Skip to main content

Ознака: правилник о приправности

ССП решава горуће проблеме у СВС

Београд, 7.9.2017. године, – У Палати Србија одржан је састанак представника Синдиката српске полиције са представницима Министарства унутрашњих послова, на којем је централна тема била положај, услови рада и опремање припадника Сектора за ванредне ситуације.

Испред Министарства састанку су присуствовали господин Светозар Радић, заменика шефа кабинета Министра, господин Драго Бјелица, помоћник начелника Сектора за материјално-финансијске послове, господин Драган Цветковић, помоћник начелника Сектора за људске ресурсе и господин Горан Николић, помоћник начелника Сектора за ванредне ситуације, док су делегацију ССП чинили Лазар Ранитовић, председник Синдиката, Синиша Ћук, члан Главног одбора и активисти ССП, ватрогасци-спасиоци Владимир Дашић из Старе Пазове и Милош Стојановић из Ниша.

Приправност

Прва тема састанка била је приправност припадника СВС, односно неправилно евидентирање приправности у поједином Одељењима за ванредне ситуације. На изнете тврдње представника ССП да у претходном периоду (током 2016. и прва 4 месеца текуће године) у појединим ОВС приправност ватрогасаца-спасилаца није уопште или је погрешно, чак и паушално евидентирана, а самим тим и плаћана, а да су се припадници из локал-патриотских и колегијалних разлога уредно одазивали на позиве и излазили на интервенције, господин Николић је одговорио да је налагање приправности била лична процена сваког од начелника ОВС, али да је данас то питање прецизно уређено, односно да се уредно сачињавају планови приправности, у складу са потребама и недавно усвојеним Правилником. На инсистирање представника ССП да је одређени број ватрогасаца-спасилаца по том основу оштећен у наведеном периоду, а у складу са раније изнетим предлогом за склапање споразума о вансудском поравнању, који је у обостраном интересу, господин Радић је наложио хитну проверу и анализу у циљу утврђивања тачног броја припадника СВС којима би, евентуално, био понуђен споразум. Такође, наложена је и хитна провера начина евидентирања приправности у ОВС Ужице и ОВС Сомбор, где се према информацијама којима располаже ССП приправност и даље евидентира паушално, кроз систем некаквих квота и насумичног одређивања броја сати, независно од тога колико је и којем припаднику наложена приправност.

У вези са наведеним ССП ће наставити да прати ситуацију на терену и да реагује на сваки вид неправилности који је на штету запослених у СВС.

Опрема

У даљем току састанка било је доста речи о тренутном стању, али и будућем опремању припадника СВС. Упознати смо са чињеницом да је у Сектору извршена подела 3000 пари ципела, те да је у току процес набавке 800 комплета интервентне униформе за ватрогасце-спасиоце. Господин Бјелица је истакао да се очекује и набавка нових возила, али и бржа и ефикаснија поправка постојећих, с обзиром да је отпочела подела нових возила у Полицијским управама, чиме ће се значајно смањити притисак на део буџета Министарства који је намењен за те сврхе. Такође, упознати смо и са чињеницом да је у току процес хитне набавке црева за гашење и да ће се убудуће иста редовно набављати, како се у будућности не би више појавио проблем недостатка тог дела опреме.

Систематски прегледи

Представници ССП су истакли и проблем ретких и нередовних систематских прегледа припадника СВС. Господин Радић нас је упознао са планом Министарства за увођењем периодичних здравствених прегледа свих запослених. Начелно је прихваћен предлог ССП да у тај процес буду активно укључене и локалне здравствене установе, чиме би се значајно био растерећен Завод за здравствену заштиту радника МУП-а у Дурмиторској у Београду, а цео процес учинио ефикаснијим и у корист запослених.

Члан ГО ССП
Синиша Ћук

ДЕПЕШЕ О ПОЛУГОДИШЊЕМ ОЦЕЊИВАЊУ И ПРИПРАВНОСТИ

Сарадња између Синдиката српске полиције и Радне групе МУП за сарадњу са синдикатима, којом од скоро руководи државни секретар Дијана Хркаловић, даје прве позитивне резултате. Након наше иницијативе, односно указивања на пропусте старешина на нижем нивоу, уследила је хитна координирана реакција Кабинета министра, Сектора људских ресурса и Дирекције полиције што је резултирало двема инструктивним депешама послатим данас на терен.

У депеши Сектора људских ресурса послатој на терен потврђује се наша примедба са састанка да велики број запослених у Министарству још увек није није оцењен, односно да цжпрви циклус оцењивања за 2017. није завршен до краја јула, у складу са Уредбом о оцењивању полицијских службеника и других запослених. Такође, у депеши стоји и напомена да ће апликација бити информатички закључана и да унос оцена неће бити могућ те старешине треба да под хитно заврше своје обавезе.

У депеши Дирекције полиције појашњава се институт приправности и потреба сврсисходног одређивања тог статуса запосленима у циљу обезбеђења нормалног функционисања службе али уз вођење рачуна о рационалности трошкова.

Ипак, ма колико депеша била јасна и прецизна, на локалном нивоу се опет јављају појединци међу старешинским кадром у Одељењима полиције који је тумаче на неки свој начин који не доприноси нити ефикасности организационих јединица нити задовољству запослених. Синдикат српске полиције то неће немо посматрати и толерисати већ ћемо на наредном састанку именовати те квазистручњаке који крше радна права запослених не би ли се тако, мисле они, омилили претпостављенима.

Ово је огољени пример онога на шта ССП често указује – незадовољство запослених условима рада често је сасвим неосновано усмерено на врх МУП и самог министра. Заиста, да ли је министар одговоран за непоштовање Правилника о приправности? Ако је усвојен и послата је депеша на терен шта је још потребно да би га неки локални шерифи применили у пракси? Да ли их боли она напомена о сврсисходности и рационалности, па се држе оне „кад нема за мене, нема никоме“!? Закон о полицији је у домену приправности врло јасан, не прави разлику међу запосленима, односи се на старешине подједнако као на било ког извршиоца и овакво понашање начелника Одељења полиције представља драстично кршење закона.

Да ли су одговорни министар и начелница Сектора људских ресурса због непоштовања процеса оцењивања и прошуштене прилике да запослени буду упознати са добијеним оценама? Је ли министар или командир крив за неправилан обрачун нанаде за „путне трошкове“ или за то што се распоред не прави за барем два дана унапред?

ССП никада није имао проблем да кажу истину, ма колико горка била. Када треба и кога треба, први смо ту да критикујемо, па и министра. Али и да похвалимо препознавање проблема, брзе реакције и решеност да се пропусти отклоне а неправде исправе. Овог пута смо ту да похвалимо Радну групу, посебно њене чланове из Сектора људских ресурса и Дирекције полиције и да напоменемо да још увек чекамо реакцију представника из Сектора за ванредне ситуације.

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић

Правилник о приправности

Београд, 3.3.2017. године, – Када смо крајем прошлог лета тражили учешће у радним групама, које је министар формирао ради припреме предлога неколико правилника, било нам је јасно да нас неће примити зато што смо желели да заиста активно радимо, дајемо смислене предлоге и жестоко се опиремо неразумним предлозима, поготово онима који ће ићи на штету запослених!

Знао је то и послодавац, па нам нису дозволили чак ни да будемо неми посматрачи њиховог рада, али наравно, већ сутра врло гласни критичари у јавности или можда и хвалиоци, што је било врло мало вероватно!!!

Наравно, учешће смо тражили пре свега плашећи се попустљивости репрезентативних синдиката и лоше намере послодавца. Знали смо и да предлог те радне групе неће бити не знам колико квалитетан, те смо стога и урадили наше предлоге неколико, нама најзначајнијих правилника и на време их послали министру и председницима радних група.

Али оно што смо добили у неколико, нама доступних, предлога, превазишло је наше најцрње слутње! Предлози, нити су у интересу запослених, нити служе својој сврси. Правилници су подзаконски акти којим се ближе уређују поједине законске одредбе. Овим правилником је требало ближе уредити околности које указују да полицијски службеник распоређен на одређено радно место мора бити доступан и приправан да, по позиву непосредног руководиоца или лица овлашћеног за позив, обави посао или задатак који је планиран и за који се очекивала потреба евентуалног ангажовања полицијског службеника са одговарајућег радног места. Наравно, требало је да предвиди начине вођења евиденције и обрачуна рада проведеног у том статусу и још што-шта.

Тако је требало да буде, но у усвојеном Правилнику о приправности за рад, тога нема. У том правилнику скоро да нема ничега новог што већ не стоји у закону. Предлог је у најмању руку нестручан и чак и неписмен, ништа ново нам не доноси и оставља превише простора за импровизације и злоупотребе!

Предлажемо вам да најпре погледате наш предлог правилника који је урадио генерални секретар ССП Виктор Ратковић, а потом и званични Правилник, који ће нам наредних година доносити главобољу и недоумице уместо поједностављења живота и рада:

 

ПРЕДЛОГ

ПРАВИЛНИК

О ПРИПРАВНОСТИ ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА 

Члан 1.
Овим правилником уређује се начин планирања, евидентирања и обављања приправности, као и права и обавезе које из тог произлазе.

Члан 2.
Циљ установљавања и планирања приправности јесте обезбеђивање непрекидног и благовременог обављања полицијских послова и задатака. 

Члан 3.
Приправност за рад подразумева стање сталне доступности и спремности полицијског службеника да се, ван радног времена и ван радног места, одазове на позив непосредног руководиоца или лица овлашћеног за позив за обављање неког посла или задатка свог радног места.

Члан 4.
Приправност се може планирати само за неодложне или хитне послове и задатке.

Члан 5.
Одлуку о увођењу и о обиму приправности и план приправности доноси руководилац организационе јединице.

Руководилац организационе јединице је дужан да полицијског службеника обавести о плану приправности најмање пет дана унапред.

Изузетно, руководилац организационе јединице може да обавести полицијског службеника о плану и промени плана приправности у року крећем од пет дана, али не краћем од 48 сати унапред, у случају потребе посла или услед наступања непредвиђених околности.

Члан 6.
Руководилац организационе јединице дужан је да води евиденцију остварене приправности, коју је на крају месеца обавезан да усагласи са полицијским службеником који је остварио приправност.

Евиденција о приправности треба да садржи назив организационе јединице, име, презиме и јединствени матични број полицијског службеника, месец за који се саставља, датум, време (од – до) и број сати остварене приправности, као и укупан број остварених сати приправности и потпис непосредног руководиоца.

Члан 7.
Руководилац организационе јединице је, ради доношења решења и обрачуна зараде, дужан да до 5-ог у месецу за претходни месец надлежној организационој јединици достави оверен списак полицијских службеника са бројем сати остварене приправности.

Члан 8.
Руководилац надлежне организационе јединице дужан је да до 10-ог у месецу за претходни месец донесе решење о оствареној приправности полицијског службеника.

Решење треба да садржи правни основ за доношење, податке о полицијском службенику, период у којем је обављана приправност, број остварених сати приправности, право на увећање основне плате у складу са важећим прописима и поуку о правном леку.

Члан 9.
Приправност се планира на такав начин да сви полицијски службеници буду равномерно планирани за обављање приправности („цикличним смењивањем“).

Члан 10.
Приправност полицијског службеника на дан коришћења недељног одмора може се утврдити само у случају да ниједан други полицијски службеник тог дана није планиран да ради у смени.

Члан 11.
Полицијски службеник којем је утврђена приправност за рад, распоредом рада ће бити планиран за рад у другој (поподневној) смени, уколико то не би ометало редовно обављање послова и задатака. 

Члан 12.
Приправност радним даном може трајати највише 16 сати, а суботом, недељом и празником 24 сата.

Члан 13.
Полицијски службеник који је у приправности дужан је да непосредног руководиоца обавести о броју телефона на који ће бити доступан ради позивања за обављање посла или задатка из приправности.

Члан 14.
Полицијски службеник се након позива мора ставити на располагање у што краћем року, а најдуже у року од сат времена.

У случају да је за долазак од места прибавалишта или боравишта до места рада полицијског службеника потребно више од сат времена, приправност тог полицијског службеника може се утврдити само у случају да није расположив други полицијски службеник којем је за долазак од места прибавалишта или боравишта до места рада потребно мање до сат времена.

Члан 15.
Непосредни руководилац или лице овлашћено за позив су дужни да полицијском службенику којег из приправности позивају на обављање посла или задатка обезбеде превоз, у супротном полицијски службеник има право на накнаду трошкова превоза од места становања до места обављања прековременог рада и обратно.

Члан 16.
Рад полицијског службеника који је из приправности позван да обави одређени посао или задатак рачуна се као прековремени рад.

Члан 17.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.


Овај предлог смо уредно послали и јавно обелоданили 22.11.2016. године! (Предлог правилника о приправностиполицијских службеника)

Да су барем умели да препишу…

А овде можете да погледате и акт који је званично усвојен:

pravilnik pripravnost1

pravilnik pripravnost2

Заиста, тешко је а не упитати се још једном – за шта поједини људи у МУП примају плату? Али,барем се више не питамо зашто су предлоге правилника крили од нас! (Писали смо и о томе: Предлози правилника као државна тајна!?) Сада нам је јасно, ипак знају за стид! Ово не представља правилник већ пуке коментаре Закона.

Министре, нија касно да повучете овај правилник, признате да су вас преварили и озваничите предлог који је израдио ССП.

Служба за информисање ССП

Код начелника Полицијске управе Пожаревац

Пожаревац, 28.02.2017. године, – Делегација Синдиката српске полиције одржала је радни састанак у Полицијској управи Пожаревац са начелником управе господином Срђаном Лазић и замеником начелника управе господином Сашом Миленковићем. Испред ССП учешће су узели заменик председника синдиката Миле Лазаревић и председник нашег Регионалног центра у Пожаревцу Јовица Савић.

Ово је био први састанак нашег синдиката са новим начелником управе, господином Лазићем, па је, поред официјелног дела у којем смо разговарали о радним правима запослених и проблемима који се дешавају у пракси, састанак протекао у нешто лежернијој атмосфери где су размотрене могућности сарадње полицијске управе и ССП по питању унапређења рада саме службе али и начинима учешћа полиције у широј друштвеној заједници и подизању угледа министарства.

Прва тема је био начин вођења евиденција радних сати запосленима упућеним на посебан задатак, у здружене снаге на обезбеђењу државне границе. Наиме, првобитне недоумице су отклоњене и радницима се накнадно уписује реално проведено време на раду, али ни то није у потпуности праведно нити у складу са мишљењем министарства за рад нити ставом Дирекције полиције. Начелнику Лазићу је предочено да је једино исправан начин обрачуна радних сати онај где се сваком запосленом обрачунава најмање 8 радних сати дневно, те да није праведно човеку на терену, са ограниченим кретањем и забраном напуштања објеката у распореду водити недељни одмор. Јер, заиста, какав је то одмор са ограниченом слободом кретања у отежаним условима боравка? Начелник није био упознат са мишљењем Министарства рада нити са ставом Дирекције полиције, али је преузео обавезу косултације са надређенима и изнео свој лични став, да он свакако неће имати ништа против таквог обрачуна, напротив. Усагласили смо се и да ће то изазвати одређене проблеме у функционисању полицијских станица, али да се тај „вишак“ радних сати, који се неминовно појављује, не мора по сваку цену „попеглати“ у текућем месецу, већ у неком разумном року. Уосталом прописи дозвољавају рок од 6 месеци за прерасподелу радног времена.

Разговарали смо и на тему одређивања приправности појединим категоријама запослених у неким полицијским службеницима. Према нашим информацијама долазило је до извесних пропуста у самој процедури где нису издавани појединачни налози за приправност већ су на огласним таблама истицани збирни спискови запослених којима се одређује та обавеза па се дешавало да појединци остану без те накнаде. Начелник Лазић је изнео тврдњу, којој ми немамо разглога да не верујемо, како се свим запосленима у статусу приправности, законом предвиђена, накнада обрачунава и исплаћује, те да то не сме представљати проблем јер запослени имају право на увећање зараде, а и ради се о малој новчаној накнади. Уколико се ипак појави неки пропуст, нема разлога да исти не буде исправљен у најкраћем року!

Председник ССП РЦ Пожаревац Јовица Савић упознао је начелнике са намерама СГ Петровац на Млави да и ове године организује традиционални меморијални турнир у малом фудбалу „Куп млавских хероја“ у част колега из тог краја, трагично настрадалих током рата 1999. године. Искористио је прилику и да начелнике позове као госте тог турнира, али и на предстојећу „Полицијаду 2017“ која ће у организацији синдиката бити одржана средином јуна на Златибору. Начелник Лазић је изјавио да поздравља и подржава организације свих спортских манифестација и дружења колега, а посебно када је у питању одржавање сећања на настрадале колеге.

Господин Лазић је најавио да руководство ПУ Пожаревац планира извесне активности за Дан полиције у том граду, а у циљу промоције министарства и полиције у јавности и међу грађанима. Упитао нас је да ли може да очекује подршку или активно учешће Синдиката српске полиције на реализацији замишљених активности, што смо са задовољство прихватили и обећали сваку могућу помоћ синдиката, јер нама је, поред унапређења радних права запослених, један од превасходних циљева свакако и подизање угледа службе у јавности и повратак поверења грађана у полицију.

Служба за информисање ССП

Предлози правилника као државна тајна!?

Када је пре годину дана усвојен Закон о полицији дошло је до изненађења и великог разочарења синдиката и запослених у МУП, појединим предвиђеним решењима у њему. Наравно, прави синдикати, а ту пре свега мислимо на наш Синдикат српске полиције, промптно су реаговали и упутили иницијативу Уставном суду ради оцене појединих чланова закона и њиховог стављања ван снаге.

Новоусвојеним Законом о полицији одређен је и прецизан рок за усвајање подзаконских аката којим би биле прецизиране одређене процедуре и поступци – у члану 251. стоји: „Подзаконски акти утврђени овим законом донеће се најкасније у року од годину дана од ступања на снагу овог закона.“

Тај постављени рок је истекао а да правилници нису заживели!!!

Крајем лета 2016. године, министар унутрашњих послова др Небојша Стефановић формирао је седам радних група са задатком да у року од 90 дана донесу предлоге 7 правилника:

  • Организација и делокруг рада специјалних јединица (чл. 22 ст. 6 ЗОП);
  • Начин одузимања и враћања службеног оружја (чл.38 ст. 4 ЗОП);
  • Начин спровођења дисциплинског поступка (чл.211 ст. 5 ЗОП);
  • Начин обављања полицијских послова (чл. 30 ст. 4 ЗОП);
  • Правилник о приправности (чл. 156 ст. 3 и чл. 162. ст. 2 ЗОП);
  • Специфична здравствена заштита (чл. 180 ст. 3);
  • Правилник о психолошкој помоћи (чл. 182 ЗОП)

sekretarijatРокови су одавно прошли, радне групе су распуштене, али аката и даље нема. Или их вешто крију и од запослених и  од синдиката! Зашто? Који је ту скривени интерес? Да ли су усвојене предлоге послали господину свемоћном Амадеу Воткинсу на рецензију и дораду? Да предлоге уподоби, или боље рећи упорапасти, као што је то урадио са самим Законом о полицији?

Послодавац је вешто избегао да у радне групе укључи ССП (потпуно у супротности са Законом о раду) као синдикат који му не би климао главом већ активно учествовао у изради аката! Нису нам дозволили чак ни статус посматрача, без права гласа. Већ тада смо подозревали, показало се оправдано, да ту нису чиста посла!

На јануарском месечном састанку у Кабинету министра, од стране државног секретара Милосава Миличковића и секретара министарства Милорада Тодоровића добили смо обећање да ће усвојени предлози бити достављени ССП на увид и давање сугестија пре њиховог обелодањивања, што је и обавеза послодавца по ЗОР-у (чл. 209). Будући да ни после месец дана правилници нису достављени, исти захтев смо истакли и на фебруарском састанку на шта је госпођа Јасмина Станојевић из Секретаријата потврдила да ће нам акте предати у понедељак. Што се, наравно, није догодило. Госпођа Станојевић је напрасно сазнала да „то не сме да уради без сагласности секретара Тодоровића“. Кажемо напрасно јер је у петак на састанку „мислила“ да то ипак сме. Шта се догодило за викенд непознато нам је. Из ког разлога госпођа Станојевић није испунила обећање дато од господе Миличковића и Тодоровића, али и своје лично обећање, не желимо да одгонетавамо, већ овде јавно питамо:

Да ли су предлози правилника државна тајна или је ССП непожељан у МУП? Хоће ли неког заболети када укажемо на све нелогичности које садрже ти акти? Хоће ли вас болети када вас јавно исмејемо, јер поједине правилнике нисте знали чак ни да у потпуности правилно преведете са хрватског језика?

Како год било, ма који разлог да стоји иза скривања предлога правилника, то неће моћи још дуго да траје! Подсећамо вас, господо из Секретаријата, да већ касните, кршите закон који сте ви сами предложили Народној скупштини на усвајање. У ствари, ви сте тај закон видели тек много касније, на њега сте имали много мањи утицај него синдикати. Сви знамо ко вам је тај закон написао, као и ко даје зелено светло за правилнике, чијег сте се усвајања играли предходних месеци!

Службаза информисање ССП
Миле Лазаревић

Предлог правилника о приправности полицијских службеника

Ужице, 22.11.2016. године, – Као што смо већ објавили, вољом министра унутрашњих послова др Небојше Стефановић, Синдикат српске полиције је остао изван радних група министарства формираних ради израде предлога позаконских аката, у складу са новим Законом о полицији.

Министру свакако мора бити познато, као и свим члановима тих радних група, да ССП, мада без званично признатог статуса репрезентативног синдиката, свакако има чланство које својом бројношћу далеко превазилази границу од 15% запослених у министарству. Такође, министар је морао да буде упознат са досадашњим системом рада и квалитетом примедби, предлога и питања која постављамо на месечним радним састанцима у Кабинету! Тако да, узимајући у обзир те две чињенице – бројност чланства и квалитет рада ССП, није постојао ни један рационалан разлог за наше изопштавање из тих радних група.

Под условом добрих намера послодавца. Али, с обзиром на квалитет израђених предлога правилника, у које смо до сада имали увид, принуђени смо да посумњамо у добре намере послодавца и да смо с јасном намером уклоњени као учесници али и као неми сведоци!

То свакако нама није било препрека да израдимо предлоге појединих правилника и да их доставимо министру и председницима радних група, а све у циљу да и њима и јавности покажемо да правилници могу и требају да буду правични и праведни, у интересу и послодавца и запослених.

Данас вам представљамо наш  ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ПРИПРАВНОСТИ, који можете преузети са оовог линка или погледати у наставку текста:

ПРЕДЛОГ

ПРАВИЛНИК

О ПРИПРАВНОСТИ ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА 

Члан 1.
Овим правилником уређује се начин планирања, евидентирања и обављања приправности, као и права и обавезе које из тог произлазе.

Члан 2.
Циљ установљавања и планирања приправности јесте обезбеђивање непрекидног и благовременог обављања полицијских послова и задатака. 

Члан 3.
Приправност за рад подразумева стање сталне доступности и спремности полицијског службеника да се, ван радног времена и ван радног места, одазове на позив непосредног руководиоца или лица овлашћеног за позив за обављање неког посла или задатка свог радног места.

Члан 4.
Приправност се може планирати само за неодложне или хитне послове и задатке.

Члан 5.
Одлуку о увођењу и о обиму приправности и план приправности доноси руководилац организационе јединице.

Руководилац организационе јединице је дужан да полицијског службеника обавести о плану приправности најмање пет дана унапред.

Изузетно, руководилац организационе јединице може да обавести полицијског службеника о плану и промени плана приправности у року крећем од пет дана, али не краћем од 48 сати унапред, у случају потребе посла или услед наступања непредвиђених околности.

Члан 6.
Руководилац организационе јединице дужан је да води евиденцију остварене приправности, коју је на крају месеца обавезан да усагласи са полицијским службеником који је остварио приправност.

Евиденција о приправности треба да садржи назив организационе јединице, име, презиме и јединствени матични број полицијског службеника, месец за који се саставља, датум, време (од – до) и број сати остварене приправности, као и укупан број остварених сати приправности и потпис непосредног руководиоца.

Члан 7.
Руководилац организационе јединице је, ради доношења решења и обрачуна зараде, дужан да до 5-ог у месецу за претходни месец надлежној организационој јединици достави оверен списак полицијских службеника са бројем сати остварене приправности.

Члан 8.
Руководилац надлежне организационе јединице дужан је да до 10-ог у месецу за претходни месец донесе решење о оствареној приправности полицијског службеника.

Решење треба да садржи правни основ за доношење, податке о полицијском службенику, период у којем је обављана приправност, број остварених сати приправности, право на увећање основне плате у складу са важећим прописима и поуку о правном леку.

Члан 9.
Приправност се планира на такав начин да сви полицијски службеници буду равномерно планирани за обављање приправности („цикличним смењивањем“).

Члан 10.
Приправност полицијског службеника на дан коришћења недељног одмора може се утврдити само у случају да ниједан други полицијски службеник тог дана није планиран да ради у смени.

Члан 11.
Полицијски службеник којем је утврђена приправност за рад, распоредом рада ће бити планиран за рад у другој (поподневној) смени, уколико то не би ометало редовно обављање послова и задатака. 

Члан 12.
Приправност радним даном може трајати највише 16 сати, а суботом, недељом и празником 24 сата.

Члан 13.
Полицијски службеник који је у приправности дужан је да непосредног руководиоца обавести о броју телефона на који ће бити доступан ради позивања за обављање посла или задатка из приправности.

Члан 14.
Полицијски службеник се након позива мора ставити на располагање у што краћем року, а најдуже у року од сат времена.

У случају да је за долазак од места прибавалишта или боравишта до места рада полицијског службеника потребно више од сат времена, приправност тог полицијског службеника може се утврдити само у случају да није расположив други полицијски службеник којем је за долазак од места прибавалишта или боравишта до места рада потребно мање до сат времена.

Члан 15.
Непосредни руководилац или лице овлашћено за позив су дужни да полицијском службенику којег из приправности позивају на обављање посла или задатка обезбеде превоз, у супротном полицијски службеник има право на накнаду трошкова превоза од места становања до места обављања прековременог рада и обратно.

Члан 16.
Рад полицијског службеника који је из приправности позван да обави одређени посао или задатак рачуна се као прековремени рад.

Члан 17.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Генерални секретар ССП
Виктор Ратковић