према Хрватској у току 2016. године достављена 21. Такође, на месечном нивоу, а према исказаним потребама, врши се набавка 39 литара средства за дезинфекцију просторија и 27 литара средства за дезинфекцију возила. У обављеном разговору са командиром СГП Шид, исти је изјавио да је одржавање чистоће возила отежано због недостатка перионице која би преко рачуна Министарства унутрашњих послова вршила прање. Управа граничне полиције предузела је мере и по овом питању, те је у више наврата Сектору за материјално-финансијске послове упућено требовање за 8 компресора за прање возила који до данашњег дана, из нама непознатих разлога, нису набављени.

ССП ће се обратити Сектору за материјално-финансијске послове у циљу реализације 8 компресора за прање возила.

 1. Заштита од контакта са глодарима и змијама постављањем баријера и заштитних мрежа на прозорима и вратима које спречавају улазак како змија и глодара тако и инсеката (комараца пре свега), чувањем хране на адекватан начин као и одржавањем хигијене објекта

– у претходном периоду од стране организационих јединица Управе граничне полиције нису исказиване потребе за набавком баријера и заштитиних мрежа за заштиту од контакта са глодарима и змијама, као ни захтеви за вршење дезинфекције, дезинсекције и дератизације простора и објеката (осим у једном наврату Регионални центар према Македонији током 2016. године). Управа граничне полиције је одмах предузела мере на утврђивању потреба свих организационих јединица за овим средствима, те ће по сагледавању реалног стања, од Сектора за материјално-финансијске послове затражити набавку.

По питању чувања хране на адекватан начин, ова Управа је за потребе Регионалног центра према Републици Хрватској од Сектора за материјално-финансијске послове захтевала набавку 14 фрижидера.

 1. Обавезна употреба личне заштитне опреме у складу са достављеним препорукама

– као што је већ наведено у тачки 6. , у складу са повећаним ризиком поводом појачаних миграторних кретања, ова Управа је упутила допис свим својим организационим јединицама, у којем је наложено предузимање свих неопходних мера како би се побољшали хигијенски услови боравка и рада полицијских службеника (одржавање личне хигијене, одржавање добрих хигијенских услова боравка на терену, адекватно коришћење средстава за дезинфекцију и др.) и наређено да се осигура спровођење противепидемијских мера. У том смислу, свим организационим јединицама достављено је Упутство Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ – Коришћење личне заштитне опреме и мере превенције и контроле у случају рада са избеглицама/мигрантима и азилантима: препоруке за припаднике Министарства унутрашњих послова.

У складу са наложеним мерама, а на основу исказаних потреба, дана 06.01.2017. године упућен је допис 03/8 број: ОТП 404-25/17 Сектору за материјално-финансијске послове (преко Дирекције полиције), где је тражено да се за потребе Регионалног центра према Републици Хрватској изврши набавка 50 паковања заштитних маски за једнократну употребу (2500 ком.) , 20 паковања заштитних рукавица за једнократну употребу (2000 комада) и 100 заштитних одела-скафандера за једнократну употребу. У контакту са организационим јединицама на терену утврђено је да сви тренутно располажу довољним бројем заштитних средстава, као и довољним количинама средстава за дезинфекцију руку, просторија-објеката и возила.

Представници ССП и руководства РЦ ГП сложили су се да заштитна одела за једнократну употребу нису пристигла у РЦ ГП, док маске за једнократну у потребу и рукавице јесу и подељене су по СГП.

Бобан Ђорђић, поставио је питање Шуману колико је возила из контигента од 82 возила која су пристигла у УГП распоређено у РЦ ГП према Р. Хрватској, као и да ли добијена возила ће бити коришћена искључиво за обављање патролне делатности. Одговор је гласио да је у РЦ ГП пристигло: 4 патролна возила „шкода јети“ која су расподељена у СГП Срем, Моровић, Апатин и Дунав. 1 минибус је додељен СГП Батровци, 1 комби у седиште РЦ ГП према Хрватској који ће служити за теренски рад мобилне јединице, 1 патролно возило припало је СГП Батроцвци, 1 цивилно возило начелнику РЦ ГП према Хрватској и пре пар месеци једно теренско возило „дачија дастер“ додељено је за потребе мобилне јединице. Бранко Ерић, указао је на проблем патролних возила СГП Шид, која поседују 3 возила марке „пунто“, која су у изузетно лошем стању са пређених +500 000 км, као и да је само 1 комби у функцији који служи за превоз запослених у службу. Шуман и Алексић сложили су се са наведеним да је лоше стање возног парка СГП Шид, те да ће поменута СГП бити приоритет у наредном периоду када је у питању расподела возила.

Синиша Ћук, поводом недостатка људства у СГП Шид, изнео је предлог Шуману да по узору на начелника ПУ Сремска Митровица, господин Шуман упути допис УГП са позивом да се људство из СГП Шид изузме од упућивања на терен у РЦ ГП према Р. Македонији јер су преоптерећени пословима нарочито када је у питању реадмисија и илегални преласци државне границе поред мањка људства у самој СГП Шид.

Такође, указано је на стављање у нерваноправан положај запослених у СГП Богојево приликом упућивања на терен у РЦ ГП према Македонији, којом приликом је потребно омогућити запосленима да у складу са потребама службе буду упућени те да се ротирају како не би били упућивани једни те исти ( ван добровољности), односно уколико већина изрази жељу на добровољној бази да буде упућена да се испоштује редослед како би свима било омогућено да оду на терен.

Господин Шуман се сложио да се на терен упућује пре свега на бази добровољности те уколико нема довољан број пријављених одређују се остали до планираног броја, као и да што се тиче самог проблема биће наложено командиру СГП Богојево да се омогући ротирање како би свима било омогућено уживање једнаких права.

СГП Бачка Паланка – привремени гранични прелази Вајска и Камариште

На граничном прелазу Бачка Паланка постоје два привремена гранична прелаза Вајска и Камариште од којих је тренутно у функцији прелаз Вајска. Решење о отварању привремених прелаза доноси Министар унутрашњих послова на основу мишљења УГП РЦ према Хрватској, а које се издаје на три месеца, где је потребно да подносилац захтева у овом случају д.о.о. „Багер“ која експлоатише песак из Дунава на месту које се налази на територији Р. Србије и исти извози на територију Р. Хрватске, обезбеди одређене услове између осталог и превоз за полицијске службенике од полицијске станице  до просторија у којима борави полицијски службеник за време радног времена заједно са цариником, превоз од просторија до самог брода који врши ископ ради контроле путника, просторије у којима борави полицијски слубеник као и превоз на крају радног времена до СГП Бачка Паланка.  Синдикат српске полиције сматра да је под хитно потребно извршити, а пре издавања новог решења о отварању наведених прелаза односно пре давања мишљења на основу ког Министар Унутрашњих послова доноси решење, контролу испуњености следећих услова:

Просторије у којој борави полицијски службеник заједно са радником царине

Ради се о камп кућици која нема основне услове за боравак. Просторија је мале квадратуре, зими је радно време од 7 до 16 часова, грејање је решено помоћу плинске боце где се константно осећа плин и долази до „ошамућености“ запослених као и главобоља, док   је  лети радно време од 7 до 18 часова, те  због високих температура, с обзиром на чињеницу да нема електричне енергије на објекту није могуће уградити расхладни уређај који би људима који тамо бораве омогућио нормалне услове за рад као и заштиту  здраља на раду.  Такође , чување хране коју запослени носе са собом је неадекватно те се квари због неадекватних услова већ на пола смене. Сматрамо да је могуће подносиоца захтева за отварање привременог прелаза условити да обезбеди агрегатни уређај и на тај начин обезбеди струју и угради расхладни уређај-климу.

Утврдити да ли је превоз од просторија у којима бораве у току смене до камп кућице безбедан

Већ је поменуто да приликом доласка односно одласка са рада, полицијски службеници се превозе чамцем до места рада те је неопходно утврдити  да ли је полицијским службеницима обезбеђен безбедносни прслук у случају превртања чамца којим се превозе. Поставља се питање у случају да дође до несреће,  нарочито јер  је место где бораве због саме воде, пуно разноразних инсеката и змија,  на који начин полицијски службеници могу да потраже помоћ с обзиром да нема ни сигнала за мобилни уређај као ни средства везе док су удаљени од станице 40 или 50 км? Ко је у том случају одговоран?

Тренутно је отворен само привремени гранични прелаз Вајска али је ситуација и на привременом граничном прелазу Камариште апсолутно иста те Синдикат српске полиције изражава озбиљну забринутост за здравље и безбедност полицијских службеника који обављају послове на наведеним прелазима.

ВД начелника Душко Шуман, саопштио нам је да се до сада нико од запослених није жалио али да  ће одмах наложити да се изврши контрола  и да ће предузети све потребне мере које су у његовој надлежности да се услови полицијских службеника на привременим граничничним прелазима побољшају о чему ћемо бити обавештени.

Указали смо на озбиљан пропуст Управе граничне полиције када је у питању последња набавка службених панталона где су наручени из полицијских станица бројеви из евиденција које постоје о величинама, а да при том нико није водио рачуна да се набавка врши преко другог произвођача и да  стандарди нису исти као код претходног добављача. Сматрамо да је то пропуст људи који су задужили панталоне иако су им велике вероватно у страху да наредних пет година неће добити друге док им је  стара униформа одавно дотрајала, те да су требали сви да врате задужене панталоне, а послодавац да обезбеди одговарајуће. Апелујемо да у будућој набавци која се планира не дозволе да дође до истог пропуста већ да се обезбеде модели као и за друге управе како би људи испробали униформу и у складу са стандардима фирме од које се набавка врши, наруче одговарајуће бројеви свих делова униформе. Добили смо уверавање да ће се наведени проблем указати Управи граничне полиције.

ССП располаже информацијом да је планирано да се у склопу ЦОПО-а, где УГП РЦ према Хрватској користи просторије за своје потребе,  на првом спрату односно изнад тренутних просторија које се користе, ће се изврши адаптација и да ће РЦ добити још просторија на коришћење , те смо се обратили ВД начелника да у складу са могућностима  до тада покушају обезбедити просторију коју би Мобилна јединица користила за пресвлачење и за остављање личних ствари.  Господин Шуман нам је одговорио да Мобилна јединица и сада има просторију која им за то служи али након састанка од колега смо добили сазнање да то није истина.

Више пута смо указали на проблем где се на одређеним граничним прелазима запослени иако се распоредом рада воде другачије, на посао морају доћи сат времена раније, док службу завршавају сат касније због удаљености прелаза на који се упућују. С обзиром да се ради о дванаест часовним сменама позитивноправним прописима, ти сати не могу да се воде у распореду рада док је евидентно да на нивоу месеца запослени остварују између 25 и 30 сати на тај начин. Предлози које смо тада изнели, јер смо свесни комплетне организације рада када су у питању наведени прелази, нису прихваћени како је и обећано  те смо их обавестили да постоје чланови који желе да накнаду за наведене сате потражују путем суда. Без обзира на то, Синдикат српске полиције и даље апелује да се изнађе трајно решење на наведене околности сматрајући да је могуће на обострано задовољство.

С обзиром да је ССП помогао у опремању нових контејнера који су добијени као донација од ИОМ-а на граничном прелазу Нештин, поставили смо питање да ли имају било какву информацију о даљим плановима МУП-а у вези опремања наведеног прелаза када је у питању решавање питања воде као и тоалета јер су то основни и неопходни услови за рад. Одговор који смо добили је стандардан, МУП планира али нема средстава те смо тражили подршку УГП РЦ када се будемо обраћали локалној самоуправи и привредницима који буду желели да помогну,  да се наведени услови у што краћем року обезбеде. Добили смо уверавање господина Шумана да ћемо подршку и добити јер је у заједничком интересу.

Након дво и по часновне активне дискусије, састанак са руководоством РЦ ГП према Р. Хрватској је завршен. Утисци представника ССП су позитивни пре свега у отвореношћу руководства РЦ ГП ради унапређења услова рада запослених и жеље руководства за заједничким отклањањем проблема и унапређења рада како би запослени били задовољни, а задаци и послови извршени. Поред обећања и сагласности остаје оно што је најбитније за запослене а то су конткретни резултати.

Служба за информисање

Бобан Ђорђић

 

 

 

 

Новембарски састанак са Радном групом за сарадњу са синдикатима

БЕОГРАД- У Палати Србија дана 10.11.2016. године одржан је једанаести по реду редован месечни састанак Радне групе за сарадњу са синдикатима са представницима Синдиката српске полиције. Радну групу представљали су: државни секретар, Милосав Миличковић, заменик начелника Сектора за материјално-финансијске послове Жељко Веселиновић, помоћник начелника Сектора за материјално-финансијске послове Драго Бјелица, помоћник директора полиције Богољуб Живковић, заменик начелника Управе полиције, Зоран Јоксимовић, помоћник команданта Жандармерије Зоран Дивјак, заменик начелника Сектора за људске ресурсе Драган Цветковић, помоћник начелника Управе граничне полиције Небојша Кујовић. Делегацију Синдиката српске полиције представљали су: председник Лазар Ранитовић, генерални секретар Виктор Ратковић, портпарол Бобан Ђорђић, члан Статутарне комисије Никола Петровић и члан Надзорног одбора Радислав Мијатовић.

wp_20161010_08_50_57_pro

Теме о којима се разговарало су следеће:

 1. Набавка возила и опреме за припаднике Сектора за ванредне ситуације (СВС)

На питања да ли је Министарство буџетом за 2017. годину планира набавку нових ватрогасних возила и замену радне униформе уз појашњење да припадници носе редовну униформу пуних 6 година а да у међувремену нису добили ниједан нови део радне униформе. Такође, да ли се планира замена заштитне опреме у 2017. години? Припадницима није мењана пуних 8 година, многи делови су нефункционални и оштећени чиме се умањује знатно степен заштите корисника опреме и повећава могућност наступања повреда.

Одговор је дао државни секретар, господин Милисав Миличковић који је изјаво да је буџетом МУП за 2017. годину планирана набавка возила у висини од милијарде динара као и ван тога износа набавка опреме.

2.Увећање посебне накнаде за рад са мигрантима

Министру унутрашњих послова, господину др Небојши Стефановићу обратили смо се дописом у којем апелујемо да се по узору на припаднике Војске Србије са 1.800 динара повећа накнада и припадницима полиције који су ангажовани у општинама погођеним мигрантском кризом на 2.400 динара. Како нисмо добили одговор да ли је министар заузео став поводом дописа и да ли ће доћи до повећања накнаде?

Одговор је дао државни секретар који је изјаво да није реално као и да нису планирана средства буџетом за повећање посебне накнаде за рад са мигрантима, као и да МУП не располаже у овом тренутку инфорацијом да је припадницима Војске Србије накнада за рад са мигрантима повишена на 2.400 динара.

3. Проблеми у УГП око поступка извештавања

Одељења и одсеци пограничне полиције за странце, сузбијање илегалних миграција и трговине људима су у обавези да свакога месеца достављају табеле УЗС 1 и 3. Управи граничне полиције и Т-29 Одседку за аналитику и то на тај начин што су у орг. јединицама где се евиденције воде по полицијским станицама прво прикупљају податке, сабирају их а потом збирне шаљу УГП. Подаци који се овим путем доставаљју су већ унети у ЈИС у апликацијама „Пријава боравка страних држављана“ и „Одређена категорија странаца“ разврстаних у 10 подкатегорија ( од подкатегорије „Број странаца пријављених на ПБС по државама“ закључно са „Број издатих личних карата странцима по државама“)

Све ове податке збирно за Р. Србију или по полицијским управама, по члану Закона о странцима или неког другог закона, по врсти мере или по државама преко апликација ОКС и ПБС може добити свако службнео лице које има приступ овим апликацијама, односно сваки радник УГП или аналитике којима се извештаји достављају.

Напомињемо, да и радници који попуњавају ове извештаје, податке ваде из ЈИС-а и преписују на папир, чиме се ови извештаји обесмишљавају. Аналитика бројке које им достављају све орг. јединице само сабира а исто тако могу да их добију као и они који им се те бројке достављају – зада параметре и притисне тастер „ентер“. Уосталом аналитика треба да служи да помогне људима на терену – оперативним и другим радницима. Овиме се беспотребно оптерећују већ оптерећени радници на терену и одузима им се време за нешто што се по горе описаном примеру може решити унутар аналитике.

Одговор на питање је дао помоћник начелника УГП, господин Кујовић који је изјавио да је УГП сагледала неопходност попуњавања одређених образаца те да је захтев основан и да не постоји реалан разлог за додатно оптерећење запослених попуњавањем и достављањем предметних извештаја, те с тим у вези је упућена депеша 8.11.2016. године Дирекцији полиције на сагласност да се обрасци 1. и 6. који се попуњавају укину а да Образац бр. 29. је неопходан јер се у истом налази категорија података неопходна за сачињавање Билтена а да ће тај посао вршити радници аналитике а не оперативни радници.

4. Електронско полагање испита путем е – управе, „Модле“, Управа за стручно оспособљавање и образовање

Приликом састављања тестова за проверу знања потребно је обратити пажњу на питања која садрже тестови одређене линије рада из друге линије рада. Подразумева се да сви треба да знамо правилнике и законе којима се регулише поступање припадника полиције али је непотребно да припадник криминалистичке полиције зна која се виза издаје на граничном прелазу за колико улазака и на колико дана или да саобраћајни полицијски службеник треба да зна услове под којима се малолетно лице може подвргнути полиграфском испитивању ( проверени примери садржани у тестовима). Као што ортопед не зна како се оперише срце иако је и сам лекар, нико му то неће замерити јер и не треба то да зна, довољно је што зна да то чини кардихирург. Сматрамо да би се ови тестови убудуће требали кориговати у том смеру.

Одговор је дао помоћник директора полиције, господин Богољуб Живковић, који је изјавио да је разуман захтев који је прослеђен Управи за образовање те да су узете примедбе у разматрање и да ће убудће бити исправљен недостатак. Убудуће ће на тестовима бити 80% питања из области која припада запосленом по линији рада а 20% питања ће бити из других линија, док ће у оквиру тих 20% бити уопштена питања. Делегација ССП је указала на мањкавости које се огледају у немогућности промене шифре чиме постоји реална могућност злоупотребе да неко улогован под туђим налогом уради тест. На наведено смо добили одговор да ће се исправити овај недостатак.

5. Угрожавање радних права припадника Жандармерије

Одреди Нови Сад, Краљево и Ниш од момента повлачења из Копнене зоне безбедности добили су задатак обезбеђења КПЗ Пожаревац којом приликом бивају упућивани 7 дана којом приликом конзервирану храну носе из матичних одреда. Током ангажовања, радно су ангажовани свакодневно у временском интервалу од 8 часова. Након протека радног ангажовања у обавези су противно законским одредбама као и Посебним колективним уговором за полицијске службенике да проведу унутар КПЗ Пожаревац без могућности напуштања завода, а да им претходно није издат Налог за приправност. Смештени су у просторијама завода и за ангажовање их следује дневница у износу од 150 динара. Упозоравамо да полицијски службеници нису затвореници који узгред имају већу дневницу од припадника МУП-а, да им уколико им претходно није издат Налог за приправност не може им се ограничавати слобода кретања нипошто, како би ван радног ангажовања од 8 часова, могли изаћи из објекта завода до града ради задовољења личних потреба и куповине потребних ствари. О наведеном су упознати како командант Жандармерије, тако и сви команданти Одреда, те уколико са овом праксом се не престане ССП ће поднети кривичне пријаве против руководилаца у смислу члана 163. КЗ. ( Повреда права по основу рада и права из социјалног осигурања ) као и иницијативе за покретање дисциплинских поступака. Ово је случај и у ситацијама када су у питању друга ангажовања односно обуке. Напомињемо да док су предметан задатак вршиле специјалистичке чете Жандармерије истима није ускраћивано право напуштања завода.

Одговор смо добили од државног секретарам Миличковића, помоћника директора Живковића и помоћника команданта Жандармерије, Дивјака да ће убудуће свим запосленима који буду обављали задатке у оквиру Завода имати решење о приправности, те да ће у наредном периоду између Министарства и Завода бити склопљен уговор којим ће запослени припадници који бораве на задацима у овоме Заводу имати оброке које имају и сами запослени унутар Завода, чиме ће се омогућити квалитетнија исхрана у односну на суве оброке (конзерве) које су ангажвани припадници носили са собом из матичних одреда.

У Одредима се не сачињавају распореди рада најмање 48 часова унапред, а по депеши Дирекције полиције, што представља посебан проблем ради организације приватних обавеза полицијских службеника.

Поводом наведеног повела се рапсрава између делегације ССП и Радне групе у вези права и обавеза која проистичу из Закона о полицији и ПКУ за полицијске службенике чиме су се размимоилазила тумачења предметних одредби Радне групе са једне стране и Делегације ССП-а са друге. Државни секретар је изјавио да није спорно да се прави распоред рада 48 часова али да постоје пробелми у одређеном тренутку због непредвиђених околности и ситуација када је потребно ангажовање ове јединице посебне намене и да у тим случајевима није реално нити могуће сачини распоред 48 часова унапред али да се мора сачинити 24 часа.

Такође у наредним данима биће донешен нови Правилник о приправности који ће ову материју подробније објаснити и дефинисати.  Напомињемо да као синдикална организација нисмо учествовали у изради предметног као ни осталих правилника иако смо званично у више наврата писаним и усменим путем захтевали да будемо уврштени у Радну групу за израду правилника у складу са Законом о полицији али то није дозволио послодавац. Чак ни на наш захтев да будемо присутни без активног учешћа већ као посматрачи није нам наведено омогућено.

Када ће ресторан МУП-а на Бежанијској коси постати функционалан? ОЖ Београд, се снадбева како је познато храном из поменутог расторана. Тернутно полицијски службеници добијају ланч пакете ( конзерве) иако нису на терену, а могли би да добију и кувани оброк као што је био случај док је функционисао ресторан на Бежанијској коси. Сматрамо да би пре свега по здравље полицијских службеника било боље да постоји могућност добијања куваног оброка, док ланч пакет скупље кошта чиме би се направиле уштеде. Наш предлог за превазилажење овог проблема је јесте да док се ресторан на Бежанијској коси не доведе у функцију ОЖ Београд снадбева куваном храном неки други ресторан МУП-а. Напомена: Са овом темом је упознат Кабинет министра на састанку 12.9.2016. године и ништа није урађено како би се превазишао овај проблем, а ситуација је постала још теже обзиром да последњих месец дана запослени добијају само сардине.

Одговор на предметно питање дао је господин Драго Бјелица који је изјавио да у наредним данима се очекује отварање ресторана на Бежанијској коси који ће наставити да снадбева храном припаднике ОЖ Београд као што је био случај пре него што је отпочето са реновирањем ресторана.

6. Забрињавајуће стање на РЦГП према Р. Хрватској у вези са безбедносном ситуацијом

Ситуација у РЦГП према Хрватској је алармантна јер запослени у СГП за ОБДГ Моровић и Срем а немају возила којима би могли да изврше обезбеђење дуж граничне линије око 120 километара, обезбеђење врше пешице. Одређени делови границе нису обилажени више од годину дана због непостојања возила којим би могао  да се изврши обилазак. РЦГП према Хрватској има довољан број возила али оно што је проблем јесте нефункционална расподела истих. Имамо ситуацију да се користе у друге сврхе за вожњу старешина по Новом Саду и осталим местима где пребивају. Апсурд је да СГП за контролу преласка државне границе имају на коришћењу неколико возила док нам колеге из обезбеђења кисну и смрзавају се на терену. Сведоци смо да се возила на задужењу у станицама за КПДГ искључиво користе за возикање старешина, СГП Бачка Паланка  поседује чак и једно теренско возило и још два исправна путничка, СГП Батровци три или четри возила итд. Са напред наведним, старешине у РЦГП према Р. Хрватској су упознати на раније одржаним састанцима као и путем дописа, али нико од њих нема слуха када је обезбеђење, односно безбедност државне границе у питању.

Одговор на дато питање изнео је господин Кујовић, који је изјавио да су генерално проблем УГП као и Министарства возила, да се у наредном периоду очекује набавка возила, као и део возила који су предмет донација међународне заједнице а у вези са мигрантском кризом. Такође, део возила који се налази на стању у РЦ ГП према Хрватској се налази на делу обезбеђења државне границе према Бугарској, те да су два возила неисправа и да ће бити расходована, док се друга два возила налазе на сервису након чега ће бити у функционалном и оперативном стању. Једно возило користе оперативни радници РЦ, једно возило је код заменика начелника РЦ. Једно теренско возило користи мобилна јединица.

7. Установљивање „Пиротехничке накнаде“ за запослене на пословима заштите од неексплодирајућих убојитих средстава (НУС)

У целом МУП-у запослено је деветорица људи (два припадника из Војске Србије су придодати као испомоћ) који обављају ове високоризичне послове у којима немају право на грешку, односно цена грешке је њихов живот што је општепозната чињеница. Запослени при Војсци Србије пријамају такозване „Пиротехничке накнаде“ и њихова дневница за рад са неексплодирајућим убојитим средствима износи 4.400 динара, док наших девет људи који су свакодневно максимално ангажовани обзиром на број неекслодираних убојитих средстава који се проналазе на терену, примају 150 динара! Верујемо да ће свако да се сложи да је ово поражавајуће, уз то додајемо да њихов коефицијент основне зараде је исти као и полицијског службеника са средњом стручном спремом, једина повластица је шестомесечна бенефиција.

У Војсци Србије овај проблем је једноставно превазиђен одлуком министра којом је установљена Пиротехничка накнада  и она износи 4.400 динара по дану уз шта следује посебан додатак за исхрану на терену али и ограничење ефективног рада у директном контакту са НУС од 5 часова. Сматрамо да је потребно хитно доношење одлуке министра, обзиром на број запослених који ове послове обављају трошкови који би настали у вези одлуке су незнатни и безначајни у односу на оно шта је цена грешке.

Такође потреба за обуком и оспособљавањем нових припадника је више него потребна, али нема интересовања међу запосленима који би желели да понесу ризик овог посла, а један од разлога јесте небрига послодавца, односно неразумевање када су у питању зараде са једне стране и ризик са друге стране.

Одговор на питање дао је државни секретар који је изјавио да је Министарство препознало тежину посла који обављају људи запослени који обављају послове заштите од неексплодирајућих убојитих средстава, те је наложено Сектору за ванредне ситуације да сачини извештај који се односи на број запослених, обим посла и задатке који обављају и достави их Кабинету министра а да ће запосленима бити уведена накнада која би била у висини посебне накнаде за рад са мигрантима у износу од 1.800 динара те да ће приликом израде Правилника о платама узети се у обзир посебне отежавајуће околности које се односе на специфичност обављања послова чиме би се увећао коефицијент зараде ове категорије запослених.

Служба за информисање ССП

 

 

Oбилазак смештајног центра за војску и полицију у месту Ошљане од стране делегације ССП-а

ЗАЈЕЧАР – Дана 9.9.2016. године представници Синдиката српске полиције у саставу члан Главног одбора Синдиката српске полиције, Јеринг Андрија и шеф стручне Службе за превентивну здравствену заштиту запослених и родну равноправност ССП Игор Стојадиновић, са представницима Војске Србије пуковником Слађаном Стаменковићем замеником команданта здружених снага војске и полиције, потпуковником Грујицом Вучковићем командантом здружених снага у сектору V и командирoм СГП “Вршка Чука“ Млађаном Давидовићем, извршили су заједнички обилазак смештајног центра за војску и полицију у месту Ошљане, Општина Књажевац ка граници са Републиком Бугарском.Приликом посете по самом доласку осетили смо  искрену и срдачну добродошлицу поменутих представника Војске са којима смо одмах уочили и евидентирали све проблеме и недостатке, те заједно утврдили моделе њихових решења уз  пуну подршку Синдиката српске полиције у циљу стварања што бољих услова за боравак колега и колегиница на овом подручју.

Свесни првобитно затеченог стања приликом2 обиласка, када смо од стране чланства ССП-а и колега добили велик број фотографија у вези са (не)условима у којима су боравили у смештајном центру Ошљане, наиласком на сам објекат уочили смо да се много тога за кратко време поправило и ставило у функцију за неопходно функционисање. Свакако оно што нам је одмах запало за око, то су постављени мобилни санитарни тоалети,  чиме  је наша критика  приликом предходног обиласка уродила плодом. Потом, смо могли бити задовољни нивоом хигијене у самом објекту иако градња самог објекта датира са почетка прошлог века. На нашу похвалу за учињени велики напредак, од стране представника Војске обавештени смо да је то постигнуто заједничким залагањем и трудом како војника тако и полицајаца и то је нешто што нас је веома позитивно обрадовало. Било нам је драго видети прелепо двориште око објекта које је комплетно рашчишћено и стављено у функцију, а оно што нас је посебно одушевило је изграђени мини терен за одбојку од лаких и приручних средстава, што доказује велику креативност и сналажљивост наших колегиница и колега у најтежим условима.

Што се тиче хране нисмо успели дати ни једну једину примедбу, јер како нам је и од стране наших колега потврђено ради се о једном ланч пакету за доручак и у већини случајева два кувана оброка (за ручак и вечеру) с тим што се повремено у централној кухињи врши комплетна дезинфекција исте, те из ових оправданих и неопходних разлога припадницима уместо куваног оброка за вечеру следи суви – један ланч пакет. Посебан утисак на нас је оставила непобитна чињеница која се односи на то да нема издвајања, да војска и полиција  обедују заједно и потпуно исте оброке. Какав је квалитет куваног оброка имали смо прилику да се лично уверимо.

Оно што нас је посебно обрадовало јесте добијена информација која је стигла баш за време посете наше делегације да је Оперативни штаб Здружених снага, свестан чињенице да објекат у Ошљану није у стању да задовољи потребе предстојеће зиме,  те је донешена одлука о измештању јединица у једно место у близини, где ће се преузети велелепни сеоски објекат,  који смо искористивши прилику обишли и имали прилику да се уверимо да и више него задовољава основне потребе у теренским условима. Локацију нећемо откривати због предстојећих војно-полицијсих службених поступања и задатака.

trenutno-smestajni-objekat
Тренутно смештајни објекат
trenutni-toaleti
Тренутни тоалети

Делегација ССП-а је упозната са хитним и ургентним проблемом који се односи на недостатак два бојлера како би се у потпуности задовољиле основне потребе. Одмах по сазнању о проблему предузели смо оно што је у нашој моћи и очекује се убрзо реализација и превазилажење проблема.

 

Приликом посете, колегама су уручени најосновнији артикли (кафа, минерална вода, сокови…) као и друге потрепштине за свакодневницу, чиме су били пријатно изненађени самом чињеницом да нису напуштени нити заборављени, већ да постоји неко ко брине о њима  и води рачуна да ли имају све неопходне потребштине и у каквим условима бораве.

Напослетку, овај обилазак наших колегиница и колега на терену, свакако се разликује од претходних јер нас је изузетно пријатно изненадила срдачна добродошлица, као и много  ствари које су кренуле узлазном путањом, а све то захваљујући Здруженим снагама  у оквиру „здружене муке и теренске невоље“.

novi-objekat-u-kome-ce-biti-smesteni-policajci
Нови смештајни објекат
novi-toaleti
Тоалет
novi-toaleti-u-novom-objektu
Тоалет у новом објекту

Овом приликом велику захвалност дугујемо нашим домаћинима пуковнику Слађану Стаме нковићу заменику команданта здружених снага војске и полиције, потпуковнику Грујици Вучковићу, команданту здружених снага у сектору V и командиру СГП “Вршка Чука“ Млађану Давидовићу, као нашим изузетним домаћинима. Такође се пуно захваљујемо Општини Књажевац и њеноме председнику, господину Милану Ђокићу  о коме смо овом приликом чули само речи хвале везано за њихову максималну логистику и помоћ за превазилажење свих горућих проблема. Такође, велику захвалност дугујемо и локалном становништву, предивним људима-Торлацима, на подручју варошице Минићево и свих села којагравитирају ка Кадибогазу.

                                                                                       Председник СГ Зајечар

      Игор Стојадиновић

 

Радни састанак Синдиката српске полиције са начелником Управе граничне полиције

БЕОГРАД – Дана 1.7.2016. године делегација Синдиката српске полиције присуствовала је радном састанку у Управи граничне полиције коју су представљали начелник- генерал полиције, господин Миленко Божовић; Владан Антић, шеф Одсека за опремање УГП; Предраг Матовић, командир централне мобилне јединице и руководилац групе за контролу законитости у раду и Саша Јовановић, официр Одсека за посебне видове саобраћаја и унутрашње граничне прелазе при Одељењу за границу.

Делегацију ССП сачињавали су: председник Лазар Ранитовић, портпарол и члан Главног одбора Бобан Ђорђић, члан Главног одбора Синиша Ћук и председник Статутарне комисије Виктор Ратковић.

IMG_20160701_103315 (474x640)

Генерал полиције, господин Миленко Божовић, пожелео је добродошлицу представницима ССП, након чега је изјавио да УГП руководи и обавља послове из своје надлежности на 97 граничних прелаза, те да је проблематика веома комплексна, као и да се озбиљно и системски приступа решавању свих проблема са којима се суочавају. Даље је додао да УГП на чијем је челу жели и сматра неопходном сарадњу са ССП, уз поштовање хијерархије, односно да се сви проблеми решавају од најнижег нивоа ка вишем. Да синдикални активисти од нивоа Синдикалне групе преко Регионалног центра па све до највиших представника како синдиката тако и послодавца се обрате командирима, начелницима, односно Управи па и самоме генералу у циљу решавања одређених проблема са којима се запослени на терену суочавају. УГП по речима господина Божовића je упозната са свим проблемима са којима се суочавају запослени ове управе, од самих извршилаца закључно до руководилаца стратешког нивоа. Уочени проблеми су евидентирани, анализирани и оно што је решиво од стране УГП је завршено или се завршава, док за проблеме који нису у самом домену УГП је обавестила надлежне службе, односно Секторе у оквиру МУП у зависности од природе проблема и то: Сектор за људске ресурсе, Сектор за заједничке послове, Сектор за информационе технологије и др.

Из УГП се по речима начелника Миленка Божовића надају решавању свих проблема у складу са датим могућностима.

Председник ССП, господин Лазар Ранитовић, поздравио је представнике УГП којом приликом се захвалио генералу на позиву, на томе што у ССП  многи па и УГП спознају искреног партнера који поред указивања на конкретне проблеме даје и предлоге за превазилажење, односно отклањање истих.

Након наведеног делегација ССП изнела је низ проблема са којима се суочавају запосени у целокупној УГП, односно Регионалним центрима, а који се огледају у недостатку основних услова за рад као што су:

 1. Недостатак људства– где запослени обављају послове и задатке из своје надлежности без слободних дана нарочито у току сезоне када је појачан број људи који су у транзиту кроз Републику Србију и где се сам обим послова повећава енормно и на самој је граници издржљивости запоселних;
 1. Недостатак возила и дотрајалост и похабаност униформе– евидентан је мањак техничко исправних службених возила, односно возила која су у возном стању што за последицу има веома отежано обављање редовних послова и задатака који су већ отежани самом мигрантском кризом.
 1. Хигијенски услови и неадекватне службене просторије у катастрофалном стању – услед недовољног броја али и непостојања запослених на одржавању хигијене у службеним просторијама  доводи се у питање здравље запослених који поред знатно повећаног обима посла немају могућности ни да сами почисте просторије у којима обављају задатке иако им то није у опису послова,  те на тај начин постоји бојазан и реална опасност од обољевања нарочито уколико се узме у обзир мигрантска криза и контакт који остварују запослени са мигрантима. Просторије у којима бораве односно станице, налазе се у веома лошем стању нарочито су то станице за обезбеђење државне границе у које се годинама није улагало, односно од 2005. године када су од Војске Србије преузети послови обезбеђења државне границе.

На питање које се односи на недостатак људства добили смо одговор да ће представници Управе граничне полиције у сарадњи са Дирекцијом полиције покушати да реше наведени проблем на тај начин што ће тамо где је евидентан недостатак људства и постоји реална потреба за појачаним присуством радника преко полицијских управа привремено на добровољној бази ангажовати запослене из опште надлежности у току сезоне када је поред мигрантске кризе појачан број странаца који се налазе у транзиту кроз нашу земљу. Наведено би се реализовало тако што би полицијски службеници УП били привремено упућени (на добровољној бази) у станице за обезбеђење државне границе (ОБДГ) док би радници ОБДГ били упућени на испомоћ колегама при станицама за контролу и прелазак државне границе (КПДГ). Запослени ће бити упознати са наведеним путем депеше.

Што се тиче недостатка службених возила, генерал полиције Миленко Божовић изјавио је да се најкасније до краја 2016. године очекује подела око 100 возила из донација и то: 50 теренских возила (СУВ), 20 комби возила, 30 путничких возила и 1 аутобус. Предметна возила су донација Еворпске уније, док се додатан број возила 5 од стране САД и 4 од СР Немачке очекује веома брзо.

Што се тиче теренских (СУВ) возила ради се о 2.0 литарским дизел моторима, док када су у питању путнички аутомобили ради се о 1.6 литарским такође дизел моторима, чиме ће се остварити и саме уштеде у гориву приликом експлоатације истих.

Конкретна расподела возила би требала бити за 3 месеца. 4. јула следи отварање понуда након чега по процени је потребно око месец дана да би се завршила обрада понуда где би за три месеца возила већ била подељена и у употреби на терену.

Када је у питању недостатак униформе, МУП је за потребе УГП из планираног буџета издвојио 17.500.000 динара који су утрошени на израду 4000 службених панталона које ће израдити фирма „Yumco”, а чија подела ће уследити у наредном периоду.

Када је у питању лоше стање службених просторија, односно ГП, начелник са сарадницима је изнео податак да је од стране Интернационалне организације за миграције (ИОМ) пристигла донација од 22 контејнера који ће бити распоређени на граничним прелазима који се налазе на мигрантској траси (што је дефинисано уговором са ИОМ), оно што остаје јесте опремање самих контејнера потребном опремом што ће како уз помоћ ИОМ-а тако и других донација, надају, се бити превазиђено. ССП као одговорна организација која жели да унапреди услове за несметан и нормалан рад запосленима узеће своје проактивно учешће у решавању ових проблема. Од стране УГП такође преко Дирекције полиције, односно ПУ обзиром да је на снази забрана запошљавања у јавном сектору, сагледаће се могућност да запослени на одржавању хигијене у току радног времена буду упућени (превежени) до граничних прелаза како би почистили и омогућили нормалане хигијенске услове чиме би био елеминисан сваки вид заразе и обољења.

У следећем делу састанка руководство УГП је упознато са проблемима специфичним за поједине Регионалне центре граничне полиције. Синиша Ћук је генералу Божовићу скренуо пажњу на незадовољство запослених у РЦ према Републици Хрватској обуставом исплате надокнаде за рад у отежаним условима, прописане посебном одлуком Министра, за период од почетка 2016.године, на шта је господин Божовић одговорио да су спискови полицијских службеника УГП који су били ангажовани на пословима са мигрантима, али овог пута са конкретним и тачним планом ангажовања, поново сачињени и достављени Дирекцији полиције, те да ће исти бити достваљени координатору на оверу, након чега се може очекивати исплата предметне надокнаде. Такође, указано је и на проблем нерегулисаног времена које полицијски службеници проведу у путу приликом доласка на место рада (ГП Нештин и ГП Рујан на пример) које се не обрачунава, тј.не улази у категорију прерасподеле нити прековременог рада. Договорен је модел који предвиђа да полицијским службеницима чије је место рада на удаљеним граничним прелазима, а у оквиру СГП чија попуњеност то буде дозвољавала, буду омогућена додатна један или два дана одмора на месечном нивоу.

Даље, од стране Бобана Ђорђића, генерал је упознат са проблематиком која се односи на део РЦГП према Р. Хрватској и РЦГП према Р. Мађарској који се огледају превасходно у мањку људства где у току сезоне годишњих одмора када је и највећа фреквенција уласка односно изласка туриста из земље, велик број запосених остварује вишкове радних сати, радећи преко максимума одређеног законом на недељном нивоу. Иако руководиоци труде се да прерасподелом компензују запосленима вишак радних часова кроз слободне дане, остаје проблем кршења закона али и преоптерећености запослених током рада због обима посла али и временских прилика. Генерал, је одговорио да је УГП и њему лично позната предметна проблематика, те да се изналази решење у садејству са Дирекцијом полиције, где се убрзо очекује депеша на терену према руководиоцима ПУ да на добровољној бази се упути људство из опште надлежности на испомоћ станицама за ОБДГ. У СГП Богојево је евидентан проблем  кршења, односно не поступања по  Инструкцији о интегрисаном управљању границом, који се огледа у томе да су запослени који обављају задатке у кућицама на граничном прелазу одвојени од царинских службеника где се полицијски службеници који раде улаз и излаз налазе у истом делу кућице физички издвојени потпуно од царинских службеника који се налазе у другом делу кућице. Наведено проузрокује поред кршења предметне Инструкције и здравствене проблеме код запослених како код припадника граничне полиције тако и царинских службеника јер се ствара промаја када су паралелно приликом контроле отворени прозори са обе стране што за поседицу има неретко често одсуствовање са посла због привремене спречености за рад и нарушавање здравља запослених. Генерал Божовић наложио је господину Предрагу Матовићу да преко заменика начелника РЦ ГП према Хрватској, Душком Шуманом реше проблем.

Виктор Ратковић, презентовао је проблеме РЦ ГП према Црној Гори, којом приликом поред већ поменутих проблема чија се реализација очекује у наредном периоду је подсетио на нерешене а горуће проблеме на граничном прелазу Гостун, односно изградњи прелаза. Господин Божовић изјавио је да се комплетна документација са планом експроприације завршава након чега ће бити упућена надлежном органу, те се надају брзом добијању потребних дозвола након чега ће одпочети се са радовима, за шта су средства наменски обезбеђена из ИПА фондова. Такође, на ГП Гостун, не постоји уређена вертикална и хоризонтална саобраћајна сигнализација – саобраћајни знакови „СТОП“ и забране фотографисања и снимања, такође опрема попут штампача, рачунара али и лампи које су неопходне за несметан рад су неисправне и нефункционалне, чиме је знатно отежан рад засполених. Божовић је изјавио да што се тиче саобраћајне сигнализације да није у надлежности МУП, те је наложио господину Владану Антићу да се упути допис управљачу путева како би се недостаци одклонили. Када су у питању лампе и друга средства неопходна за рад оно што УГП добије расподели по свим РЦ у складу са могућностима, те је искључиво одговорност руководилаца да адекватно расподеле на нижим нивоима и старају се о исправности, односно функционалности.  Виктор Ратковић је упознао присутне да припадници РЦ ГП  према Црној Гори немају  обућу односно да је иста дотрајала. Владан Антић је рекао да је вршена подела обуће пре изсесног времена и да им није познато како и због чега нису добили припадници наведеног РЦ, на шта је генерал Божовић изјавио да ће се проверити и утврдити, те покушати решити проблем.

Након двочасновног излагања и конструктивног диајлога састанак је завршен, којом приликом је уочен отворен однос за решавање свих проблема, чијем се решавању убрзо надамо у циљу општег задовољства и још квалитетнијег обављања задатака јер задовољан, мотивисан и опскрбљен припадник полиције = јако Министарство.

Служба за информисање ССП

Бобан Ђорђић