Beograd, 7.9.2017. godine, – U Palati Srbija održan je sastanak predstavnika Sindikata srpske policije sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, na kojem je centralna tema bila položaj, uslovi rada i opremanje pripadnika Sektora za vanredne situacije.

Ispred Ministarstva sastanku su prisustvovali gospodin Svetozar Radić, zamenika šefa kabineta Ministra, gospodin Drago Bjelica, pomoćnik načelnika Sektora za materijalno-finansijske poslove, gospodin Dragan Cvetković, pomoćnik načelnika Sektora za ljudske resurse i gospodin Goran Nikolić, pomoćnik načelnika Sektora za vanredne situacije, dok su delegaciju SSP činili Lazar Ranitović, predsednik Sindikata, Siniša Ćuk, član Glavnog odbora i aktivisti SSP, vatrogasci-spasioci Vladimir Dašić iz Stare Pazove i Miloš Stojanović iz Niša.

Pripravnost

Prva tema sastanka bila je pripravnost pripadnika SVS, odnosno nepravilno evidentiranje pripravnosti u pojedinom Odeljenjima za vanredne situacije. Na iznete tvrdnje predstavnika SSP da u prethodnom periodu (tokom 2016. i prva 4 meseca tekuće godine) u pojedinim OVS pripravnost vatrogasaca-spasilaca nije uopšte ili je pogrešno, čak i paušalno evidentirana, a samim tim i plaćana, a da su se pripadnici iz lokal-patriotskih i kolegijalnih razloga uredno odazivali na pozive i izlazili na intervencije, gospodin Nikolić je odgovorio da je nalaganje pripravnosti bila lična procena svakog od načelnika OVS, ali da je danas to pitanje precizno uređeno, odnosno da se uredno sačinjavaju planovi pripravnosti, u skladu sa potrebama i nedavno usvojenim Pravilnikom. Na insistiranje predstavnika SSP da je određeni broj vatrogasaca-spasilaca po tom osnovu oštećen u navedenom periodu, a u skladu sa ranije iznetim predlogom za sklapanje sporazuma o vansudskom poravnanju, koji je u obostranom interesu, gospodin Radić je naložio hitnu proveru i analizu u cilju utvrđivanja tačnog broja pripadnika SVS kojima bi, eventualno, bio ponuđen sporazum. Takođe, naložena je i hitna provera načina evidentiranja pripravnosti u OVS Užice i OVS Sombor, gde se prema informacijama kojima raspolaže SSP pripravnost i dalje evidentira paušalno, kroz sistem nekakvih kvota i nasumičnog određivanja broja sati, nezavisno od toga koliko je i kojem pripadniku naložena pripravnost.

U vezi sa navedenim SSP će nastaviti da prati situaciju na terenu i da reaguje na svaki vid nepravilnosti koji je na štetu zaposlenih u SVS.

Oprema

U daljem toku sastanka bilo je dosta reči o trenutnom stanju, ali i budućem opremanju pripadnika SVS. Upoznati smo sa činjenicom da je u Sektoru izvršena podela 3000 pari cipela, te da je u toku proces nabavke 800 kompleta interventne uniforme za vatrogasce-spasioce. Gospodin Bjelica je istakao da se očekuje i nabavka novih vozila, ali i brža i efikasnija popravka postojećih, s obzirom da je otpočela podela novih vozila u Policijskim upravama, čime će se značajno smanjiti pritisak na deo budžeta Ministarstva koji je namenjen za te svrhe. Takođe, upoznati smo i sa činjenicom da je u toku proces hitne nabavke creva za gašenje i da će se ubuduće ista redovno nabavljati, kako se u budućnosti ne bi više pojavio problem nedostatka tog dela opreme.

Sistematski pregledi

Predstavnici SSP su istakli i problem retkih i neredovnih sistematskih pregleda pripadnika SVS. Gospodin Radić nas je upoznao sa planom Ministarstva za uvođenjem periodičnih zdravstvenih pregleda svih zaposlenih. Načelno je prihvaćen predlog SSP da u taj proces budu aktivno uključene i lokalne zdravstvene ustanove, čime bi se značajno bio rasterećen Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a u Durmitorskoj u Beogradu, a ceo proces učinio efikasnijim i u korist zaposlenih.

Član GO SSP
Siniša Ćuk

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.