Skip to main content

Ознака: пку за државне органе

ВАЖЕЊЕ ПКУ ЗА ДРЖАВНЕ ОРГАНЕ ПРОДУЖЕНО ДО 21.3.2019.

На иницијативу Синдиката управе Србије за покретање поступка измене и допуне ПКУ за државне органе, односно за закључивање Споразума о продужењу рока важећег Посебног колективног уговора с обзиром да у наредном периоду истиче рок важења, Влада Републике Србије одговорила је позитивно и приступило се преговарању са представницима репрезентативних синдиката.

У току преговора договорено је да се продужи рок важења Посебног колективног уговора до 21. марта 2019. године као и да је неопходно извршити одређене измене и допуне ПКУ око чега су се сагласили сви учесници у закључивању ПКУ. Из разлога што се у току 2018. године планирају измене и допуне Закона о државним службеницима и припрема новог Закона о платама државних службеника и намештеника, чије одредбе у значајној мери утичу на садржину ПКУ, није било целисходно да се приступа преговорима за закључивање новог Посебног колективног уговора за државне органе, већ је договорено да се изврше потребне измене и допуне Посебног колективног уговора за државне органе и продужи рок важења Посебног колективног уговора за државне органе, уз обавезу да уговорене стране започну преговоре за закључивање новог ПКУ за државне органе до почетка последњег квартала 2018. године.

На овом линку можете погледати: С П О Р А З У М о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за државне органе

Ипак, ни ово продужење уговора није прошло без извесних измена и допуна, које се дотичу и нас, с обзиром на анекс ПКУ за полицијске службенике, тако не би било згорег одмах се упознати са својим правима и могућностима које имамо. На овом линку можете видети ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ.

Комплетан документ са образложењима можете видети овде: Нацрт измена и допуна ПКУ за државне органе.

Све у свему, можемо закључити да су синдикати потписници овог ПКУ поново показали више заинтересованости, али и више снаге да на послодавца утичу, него репрезентативни синдикати у полицији.

Служба  за информисање ССП
Миле Лазаревић

ПОКЛОН ЧЕСТИТКЕ: ЗАШТО 1000 А НЕ 9000 ДИНАРА?

По први пут после 15 година Министарство унутрашњих послова исплатило је новчану поклон-честитку деци запослених поводом Нове Године. Људи су углавном задовољни, има и незадовољних висином исплаћеног износа, а верујемо да ником није превише и да је новац добродошао свакоме.

Ако знамо да је ово прва исплата те врсте након пуно, пуно времена, онда морамо бити задовољни. Али ако знамо висине новчаних износа које добијају деца запослених у јавним предузећима (листом губиташким), онда места незадовољству итекако има. Али и реалног простора за унапређење.

Не желимо овде да судимо чија је кривица на делу, да ли послодавца који ће увек тежити да исплати што мање новца, или пак репрезентативних синдикалних централа које су у више наврата доказале своју неспособност и неефикасност у заштити радних права својих чланова. Само ћемо предочити чињенично стање и поставити неколико питање свим читаоцима.

Законски основ за исплату оваквог поклона лежи у Закону о раду који у члану 119. предвиђа могућност и као максимални износ поклона одређује „неопорезиви износ“, што опет по Закону о дохотку грађана у овој години износи 9.313,00 динара.

Посебним колективним уговором за државне органе предвиђена је обавеза послодавца да је „дужан да обезбеди деци запослених старости до 15 година поклон за Нову годину – новчану честитку у вредности до неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана.

Дакле, исплатом било ког износа у распону од 1,00 па до 9.313,00 динара послодавац формално испуњава своју уговорну обавезу и места било каквим утужењима нема!

Надам се да је сада мало јаснија незавидна позиција запослених у МУП?!

Дужни смо додати још и то да се путем ПКУ може уговорити и исплата виших износа од неопорезивог, само што би се на тај део плаћао порез. Такође, може се уговорити давање поклон-честитке и деци старијој од 15 година, с тим да се и у том случају плаћа порез. Значи, могућности су велике само репрезентативни синдикати требају бити довољно јаки, довољно убедљиви на преговорима са послодавцем.

А предуслов синдикалне јачине јесте чист образ руководства и бројност чланства. Имају ли то данас синдикати у Србији?

Постављамо питање да ли је било толико тешко избацити ту једну малу реч „ДО“, па да износ не буде „до неопорезивог износа“ већ да прецизно буде одређен? Да ли је било тешко макар одредити неку минималну границу испод тих девет хиљада али барем у износу од, на пример, пет хиљада динара?

Ако су то већ пропустиле да ураде синдикалне централе, да ли су наши репрезентативни синдикати уопште покушали тако нешто да предложе? Или су били тако кратковиди и борећи се међусобно, занемарили тако битну одредбу у ПКУ?

А питање морамо да поставимо и вама, колегинице и колеге – да ли добро размислите, кад попуњавате приступницу, чију приступницу попуњавате? Коме дајете свој новац и своје поверење? Или то урадите, тек онако, реда ради, тек да сте чланови било ког синдиката јер „сви су синдикати исти“?

Нисмо сви исти, не дозвољавамо да тако буде! Разликујемо се! Наши чланови то знају. А сазнаће и сви запослени врло брзо, јер ћемо, верујемо, и ми учествовати у преговорима за склапање следећег ПКУ!

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић

ПОКЛОН-ЧЕСТИТКА ДЕЦИ ЗАПОСЛЕНИХ ДО КРАЈА ОВЕ СЕДМИЦЕ

Да ће ове године Деда Мраз нашој деци бити и послодавац, држава Србија, те тако испунити обавезу прихваћену потписивањем Посебног колективног уговора за државне органе и анекса ПКУ за полицијске службенике, остаје нам да званично чујемо након што буде завршена данашња седница Владе Републике Србије.

Синдикат српске полиције располаже са још увек незваничним, али поузданим информацијама, да ће Влада донети одлуку о исплати поклон-честитке деци запослених у МУП у износу од 1.000,00 динара по детету. Такође, поуздано се зна да ће исплата бити извршена за последње четири године, за период 2014.-2017. године.

Законских сметњи свакако више нема – чињеница је да је Законом о изменама и допунама закона о буџету Србије за 2017. годину, усвојеним пре неколико дана, омогућена исплата једнократне помоћи запосленима. Тим изменама такође је уклоњена и законска препрека за исплату новогодишњих поклон-честитки за децу запослених узраста до 15 година, како је то предвиђено у ПКУ за државне органе.

Износ од 1.000,00 динара по детету свакако није износ од кога ће се било коме завртети у глави, пре би се могло рећи да је испод сваког минимума, поготово у односу на износе које добијају деца запослених у јавним предузећима, али немојмо заборавити да одговорност не лежи само на послодавцу – репрезентативни синдикати су ти који су својом пасивношћу дозволили да у колективном уговору не буде прецизирана доња граница. Ћутали су годинама и тек сад се сетили да решење потраже у тужбама (где трошкови опет падају на запослене).

Синдикат српске полиције одувек је на ставу да наша деца имају право на те новчане честитке, послодавац је потписом на ПКУ прихватио обавезу и ред је да је испуни. Напомињемо и да је, у јавности спомињани износ од 9.000 динара, само максимум који дозвољава Закон о раду („…до висине неопорезивог износа…), да минимум није одређен, али ћемо се ми потрудити да у следећем колективном уговору буде одређена и та доња граница, која не сме бити овако ниска!

Ма колико ови износи били скромни, ово ће свакако био велики помак унапред, напредак у сваком случају, јер је МУП последњи пут обезбедио пакетиће нашој деци још давне 2002. године.

Још једном понављамо оно што смо причали свих ових дана – никакво ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА није потребно, МУП ће новац уплатити по службеној дужности!

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић

ПЛАЋЕНО ОДСУСТВО ЗА ПОЛАЗАК ДЕТЕТА У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Синдикат српске полиције подсећа све колегинице и колеге које у септембру у школу шаљу ђака првака да имају право на два радна дана плаћеног одсуства по том основу – полазак детета у први разред основне школе.

У прилогу је образац захтева за коришћење плаћеног одсуства по овом основу, који свако од вас једноставно може прилагодити сопственим потребама.

Саветујемо и да, због претходних лоших искустава са овим и сличним захтевима за коришћење плаћеног одсуства, захтев саставите у два примерка и предате на писарници ваше организационе јединице, којом приликом ће вам вратити један примерак оверен заводним печатом и уписаним датумом предаје на писарници. На овај начин ћете имати доказ да сте захтев и поднели. У супротном су могуће злоупотребе које је веома тешко доказати. Наравно, захтев можете предати и лично непосредном старешини, али је у том случају потребно да вам се на вашем примерку захтева потпише непосредни старешина и упише датум када сте му захтев предали.

ОБРАЗАЦ: Захтев за плаћено одсуство за полазак детета у школу

Служба за информисање ССП