Skip to main content

Ознака: државни секретар

ЗАКОН О ПОЛИЦИЈИ: МУП уважио бројне предлоге Синдиката српске полиције

Београд, 21.11.2017. године, – Данас је у Кабинету министра одржан радни састанак представника Министарства унутрашњих послова и делегације Синдиката српске полиције. Испред МУП на састанку су учествовали државни секретар Дијана Хркаловић, секретар министарства Милица Ћатић и помоћник директора полиције Слободан Малешић. Делегацију ССП предводио је председник Лазар Ранитовић а чинили су је још и чланови ГО ССП Миле Лазаревић и Синиша Ћук.

Након кратких поздравних речи, госпођица Дијана Хркаловић је нагласила како је ССП једини нерепрезентативни синдикат који, од самог почетка, учествује у консултацијама на доношењу Предлога закона о изменама и допунама закона о полицији. Премда нису имали ту обавезу, у МУП је процењено да можемо пружити велики допринос у том послу.  Намере и приоритетне циљеве које МУП жели да постигне предложеним изменама, као и образложења појединачних решења у предлогу приближила нам је секретар министарства, госпођа МилицаЋатић.

За исказану отвореност и жељу МУП да, у сарадњи са релевантним синдикатима, какав ССП свакако јесте премда још увек не и званично репрезентативан, дође до најбољих законских решења којима ће бити унапређен рад полиције и свих запослених, руководство министарства заиста заслужује све похвале. Не морамо било кога подсећати да је пре само годину и нешто више дана тако нешто било незамисливо и да је на тренутно важећи ЗОП пресудан утицај имао један човек, недоступан синдикатима, али и глув на сугестије дугогодишњих највиших руководилаца у министарству!

Морамо да се сложимо да представници МУП овог пута делују заиста искрено када говоре о намерама да олакшају рад полицији и да исправе најлошија решења у важећем ЗОП, на која су већина синдиката имала примедбе у предходном периоду. Уосталом, усвојеним предлогом у доброј мери се то и постиже мада је руководство МУП наилазило на велике отпоре других министарстава, пре свега министарства правде и финансија, те да се може рећи да ћемо по бројним питањима бити у предности над осталим државним органима. Такође, треба рећи и похвалити се чињеницом да је од првих консултација, на нацрт предлога из августа, прихваћен велики број предлога Синдиката српске полиције који су у међувремену постали део званичног предлога закона. Не желимо да будемо малициозни, али заиста нисмо запазили икакав допринос других синдиката по овом питању.

Данас су подржани још неки наши предлози али не сви, тако да и даље има много простора за унапређење овог предлога. С обзиром да коначну реч на предлоге дају неки други органи, не би било фер да данас излазимо у јавност са детаљима са састанка. Оно што можемо посебно да нагласимо и што је већину запослених бринуло јесте то да више неће бити законског основа за губитак посла самим покретањем кривичног поступка против некога, већ тек након правоснажне казне затвора. Такође, накнада трошкова за долазак на посао и одлазак са посла прописана је за стварне релације и реалне трошкове, а не само на територији општине рада.

Сви преостали наши амандмани на предлог Закона о изменама и допунама ЗОП, које је припремио стручни тим ССП, а који нису подржани од стране МУП, биће достављени надлежним скупштинским одборима и посланичким групама у Народној Скупштини.

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић

У Кабинету о предлогу измена и допуна Закона о полицији

Београд, 24.8.2017. године, – У палати „Србија“ одржан је састанак између делегације Министарства унутрашњих послова и Синдиката српске полиције. Испред Министарства састанак је водила државни секретар госпођица Дијана Хркаловић, уз учешће заменика шефа кабинета министра Светомира Радића. Делегацију ССП предводио је председник Лазар Ранитовић, а учествовали су још заменик председника ССП Миле Лазаревић, генерални секретар ССП Виктор Ратковић и члан Главног одбора ССП Синиша Ћук.

Поред анализе тренутне ситуације и сарадње на релацији Министарство-синдикат, где је истакнуто обострано задовољство новим приступом сарадњи уз квалитативне помаке у ефикасности решавања проблема запослених, централна тема састанка су биле најављене измене Закона о полицији.

Увидом у Предлог измена и допуна закона о полицији, на први поглед се стиче утисак да ће предложене измене знатно поправити недоречености и нелогичности у важећем закону. Послодавац је, већину примедби синдиката из предходних годину и по дана препознао као оправдане, уважио их и уврстио у овај предлог. Наравно, потребна је подробнија анализа целокупних предлога измена, након које ћемо као организација дати свој коначни суд, али већ сада можемо навести неколико компаративних предности предложених измена у односу на постојећи Закона о полицији:

  • Предложено је брисање спорне одредбе члана 172. којим је практично укинута презумпција невиности полицијских службеника. На тај начин ће бити отклоњена опасност од неоснованог раскида радног односа.
  • Предложено је брисање одредбе у вези са накнадом трошкова доласка на посао и одласка са посла, а која је била у супротности за Законом о раду и којом је било предвиђено нереално ограничење накнаде искључиво у оквиру општине рада.
  • према предложеном, полицијским службеницима ће се, осим овлашћених службених лица (ОСЛ), сматрати и лица на посебним дужностима која обављају друге унутрашње послове у непосредној вези са полицијским пословима и послове заштите и спасавања.
  • Предложено је проширење листе полицијских послова (извршавање послова утврђених прописима о држављанству, пребивалишту, личним и путним документима и управних послова из прописа о безбедности саобраћаја, оружју, приватном обезбеђењу и детективској делатности).
  • Поред службених значки и службених легитимација полицијских службеника предложено је увођење службене легитимације државних службеника, а која би служила искључиво за идентификацију и доказивање својства државног службеника за рад у Министарству.
  • Премештаји полицијских службеника на упражњена извршилачка радна места истог ранга биће омогућени без интерних конкурса.
  • Одличан предлог је и то да се приликом одласка у старосну пензију полицијском службенику утврђен износ пензије увећава се за 20%, а осталим запосленима у Министарству за по 1% за сваку годину ефективног рада проведено у статусу полицијског службеника, максимално до висине од 20%.
  • Предложеним новим чланом 173а, такође се као изузетак од примене Закона о пензијском и инвалидском осигурању као темпорална норма, уводи и право на старосну пензију пре испуњења општих услова за стицање старосне пензије. Наиме, постоји одређени број полицијских службеника који су 15 и више година стажа провели на посебно сложеним, специфичним односно оперативним пословима који захтевају посебну обученост и психофизичку спремност. За ове категорије полицијских службеника који су током свог радног ангажовања у Министарству дали изузетан допринос и који су обављали послове који се након навршења одређених година живота не могу обављати на начин и по стандардима захтеваним за ту професионалну делатност и чиме се полицијски службеник током извршавања наведених послова доводи у непосредну животну и здравствену опасност, уведена је могућност пензионисања.
    Министар одлуком утврђује организационе целине у којима се обављају или су се обављали описани послови.

На састанку смо државном секретару предали и наше предлоге измена Закона о полицији које је ССП припремио у предходном периоду и који се у значајној мери поклапају са нацртом Министарства. Наишли смо на разумевање и верујемо да ће добар део наших предлога бити уврштен у коначни предлог закона и да ћемо на тај начи још више унапредити Закон о полицији.

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић

Саветници, помоћници… окупација администрације!

Пре пар дана похвалисмо министра просвете, господина Шарчевића, како, за разлику од руководства нашег министарства, схвата сву озбиљност ситуације и размере системског расипања новца, те упозорава одговорне да више неће бити толеранције за такво понашање, кад оно…

Јуче освану вест да поменути господин министар има ни мање ни више него 11 помоћника, три посебна саветника, једног саветника (ваљда обичног наспрам ових посебних), четири државна секретара и једног секретара (да л обичан ил специјални, није прецизирано). Мало ли је за једног министра?

Али да је он једини, ни по јада не би било…

Наше министарство ни најмање не заостаје. А и зашто би? На званичном сајту МУП доступни су подаци о три државна секретара и пет помоћника министра. О броју саветника ни речи, број нам није познат али је зато један од саветника, и то специјалан, Амадео Воткинс, јако добро (ал не и по добру)  познат свим запосленим у МУП. Ето, скромније него у министарству просвете, рећи ће неко. Да, али занемаримо Дирекцију полиције и број људи у непосредном окружењу директора полиције.

Не смемо да тврдимо, али верујемо да би се директор полиције Владимир Ребић добро помучио док се сети имена свих својих саветника и помоћника. А саветници и помоћници се множе већ годинама. Скоро све њих, садашњи директор наследио је од свог предходника Милорада Вељовића. Вељовић је за своја, скоро па цела, два мандата умножавао помоћнике, делио титуле и функције по заслугама, према личним симпатијама али и доста смењених начелника Полицијсих управа, формално је унапредио пребацивањем у Дирекцију полиције и именовањем их за своје помоћнике. Ваљда уздајући се у ону стару да непријатеље треба држати уз себе, на оку. Често је Вељовић, обезбеђујући „верност“ и послушност, функције помоћника додељивао и људима које је упућивао у унутрашњост. Бројни су примери начелника ПУ са том функцијом.

А све те људе неко мора да плати. И то дебело!

Да све функционише како треба па да и разумемо, јер велики су системи Дирекција полиције и МУП. Није лако ускладити функционисање и рад више од 42.000 запослених. Али то није случај, напротив. Што више саветника и помоћника то све компликованије процедуре. Од најобичнијих процеса направише компликоване процедуре, са милион беспотребних потписа, сагласности, одобрења… За баналне проблеме бивају формиране комисије, радне групе, тимови…

У јеку реформи МУП та фиктивна радна места остадоше недодирљива а уместо упрошћавања система добисмо нове секторе, нова одељења, службе и управе. Поједина одељења имају тек начелника, заменика начелника и свега пар извршилаца! Али, битно је звати се начелником! Лепо звучи а и доноси углед у родном селу! Доноси то звање и веће паре, добар мобилни да се покаже на весељима и сахранама, а и службени аутомобил за до села.

Искрено, не бисмо били превише изненађени ни уколико освану нека нова радна места у номенклатури МУП, као на пример: саветник за топлу воду, саветних за хладну воду, саветник за заливање кактуса, заносач у кривини али и саветник заносача…

Пријатно нам било. Само – до када?

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић

Вања Вукић: Министар упутио депешу у вези рада на екстремно високим температурама

Шта рећи, ми о клин – Вукић о плочу!

И ако смо  министру Дачићу предложили решења (можете их прочитати на линку) одговор нам је стигао врло штур и нецелисходан. Опет се руководиоцима даје да господаре здрављем и судбином запослених. Опет се радници нису упознали са депешом. Све у свему декларативно залагање и брига за запослене! Срамота! 

Настави са читањем