Skip to main content

Започето је решавање проблема у УГП РЦ према Црној Гори!


Прибој, 21.03.2016 године, – Одржан је годишњи састанак у РЦГП према Црној Гори на којем су, поред начелника РЦГП, шефова, комадира и заменика командира у оквиру РЦГП, присуствовали и начелник УГП генерал Миленко Божовић и његов помоћник Данило Стевандић, као и други високи официри УГП. Испред Синдиката српске полиције на састанку је учествовао председник ССП Лазар Ранитовић и председник РЦ Пријепоље Виктор Ратковић.

Делегација синдиката стекла је јако позитиван утисак који је оставио начелник Божовић, који је показао колико разуме проблеме са којима се сусрећу сви у РЦ – како извршиоци, тако и старешине; и колико је спреман да се са свим проблемима ухвати у коштац, без било какве демагогије. Од старешина је захтевао да буду потпуни легалисти и строго поштују права запослених, да буду прво људи, па тек онда старешине, али исто тако да ће увек захтевати само три ствари: законитост, дисциплину и резултате. Тражио је од старешина да награђују само по основу резултата, а обећао да ће сваки квалитетно образложени предлог за увећање коефицијента увек усвојити. У том смислу – честитам свим граничарима, имате одличног човека и полицајца на челу. На вама је да то искористите и, наравно, оправдате.
На састанку је извршена анализа рада РЦГП у 2015. Години, презентовани најзначајнији проблеми и планиране активности.

Председник ССП Лазар Ранитовић је скренуо пажњу присутних на недостатак људства, проузроковану непопуњеношћу организационих јединица, што има за последицу да на два ГП (Царево Поље и Мокронози), али и проблеме са функционисањем на другим граничним прелазима (нарочито ГП Гостун у току летње туристичке сезоне) и поставио питање решавања овог проблема. Посебно ако се има у виду да туристичка сезона тек долази, а знатан број припадника РЦГП се упућује у Прешево и Македонију. Генерал Божовић је био сагласан да је недостатак људства евидентан проблем и с тим у вези најавио да ће у току године бити расписан конкурс за пријем 150 граничних полицајаца на нивоу Србије, а потом још за 300 до 2018. године.

Сви присутни су се сложили и да је евидентан проблем недостатка и старости службених возила и да је неопходна набавка нових. У вези са тим предочено је да УГП очекује одређене донације од стране одређених углавном међународних организација, а пре свега у вези са мигрантском кризом, те да ће добијена возила бити распоређена спрам горућих потреба.

Представници ССП су истакли да разумеју актуелну кризу и стање у држави, али да је недопустиво да се полицијски службеници на смену испраћају без средстава за везивање и службене палице. Начелник Божовић је рекао да је тако нешто недопустиво и критиковао старешине РЦГП што се у вези са овим и другим проблемима нису обраћали УГП и Управи за заједничке послове, те на разне друге начине покушали да реше овај проблем – уколико ништа друго, а оно да до набавке потребног броја средстава за везивање и службених палица оформе систем задуживања „по сменама“, јер само комплетно опремљен полицајац може довољно безбедно радити свој посао и штити себе и друге. Исту замерку старешинама је изнео и у погледу недостатка осветљења на појединим ГП, као и недостатка батеријских лампи, упитавши присутне старешине колико пута су се писаним обраћали за помоћ у вези са овим проблемима и када су то учинили последњи пут, додавши да сматра да то није проблем којим треба да се баве синдикати, већ старешине, али да су оне очигледно затајиле. Истакли смо и проблеме у недостатку, односно старости униформе, што има за последицу да сви гранични полицајци не носе једнообразну униформу, а да нису ретки случајеви и да приватно купују делове униформе.

У вези са проблемом на ГП Ваган где запослени немају тоалет, ССП је предложио да се у сарадњи са СВС обезбеди и постави једна камионска цистерна за техничку воду. У вези са тим генерал Божовић је напоменуо је да се ради на томе да се овај ГП измести на повољнију и оптималнију локацију и да је већ оформљена комисија, чији је он члан која ће решавати питање ГП према БиХ, али да, наравно, треба покушати реализовати идеју ССП о набавци цистерне од СВС.

У вези са стварањем свих потребних материјално-техничких и просторних услова на ГП Гостун речено је да се предузимају одређене активности у том смеру, али да постоји предуслов да се изврши разраничење између Србије и Црне Горе, да су и мимо тога неки пројекти на изради одговарајућег ГП Гостун у току, да је у оквиру једног ИПА пројекта извршена експропријација земљишта, али да доста тога зависи и од средстава у буџету.
Речено је да се у наредном периоду планира измештање ГП Мехов Крш на оптималнију и целисходнију локацију.

Биће измештена и СГП Сјеница, највероватније у зграду војног одсека, а из разлога јер је у току претварање досадашње двосмерне улице код садашње зграде СГП Сјеница у пешачку зону.

Наложено је да РЦГП у сарадњи са ППУ у Пријепољу, Управом за заједничке послове и Телекомом Србија у најкорије време оспособи могућност коришћења ЈИС-а на ГП Царево Поље, ГП Мокронози и ГП Ваган.

Председник ССП Лазар Ранитовић је истакао да се старешине морају посветити већу пажњу приликом употребе средстава принуде и све поступке у вези са тим, нарочито оне пред судом, по тужби грађана, испратити до краја и несебично помоћи колегама, како неко не би дошао у ситуацији као колеге у Ужицу којима су средства принуде оправдана, да ни СУК није уочио ништа спорно у вези са применом средстава принуде, али да је суд по приватној тужби због, по суду, прекорачења овлашћења приликом употребе средстава принуде, осудио четворицу колега за на осам месеци затвора и да ту свакако део одговорности сносе старешине које овај судски поступак нису испратиле до краја. С тим у вези затражено је да старешине више пажње посвете обуци извршилаца, али да и извршиоци треба да боље познају законске прописе и редовније „обнављају градиво“.

Истакли смо и да се приликом било каквих ангажовања на терену (нпр. Прешево и Македонија) полицијски службеници морају ангажовати равномерно, тј. „у круг“, са чим се у потпуности сложио и начелник Божовић назвавши то природним.

Председник Ранитовић поставио је и питање да ли се припадницима УГП редовно и правилно уплаћује међународно осигурање у за то законом предвиђеним ситуацијама. Представници УГП су навели да мисле да се међународно осигурање уплаћује уредно, али да би за сигурно тачан одоговор морали извршити провере, што ће и учинити, те уколик буде неких пропуста, да ће наложити да се убудуће они не дешавају.

Начелник Божовић нас је информисао да је у току израда нове систематизације УГП, те маркирање РЦГП, те најавио да ће, према предложеној организационој структури, РЦГП према ЦГ добити назив РЦГП Прибој. Веома је заинтересован за унапређење рада УГП о чему сведочи и четрдесетак инструктивних депеша које је упутио свим организационим јединицама, а чију ће примену и лично надгледати, по потреби и обиласком станица и ГП.

УГП РЦ према Хрватској

Све ово је свакако велики напредак, пре свега у приступу решавању проблемима који нису од јуче већ се вуку дужи низ година. Предходни начелник УГП је био апсолутно неспреман да се ухвати у коштац са проблемима, а био јеи незаинтересован да се уопште упозна са ситуацијом на терену.

Руководство Синдикатаsot25 српске полиције, још пре три године обишло је међународне граничне прелазе Сот и Љуба (РЦ према Хрватској) и том приликом је направљена и објављена фото-галерија са приказом катастрофално лоших услова рада: ССП у посети граничном прелазу Сот – Шид.

Нажалост, од тада, скоро да ништа није промењено. Људи и даље раде без основних безбедносних и санитарних услова. Неких озбиљнијих иницијатива за решавање проблема до сада није било, све се завршавало на вербалној подршци и обећањима.

Заказан је радни састанак делегације ССП са начелником РЦ према Хрватској, господином Милетом Јандрић, који ће бити одржан у следећих неколико дана, и на којем очекујемо конкретне резултате, без празних обећања.

Служба за информисање ССП

sot221sot 151