Užice – Beograd, 5.12.2016 – Sindikat srpske policije je dostavio teme za sastanak sa Radnom grupom sa saradnju sa sindikatima u MUP-u. Reč je o najaktuelnijim problemima sa kojima se susreću zaposleni, kao i nepravilnom postupanju u određenim organizacionim jedinicama, a na štetu zaposlenih. Ujedno smo predložili načine rešavanja uočenih problema i otklanjanja nepravilnosti. Tamo gde su problemi i nepravilnosti posledica nesnalaženja u radu ili nepravilnog tumačenja propisa, predložili smo donošenje obavezujućih instrukcija o postupanju. I naposletku, u slučajevima dugotrajnog ili svesnog kršenja propisa predložili smo i utvrđivanje odgovornosti nadležnih (disciplinske, prekršajne i krivične).

Spisak tema sastanka:

  1. Evidentiranje i obračun radnih sati zaposlenih upućenih na specifična područja radi angažovanja na poslovima migracije i migranata i na području KZB
  2. Ishrana pripadnika IJP (i drugih policijskih službenika) angažovanih na državnoj granici R. Srbije poslednjeg dana angažovanja (prilikom “smene”)
  3. Nesklapanje sporazuma zbog viška radnih sati koje su ostvarili zaposleni u PPU u Vranju i u JZO
  4. Problemi vatrogasaca-spasilaca u Gornjem Milanovcu
  5. Problemi zaposlenih u Žandarmeriji
  6. Isplata uvećane zarade kada zaposleni menja rukovodioca ili kada ima dodatno opterećenje na radu
  7. Prodaja odmarališta MUP-a?
  8. Dinamika isplate posebnih naknada, naknade putnih troškova, solidarne pomoći i jubilarnih nagrada.

U prilogu se možete upoznati o svim detaljima predloženih tema, odnosno sadržini problema i predloženim rešenjima.

Služba za informisanje SSP

teme-za-kabinet-2012-12
teme-za-kabinet-2016-12-1teme-za-kabinet-2016-12-2teme-za-kabinet-2016-12-3teme-za-kabinet-2016-12-4teme-za-kabinet-2016-12-5teme-za-kabinet-2016-12-6

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.