fbpx
Skip to main content

Ознака: уредба владе

Нећемо се, ваљда, држати закона ко пијан плота?

У сенци управо одржаних избора, али и уз свестан изостанак јавне промоције, Влада Републике Србије усвојила је 17. марта 2017. године Уредбу о начину спровођења дисциплинског поступка у Министарству унутрашњих послова, којом се ближе уређује поменута материја.

Можемо и занемарити чињеницу да је ова уредба скоро па непотребна, да ову материју у довољној мери уређују већ постојећи прописи, али не можемо да не приметимо једну од новина које нам она доноси у члану 13. којим се одређују критеријуми за избор чланова дисциплинске комисије:

Председник и члан већа Дисциплинске комисије из Министарства унутрашњих послова може бити запослени који:
1) има најмање пет година искуства у вођењу првостепеног дисциплинског поступка;
2) има најмање 10 година радног искуства у Министарству унутрашњих послова;
3) није дисциплински кажњаван.

Дакле, изостављен је услов који би гарантовао да „дисциплински судија“ буде правник! Шта рећи на такво решење осим да је равно катастрофи!? Већ можемо да замислимо на шта ће личити дисциплински поступци које буду водили људи који додира са правом немају, који су завршили неке техничке факултете, па још приватне!

За разлику од министра унутрашњих послова и већине државних секретара у МУП, који никаквих додира са правом немају, чуди нас да је одлазећи председник Владе и будући председник Републике Александар Вучић пристао на овакво решење, с обзиром да је и сам правник. Или можда баш због тога, свестан свих мана таквог решења.

Јер ово само наизглед може да делује повољније по запослене. Свакако ће наши правни заступници доминирати знањем и стручношћу, али оправдано сумњамо да ће то знање имати ко да схвати и прихвати. Како неуком човеку указати на повреду поступка позивањем на одређену правну норму? Како му доказати заблуду или неодрживост неке одлуке?

Наравно, дисциплинске старешине без основног правног знања биће подложније притисцима и уценама надређених. Правник, ма колико под притисцима, постидеће се сам пред собом и никако неће пристати на баш све нелогичне предлоге, али човек који се на месту дисциплинског старешине нађе стицајем чудних, несретних околности – биће спреман на све!

Синдикат српске полиције се неће помирити са овом параправном уредбом и предузеће одговарајуће кораке ка њеном укидању пред Уставним судом. Нажалост, управо тај Уставни суд је оличење нерада и непоштовања своје улоге, али ми другу адресу немамо!

Уредбу можете погледати ОВДЕ

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић

П.С. – Репрезентативне синдикате нисмо чули по овом питању, као уосталом и на тему свих других правилника и уредби којима нам послодавац кроји судбину!

Уредба о каријерном развоју полицијских службеника

Влада Републике Србије усвојила је 14. фебруара 2017. године Уредбу о каријерном развоју полицијских службеника, која ступа на снагу за осам дана, али са применом почиње првог септембра ове године!

Данас су сви медији, као и већина синдиката у МУП објавили вест о усвајању Уредбу коју смо са нестрпљењем очекивали и  од које ће нам пуно тога зависити у професионалној каријери, а ССП сада ексклузивно објављује и садржај исте. У наредним данима, након извршене детаљне анализе текста Уредбе и сагледавања добрих и лоших ствари у њој, објавићемо посебан текст у којем ћемо покушати да вам приближимо новитете који нас чекају крајем лета.

Уредбу можете преузети овде: Уредба о каријерном развоју полицијских службеника

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић

Укидање помоћне полиције добар потез

Београд, 09.01.2017. године, – Синдикат српске полиције поздравља најаву министра унутрашњих послова др Небојше Стефановића да ће Влада РС повући „спорну“ Уредбу коју је Влада донела 29.12.2016. године, којом се регулише питање помоћне полиције у Србији. Сматрамо да је то добар потез који ће смирити тензије у јавности и отклонити недоумице око искрености намера власти у том смислу.

Оно што није добро јесте најава да ће свршени студенти Криминалистичко-полицијске академије због тога остати незапослени. ССП поново указује да је број полицијских службеника на улицама Србије мали и недовољан, све лошија је старосна структура наших јединица и освежавање и подмлађивање путем пријема нових радника је више него хитно. Влада мора изнаћи начин да на регуларан начин запосли младе људе који су завршили основну полицијску обуку у предходној години као и све дипломце КПА. То не треба радити заобилазним путевима, преко помоћне полиције.

Министре, изађите у јавност и саопштите искрено и директно  – за одржавање потпуне безбедности државе Србије и њених грађана, недостаје нам још полицијских службеника! Полицијски посао је један од најтежих и најстреснијих и само у прошлој години је неколико хиљада људи отишло у инвлидску пензију. То се мора надоместити пријемом нових радника!

Од ССП ћете имати подршку у томе, исто као што смо сада први изашли са упозорењем да помоћна полиција није добар начин за решавање проблема недостатка људства. Није лепо, али ни мудро, дипломиране официре полиције у старту деградирати у некакве помоћне полицајце!

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић

Коме треба помоћна полиција?

Београд, 06.01.2017. године – Уредбом Владе Србије, усвојеном непосредно пред Нову годину, уређени су услови за избор кандидата, права и обавезе, обука, начин ангажовања као и организација и рад припадника помоћне полиције. Према овом акту, помоћна полиција представља облик ангажовања лица која нису у радном односу у МУП-у ради обављања полицијских послова. Ангажовање у помоћној полицији заснива се на принципу добровољности, закључивањем уговора о служби у помоћној полицији.

Одлуку о ангажовању помоћне полиције доноси министар унутрашњих послова на предлог директора полиције. Укупан број припадника помоћне полиције не може прелазити 15 одсто укупног броја систематизованих радних места униформисаних овлашћених службених лица.

Према Уредби припадници помоћне полиције ангажују се на основу јавног конкурса који расписује Министарство унутрашњих послова, а у самом конкурсу мора бити наведен број припадника који се ангажује, услови, начин подношења пријаве и поступак избора кандидата. Министар може, у складу с потребама, и без јавног конкурса у помоћну полицију ангажовати лица која су завршила основну полицијску обуку, средњу или вишу школу унутрашњих послова, Полицијску академију, Криминалистичко-полицијску академију или друга лица која испуњавају услове.

Да би лице припадало помоћној полицији, поред општих услова за заснивање радног односа у државном органу, мора и да задовољи посебне услове за рад у полицији као што су да је незапослено, старије од 18, а млађе од 50 година и да има најмање средњу стручну спрему у четворогодишњем трајању.

Кандидате бира Комисија од пет чланова, а именује је министар унутрашњих послова. Чланови комисије именују се из састава Дирекције полиције и Сектора за људске ресурсе. По заршетку избора кандидати се упућују на обуку која се спроводи по програму полицијске обуке основног нивоа, а пре тога су дужни да закључе уговор о основној обуци.

Након завршене обуке кандидати закључују с МУП-ом уговор о служби у помоћној полицији, а када министар донесе акт о ангажовању стичу статус припадника помоћне полиције. Уговор се може закључити најдуже до године у којој припадник помоћне полиције навршава 50 година старости, Припадници помоћне полиције могу бити упућени на додатну обуку у складу с потребама МУП-а.

Припадници помоћне полиције се, по правилу, ангажују у организационим јединицама полицијске управе на чијој територији имају пребивалиште. Изузетно могу бити ангажовани и у другим организационим јединицама МУП-а ван подручја свог пребивалишта. Њима за време рада припада накнада у висине од 70 одсто просечне зараде без припадајућих пореза и доприноса по запосленом , а накнада се утврђује сразмерно броју остварених радних дана у односу на пун фонд радних сати у месецу у ком је ангажован.

Носе униформу, оружје, ознаке…

Припадници помоћне полиције приликом ангажовања носе униформу припадника полиције, с прописаним ознакама, као и службену легитимацију, која уместо натписа “полиција” садржи натпис “помоћна полиција”. Чин односно звање припадника помоћне полиције по називу и изгледу одговара почетном чину односно звању полицијског службеника са средњом стручном спремом. Помоћни полицајци за време ангажовања дужни су да униформу са ознакама, оружје, муницију и припадајућу опрему носе, користе и чувају у складу са законским прописима.

Преузето: Љ. Малешевић / Дневник

УРЕДБА О СЛУЖБИ У ПОМОЋНОЈ ПОЛИЦИЈИ 2016

Уредба о служби у помоћној полицији 2009

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић