Skip to main content

Вања Вукић: Министар упутио депешу у вези рада на екстремно високим температурама


Шта рећи, ми о клин – Вукић о плочу!

И ако смо  министру Дачићу предложили решења (можете их прочитати на линку) одговор нам је стигао врло штур и нецелисходан. Опет се руководиоцима даје да господаре здрављем и судбином запослених. Опет се радници нису упознали са депешом. Све у свему декларативно залагање и брига за запослене! Срамота! 

Поводом поднеска који сте, дана 29.07.2013. године, факсом упутили министру унутрашњих послова, а који се односи на рад при екстремно високим температурама, обавештавамо вас о следећем:

Министар унутрашњих послова је, сходно најавама Републичког хидрометеоролошког завода да се на територији Републике Србије очекују високе температуре, депешом 01-7845/2013 од 25.07.2013. године, одредио да се поступа у складу са чл. 50-63. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013) и да се према потребама процеса и организације рада изврши прерасподела радног времена уз могућност да се поједине категорије запослених (болесни, труднице, мајке са малом децом и др.) ослободе радних обавеза, као и да се извршавање задатака на терену прилагоди условима под којима се извршавају уз предузимање мера које ће олакшати рад на врућини.

За конкретну реализацију свих предвиђених мера заштите запослених који раде при екстремно високим температурама задужене су старешине организационих јединица. Сваки руководилац је дужан да процени, провери и утврди коју од мера заштите је потребно применити у конкретном случају и то тако да се не ремети процес рада и остваривање радних задатака а оствари што боља заштита запослених од екстремно високих температура. Ово подразумева да се у случају потребе донесе појединачна или општа одлука као и да се предузму конкретне мере заштите запослених чије је присуство на отвореном простору на одређеном месту или због одређене ситуације обавезно.

Напомињемо да куповина нових униформи, клима уређаја и друге потребне опреме зависи од финансијских могућности, односно за те намене опредељених буџетских средстава.

С поштовањем,

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
Вања ВУКИЋ

Повезани текстови: Допис ССП који је упутио министру можете погледати ОВДЕ!