Skip to main content

Ознака: дисциплински поступак

МАРТОВСКИ МЕСЕЧНИ САСТАНАК У КАБИНЕТУ

Београд, 12.3.2018 – У Палати Србија одржан је и трећи овогодишњи месечни радни састанак представника Синдиката српске полиције и Радне групе за сарадњу са синдикатима у МУП-у. Састанком је, у одсуству државног секретара Дијане Хркаловић, председавао помоћник директора полиције Слободан Мелешић. Делегацију ССП-а чинили су председник Лазар Ранитовић, генерални секретар Виктор Ратковић и чланови Главног одбора Срђан Трајковић и Мирослав Лазаров.

Разговарало се о следећим темама:

1. Репрезентативност ССП-а

 • Приликом утврђивања репрезентативности ССП-а учињено је више неправилности, пропуста и незаконитости, а све на штету ССП-а. Обатио нам се велики број колега за који тврди да је фалсификован њихов потпис на приступницама синдиката који су оспоравали репрезентативност ССП-а. Такође, одређени број колега се нашао као кредитор НСП-а иако заправо и није члан НСП-а или је учлањен мимо своје воље и знања. Запослени нам достављају своје изјаве, обраћају се за помоћ правног заступника како би у редовном поступцима остварили своја права. Веома важно је истаћи и чињеницу да је 1.021 приступница НСП-а и 60 приступница НПСС-а била са датумом 24.1.2018 (иако је ССП захтев за утврђивање репрезентативности поднео 23.1.2018), па се такве приступнице не могу узети у обзир.
 • Председавајући је саопштио да је реч о питањима која су изван надлежности ове Радне групе и да стога не могу дати никакве конкретне одговоре на ову тему.

2. Ретроактивни обрачун радних сати у ОЖ у Краљеву

 • Реч је о теми која је „на столу“ дуже време, па чак и са састанцима са Радном групом. Иако је договорено, запосленима још увек нису понуђени споразуми за вансудско поравнање. Тражимо објашњење.
 • Драган Цветковић, помоћник начелнице Сектора за људске ресурсе, изјавио је да ће договор бити испоштован; да је логистици ОЖ у Краљеву достављен јасан налог са захтевом за доставу конкретних података и документације, да ће до краја недеље ти подаци и документација бити достављени Сектору за људске ресурсе, који ће потом припремити споразуме о вансудском поравнању и доставити их на потписивање, након чега ће уследити исплата, а у складу са динамиком која се договори са Сектором за материјално-финансијске послове.
 • Срђан Трајковић је указао на то да логистика ОЖ у Краљеву није добро разумела постављени им захтев и да ће доставити све налоге за прековремени рад, уместо само да достави податке за оно радно време за које нису били издати налози за прековремени рад, те је тражио да се додатно информишу. Истовремено је поставио питање у ком року запослени могу очекивати достављање споразума о вансудском поравнању, те упозорио да уколико се са тим буде отезало, да ће запослени та своја потраживања захтевати судским путем.
 • Цветковић је одговорио да ће бити остварен контакт и да ће се све завршити врло брзо, те да запослени ОЖ у Краљеву могу очекивати да ће им споразуми о вансудском поравнању бити достављени до краја марта.

3. (Не)поступање по депеши Сектора за људске ресусре о непокретању дисциплинских поступака на основу сваке, па и неосноване иницијативе

 • У пракси се стиче утисак да ова депеша није у битнијој мери утицала на смањење неоснованих покретања дисциплинских поступака, а самим тим и на трошкове правних заступника запослених које потражују од МУП-а после поступака у којим није установљена дисциплинска одговорност запослених.
 • Драган Цветковић је појаснио да је реч о инструктивној депеши која је имала за циљ смањење трошкова МУП-а, а због вођења очигледно неоснованих поступака, те да се ту пресушују све ингеренције Сектора за људске ресурсе, а посебно имајући у виду чињеницу да су дисциплинске старешине самосталне у свом раду и одлучивање.

4. Заказивање састанака у подручни полицијским управама

 • Већ дуже време чекамо на састанке у ПУ Краљево, ПУ Чачак и ПУ Сомбор. Локално руководство једноставно се оглушује о захтеве за оваквим састанцима. Састанци су неопходни јер без дијалога, нема сарадње и решавања проблема, а који су евидентни у наведеним ПУ. Због свега тога захтевамо да се преко Дирекције полиције или на други начин „са врха“ МУП-а ови састанци закажу што пре, те да се убудуће ти састанци одржавају редовно, без потребне додатне интервенције „са врха“, јер је ССП организација која окупља и штити интересе сада већ 8.000 запослених, а проблеми запослених су не само њихови проблеми и проблеми ССП-а, већ и проблеми њихових руководилаца.
 • Председавајући Слобдан Малешић је одговорио да ће начелници ПУ Краљево, ПУ Чачак и ПУ Сомбор бити контактирани и да ће током наредне недеље бити одржани састанци са представницима ССП-а, поштујући наравно обавезе и могућности тих начелника и представника ССП-а.

5. Солидарна помоћ из 2016. и 2017. године

 • Када ће запослени који су предали захтеве за солидарну помоћ у 2017. години добити решења како би евентуално могли да уложе жалбе на решења у случајевима када је њихов захтев одбијен?
 • Драгиша Анђелковић, шеф Одсека за сарадњу са синдикатима, навео је да су сви захтеви за солидарну помоћ из 2016. године решени, осим оних поступака где је Жалбена комисија Владе наложила понављање поступка.
 • Што се тиче захтева из 2017. године запримљено преко 3.000 захтева, да је највећи број решен, да се по осталим захтевима континуирано ради, те да ће сви који су поднели захтев, без обзира на то да ли им захтев одбијен или одобрена помоћ, добити решења.
 • Виктор Ратковић поставио питање шта је са појединим случајевима где су запослени добили одбијајућа решења са образложењем да у остављеном им року од 10 дана од дана пријема обаветења нису допунили своје захтеве, иако су запослени то учинили у том року?
 • Анђелковић је одговорио да ти запослени у оквиру жалбе на решење опишу ту ситуацију, приложе доказе о датуму када су примили обавештење и о датуму када су послали захтевану документацију, те да ће Сектор за људске ресурсе, по пријему тих жалби, уколико је пропуст евидентан – захтеве наново размотрити и у случају основаности одобрити одговарајући износ помоћи.

6. Померање датума исплате зараде запосленима

 • Због исплате првог дела фебруарске плате 2. марта и неизвесности исплате другог дела фебруарске плате, те будуће динамике исплате плата, међу запосленима је настало оправдано узнемирење, посебно код оних који су кредитно задужени, а што је случај са већином колега. Због тога је потребно да МУП да прецизне одговоре и објашњења на ову тему, а како би се прекинула настала конфузија и избегле манипулације запослених.
 • Драго Бјелица, заменик начелника Сектора за материјално-финансијске послове је кратко одговорио да ће исплата другог дела фебруарске плате бити 20. марта, те да ће се убудуће плата исплаћивати динамиком 5. и 20. у месецу.
 • На питање Лазара Ранитовића због чега је исплата првог дела фебруарске плате била 2. марта – чланови Радне групе су остали неми.
 • На питање Лазара Ранитовића због чега МУП није обавестио запослене о „ванредној“ исплати плате, те зашто још увек није обавестио запослене о будућој динамици – Драго Бјелица је одговорио да није био у прилици да обавести запослене у вези са „ванредном“ исплатом, јер је и за њих у Сектору за материјално-финансијске послове био изненађујући захтев Трезора за ту „ванредну“ исплату. Што се тиче обавештења запослених да о будућој динамици исплате плата, Бјелица је одговорио да ће свим организационим јединицама бити упућена депеша о новим роковима достављања података у вези са исплатом плата и о новим терминима исплата плата.

7. Проблеми УГП у вези са применом Правилника о путним трошковима

 • Иако су прошле године од почетка примене Правилника о путним трошковима, очигледно да се Правилник још увек не примењује у потпуности у свим организационим јединицама МУП-а, тачније што се умањења месечне претплатне карте врше и мимо случајева када је запослени користио годишњи одмор или плаћено одсуство или је био на боловању или службеном путу. У вези са овим послат је и допис Сектору за материјално-финансијске послове.
 • Мирослав Лазаров и Лазар Ранитовић су појаснили да овај проблем постоји у свим РЦГП, осим у РЦГП према БиХ и да је потребно што хитније решавање овог проблема, по потреби и састанцима представника РЦГП и представника ССП-а. Појашњено је да се висина превоза неосновано и погрешно умањује и најчешће у случају када запослени у датом месецу користио слободне дане по основу прерасподеле радног времена, тј. вишка сати остварених у претходним месецима.
 • Начелник УГП генерал Миленко Божовић је саопштио да он и УГП нису били упознати са овим проблемом, а из разлога што у УГП стижу готови, обрађени подаци, па евентуалне неправилности у начину обрачуна на нивоу РЦГП нису видљиве. Од Драга Бјелице је тражио да му доставио предметни допис ССП-а и депешу којом је Сектор за материјално-финансијске послове појаснио правилан обрачун путних трошкова, а како би интерном депешом наложио будуће поступање. Уједно је позвао ССП да о свим конкретним случајевима неправилног обрачуна путних трошкова известе УГП, а како би се праворемено реаговало и неправилности отклониле.

Генерални секретар ССП
Виктор Ратковић

ДАЛИ СМО СВЕ ОД СЕБЕ – АЛИ ЗАКОН О ПОЛИЦИЈИ ЈЕ И ДАЉЕ ЛОШ!

Током целе 2015. године указивали смо на озбиљне мањкавости тадашњег предлога новог Закона о полицији. Указивали смо то својим многобројним дописима МУП-у, указивали смо на то на јавним расправама организованим широм Србије. Наши предлози нису уважени. МУП је заступао тезу да је то најбољи Закон о полицији икада.

Међутим само два месеца по ступању на снагу, 5.2.2016. године, баш и МУП-а кренуле су приче о потреби измене тек усвојеног ЗОП-а. Сасвим сигурно да је на то утицало и наше подношење иницијативе Уставном суду за испитивање уставности и законитости више одредби новоусвојеног ЗОП-а.

Ипак, требало је годину дана да МУП са речи пређе на дела и да оформи радну групу која ће разматрати измене и допуне ЗОП-а.

ССП је са великим одобравањем и надом дочекао отпочињање овог посла и опет се врло активно укључио – што слањем предлога на више адреса у МУП-у, што у директним састанцима и то је био значајан искорак у односу на ранију праксу када нисмо имали ниједан састанак са представницима МУП-а у вези са изменама закона.

Од јуче је Предлог измена и допуна ЗОП-а на дневном реду скупштинске расправе. Без двоумљења, Синдикат српске полиције није задовољан свим предложеним измена и допунама Закона о полицији, пре свега изражавајући незадовољство тиме што је усвојен недовољан број наших предлога и примедби и посебно имајући у виду да је за наше неуважене предлоге наша аргументација њихове неопходности уважавана на састанцима са представницима МУП-а. Стиче се утисак да је „струка“ сагласна са нашим примедбама, али да није било воље да се оне имплементирају у закон.

Ево шта је похвално, а чиме смо незадовољни у предложеним изменама и допунама ЗОП-а:

 • Незадовољни смо што се полицијском службенику за време рада и боравка на терену у случају коришћења дневног одмора на терену или забране напуштања објекта смештаја, а што није прихваћен наш предлог да се на свеобухватан начин уреди питање рада и боравка полицијског службеника на терену, те тако избегне примена више законских и подзаконских прописа и депеша које се односе на рад и боравак на терену, те изједначе они који раде и бораве на терену, а нису припадници ИЈП састава, са онима који то јесу.
 • Незадовољни смо што, у том смислу, није прихваћено наш предлог да се утврде следећи коефицијенти за увећање зараде у случају рада и боравка на терену: 1) за сваки сат рада на терену – увећање плате у висини од 100% вредности радног сата основне плате; 2) за сваки сат времена проведеног на терену ван рада (дневни одмор), рачунајући и време проведено у путу до терена и натраг – увећање плате у висини од 50% вредности радног сата основне плате и 3) за сваки сат времена проведеног на терену ван рада (дневни одмор) где је полицијском службенику онемогућено напуштање објекта – увећање плате у висини од 70% вредности радног сата основне плате.
 • Похвално је што сте усвојили наш предлог да се бришу одредбе из члана 172. према којима запосленом радни однос престаје самим покретањем кривичног поступка за кривична дела која се гоне по службеној дужности или осудом за ма које кривично дело које се гони по службеној дужности или утврђивањем безбедносних сметњи.
 • Незадовољни смо што приликом прописивања услова за престанак радног односа по сили закона (члан 172) као услов предвиђена „казна затвора“, уместо „безусловна казна затвора“.
 • Изузетно смо незадовољни што нису прихваћени наши предлози за прописивање јасног правног основа за исплату регреса за коришћење годишњег одмора и накнаде за исхрану у току раду (топлог оброка).
 • Похвално је што се поред постојећих јединица у седишту Дирекције полиције поред постојећих, уврсте и Јединица за заштиту, чиме ће запослени у овој јединици добити сва права и обавезе које имају запослени у посебним јединицама полиције.
 • Добро је што се поред службених значки и службених легитимација полицијских службеника уводи и службена легитимација државних службеника која служи искључиво за идентификацију и доказивање својства државног службеника за рад у Министарству.
 • Похвално је да додавање новог члана 173а, којим је предвиђен изузетак од примене Закона о ПИО, где се уводи и право на старосну пензију пре испуњења општих услова за стицање старосне пензије полицијских службеника који наврши 45 година живота и 15 година рада на посебно сложеним, специфичним односно оперативним пословима који захтевају посебну обученост и психофизичку спремност.
  Министар одлуком утврђује организационе целине у којима се обављају или су се обављали описани послови.
 • Незадовољни смо „избором“ кривичних дела која се по свом карактеру таква да запосленог у МУП-у чине „недостојним“ за рад у МУП-у (члан 172). Посебно смо незадовољни што међу тим делима нема кривичних дела против полне слободе, најтежих кривичних дела против имовине, кривичних дела у вези са дрогом (…), а што је „уврштено“ кривично дело Насиље у породице, с обзиром на могућност злоупотреба у вези са овим кривичним делом;
 • Похвално је што је усвојен наш предлог и брисана одредба да се путни трошкови исплаћују само у оквиру општине рада и у износу до 25% нето просечне зараде у Србији (и та наша примедба је уважена), али смо незадовољни што није усвојен наш предлог да се запосленом путни трошкови надокнађују и онда када је актом јединице локалне самоуправе омогућен превоз запосленима без накнаде, а у случају када ред вожње није усклађен са временом доласка и одласка са рада запосленог.
 • Незадовољни смо што се прописује да запослени може бити трајно премештен на упражњено радно место без интерног конкурса у оквиру извршилачких радних места исте стручне спреме, а без сагаласности запосленог, јер се тиме даје неограничена могућност законитог шиканирања и мобинга запослених, које би могли „селити“ из једне у другу организациону јединицу.
 • Апсолутно смо незадовољни предложеним што је у случају привременог премештаја брисан услов писане сагласности запосленог, јер је управо институт „писане сагласности“ запосленог један од оних који запослене штити од самовоље и шиканирања руководилаца.
 • Незадовољни смо што се рокови за застарелост за покретање и вођење дисциплинског поступка продужавају са шест месеци на годину дана за лаке повреде службене дужности и са годину дана на две године за тешке повреде службене дужности.
  Наиме, укидањем хитности као једног од основних обележја дисциплинског поступка, губи се смисао и сврха кажњавања, јер сврха казне треба да буде да је запослени осети што пре, те да се ефикасношћу кажњавања на остале запослене делује превентивно, а овим предлогом се иде супротно од тога, заправо „подстиче“ се лењост дисциплинских старешина.
 • У вези са одредбама о тесту интегритета нису уважене наше примедбе да се већ законом морају јасно прописати заштитни механизми који спречавају злоупотребу тестова у пракси због личних, политичких или других интереса.
  Такође, потребно је разрешити и уредити неколико питања, међу којима су најбитнија: одлука о намени тестирања – превенција или сузбијање корупције; субјекат тестирања и концепт интегритета; обавештавање о тестирању – унапред или након; специјалност и обученост припадника СУК; независност и финансијска обезбеђеност; заштита података о личности; однос теста интегритета и кривичног поступка.
  Уз то, тест интегритета може бити само оруђе за превенцију корупције, а не да замени Закон о кривичном поступку и Кривични законик. Треба поставити јасну границу између тога када је крај теста и прелазак на предистражни поступак и да тај који одлучује о томе не може бити СУК већ искључиво јавни тужилац.
  Такође, тест интегритета се мора спроводити у сарадњи са Агенцијом за борбу против корупције.
 • Позитивно је формирање Фонда за солидарну помоћ, јер се ова важна правна материја за запослене диже на највиши, законски ниво.
  Међутим, незадовољи смо тиме, што ће се на предложени начин, помоћ исплаћивати САМО ДО ВИСИНЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ФОНДА, што значи да у случају да се средства потроше пре краја године, они који поднесу захтев након тога право на солидарну помоћ не могу остварити. На тај начин би се извршила дискриминација међу запосленима.
 • Незадовољни смо због неуважавања нашег предлога да се пропише обавеза министра да донесе акт о процени ризика радних места у МУП-у и одлуку о минимуму процеса рада.
 • Апсолутно смо незадовољни неприхватањем наших предлога који се тичу употребе ватреног оружја, а посебно с обзиром на учесталост напада на полицијске службенике.
  Наиме, према садашњем законском решењу, полицијски службеник може употребити ватрено оружје практично само у случају НУЖНЕ ОДБРАНЕ и КРАЈЊЕ НУЖДЕ, тј. у истим оним случајевима у којима то могу учинити и сви грађани, па се поставља питање – у чему је смисао полиције?
 • Позитивно је што је предложеним изменама члана 175. предвиђено право на отпремнину и осталим запосленим у МУП-у, а не само за полицијске службенике, као што је то сада случај. Позитивно је и проширење права на накнаду у случају привремене спречености за рад у висини 85% основне плате, увећане за минули рад, и за остале запослене, а не само за полицијске службенике.
 • Незадовољни смо начином прописивања неспојивих послова и делатности, јер је остављено дискреционо право руководиоцу, без неких посебних критеријума, да да или не да одобрење за обављање одређених послова и делатности ван радног времена. Ово такође оставља велики простор за мобинг и самовољу руководилаца.
 • Незадовољни смо и тиме што није дошло до измене одредби које се односе на штрајк, јер се постојећим одредбама ово право практично онемогућава и због чега је ССП Уставном суду поднео иницијативу за оцену уставности и законитости одредби о штрајку.
 • Сматрамо лошим и што директора полиције на други узастопни мандат може поставити министар без јавног конкурса. Примедба је, најпре, принципијелна – зашто директора полиције изузимати из система постављања без спровођења јавног конкурса? Управо је смисао конкурса стварање здраве, такмичарске конкуренције из које ће „испливати“ најбољи и најквалитетнији. С друге стране, стављање у изглед директору да може добити још један мандат без конкурса неминовно води ка губљењу независности директора полиције у односу према министру и Влади, јер ће се он понашати на такав начин да се „не замери“ министру и Влади, чак и на уштрб МУП-а и безбедности грађана и државе, што је свакако лоше.

У прилогу су образложени предлози ССП-а који нису уважени од стране МУП-а. Neuvazeni predlozi SSP-a

ССП ће наставити борбу да они што краће време постану саставни део Закона о полицији.

Генерални секретар
Виктор Ратковић

Не давати било какве изјаве!!!

ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ ИЗЈАВЕ НА ОКОЛНОСТИ ДОГАЂАЈА ПРЕ ПОКРЕТАЊА ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА

Мада смо о овоме често говорили и даље се неретко сусрећемо са случајевима где су колеге давале изјаве на околности наводне повреде службене дужности пре покретања дисциплинског поступка. И, по правилу, саме себи (или свом колеги) „ставили омчу око врата“.

Запослени није дужан да по налогу-захтеву старешине пише или даје изјаву о околностима догађаја поводом кога ће против њега бити покренут дисциплински поступак, односно, поводом кога је дата иницијатива за покретање дисциплинског поступка.

Такав налог-захтев старешине је незаконит, и противан је начелима дисциплинског поступка, а у првом реду праву на одбрану.

Разлози:

1. Чланом 2. ставом 3. Уредбе о начину спровођења дисциплинског поступка у Министарству унутрашњих послова („Сл. гласник РС“, 26/2017, у наставку: Уредба) прописано је да „пре покретања дисциплинског поступка, запослени није дужан да се изјашњава на околности повреде службене дужности“.

2. Полицијски службеник не зна разлоге због којих треба да пише изјаву, а онда се таква његова изјава користи приликом покретања дисциплинског поступка (приликом подношења закључка), а такође и као доказ у самом дисциплинском поступку.

3. Чланом 5. Уредбе прописано је да се у дисциплинском поступку „одржава усмена расправа на којој запослени има право да изложи своју одбрану“.

4. Чланом 5. ставом 2. Уредбе је прописано да да запослени има право да се брани по сопственом опредељењу: давањем усмене или писане одбране, или ћутањем, односно, сам или у присуству браниоца. Налагањем да претходно даје писану изјаву – а нарочито без претходног предочавања њему основних процесних права на одбрану (у поменутом смислу) директно се налаже окривљеном да мора давати одбрану, и то кроз форму изјаве, чиме му се ускраћује право на одбрану као једно од основних начела дисциплинског поступка – прецизније, ускраћује му се право опредељивања да ли ће уопште да даје било какву одбрану, а ако хоће, да ли ће то радити самостално или уз присуство браниоца, односно да ли у усменој форми на расправи или као писану одбрану.

5. Чланом 106. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/2016, у наставку: ЗУП) прописано је да орган поступка у испитном поступку (а што је по својој форми и садржини и дисциплински поступак) дужан да упозори странку и сведока да могу да ускрате давање изјаве, односно сведочење по за то прописаним условима.

6. Захтев за давањем изјаве пре покретања дисциплинског поступка је у супротности са чланом 9. ставом 1. ЗУП-а – којим је прописано да је „орган дужан да странкама омогући да успешно и целовито остваре и заштите своја права и правне интересе“.

7. Чак и кад се ради о узимању информације у форми прикупљања обавештења од грађанина (члан 226. Законика о кривичном поступку), и тада се грађанин мора позвати и упознати са разлогом позивања.

Дакле, захтевом да запослени даје изјаву чак и пре него што му је уручен закључак о покретању дисциплинског поступка представља грубо кршење изричите одредбе о томе да запослени своју изјаву излаже на усменој јавној расправи.

Служба за информисање ССП

Дисциплинска пријава начелнику и командиру!

Председник Синдиката српске полиције Лазар Ранитовић обратио се начелнику Полицијске управе Ниш предлогом да на основу Уредбе о начину спровођења дисциплинског поступка у МУП-а и одредбе чл. 2.  Уредбе, покрене иницијативу за покретање дисциплинског поступка против полицијских службеника самосталног полицијског инспектора Ђорђевић Велибора начелника ПС Ражањ, самосталног полицијског инспектора Лазаревић Љубише Командира  ПИ за безбедност на железници и заменика командира исте наредника Ивановић Обрада.

Упркос указивању на кршење права радника и непоштовање закона и инструктивних аката Дирекције полиције, поменути руководиоци су наставили да свесно и намерно крше поменуте акте, чиме су запосленима нанели несагледиву штету како у погледу поштовања њиховог приватног живота и могућности да планирају своје обавезе и своје слободно време, тако и у материјалном смислу јер им нису адекватно обрачуни и плаћени остварени радни сати.

На фотографијама можете погледати цео допис предлога:

КОМАНДИР ОСЛОБОЂЕН ДИСЦИПЛИНСКЕ ОДГОВОРНОСТИ

Колико је само командира, начелника или руководилаца другог ранга, након указивања на проблеме, као једини одговор  „одозго“ добило налог „Снађи се, реши то. Премости. Смисли нешто.“?

И, као по команди, сви они смисле нешто, снађу се, премосте… Обично то захтева ход по ивици ножа, на граници легалног и нелегалног. Јер, шта то уопште значи „снађи се“? Набави од неког привредног субјекта или физичког лица оно што је министарство дужно да набави? Са једног неисправног али још увек нерасходованог аутомобила скини неки део и премести на други полуисправан? Неискоришћено гориво са картице неисправног камиона сипај у други, исправан, једини који је у возном стању а служба мора да функционише. Пожар, на пример, не може да чека, људе у невољи не занима да ли ти имаш горива за исправан камион. Очекују помоћ од тебе и твојих људи, а ти се „снађи“!

И то тако иде док се не умешају нечасни интереси. Нечији лични, да тог неког командира „који се снашао“ уклони и заузме његову позицију. И неки службени интерес, на пример Сектора унутрашње контроле, чији службеници, оправдавајући постојање сектора и свој нерад, измишљају кривична дела тамо где их нема.

Одличан пример свега наведеног јесте, сада већ бивши, командир Ватрогасно-спасилачке јединице у Пожеги. Радио и „сналазио се“, веран свом позиву, али и налозима „одозго“. Годинама је то функционисало како-тако, притисци велики, чак је и свој синдикални рад баталио, из Синдиката српске полиције се исчланио… Али, онда кад је требао да буде заштићен од свог Сектора за ванредне ситуације, остављен је на цедилу. Сви ти „одозго“ правили се невешти и неупућени, а њему је стављено на терет да је „сналазећи се, премоштавајући, смишљајући нешто“ прешао ту танку границу и направио кривично дело. А уз поднесену кривичну пријаву, одмах је пришивена и дисциплинска одговорност за нарушавање угледа министарства (ма шта то значило данас и какав тај углед уопште био).

Но, Синдикат српске полиције није попут послодавца, свом бившем члану пружио је најбољу могућу правну заштиту. Колегу заступа један од наших најбољих адвоката, а иначе смо синдикат који је, већ дуги низ година, познат по одличној правној заштити. Кривични поступак је још у почетној фази, очекујемо и да буде обустављен. А поступак утврђивања дисциплинске одговорности је решен онако како је само и могао бити – одговорности нема. То што је против неког поднесена кривична пријава не значи и да је крив, па тако ни да је нанео штету угледу МУП.

А сетимо се само да су пре годину и по дана хтели да нам, за такво нешто, деле отказе! Срећом, у предлогу најновијих измена тог Закона о полицији таква могућност се брише јер није ни праведна, а ни у складу са Уставом Србије.

Међутим, дефинитивно је време да ССП постави питање функционисања Сектора унутрашње контроле! Постоје ли елементи дисциплинске одговорности и нарушавања угледа МУП у оваквом њиховом раду? Која је уопште сврха његовог постојања? Рад на спречавању озбиљног криминала у нашим редовима или дисциплиновање непослушних и неподобних полицијских службеника?

У прилогу можете видети ослобађајућу пресуду за колегу Бешевића:

Нећемо се, ваљда, држати закона ко пијан плота?

У сенци управо одржаних избора, али и уз свестан изостанак јавне промоције, Влада Републике Србије усвојила је 17. марта 2017. године Уредбу о начину спровођења дисциплинског поступка у Министарству унутрашњих послова, којом се ближе уређује поменута материја.

Можемо и занемарити чињеницу да је ова уредба скоро па непотребна, да ову материју у довољној мери уређују већ постојећи прописи, али не можемо да не приметимо једну од новина које нам она доноси у члану 13. којим се одређују критеријуми за избор чланова дисциплинске комисије:

Председник и члан већа Дисциплинске комисије из Министарства унутрашњих послова може бити запослени који:
1) има најмање пет година искуства у вођењу првостепеног дисциплинског поступка;
2) има најмање 10 година радног искуства у Министарству унутрашњих послова;
3) није дисциплински кажњаван.

Дакле, изостављен је услов који би гарантовао да „дисциплински судија“ буде правник! Шта рећи на такво решење осим да је равно катастрофи!? Већ можемо да замислимо на шта ће личити дисциплински поступци које буду водили људи који додира са правом немају, који су завршили неке техничке факултете, па још приватне!

За разлику од министра унутрашњих послова и већине државних секретара у МУП, који никаквих додира са правом немају, чуди нас да је одлазећи председник Владе и будући председник Републике Александар Вучић пристао на овакво решење, с обзиром да је и сам правник. Или можда баш због тога, свестан свих мана таквог решења.

Јер ово само наизглед може да делује повољније по запослене. Свакако ће наши правни заступници доминирати знањем и стручношћу, али оправдано сумњамо да ће то знање имати ко да схвати и прихвати. Како неуком човеку указати на повреду поступка позивањем на одређену правну норму? Како му доказати заблуду или неодрживост неке одлуке?

Наравно, дисциплинске старешине без основног правног знања биће подложније притисцима и уценама надређених. Правник, ма колико под притисцима, постидеће се сам пред собом и никако неће пристати на баш све нелогичне предлоге, али човек који се на месту дисциплинског старешине нађе стицајем чудних, несретних околности – биће спреман на све!

Синдикат српске полиције се неће помирити са овом параправном уредбом и предузеће одговарајуће кораке ка њеном укидању пред Уставним судом. Нажалост, управо тај Уставни суд је оличење нерада и непоштовања своје улоге, али ми другу адресу немамо!

Уредбу можете погледати ОВДЕ

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић

П.С. – Репрезентативне синдикате нисмо чули по овом питању, као уосталом и на тему свих других правилника и уредби којима нам послодавац кроји судбину!

ПУ ВРАЊЕ: Вишак сати ће бити исплаћен!

Ужице, 05.03.2016.године, – Синдикат српске полиције добио је допис начелника Полицијске управе Врање, као одговор на наша постављена питања и изнете захтеве запослених у тој управи. Између осталог, господин Велиновић нас извештава и да је поднео предлог за покретање дисциплинског поступка против начелника Полицисјке станице Трговиште, а због непоштовања Закона о раду, ПКУ за полицијске службенике и инструктивне депеше Директора полиције – у вези са прављењем распореда рада.

У наставку дописа се говори и о томе да су у завршној фази припремне радње на реализацији захтева запослених за обрачун и исплату оствареног вишка сати које нису искористили кроз прерасподелу и коришћење слободних дана. Такође, при крају је и израда спискова раника који имају право на посебну накнаду за рад у специфичним подручјима, у складу са Одлуком министра, ретроактивно за ранији период. Исплата новца се може очекивати ускоро.

Руководство синдиката је задовољно овом показаном кооперативношћу начелника ПУ Врање, која је уследила након неколико радних састанака и вишемесечног неразумевања. Верујемо да, као и увек и свуда уосталом, само у сарадњи и међусобном уважавању на релацији „руководство управе – синдикални активисти“, можемо и морамо да решавамо проблеме у раду и створимо повољнију климу и услове за професионално обављање службе у том, посебно осетљивом, подручју. Услове у којима ће запослени бити задовољни и сконцентрисани искључиво на поверене им задатке, неоптерећени нарушавањем основних радничких права. Наравно, дуг је и трновит пут до тамо, али је ово свакако добар знак и велика промена у односу на ранији период.

1(1) 2

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић