Nepravnosnažnom presudom Višeg suda u Novom Sadu 15.06.2018. godine, član našeg sindikata, kolega Miloš Grandić, oglašen je krivim za izvršenje krivičnog dela ubistvo u pokušaju…