Skip to main content

Ознака: Радна група за сарадњу са синдикатима

8. месечни састанак са Радном групом

БЕОГРАД, Палата Србија – 10.8.2018. године одржан је осми по реду месечни састанак са Радном групом за сарадњу са синдикатима Министарства унутрашњих послова којом је председавао помоћник директора полиције, господин Слободан Малешић.

Делегацију Синдиката српске полиције сачињавали су: председник ССП-а Лазар Ранитовић, генерални секретар ССП-а Дарко Оцокољић и чланови Главног одбора ССП-а Срђан Трајковић и Небојша Ристић. Разговарало се о следећим темама:

 1. ОЖ КРАЉЕВО

 Након 200 реализованих Споразума о вансудском поравнању поводом исплате прековременог рада, нечијом грешком у процедури за склапање Споразума није прослеђено 28 Захтева. У прилогу дописа достављена су имена 28 полицијских службеника.

Одговор смо добили да је издат хитан налог да се максимално убрза процедура ради реализације Споразума, а да је разлог због којег се одужила процедура реализације Споразума и исплате због провера од стране МУП-а како би се утврдило да ли су сва лица можда већ утужила МУП што представља обавезну интерну процедуру када је у питању поступање по захтевима за склапање ове врсте споразума.

 1. РЦ ГП ПРЕМА РЕПУБЛИЦИ МАКЕДОНИЈИ (СГП ТРГОВИШТЕ)

 Према сазнањима којим располажемо, у новом акту о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у МУП-у предвиђено је укидање СГП Трговиште, односно, припајање СГП Прохор Пчињски у виду полицијског одељења. Самим тим, број људства би се смањио, а функционисање новоформираног ПО било отежано. Зона одговорности СГП Трговиште су 3 општине и веома велика површина терена, а формирањем ПО, са око десет полицијских службеника довешће се у питање могућност покривања овог дела територије, ако имамо у виду да тренутно 17 полицијских службеника једва тренутно успева да покрије. Укидање СГП Трговиште може довести до:

 • потенцијалне угрожености једног дела државне границе;
 • отежане организације рада и довођења у питање могућности квалитетног извршавања службених задатака;
 • додатно оптерећење расходне стране буџета МУП-а, узимајући у обзир да ће премештени полицијски службеници (њих десет) морати да путују из општине Трговиште у удаљену СГП, без организованог превоза. 

Добили смо уверавања да неће доћи до гашења СГП Трговиште те да ће наставити да егзистира као полицијско одељење по новој систематизацији у саставу СГП Прохор Пчињски.

 1. СПОРАЗУМИ ЗА УВС У НИШУ

На званичном састанку у Кабинету министра, заменик начелника СВС Горан Николић је обећао: „За најкасније две недеље биће обрађени сви поднети Захтеви за склапање споразума о вансудском поравнању”, затим и на седмом месечном састанку од надлежних из Сектора за људске ресурсе добили смо обећање да ће Споразуми бити понуђени запосленима, а представницима СВС пренели смо детаље незаконитог поступања у УВС Ниш, са очекивањем да их што хитније отклоне. До данашњег дана нису одржана дата обећања, нити предузета поступања по Закону о раду, члан 57. и Посебног колективног уговора за полицијске службенике, члан 11., као ни депеше министра полиције, број: 4987/2017, где је прецизирано да се након шестомесечног периода радницима на увид да Налог за прековремени рад, где би се исти определили да ли желе да им се вишак радних сати исплати или да време искористе као слободне дане по принципу 1:2 са Решењем за прерасподелу радног времена. О проблему са вишком радних часова јавиле су нам се и колеге из других ватрогасно-спасилачких јединица, исти немају писмене инструкције како се врши обрачун радног времена, већ им је из СВС само усмено и паушално објашњена ова област.

У најкраћем могућем року свим запосленима биће достављени споразуми док је из СВС наложено руководству УВС Ниш али и другим ватрогасно-спасилачким једницама у оквиру СВС да предузму све непоходне мере и радње како би поступили у складу са позитивноправним прописима којима је регулисан прековремени рад и вишак радних сати. Запослени у УВС Ниш у наредним данима могу очекивати реализацију договореног.

 1. СГП СЈЕНИЦА

Каква ће решења о распоређивању добити тренутно запослени у СГП Сјеница ( привремена или стална)? Да ли ће од стране послодавца бити обезбеђен организован превоз као што је случај са полицијским службеницима у Новом Пазару и Пријепољу?

У случају преласка полицијских службеника у СГП Гостун и СГП Шпиљани чија удаљеност износи до 97 км од Сјенице да ли ће полицајаци остварити право на одвојен живот? Да ли је процењена уопште економска исплативост предложеног решења да се укине СГП Сјеница?  Према нашем мишљењу трошкови се умногоме увећавају у предложеном решењу у односу на тренутно стање и сматрамо да је потребно да МУП поново изврши анализу исплативости и сврсисходности укидања СГП Сјеница.

Након поновне анализе од стране послодавца приликом указивања с наше стране на све негативне ефекте укидања СГП Сјеница, добили смо уверавања да неће доћи до гашења СГП Сјеница те да ће наставити да егзистира као полицијско одељење по новој систематизацији у саставу СГП Пријепоље и СГП Мехов крш.

 1. ПСИХОЛОШКА ПРЕВЕНЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ У МУП

2. августа 2018. године догодио се још један у низу трагичних догађаја где је полицијски службеник извршио самоубиство из службеног пиштоља. Ради се о случају у СГП Суботица, РЦ ГП према Р. Мађарској, када је Андрић Видоје себи одузео живот у породичној кући. Захтевамо да се изврше провере да ли се поступало у складу са препорукама Одељења за психлошку превенцију и селекцију и има ли одговорности и да одговорни буду адекватно санкционисани. Да ли новом систематизацијом је предвиђено запошљавање и распоређивање психолога у свакој полицијској управи? На који начин Министарство планира да смањи ову негативну појаву међу запосленима? Сматрамо да је потребан проактивнији приступ на свим нивоима као и обука руководилаца како би знали како да поступају у овим ситацијама.

Из Дирекције полиције након достављених тема Кабинету министра већ је наложенo да се изврше све провере у самом приступу и поштовању наложених процедура од стране руководилаца СГП Суботица те уколико се утврди да је дошло до пропуста против одговорних ће бити поднешени захтеви за покретање дисциплинског поступка о чему ће ССП бити благовремено обавештен.

 1. ПЛАТНИ РАЗРЕДИ ПРЕДВИЂЕНИ ЗАКОНОМ О СИСТЕМУ ЗАРАДА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Због великог интересовања запослених у вези са најављеним Законом о платама у јавном сектору чија примена је најављена од 1. јануара 2019. године, где су од стране појединих синдиката пласиране непроверене и нетачне информације да ће доћи до смањења зарада запослених у полицији поручујемо да нема места бризи и паници. Наиме, Закон о систему зарада у јавном сектору је основни односно кровни закон за запослене у јавном сектору, Влада ће Уредбом регулисати систем зарада запослених у систему безбедности (Полиција, Војска, БИА) чиме ћемо бити изузети од платних разреда предвиђених основним законом. Оно што је сигурно јесте да неће доћи до смањења зараде.  

 1. ВИСОКЕ ТЕМПЕРАТУРЕ И РАД ПОД ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА

Хидрометеоролошки завод најавио је тропске врућине у наредном периоду, те као и сваке године с тим у вези обраћали смо се како би подсетили надлежне о непоходности предузимања потребних мера и радњи у циљу заштите здравља запослених и спречавања наступања штетних последица по здравље колегиница и колега које свакодневно обављају посао на терену.

Послодавац је свестан ризика излагања високим температурама полицијских службеника те је наложено руководиоцима организационих јединица да планирају и организују службу на начин којим не би довели у опасност од излагања високим температурама и директним сунчевим зрацима запослене нарочито приликом рада на пунктевима чија је појава у последње време у порасту.

 

Служба за информисање ССП
Бобан Ђорђић

ЧЕТВРТИ МЕСЕЧНИ САСТАНАК У КАБИНЕТУ

Београд, 12.4.2018 – У Палати Србија одржан је и четврти овогодишњи месечни радни састанак представника Синдиката српске полиције и Радне групе за сарадњу са синдикатима у МУП-у. Састанком је, у одсуству државног секретара Дијане Хркаловић, председавао помоћник директора полиције Слободан Малешић. Делегацију ССП-а чинили су председник Лазар Ранитовић, чланови Главног одбора Никола Петровић и Срђан Трајковић и заменик председника РЦ Београд Предраг Плазинић.

Разговарало се о следећим темама:

1) Годишње оцењивање рада – неправилности.

Оцењивачи поступају супротно Уредби о оцењивању полицијских службеника и других запослених у МУП-у. Наиме, највећи број оцењивача није обавио разговор са запосленим чији рад оцењује, а у којем разговору би упознао запосленог са оценом и унетим коментарима, нити саопштавали запосленима шта је потребно да чине како би унапредили свој рад и компентенције.

Такође, оцењивачи се не придржавају рокова прописаних Уредбом, којом је прописано да је рок за саопштавање оцене за други циклус оцењивања 31. јануар, а рок за достављање примерка обрасца закључне годишње оцене рада 1. фебруар. У пракси су ти рокови грубо кршени, јер су оцене најчешће саопштаване током марта, а има примера где се оцене још увек саопштавају (Неготин).

Да ли уредбе и закони важе за све или само за извршиоце? Уколико важе за све – колико је поднето иницијатива, а колико покренуто дисциплинских поступака против оцењивача који нису испунили своје обавезе?

Представници Радне групе кажу да су разлози за пробијање саопштавања оцена и поделе примерака обрасца закључне годишње оцене рада разнолики – несналажење руководилаца, погрешно уношење, недовољан број руководилаца где нпр. командири немају заменика и помоћнике, па не могу да постигну да заврше све послове, као и то да оне који су привремено премештени формалноправно оцењује руководилац организационе јединице где они имају примарно, стално решење, а руководилац организационе јединице у коју су они привремено премештени мора овом првом да достави податке о запосленом. У око 2000 случајева због недостатка руководиоца, оцењивање је вршила Дирекција.

Због свега тога од стране Сектора за људске ресурсе депешом је продужен рок за оцењивање. Сектор је сачекао да сви изврше оцењивање, па тек онда омогућио штампање оцена, а након тога и саопштавање оцена и разговор са запосленима.

У овом делу Сектор апсолутно подржава ССП, јер су примедбе на месту, посебно у делу да руководиоци нису обављали разговор са запосленима и да нису правилно и објектно оцењивали запослене. На обуци коју је Сектор био организовао скренута је посебна пажња да руководиоци приликом оцењивања не треба да буду превише строги, па да оцене буду неоправдано ниске, нити благи, па да оцене буду неоправдано високе, нити да се користи систем тзв. „уравниловке“, где се сви или готово сви запослени оцењују истом оценом, најчешће тројком, нити да запослени за сва мерила и све компентенције буду оцењени истим оценама, већ да оцењивање буде крајње објективно. Руководиоцима је скренута пажња и на то да није могуће да старешине организационе јединице имају високе оцене, а извршиоци ниске, јер је то немогуће.

Због свега овога у наредном периоду Сектор за људске ресурсе планира одржавање додатних обука, где ће се још једном руководиоцима скренути пажња на ове, као и друге проблеме који су у међувремену уочени и који буду уочени.

Представници ССП-а су нагласили да је оцењивање крајње необјективно, углавном на штету запослених, те да имамо случајеве где су извршиоци који су награђени од стране министра или од стране града оцењени оценом три, а да је то недопустиво и да такве старешине треба позвати на одговорност, посебно имајући у виду значај оцене за каријерно напредовање.

2) Проблеми у вези са ограничењем месечног броја сати приправности.

Одлука о ограничавању броја сати приправности на 2.000 сати месечно на нивоу полицијске управе је потпуно неодржива! То је јасно свим руководиоцима, али они не смеју да дају такву повратну информацију Дирекцији полиције, већ се служе разним „триковима“ како би тај проблем „решили“. Наравно, тај проблем се, по правилу, „решава“ на уштрб законом загарантованих права запослених:

 • Један од модела је организовање рада у све три смене, иако не постоји никаква потреба за континуираним радом у одређеним сменама. То, наравно, има за последицу да се запослени мрцваре комбиновањем различитих смена, што се у коначности негативно одражава на ефекат рада. Уз то, овај вид организовања рада је одржив само у случају пуног капацитета људства, а с обзиром да предстоји сезона коришћења годишњих одмора – очекују се значајни проблеми у оваквом начину организовања посла.
 • Други модел је тзв. модел „мобе“, где се запосленима усмено саопштава да ће у одређеном временском интервалу бити приправни, али се таква приправност нигде не евидентира, па самим тим ни не плаћа. Ово се може врло лако проверити остваривањем увида у распореде рада где ће се закључити да одређени интервали нису „покривени“ ни редовним сменама, ни приправношћу.
 • Трећи модел је тзв. модел „трампе“, а он се састоји у томе што се води одвојена, скривена евиденција приправности запослених, а потом им се уместо евидентирања и плаћања приправности, за тај месец увећава коефицијент плате кроз награђивање. И овај модел је наравно противправан и супротан смислу награђивања и приправности.
 • Сасвим је сигурно да постоји још много модела, али не постоји модел где ће руководилац да направи реалан план спрам реалних потреба и дотадашњих искустава и броја поступања и да такав план достави Дирекцији полиције, на тај начин показавши да му је за правилно организовање службе потребно више сати приправности од намењених 2.000 месечно.

Тражење изјашњења на ове околности од самих руководилаца је потпуно неефикасно, јер се наравно извештаји и изјашњења „фризирају“, већ би најбоље било спровести анкету (анонимну) са запосленима у којој ће они навести искуства из својих организационих јединица, након чега је у организационе јединице потребно упутити одговарајућу контролу.

Председавајући Малешић је рекао да сасвим сигурно тај зацртани лимит од 2.000 сати није довољан за оно што су стварне потребе, али да се Дирекцији нико није обратио и образложио да је за ту организациону јединицу потребно више сати приправности како би се правилно организовао рад. Напомиње да често за овакве неправилности Дирекција добија информације само од синдиката и да је најчешће случај да старешине не раде како треба.

Лазар Ранитовић је рекао да се слаже да је потребно сагледати реалне потребе за приправношћу и спрам тога одредити број сати приправности, са чим се сложио господин Малешић, рекавши да ће се у предстојећем периоду то полако разрешити. Позвао је представнике ССП да обавесте Дирекцију о сваком појединачном случају неправилне прерасподеле приправности.

3) Плаћено одсуство по основу „обављања личних послова“.

У ОЖ Београд се плаћено одсуство по овом основу мора користити два дана заредом, тј. не може се користити два пута годишње по један дан.

Потребно слање инструктивне депеше.

Заменик начелнице Сектора за људске ресурсе, господин Драган Цветковић је навео да по овом основу није обавезно користити плаћено одсуство два дана заредом, већ да је сасвим исправно и могуће користити плаћено одсуство два пута годишње по један дан, те да ће Сектор у наредном периоду доставити депешу којом ће појаснити овај основ за коришћење плаћеног одсуства. Такође, представници Радне групе су саопштили да ССП у сваком случају другачијег тумачења обавести Радну групу и да ће сваки такав случај бити решен.

4) Премештање дела јединице ОЖ Београд из Липовице у Липовицу 2?

Да ли је ова информација тачна и уколико јесте, да ли је у Липовици 2, по којој је током НАТО бомбардовања дејствовано у више наврата, извршена провера нивоа зрачења и, ако јесте, ко је и када вршио проверу и да ли је зрачење у дозвољеним границама?

Господин Малешић је саопштио да се наведено планира, али да то још увек није ништа решено. Тренутно се врши процена трошкова, а што се тиче зрачења, Институт Винча је вршио мерења и није утврђено да постоје неправилности.

ССП ће захтевати добијање званичног документа да је Институт Винча вршио мерења зрачења и податке о резултатима тих зрачења.

5) Исплата стипендија за децу рањених колега?

Да ли ће и када почети исплата стипендија за децу рањених колега? Напомињеном да је крајем прошле године била исплата стипендија за децу погинулих колега, али не и за децу рањених колега.

Помоћник начелнице Сектора за људске ресурсе Драгиша Анђелковић је саопштио да је Сектор саставио списак студената. Међутим, потврде које су високошколске установе издавале потврде о студирању из којих се није могло утврдити да ли је реч о редовним или ванредним студентима, због чега је Сектор тим образовним установама упутио дописе за достављање тог податка. Подаци пристижу, ускоро ће Сектор располагати свим подацима и након тога ће почети исплата стипендија, тј. очекује се да ће то бити крајем априла, како је навео помоћник начелника Сектора за материјално-финансијске послове Драго Бјелица.

6) Захтеви за склапање споразума у вези са исплатом накнаде за сменски рад.

С обзиром на то да се Сектор за људске ресурсе депешом обратио запосленима да не подносе тужбе за сменски рад, већ да подносе захтеве за склапање споразума, значајан број запослених је те захтеве поднео. Од подношења тих првих захтева прошло је више од два месеца, али запослени до дана данашњег нису добили никакву повратну информацију. О чему се ради? Зашто нико још увек није добио било какав одговор? Да ли се планира склапање споразума по овом основу и уколико планира – у ком року ће отпочети склапање?

Господин Цветковић је навео да је Сектор за људске ресурсе за оне захтеве који нису испуњавали услове за склапање споразума послао обавештење о томе, за део захтева где није достављена валидна документација се врше додатне провере и захтева додатна документација, док се у појединим случајевима где су захтеви били основани, ти захтеви су прослеђени Одељењу за зараде и бенефиције за израду споразума и потом исплату. Господин Цветковић и господин Бјелица су појаснили да су захтеви били основани у оним случајевима у којима је запослени у одређеном периоду имао сменски рад, а да тим колегама, у оквиру коефицијента нередовности у раду, рад у сменама није био вреднован у основној плати. Након израде споразума уследиће исплате.

Што се тиче склапања споразума о вансудском поравнању у ОЖ Краљеву у вези са оствареним прековременим сатима, господин Цветковић и господин Бјелица су се изјаснили да су споразуми већ прослеђени ОЖ Краљево, те да ће исплата по основу тих споразума бити започета крајем априла.

7) Неисплаћени износи новогодишњих честитки и слатких пакетића.

Приликом исплате новогодишњих честитки у одређеном броју случајева направљени су пропусти, па су поједини запослени остали ускраћени за новогодишњу честитку деци – у потпуности, за неко од деце или за неку од година. Колеге нам се овим поводом обраћају свакога дана, али је тешко утврдити тачан број. Због тога би било најподесније упутити још једну депешу у којој ће се тим колегама објаснити на који начин могу остварити своја права.

Такође, поједине колеге нису добиле „слатки swisslion пакетић“, а негде ови пакетићи уопште нису дељени (СГП Пријепоље, СГП Сјеница, ПС Сјеница,…). Због чега се десио овај пропуст? Ко је одговоран? Да ли је санкционисан? И на који начин ће овај пропуст бити исправљен и у ком року?

Господин Анђелковић је навео да где год постоји пропуст у погледу исплате новогодишње честитке да се ти запослени обрате Сектору за људске ресурсе и да ће бити урађене исправке и извршена исплата.

Што се тиче „слатких swisslion пакетића“ Анђелковић није имао одговарајући одговор наводећи да то није било из домена Сектора за људске ресурсе, јер је реч о донацији, а не о обавези МУП-а према запосленима. Председник Ранитовић је нагласио да, без обзира да ли је ово обавеза МУП-а или није, учињена је дискриминација према појединим запосленима, тј. према читавим организационим јединицама и да је потребно утврдити одговорност.

Господин Бјелица је рекао да је проблем настао вероватно из разлога што старешине тих организационих јединица нису требовале те пакетиће, те да сад не види начин на који се овај проблем може превазићи.

Лазар Ранитовић је с тим у вези најпре констатовао да је, уколико је то случај, потребно утврдити одговорност тих старешина.

8) ППУ у Новом Пазару – необјављивање распореда рада два дана унапред.

Проблем се огледа у томе што се свако мало руководиоцима мора указивати на законску обавезу објављивања распореда рада два дана унапред. Та законска обавеза се, након указивања, спроводи извесно време (неколико дана), а онда се опет распоред сачињава „дан за дан“. С обзиром да су са руководством ППУ у Новом Пазару исцрпљене могућности одрживог договора то је руководиоцима ППУ у Новом Пазару потребно указати на ову обавезу и уједно их упозорити на последицу дисциплинске одговорности у случају неиспуњавања ове обавезе.

Чланови Радне групе су контактирали начелника ППУ у Новом Пазару и он се изјаснио да се у принципу распоред рада објављује два дана унапред осим када неблаговремено не добије податке о ангажовању ИЈП-а.

Прецизирали смо да је проблем заправо само у ПИ Нови Пазар, на шта је Малешић одговорио да ће се контактирати командир ПИ Нови Пазар и да ће се тај проблем решити.

9) Бесмислени лекарски прегледи овлашћених службених лица за регистрацију приватног оружја.

Потпуно је беспотребно и бесмислено вршити лекарски преглед за регистрацију приватног наоружања оних колега које по природи свога посла дуже службено наоружање. Поставља се питање – како је то неко способан да носи службени пиштољ или друго аутоматско оружје, а мора се подвргнути лекарском прегледу за држање и/или ношење личног наоружања?

Потребно је извршити измену одговарајућих прописа и лишити колеге беспотребног излагања трошковима лекарског прегледа.

Малешић је навео да је овај проблем уочен већ приликом награђивања припадника Министарства оружјем, да је покушано да се овај проблем реши, да се сва ОСЛ МУП-а (и Војске Србије) изузму од подвргавања лекарском прегледу, с обзиром на то да већ поседују службено наоружање, али да се није успело, јер је закон морао да остане за све исти.

10) Захтев за привремени премештај колеге из ПС Савски Венац у ПС Ариље

Колеги је након развода припало дете, живи са својим родитељима и дететом у породичној кући у Ариљу, а ради у ПС Савски Венац, па жели премештај у Ариље, колега поднео захтев за премештај, али на писарници ПС Савски Венац неће да заприме тај захтев, а по наредби командира.

Представници Радне групе су се сложили да је то недопустиво и да ће се извршити провере. Командир може да не да сагласност на привремени премештај, али писарница мора да заприми захтев. Околности конкретног случаја биће утврђене.

Служба за информисање ССП
Виктор Ратковић

МАРТОВСКИ МЕСЕЧНИ САСТАНАК У КАБИНЕТУ

Београд, 12.3.2018 – У Палати Србија одржан је и трећи овогодишњи месечни радни састанак представника Синдиката српске полиције и Радне групе за сарадњу са синдикатима у МУП-у. Састанком је, у одсуству државног секретара Дијане Хркаловић, председавао помоћник директора полиције Слободан Мелешић. Делегацију ССП-а чинили су председник Лазар Ранитовић, генерални секретар Виктор Ратковић и чланови Главног одбора Срђан Трајковић и Мирослав Лазаров.

Разговарало се о следећим темама:

1. Репрезентативност ССП-а

 • Приликом утврђивања репрезентативности ССП-а учињено је више неправилности, пропуста и незаконитости, а све на штету ССП-а. Обатио нам се велики број колега за који тврди да је фалсификован њихов потпис на приступницама синдиката који су оспоравали репрезентативност ССП-а. Такође, одређени број колега се нашао као кредитор НСП-а иако заправо и није члан НСП-а или је учлањен мимо своје воље и знања. Запослени нам достављају своје изјаве, обраћају се за помоћ правног заступника како би у редовном поступцима остварили своја права. Веома важно је истаћи и чињеницу да је 1.021 приступница НСП-а и 60 приступница НПСС-а била са датумом 24.1.2018 (иако је ССП захтев за утврђивање репрезентативности поднео 23.1.2018), па се такве приступнице не могу узети у обзир.
 • Председавајући је саопштио да је реч о питањима која су изван надлежности ове Радне групе и да стога не могу дати никакве конкретне одговоре на ову тему.

2. Ретроактивни обрачун радних сати у ОЖ у Краљеву

 • Реч је о теми која је „на столу“ дуже време, па чак и са састанцима са Радном групом. Иако је договорено, запосленима још увек нису понуђени споразуми за вансудско поравнање. Тражимо објашњење.
 • Драган Цветковић, помоћник начелнице Сектора за људске ресурсе, изјавио је да ће договор бити испоштован; да је логистици ОЖ у Краљеву достављен јасан налог са захтевом за доставу конкретних података и документације, да ће до краја недеље ти подаци и документација бити достављени Сектору за људске ресурсе, који ће потом припремити споразуме о вансудском поравнању и доставити их на потписивање, након чега ће уследити исплата, а у складу са динамиком која се договори са Сектором за материјално-финансијске послове.
 • Срђан Трајковић је указао на то да логистика ОЖ у Краљеву није добро разумела постављени им захтев и да ће доставити све налоге за прековремени рад, уместо само да достави податке за оно радно време за које нису били издати налози за прековремени рад, те је тражио да се додатно информишу. Истовремено је поставио питање у ком року запослени могу очекивати достављање споразума о вансудском поравнању, те упозорио да уколико се са тим буде отезало, да ће запослени та своја потраживања захтевати судским путем.
 • Цветковић је одговорио да ће бити остварен контакт и да ће се све завршити врло брзо, те да запослени ОЖ у Краљеву могу очекивати да ће им споразуми о вансудском поравнању бити достављени до краја марта.

3. (Не)поступање по депеши Сектора за људске ресусре о непокретању дисциплинских поступака на основу сваке, па и неосноване иницијативе

 • У пракси се стиче утисак да ова депеша није у битнијој мери утицала на смањење неоснованих покретања дисциплинских поступака, а самим тим и на трошкове правних заступника запослених које потражују од МУП-а после поступака у којим није установљена дисциплинска одговорност запослених.
 • Драган Цветковић је појаснио да је реч о инструктивној депеши која је имала за циљ смањење трошкова МУП-а, а због вођења очигледно неоснованих поступака, те да се ту пресушују све ингеренције Сектора за људске ресурсе, а посебно имајући у виду чињеницу да су дисциплинске старешине самосталне у свом раду и одлучивање.

4. Заказивање састанака у подручни полицијским управама

 • Већ дуже време чекамо на састанке у ПУ Краљево, ПУ Чачак и ПУ Сомбор. Локално руководство једноставно се оглушује о захтеве за оваквим састанцима. Састанци су неопходни јер без дијалога, нема сарадње и решавања проблема, а који су евидентни у наведеним ПУ. Због свега тога захтевамо да се преко Дирекције полиције или на други начин „са врха“ МУП-а ови састанци закажу што пре, те да се убудуће ти састанци одржавају редовно, без потребне додатне интервенције „са врха“, јер је ССП организација која окупља и штити интересе сада већ 8.000 запослених, а проблеми запослених су не само њихови проблеми и проблеми ССП-а, већ и проблеми њихових руководилаца.
 • Председавајући Слобдан Малешић је одговорио да ће начелници ПУ Краљево, ПУ Чачак и ПУ Сомбор бити контактирани и да ће током наредне недеље бити одржани састанци са представницима ССП-а, поштујући наравно обавезе и могућности тих начелника и представника ССП-а.

5. Солидарна помоћ из 2016. и 2017. године

 • Када ће запослени који су предали захтеве за солидарну помоћ у 2017. години добити решења како би евентуално могли да уложе жалбе на решења у случајевима када је њихов захтев одбијен?
 • Драгиша Анђелковић, шеф Одсека за сарадњу са синдикатима, навео је да су сви захтеви за солидарну помоћ из 2016. године решени, осим оних поступака где је Жалбена комисија Владе наложила понављање поступка.
 • Што се тиче захтева из 2017. године запримљено преко 3.000 захтева, да је највећи број решен, да се по осталим захтевима континуирано ради, те да ће сви који су поднели захтев, без обзира на то да ли им захтев одбијен или одобрена помоћ, добити решења.
 • Виктор Ратковић поставио питање шта је са појединим случајевима где су запослени добили одбијајућа решења са образложењем да у остављеном им року од 10 дана од дана пријема обаветења нису допунили своје захтеве, иако су запослени то учинили у том року?
 • Анђелковић је одговорио да ти запослени у оквиру жалбе на решење опишу ту ситуацију, приложе доказе о датуму када су примили обавештење и о датуму када су послали захтевану документацију, те да ће Сектор за људске ресурсе, по пријему тих жалби, уколико је пропуст евидентан – захтеве наново размотрити и у случају основаности одобрити одговарајући износ помоћи.

6. Померање датума исплате зараде запосленима

 • Због исплате првог дела фебруарске плате 2. марта и неизвесности исплате другог дела фебруарске плате, те будуће динамике исплате плата, међу запосленима је настало оправдано узнемирење, посебно код оних који су кредитно задужени, а што је случај са већином колега. Због тога је потребно да МУП да прецизне одговоре и објашњења на ову тему, а како би се прекинула настала конфузија и избегле манипулације запослених.
 • Драго Бјелица, заменик начелника Сектора за материјално-финансијске послове је кратко одговорио да ће исплата другог дела фебруарске плате бити 20. марта, те да ће се убудуће плата исплаћивати динамиком 5. и 20. у месецу.
 • На питање Лазара Ранитовића због чега је исплата првог дела фебруарске плате била 2. марта – чланови Радне групе су остали неми.
 • На питање Лазара Ранитовића због чега МУП није обавестио запослене о „ванредној“ исплати плате, те зашто још увек није обавестио запослене о будућој динамици – Драго Бјелица је одговорио да није био у прилици да обавести запослене у вези са „ванредном“ исплатом, јер је и за њих у Сектору за материјално-финансијске послове био изненађујући захтев Трезора за ту „ванредну“ исплату. Што се тиче обавештења запослених да о будућој динамици исплате плата, Бјелица је одговорио да ће свим организационим јединицама бити упућена депеша о новим роковима достављања података у вези са исплатом плата и о новим терминима исплата плата.

7. Проблеми УГП у вези са применом Правилника о путним трошковима

 • Иако су прошле године од почетка примене Правилника о путним трошковима, очигледно да се Правилник још увек не примењује у потпуности у свим организационим јединицама МУП-а, тачније што се умањења месечне претплатне карте врше и мимо случајева када је запослени користио годишњи одмор или плаћено одсуство или је био на боловању или службеном путу. У вези са овим послат је и допис Сектору за материјално-финансијске послове.
 • Мирослав Лазаров и Лазар Ранитовић су појаснили да овај проблем постоји у свим РЦГП, осим у РЦГП према БиХ и да је потребно што хитније решавање овог проблема, по потреби и састанцима представника РЦГП и представника ССП-а. Појашњено је да се висина превоза неосновано и погрешно умањује и најчешће у случају када запослени у датом месецу користио слободне дане по основу прерасподеле радног времена, тј. вишка сати остварених у претходним месецима.
 • Начелник УГП генерал Миленко Божовић је саопштио да он и УГП нису били упознати са овим проблемом, а из разлога што у УГП стижу готови, обрађени подаци, па евентуалне неправилности у начину обрачуна на нивоу РЦГП нису видљиве. Од Драга Бјелице је тражио да му доставио предметни допис ССП-а и депешу којом је Сектор за материјално-финансијске послове појаснио правилан обрачун путних трошкова, а како би интерном депешом наложио будуће поступање. Уједно је позвао ССП да о свим конкретним случајевима неправилног обрачуна путних трошкова известе УГП, а како би се праворемено реаговало и неправилности отклониле.

Генерални секретар ССП
Виктор Ратковић

ДРУГИ МЕСЕЧНИ САСТАНАК У КАБИНЕТУ У 2018.

Београд,  12.02.2018 године, –  У Палати Србија одржан је други редовни месечни  састанак представника Синдиката српске полиције са Радном групом за сарадњу са синдикатима. Састанком је председавао заменик начелника Сектора за људске ресурсе, господин Драган Цветковић. Делегацију синдиката представљали су чланови Главног одбора ССП СрђанТрајковић и Никола Петровић.

Разговарали смо о следећим питањима:

 1. Ретроактивни обрачун радних сати у Одреду Жандармерије у Краљеву

Реч је о радним сатима који су остали нерешени приликом почетка рачунања времена проведеног у путу у радно време.

Господин Цветковић је рекао да ће бити упућен допис команди Жандармерије обзиром да су им неопходни тачни подаци како како би се за период од јануара месеца до почетка рачунања времена у путу у радно време склопили споразуми и на тај начин избегла утужења. Овај проблем до сада није решен јер није достављен списак полицијских службеника Одреда у Краљеву са оствареним прековременим сатима. Од стране радне групе добили смо обећање да ће допис на основу наше иницијативе бити послат „још данас у току дана“.

 1. Приправност у СВС Апатин – Сомбор

У одговору на ово питање има пар нејасноћа, наиме нисмо добили одговор када ће запосленима бити исплаћено оно што су одрадили, односно приправност у коју су били стављени од стране непосредног руководиоца а начелник се касније није сагласио са тим. Сматрамо да несугласице између командира и начелника не могу да имају последице по запослене те да њима приправност за претходне месеце мора бити исплаћена. Такође смо радној групи изнели податак да је сада само по један припадник СВС у приправности, те да само он има законску обавезу да се у случају позива из приправности и одазове, те да сумњамо да је  један припадник СВС довољан. Одговорено нам је да начелник опредељује број људи у приправности у складу са својој проценом, да исти има права на њу али и да за своју процену одговара.

 1. Награђивање запослених

На терену имамо различиту примену Правилника о платама запослених у МУП, тако да негде укупан проценат увећања коефицијента плате запосленог ограничавају на 20%, мада је исти остварио више процената по више различитих основа. С друге стране, у појединим управама запослени бивају награђени и преко те границе, на пример 35% укупно, а од тога 20% за резултате рада и још 15% по основу замене руководиоца.

Став Радне групе је да је законски максимум награђивања полицијских службеника 20%, с тим да је рецимо замена руководиоца накнада а не награда те да нема препрека да запослени који имају остваре право на награду али и на накнаду остваре и коефицијент већи од 20%. Размимоилажење наших и ставова Радне групе је у случају када полицијском службенику  буде увећана плаза за 20% због ИЈП ангажовања. Ми сматрамо да је то накнада за ангажовање и да, уколико оствари натпорсечне резултате и буде награђен, да  му следује и увећање коефицијента по једном и другом основу. Уколико ипак није могуће наградити запосленог више од 20% у једном месецу, предлажемо да оних наредних 10% или више, буде пребачено у наредни месец.

4. Премештај или упућивање колегинице

Полицијска службеница из Обреновца, запослена у ПС Сента, поднела је захтев за привремени премештај у ПС Обреновац. Начелник и командир у тој станици су били сагласни али је добила одбијајући одговор од в.д. начелника ПУ Кикинда Велимира Барбулова.
На ово питање од представника Радне групе добили смо позитиван одговор, наиме полицијској службеници, након извршених провера, дата је сагласност начелника ПУ Кикинда као и начелника ПС Обреновац. Дирекција полиције је такође сагласна са њеним  захтевом. Тренутно се предмет налази у Сектору за људске ресурсе и очекујемо скоро доношење решења.

5. Награђивање запослених у ОЖ Нови Сад

Добили смо примедбе запослених у Одреду жандармерије у Новом Саду да је на делу неправедно награђивање запослених у смислу да су фаворизоване старешине.

Одговор Радне групе је уопштен – како је то лична процена команданта, његово право а такође и његова одговорност кога ће наградити. Дат нам је на увид његов одговор, односно изјашњење по овом питању изражено у виду процената. Наиме, он тврди да је укупан број награђених руководиоца око 16% док је број награђених извршилаца око 84%. Ови проценти делују коректно на први поглед, међутим морали смо навести да је проценат извршиоца далеко већи од приказаног броја, те да руководилачка радна места чине много мањи број од 16% од укупно запослених у Одреду. У најмању руку, непримерено да буде награђен руководиоц (командир чете, на пример) док нико од његових  90 подређених (извршилаца) није награђен. С правом се може поставити питање какав је то руководилац који није запослене мотивисао да макар неко постигне неке резултате вредне награђивања и да ли је тај руководилац заслужио награду или казну!

 Додатну сумњу у веродостојност презентованих података буди и то што на захтев за увид, по информацији од јавног значаја, за  списак награђених у 2017. години у  ОЖ Нови Сад, није одговорено, те смо морали уложити жалбу Поверенику за информације од јавног значаја.

Такође напомињемо да Синдикат српске полиције никада није правио разлику између руководилаца или извршилаца. У прилог томе иде и чињеница да смо се ми једини од синдиката борили против прошлогодишње одлуке о укидању награђивања руководилаца и указивали на њихову дискриминацију. Свакако смо и против злоупотребе овог права руководилаца, као што је био случај у Полцијској бригади у Београду, где је старешина за 16 сати рада у месецу постигао “изузетне” резултате и награђен је 20%.

Служба за информисање ССП
Никола Петровић

 

Први месечни састанак у Кабинету у 2018.

Београд, 10.1.2018. године – У Палати Србија одржан је први редовни месечни састанак Синдиката српске полиције са Радном групом за сарадњу са синдикатима у МУП-у у 2018. години. Радном групом, у одсуству државног секретара Дијане Хркаловић, председавао је помоћник директора полиције Слободан Малешић, а делегацију ССП-а су чинили председник Лазар Ранитовић, заменик председника Миле Лазаревић, генерални секретар Виктор Рaтковић и члан Главног одбора Синиша Ћук.

Разговарало се о следећим темама:

1. Солидарна помоћ

 • Завршена је 2017. година, а нису обрађени сви захтеви за солидарну помоћ. У ком року ће ти захтеви бити обрађени, решења подељена, а солидана помоћ исплаћена?
 • Драган Цветковић, помоћник начелнице Сектора за људске ресурсе, упознао је да су сви захтеви за солидарну помоћ из 2016. године завршени, а уколико се ипак деси да је нешто пропуштено, то ће се решавати по хитном поступку, одмах чим се Сектору сугерише. Сматра да разлог да ти захтеви евентуално нису решени може бити или што неко није допунио тражену документацију или уколико жалбена комисија поништи решење МУП-а и врати предмет на поновно одлучивање.
 • У погледу захтева за солидарну помоћ за 2017. годину, господин Цветковић је присутне информисао да је Сектор за људске ресурсе завршио преко 3.000 предмета, да је у преко 1.000 захтева од подносилаца захтевао допуну документације, те да ће се сви нерешени захтеви за солидарну помоћ из 2017. године решавати свакодневно, а да ће исплате по бити или месечно или квартално, зависно од тога како МУП буде опредељивао средства за ову намену.
 • Истовремено, Сектор ће континуирано обрађивати захтеве за солидарну помоћ из 2018. године, где ће се, због природе захтева (једноставност доказивања и фиксан износ помоћи) најбрже бити решавани захтеви који се тичу рођења деце и смрти чланова уже породице запослених. У погледу исплате, такође је планирано да се исплата врши месечно или квартално.

2. Исплата новогодишњих поклон-честитки онима којима то није учињено

 • Процес исплате новогодишње честитке донео је низ грешака које су донекле и разумљиве. Неке су биле у корист радника, али су много чешће биле оне на штету запослених.
  Када ће бити извршена исплата новогодишњих честитки колегама који су то право остварили, а новац ипак нису добили крајем прошле године?
 • И на ово питање одговор је дао господин Цветковић, рекавши да је тачно да је било грешака, али да су оне разумљиве јер је за веома кратко време Сектор за људске ресурсе обрадио податке и израдио преко 80.000 решења по овом основу. Наводи да су те грешке уочене и да је Сектор реаговао пославши депешу свим организационим јединицама МУП-а да изврше провере и доставе списак колега којима новац није исплаћен. Рок за достављање података је 15. јануар, након чега ће бити израђена решења, по основу којих ће бити вршена исплата.
 • Помоћник начелник Сектора за материјално-финансијске послове Драго Бјелица је саопштио да се исплата ових новогодишњих честитки може очекивати крајем јануара.

3. Ретроактивни обрачун и исплата радног времена проведеног у путу у ОЖ Краљево

 • У Одреду жандармерије у Краљеву, у складу са договором запослених и послодавца, планиран је ретроактиван обрачун радног времена проведеног у путу за период од 1.12.2016. до 30.5.2017. године и исплата новца по том основу.
  Иако су од стране запослених поднети захтеви за склапање споразума о вансудском поравнању и све то из ОЖ Краљево прослеђено Сектору за људске ресурсе на реализацију, до данашњег дана се ништа не дешава. То, разумљиво, узрокује велико незадовољство запослених и уколико се договор ускоро не реализује, запослени ће поднети тужбе, што ће имати за последицу додатне трошкове по МУП.
 • Драгиша Анђелковић, шеф Одсека за сарадњу са синдикатима, саопштио је да нема разлога за бригу и да ће у наредних неколико дана почети потписивање тих споразума, на основу којих ће се после вршити исплата запосленима. Појашњава да је проблем био у томе што су припадници ОЖ Краљево претходно већ били поднели тужбу којом је био обухваћен и децембар 2016. године, па како не би дошло до преклапања тог месеца и кроз тужбе и кроз споразум, извршена је корекција, па ће споразуми бити склопљени за првих пет месеци 2017. године.
  Сектор за људске ресурсе оценио је као изузетну нашу иницијативу којом ће бити убрзано решавање овог проблема, посебно што ће се на тај начин избећи непотребни судски трошкови који никоме нису у интересу.

4. Неправилно евидентирана приправност у ОВС у Сомбору – ВСЈ Апатин

 • У тој организационој јединици не само да није исправљена самовоља начелника и запосленима исплаћено реално остварено радно време у стању приправности за новембар 2017. већ је исто то поновљено и у децембру. Господин се дрзнуо, самовољно или уз нечију подршку у Сектору за ванредне ситуације, да понови фалсификовање временика рада.
  Тражимо отклањање штете по запослене, тј. обрачун и исплату зарађеног, али и покретање поступка за утврђивање одговорности начелника ОВС у Сомбору.
 • Помоћник начелника Сектора за ванредне ситуације Горан Николић је саопштио да је по пријави ССП-а СВС извршио контролу, а да контролу упоредо врши и Сектор унутрашње контроле. Наводи да је начелник ОВС у Сомбору планом приправности за септембар, октобар и новембар 2017. године био предвидео да приправност ватрогасаца-спасилаца ВСЈ Апатин не може прећи 40 сати. Међутим, тамошњи в.д. командира је начелнику ОВС у Сомбору доставио на потпис налоге за приправност ватрогасаца-спасилаца према којима су ватрогасци-спасиоци за те месеце остварили приправност реда величине 160-170 сати. Како је тај износ сати излазио из оквира планираног, начелник ОВС у Сомбору је те налоге вратио назначивши да се налози за приправност издају у оквиру планираног. Из до сада утврђеног чињеничног стања, Николић сматра да највероватније постоји одговорност в.д. командира ВСЈ Апатин јер је покушао да евидентира приправност у износу вишем од планираног.
 • Представници ССП-а су нагласили да је, са становишта ватрогасаца-спасилаца потпуно ирелевантно то колико је планом приправности било предвиђено сати приправности, јер тај податак ватрогасцима-спасиоцима није био познат, па им је стога потребно издати налоге за приправност и извршити исплату према фактичком стању, тј. према времену за које је њима била одређена приправност (писано или усмено).
 • Међутим, у вези са овом темом нисмо успели да усагласимо мишљење са члановима Радне групе, па ће овај случај бити тема и неких будућих разговора и састанака.

 

5. Депеша УГП 3/8 број 02/18 од 4.1.2018 (одузимање телефона)

 • Дана 4.1.2018. године УГП је послала депешу којом је наложена забрана коришћења мобилних телефона, таблета и других приватних електронских уређаја у кабинама на граничним прелазима. Истовремено сте командирима станица граничне полиције наложили да обезбеде одговарајућу просторију/простор (металну касу или други погодан, обезбеђен простор) где ће полицијски службеници приликом отпочињања рада одложити своје уређаје, а након завршетка рада их преузети.
  Овим поводом упутили смо допис начелнику УГП за повлачње овде депеше, јер не постоји законски основ за одузимање уређаја. Уз то, тиме се смањује оперативност радника, јер се немали број информација од оперативних веза добија путем мобилних телефона у време трајања смене. Сагласни смо да треба виршити проверу рада полицијских службеника и да треба санкционисати оне који се непрофесионално односе према грађанима и користе мобилне телефоне приликом контроле путника и пртљага, али депеша у оваквом облику не може опстати.
 • Председавајући Радном групом Слободан Малешић је нагласио да је због енормног броја поднетих притужби грађана на рад полицијских службеника који обављају граничну контролу, а које се односе управо на коришћење мобилних телефона и других мултимедијалних уређаја за време вршења граничне контроле, предметна депеша просто изнуђена и да се она неће повлачити, већ мора опстати у садашњем садржају.
 • Господин Малешић је нагласио да се забрана коришћења мобилних телефона односи само на кабине на граничним прелазима и да ће полицијски службеници мобилне телефоне одлагати у обезбеђене касе и друге просторе само за време рада у кабинама, а да ће у случају хитних и других неодложних позива полицијског службеника који ради у кабини привремено заменити други полицијски службеник.
 • Међутим, и поред разумљивог циља који се жели постићи овом депешом, изнели смо противљење захтевајући да се укине наређење одлагања мобилних телефона, већ да се појединци који својим непрофесионалним односом нарушавају углед службе санкционишу. Дакле, да се санкционишу „изгредници“, а не „цела војска“, али је господин Малешић још једном поновио да УГП неће мењати садржај предметне депеше.
 • На постављено питање: Који је законски основ за одузимање мобилних телефона – нисмо добили одговор. На питање да ли ће командири вршити спољни преглед запослених у случају да запослени изјави да не поседује мобилни телефон, иако га поседује и, уколико хоће – по ком основу? – добили смо одговор да то неће бити случај. На питање да ли ће бити санкционисани запослени који изричито одбију да одложе телефон, али га не буду користили у току рада у кабинама, већ га буду држали у џеповима? – одговор господина Малешића је био одречан, нагласивши да ће се санкционисати искључиво КОРИШЋЕЊЕ мобилних и других мултимедијалних уређаја у кабинама.

6. Измене и допуне Закона о полицији

 • Када се очекује доношење измена и допуна Закона о полицији?
 • Од представника Радне групе смо информисани да је Предлог измена и допуна Закона о полицији ушао у скупштинску процедуру и да ће бити усвојен у току актуелног заседања Народне скупштине, али да се не може знати тачан датум, јер то не зависи од МУП-а, већ од динамике рада Народне скупштине

7. Откуп станова у јавној својини

 • Новембра 2017. године информисани да је радна група окончала свој рад на изради предлога уредбе којом ће бити регулисана предметна материја, те ће Влада, након прибављања сагласности Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Министарства финансија, ову уредбу усвојити. Међутим, још увек нема никаквих дешавања на том плану. Где је проблем?
 • Добили смо информацију да Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре још увек није дало сагласност на предложени текст уредбе, а да члановима Радне групе није познат разлог, јер немају контакт са наведеним министарством.

Такође, због одређених ситних неправилности у раду договорено је организовање посебних састанака са начелницима полицијских управа у Сомбору, Краљеву и Чачку.

Генерални секретар ССП
Виктор Ратковић

Децембарски месечни састанак у Кабинету

Београд, 11.12.2017. године, – У Палати „Србија“ одржан је дванаести редовни месечни састанак са Радном групом за сарадњу са синдикатима. Састанак је водила државни секретар, госпођица Дијана Хркаловић а испред синдиката су учествовали председник Лазар Ранитовић, заменик Миле Лазаревић и члан ГО ССП Срђан Трајковић

Разговарано је о следећим питањима:

Неевидентирање, неправилно евидентирање и обрачун прековремених сати након рада преко 12 сати, пре свега припадника ИЈП

Проблем неправилног евидентирања и обрачуна прековремених сати код времена проведеног на раду након 12 сати рада који није третиран као прековремени, већ као редован рад, па нису издавани налози за прековремени рад, нити су полицијским службеницима ти сати плаћени увећано, нити им је омогућавано коришћење слободних дана по принципу 1:2, а као што је то прописано, већ су ти неспорно прековремени сати неправилно прераспоређивани по принципу 1:1 је у међувремену, након слања нашег дописа Радној групи, решен у Полицијској управи Нови Сад, преостало је да то превазиђемо и у ПУ Суботица.

На предлог Дијане Хркаловић биће, у најскорије време, организован посебан састанак у Дирекцији полиције на који ће бити позван начелник поменуте ПУ.

Приправност у СВС

Радној групи смо доставили службене списе и налоге командира из Апатина и начелника из Сомбора из којих се јасно види незаконито поступање начелника. Редовно издате налоге за приправност и временике рада послате на обрачун и реализацију, начелник је, из њему знаног разлога, самовољно преиначио и уместо тачно остварених броја радних сати сваког запосленог, где су у просеку имали око 160-170 сати, на реализацију обрачуна послао списак на ком сви запослени имају по 40 сати приправности. Заиста несхватљив аматеризам и крајња дрскост начелника за коју смо тражили и одговорост, поред исправљања неправде.

Дијана Хркаловић је издала наређење присутном представнику Сектора за ванредне ситуације за хитно поступање, утврђување свих чињеница и отклањање пропуста.

Допис министру у вези са учесталим нападима на полицијске службенике и конкретни предлози

Министар је оформио посебну Радну групу са задатком израде Правилника о обављању службе и поступању полицијских службеника у различитим ситуацијама. Биће то акт најсличнији некадашњем „Правилу службе“. ССП нажалост не учествује у раду те групе али смо добили уверавање да ћемо имати прилику да на нацрт Правилника дамо мишљење и конкретне предлоге за унапређење квалитета акта.

Акт о унутрашњем уређењу и систеатизацији радних места

Стално одлагање временског рока планираног за усвајање наведеног акта ствара проблеме у раду, јер се код запослених вештачки ствара осећај сталног исчекивања и несигурности. Потребно је пред запослене изаћи са неким званичним ставом у том погледу. Када можемо да очекујемо усвајање тог акта?

Израда акта је у завршној фази, у изради је било потребно усаглашавати јако пуно параметара како усвајањем акта не би било оштећених полицијских службеника у смислу услова рада, премештаја или висине  плате. Прецизан рок није могуће дати, али очекиван термин завршетка и ступања на снагу Акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у МУП јесте март 2018. године.

Новогодишња поклон-честитка деци запослених

Да ли ће послодавац обезбедити поклон-честитку деци запослених и у ком облику? Не желимо да и ове године будемо једни од ретких државних органа који није испунио обавезу из ПКУ за државне органе док су то урадила нека друга, на пример, министарства грађевине, иностраних послова, рада…

Министар др Небојша Стефановић је на седници Владе Републике Србије поставио питање слично нашем. Урађена је пројекција потребних средства за реализацију и можемо ускоро очекивати резултат. Углавном, чврст став руководства МУП јесте да уколико буде новца, мора га бити за сва министарства и да неће дозволити ситуацију од прошле године.

Такође, још једном је истакнуто да од стране запослених није потребно подношење било каквих захтева у том смислу, већ да ће министарство по службеној дужности, према евиденцијама којима располаже, новац исплатити свима који остварују право.

Примена правилника уместо ПКУ поводом солидарне помоћи

Промена методике у раду комисије за утврђивање основа за солидарну помоћ, којом се од запослених траже рачуни за претрпљене трошкове, изазвала је велико негодовање и разочараност код запослених. Како објаснити људима који имају аутистичну децу, слепу, оболелу од церебралне парализе и слично, да су им потребни рачуни. Је ли ово коначно „солидарна помоћ“ или „рефундација“ трошкова? Предложили смо да министарство изнађе начина да помоћ буде пре свега правична и хумана.

Договорен је хитан посебан састанак са начелницом Сектора за људске ресурсе, госпођом Катарином Томашевић и заказан је за понедељак 18. децембар.

Инструктивна депеша као замена за непотписивање споразума у вези са препорукама РАМРРС-а

Обећано је доношење таквог акта и његово слање на терен, међутим, до данас нисмо добили потврду тога.

Депеша је израђена и „на потпису је“ а одмах након тога ће бити упућена свим организационим јединицама.

Судбина Полицијске бригаде у Београду

Најављена систематизација и гласине о коренитим променама у физиономији и функционисању те јединице изазива подозрење код запослених који су забринути за судбину својих радних места. Разумемо да дефинитивног и прецизог одговора нема али очекујемо одговор на питање да ли је тачно (говоркање) да ће један батаљон бити измештен из јединице (или укинут) и премештен у окриље Дежурне службе ПУ за град Београд. Старешине у тој јединици већином не знају или не желе да дају било какав одговор запосленима.

Државна секретарка Дијана Хркаловић је саопштила да је покренута иницијатива да у оквиру Полицијске управе за град Београд све послове на обезбеђењу објеката обавља једна организациона јединица, а не, као сада, да се мешају надлежности неколико јединица. Будући да у оквиру Дежурне службе у ПУ за град Београд већ постоји Полицијска испостава оформљена са тим задатком одлучено је да њени капацитети буду проширени и да део људства из Полицијске бригаде буде пребачен тамо. Нагласила је и то да је руководство Полицијске бригаде итекако упознато са тим процесом и да нема разлога да се било шта скрива од запослених, те је наређено да командант јединице одржи састанак са руководиоцима јединицеи људством те их детаљно информише о променам које их чекају.

Искористили смо прилику да присутне чланове Радне групе подсетимо да запослени након премештаја задржавају сва права из радног односа у току две године од премештаја (па и висину плате) уколико је то за њих повољније, са чиме су се сложили и ту очекујемо да не сме бити проблема.

Незаконито поступање у ПС Вождовац

Полицијском службенику у тој станици, 30. октобра ове године привремено је одузето наоружање и остала опрема (значка, палица, средства за везивање, опасач) под изговором привременог удаљења. Након тога, исти полицајац бива распоређен на редован рад још око месец дана, где по патролним листовима обавља разне делатности без наведене опреме и тек пре пар дана добија решење о привременом удаљењу.

Сматрамо да овде није законито поступано и предлажили смо иницирање поступка за утврђивање дисциплинске и друге одговорности старешине.

Предмет је дат Сектору унутрашње контроле на поступање и који ће нас известити о утврђеном, након спорведених провера.

Служба за информисање ССП

Новембарски месечни састанак у Кабинету

Београд, 10.11.2017. године, – Одржан је једанаести по реду редовни месечни састанак у Кабинету министра, са Радном групом за сарадњу са синдикатима. Делегацију Синдиката српске полиције сачињавали су: председник ССП Лазар Ранитовић, заменик председника Миле Лазаревић, генерални секретар Виктор Ратковић, члан Главног одбора ССП Синиша Ћук и председник СГ ОЖ Ниш Небојша Поповић.

Разговор је вођен по следећим питањима:

 • Неевидентирање, неправилно евидентирање и обрачун прековремених сати након рада преко 12 сати, пре свега припадника ИЈП

Неправилно евидентирање и обрачун прековремених сати се састоји у томе што се време проведено на раду након 12 сати рада не третира као прековремени, већ као редован рад, па се не издају налози за прековремени рад, нити се полицијским службеницима ови сати плаћају увећано, нити им се омогућава коришћење слободних дана по принципу 1:2, а као што је то прописано, већ се ови неспорно прековремени сати неправилно прераспоређују по принципу 1:1.

Овај проблем смо уочили у ПУ Суботица, ПУ Нови Сад, ПУ Шабац и ПУ Нови Пазар, док смо у осталим ПУ у контакту са тамошњим руководством успели да договоримо закониту примену одредби о прековременом раду.

На овај проблем смо указали и на прошлом састанку са Радном групом, када је тадашњи председавајући Радном групом – господин Слободан Малешић обећао решење овог проблема, као и организовање посебног састанка са начелником ПУ Нови Сад (из овог и још других разлога), али ништа од тога није реализовано. Уз то, господину Малешићу је 15.10.2017. године, по претходном договору, мејлом достављен списак ПУ у којима постоји предметни проблем, али до данашњег дана нисмо добили повратну информацију, нити је овај проблем решен, осим у Нишу, где смо проблем решили након састанака са тамошњим руководиоцима.

Одговор на ово питање дао је Слободан Малешић који је признао да су се након извршених провера и анализа од стране Дирекције полиције тврдње ССП, изнете на досадашњим састанцима, као и у прослеђеним дописима, показале као истините. Након наше констатације да се позитивно решење наведеног проблема назире у ПУ Шабац, Малешић је изјавио да ће приликом будућих ангажовања ИЈП Дирекција полиције обратити посебну пажњу на ПУ Суботица, Нови Сад и Нови Пазар, у циљу успостављања законитог обрачунавања радног времена полицијских службеника. С тим у вези, наставио је, 31.октобра је на терен упућена још једна инструктивна депеша, којом је, према његовим речима, недвосмислено наложено да се радно време дуже од 12 сати обрачунава као прековремени рад.

На изречену тврдњу представника ССП да је предметна депеша нејасна и недовољна прецизна, а до којег тумачења смо дошли у контакту са појединим руководиоцима орг.јединица, те да је у циљу коначног решавања овог проблема, на жалост, неопходно упутити још једну депешу, у којој би експлицитно било наложено свим одговорним руководиоцима да рад дужи од 12 сати третирају као прековремени, уз издаванје адекватних налога, Слободан Малешић је одговорио да су исти дужни да поступају у складу са Законом о полицији, односно да се предметни рад мора обрачунавати као прековремени. У циљу добијања објективних и истинитих информација са терена господин Малешић је затражио од представника ССП обавештавање на дневном нивоу, како би се, по овом питању, коначно уједначила пракса у целом Министарству.

 • Неевидентирање и/или необрачунавање приправности у СВС

Тема и проблем који су у више наврата били „на столу“, али су остали нерешени до данашњег дана – како у смислу постојећег начина организовања приправности, тако и у погледу склапања споразума о вансудском поравнању са ватрогасцима-спасиоцима за које постоје докази да су били приправни, али им та приправност није обрачуната као увећање зараде по том основу.

И након неколико тематских састанака, укључујући и онај са начелником СВС Предрагом Марићем лично, након упорног залагања представника ССП да се проблем са неевидентираном, а самим тим и неплаћеном приправношћу припадника СВС у минулом периоду (јануар 2016.-мај 2017.године) споразумно реши, представници Министарства, а пре свих Горан Николић, помоћник начелника СВС, су одбили наведени предлог, уз изговор да би накнадно евидентирање те принадлежности било противзаконито, те да не постоји други начин да се оштећени обесштете. Уз толико пута изнете тврдње да припадницима СВС у том периоду није била налагана приправност, што је наводно била лична процена начелника ОВС, да исти нису били дужни да се одазивају на евентуалне позиве, те да против оних који се евентуално нису одазвали на позив на интервенцију нису предузимане дисциплинске нити друге мере, не преостаје нам ништа друго осим да констатујемо да ће и по овом питању многе, оштећене колеге правду и задовољење потражити путем надлежних судова. Све то, наравно, уз вишеструко увећане износе на име судских трошкова, накнада адвокатима и припадајућих камата.

 • Погрешан обрачун зараде запосленима за време одсуства са рада (годишњи одмор, плаћено одсуство)

Такође тема са претходног састанка, којом приликом је договорен посебан састанак овим поводом.

Подсећамо, чланом 114. ставом 1. Закона о раду: „Запослени има право на накнаду зараде у висини просечне зараде у претходних 12 месеци, у складу са општим актом и уговором о раду, за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа.“ Међутим, запосленима се погрешно обрачунава зарада за време одсуства са рада у наведеним случајевима, тако што се приликом обрачуна за основицу користи ОСНОВНА, а не ПРОСЕЧНА зарада у претходних 12 месеци, чиме се причињава штета запосленима за време одсуства у наведеним случајевима.

Захтевали смо израду и закључивање споразума о вансудском поравнању са запосленима који су оштећени и заказивање посебног састанка на ову тему, а због комплексности теме, међутим, и поред обећања на прошлом састанку са Радном групом, овај састанак није заказан.

Помоћник начелника Сектора за материјално-финансијске послове Драго Бјелица се сложио да постоји неусклађеност између законом прописаног и оног како се обрачунава, али да то нужно није на штету запослених, већ и у корист, наводећи као пример да ће, према постојећем обрачуну, запосленима који користе годишњи одмор током 2018. године у накнаду плате бити урачунато планирнао увећање од 10%, а што не би био случај да се плата обрачунава по законом прописаном моделу.

Међутим, оваква констатација је напросто нетачна из разлога што се у оба случаја узима у обзир 12 месеци које претходе месецу у којем се годишњи одмор користи. Дакле, ССП остаје при становишту да су запослени оштећени и у наредном периоду, а пошто послодавац не жели да овај проблем реши споразумно на обострано задовољство, где се МУП не би излагао непотребним судским трошковима, након додатних консултација са правним заступницима, највероватније је да ће запослени своје законско право морати да потраже на суду.

 • Погрешан обрачун зараде у случају замене руководиоца

Чланом 187. ставом 1. тачком 6. прописано је да полицијски службеник остварује раво на увећану плату у случају замене руководиоца, и то: до 10 радних дана – 10% основне плате, дуже од 11 дана – 15 % основне плате. И тако, уместо да се запосленом који мења руководиоца плата увећа линеарно за 10% у случају да је мењао руководиоца до 10 дана у месецу, а 15% у случају да је руководиоца мењао 11 и више дана у месецу, врши некакав обрачун према броју радних сати које је запослени који је мењао руководиоца остварио, па се увећање третира спрам броја тих радних сати, што је потпуно неосновано.

На овај проблем смо указали у појединим ПУ, али смо добили одговор да приликом уноса у систем за обрачун зарада, систем врши обрачун спрам сати, а не спрам дана, што практично значи да је проблем у томе што програм за обрачун зарада није програмиран у складу са законским одредбама, што не може бити разлог да било који запослени буде оштећен.

Господин Драго Бјелица је појаснио да је чланом 184. Закона о полицији прописано да се право на увећану плату по овом основу утврђује посебним актом Владе. Међутим, према важећем правилнику овај основ није предвиђен, па све до допуне тог правилника нема правног основа за обрачун.

Наравно да ни овакво образложење није ваљано, јер је Законом о полицији (не правилником!) прописано да право запосленог на увећану плату у случају замене руководиоца. И то не може бити спорно. Уосталом, запосленима који замењују руководиоца се већ обрачунава увећана плата по овом основу, али се то не чини онако како је то Законом о полицији предвиђено: према броју радних дана за које запослени замењује руководиоца, већ се то чини према броју сати, а ту категорију (сат) у смислу овог основа за увећање плате, Закон о полицији не познаје.

Ни у овом случају се не види искрена жеља и воља представника послодавца да се проблем споразумно реши, на обострано задовољство, тако да запосленима преостаје да своја права издејствују на суду.

 • Проблеми запослених у Жандармерији

За надлежне у овој организационој јединици спремили смо читав сет питања:

— Када ће бити извршена подела нове униформе? Имамо информацију да је униформа стигла у магацин. Ово питање је посебно важно с обзиром на то да је зима на прагу, а постојећа униформа је дотрајала, поготово чизме (за које такође имамо информацију да су стигле у магацин).

— Шта је предузето (и уколико није – зашто) на томе да се побољшају катастрофални услови за смештај и пресвлачење припадника београдског, а нарочито нишког одреда? Ово је тема била више пута на састанцима, образложење Радне групе је да постоји проблем у погледу иновинско-правног статуса објеката. Разумели смо ову чињеницу, али ово лоше стање предуго траје, а услови су све гори. Бојимо се да је у овом случају много мањи проблем имовинско-правни статус, од недостатка воље за решавање ових проблема. У прилог томе је и чињеница да је зграда Команде ОЖ Београд у потпуности реновирана пре неколико година, иако и ту постоји истоветан проблем имовинско-правног карактера.

— Исхрана припадника ОЖ Ниш већ годинама се састоји од месног нареска и паштете, евентуално сардине. Готово је невероватна небрига МУП-а за, пре свега, здравље тих људи. Неопходно је определити средства за реновирање кухиње-трпезарије и жандармима омогућити одговарајућу исхрану.

— Непоштовање одредби које се односе састављање распореда рада. Непоштовање обавезе састављања распореда рада два дана унапред. Непотребно планирање смена у трајању од 12 сати, где се нпр. након 8 или 10 сати рада жандарми усмено обавештавају да је смена завршена и да иду кући.

— Због бројних тема и проблема који у провом реду нису таквог карактера да би били предмет састанка на Радној групи, као и због ограниченог времена, потребно је и неопходно организовати састанак са командантом Жандармерије Гораном Драговићем.

Господин Малешић нас је информисао да је за припаднике Жандармерије набављена нова униформа и нове квалитетне чизме, али да подела униформе и чизама неће бити извршена док се још не набаве јакне, а што се очекује крајем текућег месеца. Након тога ће уследити подела униформе, јакни и чизама.

Што се тиче објеката у којима је смештена Жандармерија, саопштено је да су сви у Министарству свесни проблема са смештајем у ОЖ Београд и ОЖ Ниш, али да не може бити значајног побољшања управо због проблема имовинско-правног карактера. Но, започето је реновирање WC-а и купатила у Нишу. Такође, ради се на решавању обезбеђења смештаја припадника ОЖ Ниш на другој локацији – у Алексинцу, а што ће бити учињено током следеће године.

Представници Радне групе су се сложили да старешине у Жандармерији не могу планирати смене дуже него што је потребно, а потом пре истека смене жандармерце упућивати са посла кући. И управо ова, као и још друге бројне теме и проблеми у Жандармерији биће разматране на посебном састанку представника ССП и команданта Жандармерије Горана Драговића који ће бити заказан у току следеће недеље.

 • Услови рада у КЗБ које покрива ПУ Крушевац и проблеми у вези са опремом у ПО Брзеће

Требовање униформе за обављање послова у екстремно хладним условима. Наиме, за контролу и регулисање саобраћаја према ТЦ Копаоник највише се ангажују  полицијски службеници ПО Брзеће, непрекидно од почетка снежних падавина, тј. неких 4-5 месеци. Такође, ради обезбеђења ЈРМ на ски-стазама које се на подручју ПО Брзеће распростиру на око 60% од укупног ски-простора ТЦ Копаоник, делатност се обавља у ски-патролама, за које је такође потребна униформа за обављање послова у екстремно хладним условима.

— Неопходно је обезбедити одговарајуће теренско возило за обављање делатности у отежаним условима (возило које је комфорно за обављање делатности у трајању од 12 сати непрекидно теренског рада, које се ретко квари, има одговарајуће грејање, које има све потребне ознаке полиције: ротације, налепнице и које је као такво уочљиво у екстремним зимским условима).

Господин Малешић је појаснио да примарне полицијске станице на Копаонику (баш као и на Златибору) имају посебну униформу за обављање послова у екстремно хладним условима, али да остеле полицијске станице (испоставе, одељења) не могу добити такву униформу, јер то није њихов примарни посао, те да би у том случају такву униформу могли захтевати и све друге полицијске станице где су ниске температуре и снежни покривач присутни током значајног дела године.

Објашњење је исто и у погледу возила које користе полицијски службеници полицијских станица које нису примарне, док је проблем кварова на возилима, њихове неисправности, неодговарајућег грејања, неодговарајуће обележености и друге опреме – питање за конкретне полицијсе станице које имају проблем са оваквим возилима.

Обавезали смо се да ћемо „на терену“ извршити додатне провере у вези са овим проблемима и о томе известити Радну групу.

 • Привремени премештаји

Због чега се не одобравају привремени премештаји према месту пребивалишта у контексту спајања породица и уштеде на путним трошковима?

Шеф Одсека за сарадњу са синдикатима, Сектора за људске ресурсе, Драгиша Цветковић је појаснио да су Законом о полицији (члан 198) прописани услови за привремени премештај запослених (замена одсутног запосленог, повећан обим посла, привремено ограничена радна способност или обављање послова радног места до оконачања конкурстног поступка), те да ни „спајање породица“, ни „финансијске уштеде“ не постоје као законски основи.

Констатовали смо да разумемо шта је прописано Законом о полицији, али да, исто тако, МУП мора водити рачуна о запосленима који раде и по неколико стотина километара од места пребивалишта, баш као што мора водити рачуна о буџетским уштедама, да је својевремено постојала идеја Министарства да се овакво што спроведе, али да је остало кратког даха. Господин Цветковић је одговорио да је то апсолутно тачно, али да се исто тако мора водити рачуна о томе да се нпр. великим „одливом“ из Београда полицијских службеника који живе у унутрашњости, створио озбиљан безбедносни проблем. Сматра да ће се приликом нове систематизације водити рачуна о овом проблему у случају постојања већег броја запослених од систематизацијом предвиђених у појединим организационим јединицама.

 • Избор руководилаца након доношења систематизације

До нас стижу информације из више извора, додуше не сасвим поуздане, да ће се приликом усвајања нове систематизације избећи расписивање конкурса за руководећа радна места, већ да ће се они једноставно именовати. Да ли је информација тачна?

ССП сматра да је, уколико је ова информација истинита, ово потпуно погрешно и штетно за МУП, јер се уместо правилне селекције и избора руководилаца на конкурсима, где ће се изабрати они са најбољим квалификацијама, стручним компентенцијама и најбољим резултатима у досадашњем раду, оставља могућност да на руководећа места дођу мање компентентни или потпуно некомпетентни људи.

Представници Радне групе су дематновали овакве информације наводећи да ће након новог правилника о систематизацији свакако бити расписивани конкурси на упражњена радна места – за сва руководећа, али и за извршилачка, осим за она за која министар правилником пропише да се попуњавају без конкурса.

 • Динамика исплате посебних накнaда и солидарне помоћи

— Посебне накнаде за рад са мигрантима и у КЗБ нису исплаћене за септембар и октобар 2017. Шта је разлог кашњења исплате? Када ће бити исплаћена, односно каква је планирана динамика исплате?

— Када ће почети исплата солидарне помоћи по основу смрти члана уже породице, као и по основима дужих и тежих болести, лечења и рехабилитације запослених и чланова њихових породица онима који су захтеве предали у 2017. години? Колике су планиране исплате за сваки од основа за солидарну помоћ? Када ће се одлучивати о захтевима запослених за солидарну помоћ у 2017. за запослене који захтев предају самим крајем текуће или почетком наредне године и када ће им бити извршена исплата? Када ће коначно бити исплаћена солидарна помоћ из 2016. за део запослених којима она још увек није исплаћена?

Исплата посебних накнада за рад са мигрантима и у КЗБ за септембар биће исплаћене у понедељак 13.11.2017. године, али да није позната динамика исплате за убудуће. У вези са тиме исплата посебних накнада није једновремена, господин Драго Бјелица је навео да је то због тога што поједине организационе јединице доставе непотпуне и неодговарајуће спискове за исплату, па се у тим случајевима исплате врше након извршених корекција и исправки.

Солидарна помоћ за рођење детета за колеге које су захтеве поднеле до 30.9.2017. године је исплаћена, односно би требало да је исплаћена, следи исплата солидарне помоћи за случај смрти члана уже породице, а потом ускоро и за случај болести, лечења, рехабилитације, набавке ортопедских помагала за запослене и чланове њихових породица. Комисија ће заседати редовно како би сви поднети захтеви били решени до краја године. О захтевима за солидарну помоћ у 2017. години који буду предати самим крајем текуће године или почетком наредне, комисија ће одлучити до краја јануара 2018. Године. Такође је планирано да током 2018. године комисија заседа једном месечно, где ће се одлучивати пре свега о захтевима за исплату солидарне помоћи за рођење детета и за случај смрти члана уже породице, а да ли ће се месечно одлучивати и за остале случајеве солидарне помоћи или ће то бити учињено при крају године – још увек је неизвесно.

 • Необјављивање подзаконских прописа МУП-а

Потребно је, бар на интранет страници МУП-а, редовно објављивати све прописе и обавезујуће депеше којима се прописују или прецизирају права и обавезе полицијских службеника и начин њиховог поступања.

Закони и подзаконски акти који се тичу МУП-а и запослених у МУП-у, а који се објаљују у Службеном гласнику РС се налазе на сајту МУП-а (одељак документи). У погледу правилника, инструкција, одлука и депеша које се не објављују у Службеном гласнику РС, не постоји таква евиденција. Предложили смо да прављење такве евиденције која би била доступна свима, а како би запослени били упознати са свим прописима који се односе на њих.

 • Непотписивање споразума у вези са препорукама РАМРРС-а

Пошто је очигледно да МУП не жели потписати споразум са ССП-ом у вези са препорукама РАМРРС-а, иако се представник послодавца у том процесу сложио са нашим предлозима, иако сматрамо да за то не постоје оправдани разлози, а наставља се свакодневна самовоља старешина у непримени ПКУ или се он погрешно примењује, зарад заштите запослених у МУП-у, предлажемо да министар распише депешу која ће садржати препоруке РАМРРС-а.

Будући да би потписивање споразума водило изменама ПКУ, са којима се МУП сложио, али не и репрезентативни синдикати, договорено је да МУП свим организационим јединицама упути депешу чија ће садржина бити истоветна садржинама препорука РАМРРС-а.

Служба за информисање ССП

ДЕСЕТИ МЕСЕЧНИ САСТАНАК У КАБИНЕТУ

Београд, 10.10.2017. године, – Одржан је десети редован месечни састанак делегације Синдиката српске полиције коју је предводио председник Лазар Ранитовић и Радне групе Министарства унутрашњих послова за сарадњу са синдикатима којом је у одсуству председавајуће руководио заменик председника, господин Слободан Малешић.

С обзиром да смо, као и увек, припремили велики број тема са нерешеним проблемима запослених, одмах се приступило раду који је потрајао око сат и по.

Теме о којима смо разговарали:

Питања са прошлих састанака:

 • Потписивање Споразума договореног уз посредовање Републичке агенције за мирно решавање радних спорова.

Министарство је става да је све договорено прихватљиво, да води до прецизирања тумачења колективних уговора и до унапређења радних права запослених, али је проблем што би такав Споразум, након потписивања од стране министра, аутоматски требао да постане саставни део Посебног колективног уговора, који би морали да потпишу и председници репрезентативних синдиката који се до сада нису одазивали. Наравно, ништа ново од њих, али смо издејствовали да од стране МУП буде послата инструктивна депеша на терен, која ће садржавати све што је договорено са Синдикатом српске полиције и представницом РАМРРС.

 • Помоћ при запошљавању ћерке покојног командира у Великој Плани.

Добијено је уверавање да је поступак разматрања могућности и изналажења решења отпочео. То је и у складу са предвиђеним изменама Закона о полицији, где ће послодавац бити у обавези запошљавања неког од чланова породице погинулих колега. 

 • Из Сектора за ванредне ситуације нисмо добили повратне информације у вези са предложеним Споразумом о вансудском поравнању нити резултате обећане анализле у ОВС које смо експлицитно навели.

Заказан је хитан посебан састанак са начелником СВС Предрагом Марићем, који ће водити државни секретар Дијана Хркаловић, већ за четвртак 12. октобар.

 • Евидентирање +12-часовног радног времена у Интерветним јединицама полиције, конкретно у ПУ Врање и ПУ Сремска Митровица, који су упућени на испомоћ у Прешево, односно Шид. Договорено је да ће господин Малешић разговарати са начелником Управе полиције Зораном Алимпићем да се то питање реши и уједначи пракса са осталим полицијским управама.

Господин Малешић је тражио комплетан списак конкретних Полицијских управа у којима се одредбе о прековременом раду не поштују како би се он лично позабавио тим проблемом. Навели смо следеће управе: Суботица, Нови Сад, Ниш и Врање. Очекујемо хитно исправљање пропуста надлежних, а наставићемо да пратимо стање на терену и реаговати у складу са тим.

Питања достављена за данашњи састанак:

 1. Повећање плате и једнократна помоћ запосленима у МУП

Имали смо прилике да чујемо у медијима изјаве, како председника и премијерке, тако и министра, да ће припадницима МУП бити увећана зарада у висини од 10%. Када ће уследити предвиђено повећање зараде и да ли ће свим запосленима бити једнако увећање? Такође, министар је најавио опредељивање једнократне помоћи запосленима, те нас занима да ли постоје пројекције колики износ би то могао бити, када би уследила исплата и да ли би сви запослени у МУП добили?

Министарство за сада не располаже прецизним и апсолутно поузданим информацијама са којима би смело да изађе у јавност, али очекује такве информације до краја недеље. С тим, што се наглашава да ће увећања плате сигурно бити, уз непознаницу тачног износа увећања.

 1. Дневнице запослених у МУП

Висина дневнице запослених у МУП обрачунава се на основу Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника, припадници Војске Србије изузети су и њима је дневница износила 800 динара да би недавно на предлог министра одбране била повећана на износ од 1.100 динара. Припадницима МУП износ дневнице и даље је 150 динара уз изузетак одређених територија и одређених врста послова. Да ли је планирано и када може да уследи усклађивање по узору на ВС, односно да ли се планира повећање дневница за полицијске службенике у неко догледно време?

Добијен је одговор да су ти износи војних дневница аналогни нашим додацима за рад у подручјима са отежаним условима и да се не ради о гоме да сви војници добијацу толике дневнице на својим ангажовањима. Ми сматрамо да то није тачно у потпуности и инсистирамо да се покуша добири увећање дневница за запослене у МУП, барем до тог износа од 1100 динара а да ћемо бити задовољни тек онда кад висина дневница буде враћена на некадашњих 2500 динара. (Сасвим случајно, али у складу са нашим захтевима, увече је премијерка Ана Брнабић изјавила да држава планира увећање износа дневница баш на ниво тих фамозних 1100 динара. То може да говори да, или присутни представници МУП у Радној групи нису били довољно информисани, или да нису били потпуно искрени према ССП).

 1. Солидарна помоћ

Ближи се крај године и време за исплату солидарне помоћи за 2017. годину. Комисија још није формирана. Када ће министар формирати Комисију и када ће отпочети са радом и обрадом захтева, као и када се може очекивати исплата?

Комисија је формирана и пре пар дана започела са радом. Прегледани су сви преостали захтеви из 2016. године и махом су позитивно решени. Прегледано је и око 810 захтева из ове године. Захтеви за помоћ за рођење детета обрађени су закључно са 30. септембром а износ одобрених помоћи је 47.220 динара, решења су у процесу израде а исплата ће уследити у наредних петнаест дана. Комисија наставља редован рад све до краја године.

 1. Материјално техничка средстава

Да ли ће у 2018. години бити набавке возила за Управу криминалистичке полиције, грађанских одела за припаднике УКП, као и возила и опреме за припаднике СВС? Сматрамо да то треба да буду приоритети код планирања буџета МУП за наредну годину. Криминалистичка техника и даље нема основна потрошна средства!

Нацрт буџета МУП је већ израђен према исказаним потребама сваке организационе јединице, вођено је рачуна о свему али ће коначно опредељивање средстава бити извршено тек након што Министарство финансија да последњу реч, односно одобри средства за потребе МУП (тај износ ће скоро сигурно бити умањен у односу на исказане потребе у нацрту буџета).

Што се криминалистичке технике тиче, уговор је потписан пре око месец и по дана. Испорука материјала креће ових дана у складу са роковима из самог уговора.

За Сектор за ванредне ситуације у току је спровођење поступка набавке 35 возила, а реализација се очекује средином наредне године.

 1. Увећање коефицијента плате за поједине категорије запослених

Започети пројекат Министарства унутрашњих послова и Министарства просвете под називом: „Основи безбедности деце“, донео је и нове послова полицијским службеницима који, поред редовних задатака, држе предавања по основним школама, те је потребно због додатног оптерећења увећати коефицијент зараде овим запосленима, што је јавно најавио министар.

Представници Радне групе се не слажу са нашим захтевом јер сматрају да тај процес мора бити организован у радно време те ту нема места „додатном оптерећењу“. Наравно да то није тако, да полицијском службенику свакако није у опису радног места дужност држања предавања ученицима основних школа и да то представља додатно опторећење, поготово што је, упркос замисли, у пракси ту наставу немогуће организовати тако да се уклопи у редовно радно време. Нисмо задовољни одговором и наставићемо да инсистирано на изналажењу решења за овај проблем.

 1. Грубо кршење права запослених у Полицијској станици за безбедност на железници Ниш

Од стране командира и заменика командира наведене станице, перманентно се крше одредбе ПКУ за полицијске службенике као и наредба директора полиције издата писаним путем кроз депешу 03 број 253/15 од дана 11.6.2015. године, која се односи на сачињавање распореда рада 48 часова унапред. Даље, неправилна примена одредби које се односе на плаћено одсуство поводом добровољног давања крви, вођења станичних евиденција у погледу радних сати где се полицијским службеницима проузрокује материјална штета. Синдикат српске полиције дописом број: 3844-01/17 од 20.9.2017. године обратио се начелнику ПУ Ниш кога је упознао са предметним кршењем наведених права запослених и предлогом за покретање дисциплинског поступка против командира и заменика командира ПСБЖ Ниш, како до данашњег дана није престало са кршењем права запослених нити су против одговорних предузете мере обраћамо се Вама како би извршили провере и наложили да се поступање доведе под окриље позитивноправних прописа а да се одговорни санкционишу.

У Полицијску управу у Нишу биће послата контрола из Управе полиције која ће након утврђеног стања предузети све потребне мере – издачће одговарајуће инструкције али ће и санкционисати пропусте одговорних лица.

 1. Планови у оквиру СВС

Међу запосленима долазе опречне (дез)информације које се тичу СВС, односно да ли ће остати при МУП или ће прећи у надлежност Министарства одбране или постати засебна Дирекција при Влади Р. Србије?

Шта ће бити са Оперативним центрима ( раније Центри за обавештавање) и какав ће статус имати запослени у њима (тренутан ОСЛ)?

Шта ће бити са оперативним центрима ван седишта одељења. Нпр. Одељење за ВС у Ужицу има 2 (два) оперативна центра. Један се налази у Ужицу у седишту Одељења, а други у Бајиној Башти. Има неколико таквих ОЦ ван седишта на територији Р. Србије. Ако се укидају, каква је судбина запослених у њима? Исто за Цивилну заштиту (ЦЗ) и за запослене на тим пословима. Шта се планира са ЦЗ и какав ће статус запослени у ЦЗ имати (тренутно ОСЛ)?

Незванично долазе разне (дез)информације, од тога да се спајају неке управе при СВС, неке гасе, па до тога, да се озбиљно разматра могућност враћање послова ЦЗ и Оперативних центара у Министарство одбране.Такође, незванично стижу (дез)информације да ће запослени изгубити статус овлашћених слжбених лица, и да ће добити статус државних службеника и намештеника, а самим тим и поприлично мање плате.  Ако је то тачно, када се планира, да ли ће бити неко изузет од губљења статуса и да ли ће запослени задржати постојеће бенефите (бенефицирани радни стаж, значку, додатак на ОСЛ)?

Сектор за ванредне ситуације дефинитивно остаје у саставу МУП, то питање је решено и стављено ад акта. Сви постојећи Оперативни центри ће опстати а запослени ће задржати статусе, неће бити умањења права. Детаљније о наведеном ћемо разговарати на састанку у четвртак.

 1. Приправност старешина у Полицијској управи Нови Сад

И после додатних објашњења у вези са плановима одређивања приправности у тој управи и даље никоме од старешина униформисаног састава полиције не бива одређен статус приправности, мада запослени и даље бивају свакодневно позивани из разно-разних потреба. Покушај да се проблем превазиђе, простим овлашењем вођама смена да одређују задржавања је неуспео и неделетворан, јер старешине не раде само задржавања већ још пуно пратећих послова. Да ли је решење да старешине погасе телефоне и оглуше се о позиве за помоћ својим запосленима!? Ми сматрамо да то није прави начин, али такође није нормално ни да се статус приправности асолутно укине и када потребе тако нешто изискују. Сматрамо то дискриминацијом старешина у односу на друге категорије запослених. Наглашавамо и да такав проблем не постоји у већини других Полицијских управа.

Господин Малешић је предложио да наредне седмице буде организован посебан састанак у Дирекцији полиције на којем би учествовао начелник ПУ Нови Сад са сарадницима и делегација Синдиката српске полиције, како би био превазићене несугласице и тренутна слаба сарадња на том нивоу.

 1. Дописи без одговора у Полицијској управи Нови сад

Начелнику ПУ Нови Сад упућено је два дописа од стране нашег активисте, председнице ССП РЦ Нови Сад Ане Томашевић, и то 11. и 18. септембра, на које нисмо добили апослутно никакав одговор осим ћутања. Оба дописа Вам достављамо у прилогу овог акта а овде Вам укратко објашњавамо проблеме:

– У првом допису, послатом једанаестог септембра, указујемо на неправилан обрачун радних сати полицијским службеницима те управе који на послу проведу дуже од 12 радних часова чиме радна права запослених бивају грубо нарушена уз кршење неколико прописа који регулишу ту материју. Према прилично поузданим информација којима располажемо Одељење полиције ПУ НС и даље је на становишту да неће потписивати налоге за прековремен сате те ћемо бити принуђени да људима омогућимо правног заступника и могућност да своја права остваре судским путем. Руководиоци не пишу налоге по усменом наређењу, јер нико не жели да их потпише, те из страха ћуте и чекају написмено тумачење да би поступили другачије, т.ј. по закону.

Овај проблем ће бити решаван на предстојећем састанку руководтсва ПУ Нови Сад и делегације нашег синдиката као и у оквиру раније постављених тема (више о томе погледајте на почетку овог извештаја).

–  У допису послатом осаманестог септембра указујемо на катастрофално лоше, повремено и опасне по живот, услове рада Одељења саобраћајне полиције у ПУ Нови Сад. Мада је поменуто стање мање-више непромењено већ дуже време и проблем је општепознат, нама никакв одговор није стигао. Стога Сектору за материјално-финансијске послове постављамо питање да ли им се неко из те управе икада обраћао по овом питању? Ако јесте, да ли је и за када планирана санација објекта, односно када можемо очекивати одобравање средстава за ту намену? Уколико се пак нико није обраћао по овом питању, молимо Вас да пошаљете контролу и проверите наше наводе у допису из прилога.

Средства за решавање овог проблема су одобрена, тендер завршен, извођач изабран. Први мајстори улазе у посао већ у четвртак 12. октобра. Надамо се да ће проблем заиста бити дефинитивно решен, а радови обимни и свеобухватни, да неће све бити сведено само на „замазивање и запушавање рупа“.

     10. Проблеми у Управи граничне полиције

За четвртак 12. октобар заказан је посебан састанак са делегацијом УГП јер теме предвиђене за разговор својим обимом и комплексношћу знатно превазилазе овај данашњи састанак.

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић

ДЕПЕШЕ О ПОЛУГОДИШЊЕМ ОЦЕЊИВАЊУ И ПРИПРАВНОСТИ

Сарадња између Синдиката српске полиције и Радне групе МУП за сарадњу са синдикатима, којом од скоро руководи државни секретар Дијана Хркаловић, даје прве позитивне резултате. Након наше иницијативе, односно указивања на пропусте старешина на нижем нивоу, уследила је хитна координирана реакција Кабинета министра, Сектора људских ресурса и Дирекције полиције што је резултирало двема инструктивним депешама послатим данас на терен.

У депеши Сектора људских ресурса послатој на терен потврђује се наша примедба са састанка да велики број запослених у Министарству још увек није није оцењен, односно да цжпрви циклус оцењивања за 2017. није завршен до краја јула, у складу са Уредбом о оцењивању полицијских службеника и других запослених. Такође, у депеши стоји и напомена да ће апликација бити информатички закључана и да унос оцена неће бити могућ те старешине треба да под хитно заврше своје обавезе.

У депеши Дирекције полиције појашњава се институт приправности и потреба сврсисходног одређивања тог статуса запосленима у циљу обезбеђења нормалног функционисања службе али уз вођење рачуна о рационалности трошкова.

Ипак, ма колико депеша била јасна и прецизна, на локалном нивоу се опет јављају појединци међу старешинским кадром у Одељењима полиције који је тумаче на неки свој начин који не доприноси нити ефикасности организационих јединица нити задовољству запослених. Синдикат српске полиције то неће немо посматрати и толерисати већ ћемо на наредном састанку именовати те квазистручњаке који крше радна права запослених не би ли се тако, мисле они, омилили претпостављенима.

Ово је огољени пример онога на шта ССП често указује – незадовољство запослених условима рада често је сасвим неосновано усмерено на врх МУП и самог министра. Заиста, да ли је министар одговоран за непоштовање Правилника о приправности? Ако је усвојен и послата је депеша на терен шта је још потребно да би га неки локални шерифи применили у пракси? Да ли их боли она напомена о сврсисходности и рационалности, па се држе оне „кад нема за мене, нема никоме“!? Закон о полицији је у домену приправности врло јасан, не прави разлику међу запосленима, односи се на старешине подједнако као на било ког извршиоца и овакво понашање начелника Одељења полиције представља драстично кршење закона.

Да ли су одговорни министар и начелница Сектора људских ресурса због непоштовања процеса оцењивања и прошуштене прилике да запослени буду упознати са добијеним оценама? Је ли министар или командир крив за неправилан обрачун нанаде за „путне трошкове“ или за то што се распоред не прави за барем два дана унапред?

ССП никада није имао проблем да кажу истину, ма колико горка била. Када треба и кога треба, први смо ту да критикујемо, па и министра. Али и да похвалимо препознавање проблема, брзе реакције и решеност да се пропусти отклоне а неправде исправе. Овог пута смо ту да похвалимо Радну групу, посебно њене чланове из Сектора људских ресурса и Дирекције полиције и да напоменемо да још увек чекамо реакцију представника из Сектора за ванредне ситуације.

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић

Месечни састанак у Кабинету: Нов састав Радне групе доноси и нов приступ у раду

Београд, 10.8.2017. године, – Одржан је осми месечни састанак са Радном групом МУП-а за сарадњу са синдикатима са почетком у 10.00 часова. Синдикат српске полиције представљали су председник синдиката Лазар Ранитовић, заменик председника Миле Лазаревић, генерални секретар Виктор Ратковић и Синиша Ћук члан Главног одбора синдиката. Радна група је овог пута наступила у измењеном саставу а састанак је водила новоименована координаторка Радне групе, државни секретар Министарства, госпођица Дијана Хркаловић.

Након уводних речи, упознавања и жеље за добром и успешном сарадњом госпођица Хркаловић нас је упознала са намером Министарства да званично предложи измене појединих одредби Закона о полицији, изложила је неколико главних циљева који се желе постићи планираним изменама и позвала нас да јој доставимо предлоге нашег синдиката, оцене појединих, нама спорних одредби у закону, а све у циљу израде што ефикаснијег закона који ће задовољити очекивања и потребе и запослених и грађана. Председник Ранитовић се захвалио на добијеним информацијама и предочио чињенице да смо ми неке наше примедбе на закон већ упућивали надлежнима, што кроз иницијативе пред Уставним судом, што достављањем одређених предлога Народној скупштини РС, али и да ћемо са великим задовољством учествовати у припреми новог предлога Министарства јер нам је стало да добијемо стабилан закон који ће на дужи временски период омогућити ефикасну службу, али и права запослених.

Након тога прешло се на рад по следећим темама:

 1. Приправност припадника ватрогасно-спасилачких јединица

Већ дуже од годину дана у СВС се не врши реално одређивање приправности ватрогасцима-спасиоцима. Таква мера је уследила након појаве неумереног одређивања таквог статуса „свуда и свакоме“, односно без реалне потребе. Уместо утврђивања појединости и оправданости, те кажњавања одговорних, примењена је својеврсна казна према скоро свим запосленима. Тако да тренутно имамо ситуацију да се у већини организационих јединица врши злоупотреба појма „стална доступност“ на тај начин што се усменим наредбама запослени принудно стављају у статус приправности и обавезе одазивања на интервенцију, а да то не остаје нигде забележено нити им се такав статус плаћа у складу са одредбама Закона о полицији.

Тражимо поштовање закона у том домену и предлажемо исправљање неправде и надокнаду материјалне штете запосленима коју су претрпели у последњих годину и нешто више дана. Односно, предлажемо да МУП понуди склапање споразума о вансудском поравњању свим ватрогасцима, као меру којом ће бити избегнути беспотребни судски трошкови, који би неминовно уследили након подношења многобројних тужби о којима ти људи озбиљно размишљају већ дуже време.

Госпођица Дијана Хркаловић је дала реч Горану Николићу из Сектора за ванредне ситуације који је од нас затражио конкретне примере јединица у којима се не поштују прописи у вези са статусом приправности и прековременог рада. То смо и учинили и већ данас послали примере колега у Новој Вароши, Лазаревцу, Шиду, Старој Пазови, Пећинцима, Руми и Сремској Митровици. Позивамо чланове да нам се јаве и доставе информације у својим организационим јединицама ради решавања пропуста.

 1. Срамотна дисциплинска пријава у Управи граничне полиције

Тражили смо испитивање целог случаја у Управи граничне полиције, Регионалном центру према Македонији, где је спроведен, према нашем мишљењу срамотан, дисциплински поступак против полицијског службеника. Сматрамо да се оваквим поступцима омаловажавају полицијски службеници и да ти поступци служе пре свега њиховом „дисциплиновању“. Срећом, дисциплински старешина је донео разумну пресуду и ослободио колегу Милана Илића, а с друге стране, будући да је он одбрану изнео лично, без ангажовања правног заступника, направљена је уштеда МУП-у у износу од најмање стотинак хиљада динара. Очекујемо да након утврђивања свих релевантних чињеница уследи санкционисање виновника ове бруке за службу.

Госпођица Хркаловић се сложила да се понекад покрећу поступци који не служе на част ни полицијским службеницима ни старешинама а поготово угледу Министарства и да треба радити на спречавању таквих појава које нам свима наносе штету, али да свака прича има две стране медаље те је реч дала представнику Дирекције полиције који нам је предочио све детаље овог немилог догађаја. Сматрамо да ће депеша у вези са овим и сличним догађајима која је послата на терен у РЦ према Македонији бити довољна превентива али ћемо пажљиво пратити њено поштовање и реаговати у складу са тим.

 1. Проблем вишка радних сати у ПС Босилеград

Као што је познато, у ПС Босилеград, због специфичних околности, постоји проблем са сталним стварањем вишка радних сати који није могуће отклонити. Због тога запослени на сваких 6 месеци подносе захтеве за склапање споразума ради исплате тих остварених вишкова. У ранијем периоду то је реализовано редовно и несметано, међутим, сада се неоправдано дуго чека сагласност Сектора за људске ресурсе што успорава процес и ствара незадовољство код запослених. Тражили смо убрзавање тих поступак колико је то могућно јер су незапослени незадовољни и нестрпљиви и постоји реална могућност утужења а самим тиме и стварања додатних трошкова за министарство што никоме није у интересу.

Господин Драган Цветковић из Сектора људских ресурса саопштио је да је остварио контакт са начелником Полицијске управе Врање и договорили су да се изврше провере о постојању вишкова радних сати, те да се у складу са утврђеним донесе одлука о даљим корацима. Госпођица Хркаловић је додала да је сигурна да ти вишкови постоје јер је лично упозната са условима рада у Босилеграду, као и са недовољном попуњеношћу људством, да је стога неминовно да до вишкова радних сати долази како би служба неометано функционисала и наложила је Цветковићу да то одради што хитније те да се људима понуди споразум о вансудском поравњању и исплати зарађени новац.  

 1. Урачунавање пута у радно време

У ПС Босилеград не поштује се депеша министра којом је одређено урачунавање времена проведеног на путу до извршења задатка у редовно радно време. Упркос више упозорења командиру Стојнев Новици, упућених од стране наших активиста, упркос томе што је са тиме упознат и начелник Одељења полиције у ПУ Врање, који је депешу проследио свим јединица, поменути командир и даље не поштује наређење министра. Потребно је отклонити проблем и санкционисати командира који из само њему познатих разлога не жели да поштује депешу.

Аналогно претходном питању, госпођица Хркаловић је наложила колегама из Сектора људских ресурса и Дирекције полиције да се под хитно наложи спровођење прописа и депеше министра.

 1. Статус приправности старешина у Дирекцији полиције

Према нашим незваничним сазнањима, на последњем састанку директора полиције, господина Ребића, са руководствима полицијских управа, наређено је да „старешине не могу писати приправност“. Искрено, сумњамо да је то баш тако речено, верујемо да је скренута пажња на појаву злоупотребе код одређивања статуса приправности и превеликог броја сати на месечним нивоима у појединим организационим јединицама. Ипак, на терен се проширила другачија верзија, односно барем у већини полицијских управа је пренесено, како смо горе навели, да је „директор забранио писање налога за приправност за старешине“.

Став ССП јесте да старешине нису изузете од примене било ког закона ове државе (мада се појединци међу њима често тако понашају) и да се и одредбе Закона о полицији које запосленима дају право надокнаде у статусу приправности односе и на старешине. Наравно, свака контрола и санкционисање злоупотребе имаће нашу подршку.

Државни секретар Дијана Хркаловић је саопштила да је разговарала са директором Ребићем на ову тему и да је јасно да се ради или о несхватању и погрешном тумачењу или о свесном извртању његових речи. Став руководства МУП јесте да се закони морају поштовати једнако за све и да нико нити жели, нити може да забрани статус приправности за старешине било ког нивоа. Једноставно, ради се о томе да су, након утврђених нелогичности у појединим подручним полицијским управама, наложене мере стриктне контроле и реорганизације система рада тамо где је то оправдано, сврсисходно и могуће. Због специфичности сваке управе појединачно, није могуће униформно решење за све, те ће бити праћена примена наложених мера и пружена потребна помоћ свакој јединици. Дакле, старешине полиције, баш као и сви други полицијски службеници, могу бити у статусу приправности када је то неопходно за функционисање службе.

 1. Запослење супруге покојног колеге ватрогасца

Синдикату се молбом за помоћ обратила госпођа Горица Милошевић из Ниша, супруга изненада преминулог 42-годишњег ватрогасца-спасиоца Милана Милошевића. Она моли за посао у МУП, али знајући да ми нисмо права адреса за тако нешто она се обратила и надлежнима у СВС и ПУ у Нишу.

Замолили смо да, уколико је икако могуће, Министарство изнађе могућност и запосли супругу покојног колеге.

Дијана Хркаловић је изјавила да се сви у руководству МУП-а слажу да је потребно помоћи госпођи Милошевић и дала је налог Драгану Цветковић да оствари контакт и реализује наведено, било преко уговора о делу, било на неки други адекватан начин.

 1. Електронско оцењивање полицијских службеника

Уредбом о оцењивању полицијских службеника и других запослених у МУП-у прописано је да је ПОСТУПАК ОЦЕЊИВАЊА ЈАВАН (члан 3. став. 1), те да (члан 15) оцењивач на крају сваког циклуса оцењивања (полугодишта) обавља разговор са запосленима чији рад оцењује и да у току разговора упознаје запосленог са оценом и унетим коментарима и заједнички утврђују, уколико је потребно, активности и временске рокове за унапређење компентенција и резултата рада запосленог. Такође је прописано (члан 16) да несугласице између оцењивача и запосленог решава контролор. Одговорно тврдимо да руководиоци у МУП-у нису испунили напред наведене, а прописане им обавезе, тј. поступак оцењивања не да није био јаван, већ су оцене, без претходног разговора и консултација са запосленима једноставно унете у систем, а у највећем броју организационих јединица нису ни саопштене запосленима.

Овакво поступање руководилаца је недопустиво и представља повреде службене дужности – поступање противно налогу или упутству за обављање послова које је изазвало или могло да изазове штетне последице мањег значаја (лака повреда службене дужности) и повреда права запослених и незаконит, несавестан, немаран рад или пропуштање радње за коју је запослени овлашћен, а које су проузроковале или су могле да проузрокују штету или незаконитост у раду (тешке повреде службене дужности).

Чланови радне групе из Сектора људских ресурса и Дирекције полиције су става да до кашњења углавном долази због преобимности посла и чињенице да се ради о новини са којом се не сналазе подједнако добро сви руководиоци. На питање које им је госпођица Хркаловић поставила, да ли је синдикат у праву да су старешине, које су донеле одлуке о оценама и унеле их у систем, биле дужне да са запосленима обаве разговор и упознају их са оценама, добијен је недвосмислено јасан потврдан одговор. Наложено је хитно исправљање пропуста и обављање разговора са свим запосленима ради њиховог упознавања са добијеном оценом и дефинисања начина за унапређење појединих елемената рада који сачињавају оцену.

 1. Питања која смо постављали на предходним састанцима:

 • Управа граничне полиције

Који је начин изабран за решавања проблема обрачуна радн их сати пре и после смене до и са граничног прелаза, са посебним акцентом на полицијске службенике који возе смену?

Државни секретар Дијана Хркаловић је става да се мора изнаћи решење које ће омогућити да људе на положаје возе возачи а не један од њих из екипе, да се померањем радног времена дежурне службе може нешто тако постићи и да је то ефикасније и свакако безбедније по саме запослене. Тражила је да Радној групи доставимо списак конкретних јединица у којима се људи сусрећу са тим проблемом.

 • Драгачевски сабор трубача у Гучи

Да ли је, сходно обећању, донета одлука да износ дневница за полицијске службенике ангажоване на обезбеђењу сабора трубача, аналогно фестивалу Егзит, буду обрачунате у износима од 500 динара дневно?

Министар је, уважавајући специфичности обезбеђења сабора трубача у Гучи, већ донео Одлуку и дневнице за ангажоване полицијске службенике износиће 500 уместо стандардних 150 динара.

Састанак је завршен у 10.50 часова, протекао је у позитивној радној атмосфери и представља благо освежење у односу на неколико претходних састанака одржаних последњих месеци. Задовољни смо изреченом на овом првом састанком са Радном групом у новом саставу, очекујемо брзу реализацију договореног и надамо се да ће ова Радна група показати више енергије и спремности за решавање проблема запослених него што је то био случај са предходном.

Шеф службе за информисање ССП
Миле Лазаревић

 • 1
 • 2