Skip to main content

Ознака: распоред рада

ССП ДИШЕ ПУНИМ ПЛУЋИМА У ПУ ШАБАЦ !!!

Шабац, 23.јун 2021.године – Ради свеукупног побољшања статуса, радних и животних услова свих запослених у ПУ Шабац и службе у целини одржан је састанак у седишту ПУ Шабац. Састанку је присуствовао начелник ПУ Зоран Јевђенић, док су делегацију Синдиката српске полиције чинили председник ССП Лазар Ранитовић, члан ГО ССП Бојан Гогић, председник РЦ Шабац Горан Николић и зам.председника РЦ Шабац Жељко Благојевић.

Тема састанка је најпре била размена мишљења о начинима отклањања актуелних проблема са којима се чланови синдиката и други запослени сусрећу у свакодневном извршавању послова и задатака, а посебан акценат је дат на:

– Дневни распоред рада

– Посебан распоред приправности за рад

– Транспарентност о новчаном награђивању запослених – објављивању на огласним таблама организационих јединица ПУ Шабац

– Просторије за задржавање

– Непопуњеност појединих ОЈ.

Начелник ПУ Шабац г-дин Јевђенић је истакао да се морају поштовати законом зајамчена људска и радничка права свих запослених и додао да ће са његовим сарадницима отклонити сваку евентулану неправилност у ОЈ на подручју ПУ Шабац. Јевђенић је током дискусије по темама састанка изразио висок ниво заинтересованости за сарадњу ради што ефикаснијег остваривања циљева Синдиката српске полиције.

На крају, начелник ПУ и представници ССП закључили су да је овакав вид састанака непоходан у наредном периоду који би служио бољој размени информација, превасходно о томе шта су проблеми како у оквиру самих ОЈ тако и на терену, као и предлозима конструктивних решења за њихово отклањање у циљу повећања професионализма међу извршиоцима и организације рада са једне и унапређивања и повећење резултата рада саме Полицијске управе Шабац са друге стране.

Истог дана у просторијама ПУ Шабац председник Синдиката српске полиције Ранитовић одржао је састанак са активистима синдиката који представљају ССП у ОЈ на подручју ове Полицијске управе а као један од најзначајнијих разлога је формирање Синдикалне групе у самом седишту Полицијске управе која у самом старту броји више од 40 чланова за шта је председник Ранитовић истакао да је најбоље место за успех „овде и сада“ . У обраћању активистима Ранитовић је додао да су кораци које правимо кораци на путу до успеха, да се сваки напор исплати и то само онда уколико не одустајемо, као и да су активисти ССП како је рекао „његове очи на терену“ а да то говори да управо они морају бити пример свим осталим запосленима у смислу профеионализма и законитог поступања, а да ће Синдикат српске полиције предузети све да се сваком запосленом у министарству створи добар пословни амбијент.

 Служба за информисање ССП

ЧЕТВРТИ МЕСЕЧНИ САСТАНАК У КАБИНЕТУ

Београд, 12.4.2018 – У Палати Србија одржан је и четврти овогодишњи месечни радни састанак представника Синдиката српске полиције и Радне групе за сарадњу са синдикатима у МУП-у. Састанком је, у одсуству државног секретара Дијане Хркаловић, председавао помоћник директора полиције Слободан Малешић. Делегацију ССП-а чинили су председник Лазар Ранитовић, чланови Главног одбора Никола Петровић и Срђан Трајковић и заменик председника РЦ Београд Предраг Плазинић.

Разговарало се о следећим темама:

1) Годишње оцењивање рада – неправилности.

Оцењивачи поступају супротно Уредби о оцењивању полицијских службеника и других запослених у МУП-у. Наиме, највећи број оцењивача није обавио разговор са запосленим чији рад оцењује, а у којем разговору би упознао запосленог са оценом и унетим коментарима, нити саопштавали запосленима шта је потребно да чине како би унапредили свој рад и компентенције.

Такође, оцењивачи се не придржавају рокова прописаних Уредбом, којом је прописано да је рок за саопштавање оцене за други циклус оцењивања 31. јануар, а рок за достављање примерка обрасца закључне годишње оцене рада 1. фебруар. У пракси су ти рокови грубо кршени, јер су оцене најчешће саопштаване током марта, а има примера где се оцене још увек саопштавају (Неготин).

Да ли уредбе и закони важе за све или само за извршиоце? Уколико важе за све – колико је поднето иницијатива, а колико покренуто дисциплинских поступака против оцењивача који нису испунили своје обавезе?

Представници Радне групе кажу да су разлози за пробијање саопштавања оцена и поделе примерака обрасца закључне годишње оцене рада разнолики – несналажење руководилаца, погрешно уношење, недовољан број руководилаца где нпр. командири немају заменика и помоћнике, па не могу да постигну да заврше све послове, као и то да оне који су привремено премештени формалноправно оцењује руководилац организационе јединице где они имају примарно, стално решење, а руководилац организационе јединице у коју су они привремено премештени мора овом првом да достави податке о запосленом. У око 2000 случајева због недостатка руководиоца, оцењивање је вршила Дирекција.

Због свега тога од стране Сектора за људске ресурсе депешом је продужен рок за оцењивање. Сектор је сачекао да сви изврше оцењивање, па тек онда омогућио штампање оцена, а након тога и саопштавање оцена и разговор са запосленима.

У овом делу Сектор апсолутно подржава ССП, јер су примедбе на месту, посебно у делу да руководиоци нису обављали разговор са запосленима и да нису правилно и објектно оцењивали запослене. На обуци коју је Сектор био организовао скренута је посебна пажња да руководиоци приликом оцењивања не треба да буду превише строги, па да оцене буду неоправдано ниске, нити благи, па да оцене буду неоправдано високе, нити да се користи систем тзв. „уравниловке“, где се сви или готово сви запослени оцењују истом оценом, најчешће тројком, нити да запослени за сва мерила и све компентенције буду оцењени истим оценама, већ да оцењивање буде крајње објективно. Руководиоцима је скренута пажња и на то да није могуће да старешине организационе јединице имају високе оцене, а извршиоци ниске, јер је то немогуће.

Због свега овога у наредном периоду Сектор за људске ресурсе планира одржавање додатних обука, где ће се још једном руководиоцима скренути пажња на ове, као и друге проблеме који су у међувремену уочени и који буду уочени.

Представници ССП-а су нагласили да је оцењивање крајње необјективно, углавном на штету запослених, те да имамо случајеве где су извршиоци који су награђени од стране министра или од стране града оцењени оценом три, а да је то недопустиво и да такве старешине треба позвати на одговорност, посебно имајући у виду значај оцене за каријерно напредовање.

2) Проблеми у вези са ограничењем месечног броја сати приправности.

Одлука о ограничавању броја сати приправности на 2.000 сати месечно на нивоу полицијске управе је потпуно неодржива! То је јасно свим руководиоцима, али они не смеју да дају такву повратну информацију Дирекцији полиције, већ се служе разним „триковима“ како би тај проблем „решили“. Наравно, тај проблем се, по правилу, „решава“ на уштрб законом загарантованих права запослених:

 • Један од модела је организовање рада у све три смене, иако не постоји никаква потреба за континуираним радом у одређеним сменама. То, наравно, има за последицу да се запослени мрцваре комбиновањем различитих смена, што се у коначности негативно одражава на ефекат рада. Уз то, овај вид организовања рада је одржив само у случају пуног капацитета људства, а с обзиром да предстоји сезона коришћења годишњих одмора – очекују се значајни проблеми у оваквом начину организовања посла.
 • Други модел је тзв. модел „мобе“, где се запосленима усмено саопштава да ће у одређеном временском интервалу бити приправни, али се таква приправност нигде не евидентира, па самим тим ни не плаћа. Ово се може врло лако проверити остваривањем увида у распореде рада где ће се закључити да одређени интервали нису „покривени“ ни редовним сменама, ни приправношћу.
 • Трећи модел је тзв. модел „трампе“, а он се састоји у томе што се води одвојена, скривена евиденција приправности запослених, а потом им се уместо евидентирања и плаћања приправности, за тај месец увећава коефицијент плате кроз награђивање. И овај модел је наравно противправан и супротан смислу награђивања и приправности.
 • Сасвим је сигурно да постоји још много модела, али не постоји модел где ће руководилац да направи реалан план спрам реалних потреба и дотадашњих искустава и броја поступања и да такав план достави Дирекцији полиције, на тај начин показавши да му је за правилно организовање службе потребно више сати приправности од намењених 2.000 месечно.

Тражење изјашњења на ове околности од самих руководилаца је потпуно неефикасно, јер се наравно извештаји и изјашњења „фризирају“, већ би најбоље било спровести анкету (анонимну) са запосленима у којој ће они навести искуства из својих организационих јединица, након чега је у организационе јединице потребно упутити одговарајућу контролу.

Председавајући Малешић је рекао да сасвим сигурно тај зацртани лимит од 2.000 сати није довољан за оно што су стварне потребе, али да се Дирекцији нико није обратио и образложио да је за ту организациону јединицу потребно више сати приправности како би се правилно организовао рад. Напомиње да често за овакве неправилности Дирекција добија информације само од синдиката и да је најчешће случај да старешине не раде како треба.

Лазар Ранитовић је рекао да се слаже да је потребно сагледати реалне потребе за приправношћу и спрам тога одредити број сати приправности, са чим се сложио господин Малешић, рекавши да ће се у предстојећем периоду то полако разрешити. Позвао је представнике ССП да обавесте Дирекцију о сваком појединачном случају неправилне прерасподеле приправности.

3) Плаћено одсуство по основу „обављања личних послова“.

У ОЖ Београд се плаћено одсуство по овом основу мора користити два дана заредом, тј. не може се користити два пута годишње по један дан.

Потребно слање инструктивне депеше.

Заменик начелнице Сектора за људске ресурсе, господин Драган Цветковић је навео да по овом основу није обавезно користити плаћено одсуство два дана заредом, већ да је сасвим исправно и могуће користити плаћено одсуство два пута годишње по један дан, те да ће Сектор у наредном периоду доставити депешу којом ће појаснити овај основ за коришћење плаћеног одсуства. Такође, представници Радне групе су саопштили да ССП у сваком случају другачијег тумачења обавести Радну групу и да ће сваки такав случај бити решен.

4) Премештање дела јединице ОЖ Београд из Липовице у Липовицу 2?

Да ли је ова информација тачна и уколико јесте, да ли је у Липовици 2, по којој је током НАТО бомбардовања дејствовано у више наврата, извршена провера нивоа зрачења и, ако јесте, ко је и када вршио проверу и да ли је зрачење у дозвољеним границама?

Господин Малешић је саопштио да се наведено планира, али да то још увек није ништа решено. Тренутно се врши процена трошкова, а што се тиче зрачења, Институт Винча је вршио мерења и није утврђено да постоје неправилности.

ССП ће захтевати добијање званичног документа да је Институт Винча вршио мерења зрачења и податке о резултатима тих зрачења.

5) Исплата стипендија за децу рањених колега?

Да ли ће и када почети исплата стипендија за децу рањених колега? Напомињеном да је крајем прошле године била исплата стипендија за децу погинулих колега, али не и за децу рањених колега.

Помоћник начелнице Сектора за људске ресурсе Драгиша Анђелковић је саопштио да је Сектор саставио списак студената. Међутим, потврде које су високошколске установе издавале потврде о студирању из којих се није могло утврдити да ли је реч о редовним или ванредним студентима, због чега је Сектор тим образовним установама упутио дописе за достављање тог податка. Подаци пристижу, ускоро ће Сектор располагати свим подацима и након тога ће почети исплата стипендија, тј. очекује се да ће то бити крајем априла, како је навео помоћник начелника Сектора за материјално-финансијске послове Драго Бјелица.

6) Захтеви за склапање споразума у вези са исплатом накнаде за сменски рад.

С обзиром на то да се Сектор за људске ресурсе депешом обратио запосленима да не подносе тужбе за сменски рад, већ да подносе захтеве за склапање споразума, значајан број запослених је те захтеве поднео. Од подношења тих првих захтева прошло је више од два месеца, али запослени до дана данашњег нису добили никакву повратну информацију. О чему се ради? Зашто нико још увек није добио било какав одговор? Да ли се планира склапање споразума по овом основу и уколико планира – у ком року ће отпочети склапање?

Господин Цветковић је навео да је Сектор за људске ресурсе за оне захтеве који нису испуњавали услове за склапање споразума послао обавештење о томе, за део захтева где није достављена валидна документација се врше додатне провере и захтева додатна документација, док се у појединим случајевима где су захтеви били основани, ти захтеви су прослеђени Одељењу за зараде и бенефиције за израду споразума и потом исплату. Господин Цветковић и господин Бјелица су појаснили да су захтеви били основани у оним случајевима у којима је запослени у одређеном периоду имао сменски рад, а да тим колегама, у оквиру коефицијента нередовности у раду, рад у сменама није био вреднован у основној плати. Након израде споразума уследиће исплате.

Што се тиче склапања споразума о вансудском поравнању у ОЖ Краљеву у вези са оствареним прековременим сатима, господин Цветковић и господин Бјелица су се изјаснили да су споразуми већ прослеђени ОЖ Краљево, те да ће исплата по основу тих споразума бити започета крајем априла.

7) Неисплаћени износи новогодишњих честитки и слатких пакетића.

Приликом исплате новогодишњих честитки у одређеном броју случајева направљени су пропусти, па су поједини запослени остали ускраћени за новогодишњу честитку деци – у потпуности, за неко од деце или за неку од година. Колеге нам се овим поводом обраћају свакога дана, али је тешко утврдити тачан број. Због тога би било најподесније упутити још једну депешу у којој ће се тим колегама објаснити на који начин могу остварити своја права.

Такође, поједине колеге нису добиле „слатки swisslion пакетић“, а негде ови пакетићи уопште нису дељени (СГП Пријепоље, СГП Сјеница, ПС Сјеница,…). Због чега се десио овај пропуст? Ко је одговоран? Да ли је санкционисан? И на који начин ће овај пропуст бити исправљен и у ком року?

Господин Анђелковић је навео да где год постоји пропуст у погледу исплате новогодишње честитке да се ти запослени обрате Сектору за људске ресурсе и да ће бити урађене исправке и извршена исплата.

Што се тиче „слатких swisslion пакетића“ Анђелковић није имао одговарајући одговор наводећи да то није било из домена Сектора за људске ресурсе, јер је реч о донацији, а не о обавези МУП-а према запосленима. Председник Ранитовић је нагласио да, без обзира да ли је ово обавеза МУП-а или није, учињена је дискриминација према појединим запосленима, тј. према читавим организационим јединицама и да је потребно утврдити одговорност.

Господин Бјелица је рекао да је проблем настао вероватно из разлога што старешине тих организационих јединица нису требовале те пакетиће, те да сад не види начин на који се овај проблем може превазићи.

Лазар Ранитовић је с тим у вези најпре констатовао да је, уколико је то случај, потребно утврдити одговорност тих старешина.

8) ППУ у Новом Пазару – необјављивање распореда рада два дана унапред.

Проблем се огледа у томе што се свако мало руководиоцима мора указивати на законску обавезу објављивања распореда рада два дана унапред. Та законска обавеза се, након указивања, спроводи извесно време (неколико дана), а онда се опет распоред сачињава „дан за дан“. С обзиром да су са руководством ППУ у Новом Пазару исцрпљене могућности одрживог договора то је руководиоцима ППУ у Новом Пазару потребно указати на ову обавезу и уједно их упозорити на последицу дисциплинске одговорности у случају неиспуњавања ове обавезе.

Чланови Радне групе су контактирали начелника ППУ у Новом Пазару и он се изјаснио да се у принципу распоред рада објављује два дана унапред осим када неблаговремено не добије податке о ангажовању ИЈП-а.

Прецизирали смо да је проблем заправо само у ПИ Нови Пазар, на шта је Малешић одговорио да ће се контактирати командир ПИ Нови Пазар и да ће се тај проблем решити.

9) Бесмислени лекарски прегледи овлашћених службених лица за регистрацију приватног оружја.

Потпуно је беспотребно и бесмислено вршити лекарски преглед за регистрацију приватног наоружања оних колега које по природи свога посла дуже службено наоружање. Поставља се питање – како је то неко способан да носи службени пиштољ или друго аутоматско оружје, а мора се подвргнути лекарском прегледу за држање и/или ношење личног наоружања?

Потребно је извршити измену одговарајућих прописа и лишити колеге беспотребног излагања трошковима лекарског прегледа.

Малешић је навео да је овај проблем уочен већ приликом награђивања припадника Министарства оружјем, да је покушано да се овај проблем реши, да се сва ОСЛ МУП-а (и Војске Србије) изузму од подвргавања лекарском прегледу, с обзиром на то да већ поседују службено наоружање, али да се није успело, јер је закон морао да остане за све исти.

10) Захтев за привремени премештај колеге из ПС Савски Венац у ПС Ариље

Колеги је након развода припало дете, живи са својим родитељима и дететом у породичној кући у Ариљу, а ради у ПС Савски Венац, па жели премештај у Ариље, колега поднео захтев за премештај, али на писарници ПС Савски Венац неће да заприме тај захтев, а по наредби командира.

Представници Радне групе су се сложили да је то недопустиво и да ће се извршити провере. Командир може да не да сагласност на привремени премештај, али писарница мора да заприми захтев. Околности конкретног случаја биће утврђене.

Служба за информисање ССП
Виктор Ратковић

Састанак са начелником ПУ Сомбор

Сомбор – Дана 3.4.2018. године одржан је састанак са начелником ПУ Сомбор господином Сашом Дмитрашиновићем. Синдикат српске полиције представљали су председник Лазар Ранитовић, члан Главног одбора и председник РЦ Сомбор Бобан Ђорђић и председник Статутарне комисије и заменик председника РЦ Сомбор Александар Мраовић.

Предмет састанка биле су следеће теме:

 1. Непоштовање депеше министра др Небојше Стефановића број 01-15/2016-47 од 9.5.2016. године којом је прописана обавеза руководилаца да на огласним таблама истакну имена и презимена полицијских службеника којима је увећан коефицијет зараде по основу резултата рада, и то најкасније до 15. у текућем месецу за претходни месец. Осим што се на овај начин крши изричита писана наредба министра, тиме се проузрокује незадовољство запослених у ПУ Сомбор.
  Начелник ПУ Сомбор је саопштио да није био упознат са овим проблемом, након чега је на колегијумима наложено руководиоцима организационих јединица да убудуће о року на огласним таблама истакну списак награђених полицијских службеника. Уколико се пропуст понови, начелник ће, након обавештења од стране представника ССП-а одмах реаговати.
 2. Непоштовање обавезе састављања распореда рада 48 часова унапред у ПС Апатин, ПС Кула и ПС Оџаци, тј. у свим организационим јединицама ПУ Сомбор, осим у ПИ Сомбор. На овај проблем је указивано и раније начелнику Дмитрашиновићу, али није дошло до помака.
  Такође, не поштује се обавезе у погледу дневног одмора, тј. одмора између смена. Наиме, у Апатину, Оџацима и Кули неретко полицијски службеници немају 12-часовни одмор између смена, чиме се грубо крше њихова права.

  Дмитрашиновић је рекао да ће овај проблем бити превазиђен и да се убудуће неће понављати, додајући да у одређеним ситуацијама, односно ванредним околностима није могуће увек испунити обавезу састављања распореда рада 48 часова унапред, али да су те ситуације и догађаји ретки, па да, осим у таквим ситуацијама, руководиоци морају састављати распоред рада 48 часова унапред.

  Представници делегације ССП-а указали на то да се законски и подзаконски прописи морају спроводити самоиницијативно, а не тек након што на њихово неспровођење укажу представници ССП-а. Такође, неретко је случај да се након таквог указивања, те одредбе примењују одређени период, а да се потом престане са тим, на тај начин што се састављају тзв. „предлози распреда рада за други дан“, што је потпуно непозната правна категорија, па се запослени опет држе у неизвесности, јер не знају када ће радити, јер је тај „предлог“ несигуран и подложан честим променама, па морају позивати и интересовати се да ли је дошло до промена. Такав начин поступања не представља испуњење ове обавезе, већ очигледно њено извргавање и кршење права запослених.

  Начелник се изјаснио да му ови подаци нису били познати, сложивши се да је такво поступање недопустиво, те да ће скренути пажњу свим руководиоцама. Истовремено је изразио разумевање за запослене, јер је веома битно и важно да запослени знају распоред рада како би планирали приватне активности и обавезе. Договорено је да уколико дође до кршења овога права, начелник ПУ без одлагања буде обавештен од стране активиста ССП-а, а да ће он у том случају предузети конкретне мере.

 3. У вези са поступањем по пријавама за кривично дело Насиље у породици из члана 194. Кривичног законика полицијски службеници су упућивани на обуку за рад, којом приликом су добили сертификате. Добијање тих сертификата представља и дужности тих полицијских службеника да поступају по таквим пријавама. Међутим, у ПУ Сомбор обраду ових предмета перманентно врше патроле, односно полицијски службеници без сертификата, а који су већ оптерећени разних другим обавезама (захтевима тужилаштава, судова у других органа) и свакодневним интервенцијама на терену.
  У конкретном случају полицијски службеник је потребно да састави два обрасца и службену белешку, те да обезбеди лица поступајућем сертификованом полицијском службенику који је дужан да обради лица и састави адекватна писмена уз евентуално изрицање заштитне мере, а што у Апатину и Оџацима није случај. У Сомбору и Кули се исправно поступа, осим уколико су, у изузетним (оправданим) случајевима, већ ангажовани сертификовани полицијски службеници. О овоме је упознат начелник ОП ПУ Сомбор Миле Сузић који је рекао да ће предузети потребне мере и отклонити неправилности, али по томе није ништа урађено, па се и даље поступа на неадекватан и непрописан начин.
  Проблем насиља у породици је проблем друштва те у том смислу законодавац је системски уредио како законски оквир тако и начин поступања државних органа, међу којима је и полиција. С тим у вези упућивани су полицијски службеници на посебне обуке којом приликом су успешним завршетком стекли сертификате из ове области и у потпуности су обучени за обављање тих послова.

  Начелник се сложио да једино и искључиво сертификовани радници морају обављати ове задатке и послове и да ће овај проблем бити решен и исправљен. Бобан Ђорђић је питао да ли је планирано додатно упућивање полицијских службеника на обуку за добијање сертификата за рад у вези са кривичним делом Насиље у породици и предложио да, уколико није планирано, да се планира упућивање како би се полицијски службеници који обављају овај посао растеретили, а с обзиром на то да су преоптерећени овим пословима, јер је већина догађаја који се пријављују дежурној служби управо из домена насиља у породици. На тај начин би овај проблем био превазиђен.

 4. У Полицијском одељењу Станишић (ПИ Сомбор) тоалет није у употреби више од годину дана. Напокон је стављен у функцију пошто су више пута руководиоци извештавали начелника ПУ Сомбор, а локална самоуправа, односно МЗ Станишић, је упућивала дописе начелнику с обзиром на то да су фекалије које су се нагомилале у септичкој јами почеле да отичу ван дворишта у одливни канал који се налази на улици, што је и кажњиво. Запослени и странке, односно грађани који долазе у ПО Станишић били су онемогућени да обаве физиолошке потребе, нарочито особе женског пола, те су принуђени да одлазе у оближње угоститељске објекте, објекат месне заједнице и апотеку. Сада када су обезбеђени основни хигијенски услови за безбедан и нормалан рад потребно је да се ангажује одређено правно лице које изводи грађевинске радове пошто предузеће које је обављало санацију врши само водоводне и канализационе поправке, али не и грађевинске, па посао није окончан у смислу да су остали неизбетонирани делови дворишта и унутрашњости објекта на местима где је санирана одводна канализациона цев, те постоји опасност да ће ући разни инсекти и глодари чиме би се додатно нарушили хигијенски услови.
  Начелник је изјавио да ће се овоме проблему приступити без одлагања и што пре тежити комплетном завршетку радова како би се предупредиле све негативне последице до којих би могло доћи, а како би полицијски службеници имали адекватне услове за квалитетан и несметан рад.
 5. Интервентне патроле немају адекватну униформу за рад, већина припадника интервентне патроле носи избледелу, поцепану, дотрајалу униформу стару више од 10 година, а коју је задужила још у СШУП или на курсу. Потребно је обратити се надлежнима у МУП-у како би се набавило 15 комплета интервентне униформе чиме би овај проблем био решен.
  Такође, интервентна патрола, поред личног задужења приликом обављања патролне делатности у возилима, носи и дуго неадекватно наоружање (аутоматске пушке М-70 АБ2, калибра 7,62 х 39 мм). Опште је познато да је изузетно велика ватрена моћ зрна овог пушчаног метка, те да је потпуно небезбедан у урбаним условима у којима интервентна патрола обавља послове и задатке. Уколико би дошло до употребе овог оружја постоји велика опасност од рикошетирања и повређивања како самих полицијских службеника тако и грађана. Због тога у другим ПУ интервентне патроле су опремљене аутоматским пушкама „хеклер“ и „кох“ (МП5 калибра 9мм) или пак сачмарама (калибра 12). Потребно је са надлежнима у МУП-у обезбедити довољан број оваквог наоружања за потребе интервентне патроле.

  Са свим детаљима биће упознат начелник ОП ПУ Сомбор Миле Сузић како би сагледао све могућности, како набавке униформе за припаднике интервентних патрола, тако и замене дугог наоружања.

 6. Погрешно вршење обрачуна накнаде путних трошкова запослених у ПУ Сомбор. Од стране више запослених уочен је неправилан обрачун накнаде за долазак и одлазак са рада где се запосленима врши умањење месечне карте када нису били одсутни са рада (боловање), односно у случајевима када нису користили годишњи одмор, плаћено одсуство, а како је потребно у складу са важећим правилником, о чему је у више наврата било речи.
  Председник ССП-а Лазар Ранитовић je објаснио да се на територији од око 85% полицијских управа правилно врши обрачун накнаде путних трошкова, а да се у оним које то не чине правилно, проблем састоји у састављању спискова од стране радника на станичним евиденцијама који неправилно попуне и доставе обрачунским службама спискове, па самим тим се неправилно обрачуна и накнада путних трошкова те на тај начин се оштећују запослени. Правилником је јасно предвиђено да се умањења врше само у случајевима одсуства и то: плаћеног одсуства, годишњег одмора, боловања, неплаћеног одсуства и упућивања на терен. Када запослени није имао таква одсуства он тада мора примити накнаду у износу потпуних месечних путних трошкова. А уколико је само имао мањи број радних дана у односу на број радних дана у месецу (најчешће из разлога прерасподеле радног времена), тада радник на станичним евиденцијама треба да упише број радних дана нпр. 18/18, уместо 18/21 – уколико се ради о 8-часовним сменама или пак 12/12, уместо 12/15 – уколико се ради о 12-часовним сменама. Утврђено је да се у ПУ Сомбор није достављао број дана присуства на послу / број радних дана који су за обрачун, те су у обрачунској служби радници по аутоматизму, знајући који је број дана за обрачун месечни стављали тај број и на тај начи умањивали висину накнаде на штету запослених.

  Договорено је да ће радници на станичним евиденцијама бити упознати са правилним начином састављања спискова те да ће се радницима обрачунске службе напоменути да обрате пажњу да не би долазило до грешака у обрачуну.

 7. Непоступање рачуноводства по захтевима запослених са престанком обуставе синдикалне чланарине у корист синдиката. Наиме, запослени саставе и доставе захтев да се прекине са обуставом синдикалне чланарине у корист одређеног синдиката наведеног у захтеву, а радници обрачунске службе не поступе по изричитом захтеву запосленог већ му одговоре усмено или телефонски да синдикат из кога се ишчлањује треба да достави допис да се прекине са обуставом синдикалне чланарине. Зарада запосленог је његово власништво и његова је изричита воља коме ће плаћати или неће чланарину. Уколико се не престане са датом праксом позваћемо запослене да поднесу кривичне пријаве против одговорних и да захтевају повраћај новчаних средстава.
  Начелник ПУ Сомбор се сложио са изнетим сматрајући да је на запосленом одлука коме ће и да ли ће плаћати чланарину, а да је овај проблем изван његове надлежности с обзиром на то да су радници обрачунске службе у оквиру Сектора за материјално-финансијске послове, са чим смо се сложили. Са предметним ће свакако бити упозанти надлежни у Сектору, али смо желели да начелника упознамо са предметним проблемом који егзистира на територији ПУ Сомбор.
 8. У кампу за мигранте Сомбор, где се обавља обезбеђење 24 часа у 12-часовним сменама, у кабини за полицијске службенике мокри чвор није у функцији. Наиме, иако кућица поседује комплетно опремљен тоалет, он није прикључен на канализацију, нити је уведена вода што умногоме компликује рад полицијским службеницима који су ангажовани. Принуђени су да иду у кућу представника Комесаријата за избеглице и да користе њихово купатило, што код њих не наилази на одобрење. Потребно је са локалном самоуправом ступити у контакт у циљу превазилажења овога проблема. Потребно је да ЈКП „Водовод“ ископа септичку јаму, спроведе цев до ње, као и да се на водоводну мрежу прикључи кућица чиме би услови за рад били адекватни.
  С тим у вези упознат је шеф Одсека за сузбијање илегалних миграција и  трговине људима Дејан Нићетин који је редовни представник МУП-а, односно ПУ на седницама Савета за миграције Града Сомбора, те ће се, у сарадњи са локалном самоуправом и Комесаријатом за избеглице, решавати овај горући проблем што је пре могуће.
 9. Полугодишње и годишње оцењивање запослених у ПУ Сомбор није спроведено у складу са Уредбом о оцењивању запослених у МУП-у. Наиме, ниједан полицијски службеник приликом полугодишње оцене није позван да му се саопшти оцена, те да се обави разговор у складу са одредбама Уредбе. Такође, још увек никоме од запослених у ПУ Сомбор није саопштена годишња оцена, нити уручен образац коначне годишње оцене рада. Да ли су запослени оцењени и да ли су унешене оцене на систем без упознавања са њима чиме су ускраћени на право жалбе?
  Начелник је изјавио да је нов начин оцењивања запослених заживео и да је било потребно време како би се почело са пуном применом што ове године мора бити у потпуности испоштовано, пре свега због самих запослених, с обзиром на то да годишња оцена утиче на каријерни развој свакога запосленог и његово напредовање, како вертикално тако и хоризонтално. С тим у вези слаже се да је на полугодишњем оцењивању дошло вероватно до грешака услед отпочињања примене начина оцењивања, али да на годишњој оцени то мора бити превазиђено. Руководиоци су на колегијуму упознати да је потребно да се уруче оцене запосленима и да је то углавном учињено, осим у ситацијама када су запослени одустни са рада услед годишњих одмора и приврмених спречености за рад, али и да ће они бити упознати чим почну са радом.

  Указали смо да се са оцењивањем већ закаснило, јер смо ушли у четврти месец, а рок предвиђен уредбом је 1. фебруар. Стога су забринутост и незадовољство запослених реални и оправдани.

 10. Право на увећану плату у случају замене руководиоца (додатно оптерећење на раду). Полицијски службеник Милан Дураковић је решењем распоређен на радно место „заменик вође 1. безбедносног сектора“ у ПС Апатин, док је полицијски службеник Бојан Даниловић распоређен на радно место „заменик командира ПО Сонта“. Именовани се обично у дане викенда (субота и недеља), а каткад и радним даном, већ две године, у дневном распореду рада за ПС Апатин налазе у руководној делатности у временима од 6–14 и од 14–22 часа без надокнаде и стимулације за обављање послова, а који нису у опису њихових радних места. То је супротно одредбама члана 187. става 1. Закона о полицији, члану 12. ставу 1. тачки 5. ПКУ за полицијске службенике и члану 36. ПКУ за државне органе. Наведеним одредбама је прописано право на увећану плату у случају замене руководиоца, односно право на надокнаду за додатно оптерећење на раду, при чему износ увећања плате, односно надокнаде за додатно оптерећење на раду зависи од дужине трајања замене руководиоца.
  Такође, полицијски службеник Стевица Јоцић је решењем распоређен на радно место „помоћник вође смене дежурне службе“ у ПС Апатин, али од почетка 2016. године и пензионисања вође смене Миодрага Јоксимовића, без надокнаде, обавља послове вође смене ДС ПС Апатин.

  Начелник Дмитрашиновић је рекао да ће бити одржан посебан састанак са господином Жељком Војиновићем како би се размотрила надокнада тј. обештећење споразумом, а да ће се сигурно Милан Дураковић, Бојан Даниловић и Стевица Јоцић бити наградити увећањем коефицијента плате због повећаног обима посла који обављају.

Члан Главног одбора ССП
Бобан Ђорђић

Командири, прави сте мађионичари

Према систематизацији у Министарству унутрашњих послова он је руководилац организационе јединице, а у реалном свету сасвим обичан извршилац. По функцији је овлашћено лице испред станице, испоставе или јединице којом руководи, а његова моћ одлучивања је сведена на минимум, скоро па никаква. Његове могућности да нешто промени у тренутно парадоксалном систему је равна нули. Углавном се налази у троструком сендвичу између реалних могућности на терену, инструкције и наредби његових надређених и оправданих притисака синдиката. Данас је веома тешко бити ОН или обављати његове послове. Не дао Бог неком да буде – командир.

Иако се још увек верује да у нашој служби најбоље пролазе они који напредују, ситуације са терена нам показују сасвим супротно. Пењући се лествицом нагоре, сваким кораком повећавају се обавезе и одговорности, а смањује простор за маневрисање ради одржавања правца. Бити руководилац једне организационе јединице – командир, у данашње време, када се криминалци представљају као жртве, а полицајци насилници, где се сви крију иза људска права, а запослени у МУП-у су принуђени да своја права остварују судским путем је веома незахвалан посао. На страну то што извршиоци – полицијски службеници, рачунајући ноћни рад и рад за време државних празника који је нерадан дан у финансијском смислу пролазе боље него његов претпостављени који „вуче“ за све њих, ипак је овде реч о битнијим стварима везаних за безбедност и поштовање права запослених.

Настави са читањем

У КОМАНДИ ОДРЕДА ЖАНДАРМЕРИЈЕ У БЕОГРАДУ

Београд, 16.03.2017. године, – Oдржан је састанак између представника Синдиката српске полиције и команде Одреда Жандармерије у Београду. Синдикат српске полиције представљали су заменик председника Миле Лазаревић, генерални секретар Виктор Ратковић, предсеник СГ ОЖ Београд Никола Петровић, секретар СГ ОЖ Београд Влада Вучићевић и члан Главног одбора СГ ОЖ Београд Љубиша Ђођевић. Испред команде Одреда били су командант Одреда у Београду мајор полиције Боро Гладовић, заменик команданта потпуковин Радован Радић, помоћник команданта задужен за рад са синдикатима потпуковник полиције Владица Ристић, као и командири 1. и 4. јединице опште намене мајор полиције Живица Мунћан и мајор полиције Лазар Баћић.

После уводне речи и поздрављања присутних командан ОЖ у Београду мајор полиције Боро Гладовић дао је реч заменику председника синдиката Милету Лазаревићу који је том приликом изразио незадовољство с обзиром да је захтев за састанак упућен још у месецу децембру прошле године а реализовон је средином марта 2017. године као и да је протекло више од 3 месеца како је захтев за састанак достављен команди Одреда. Такође упознао је пристуне да имамо још два оваква захтева ка Одредима у Нишу и Новом Саду која су такође упућена а на које још увек нисмо добили одговор. Последица овога је то што је за састанке са синдикатима потребна сагласност Дирекције полиције која из нама непознатих разлога не стиже благовремено, а обзиром да је реч о више месеци можемо рећи и да се ради о некој врсти опструкције.

Теме о којима смо разговарали:

 1. Налози за прековремони рад

У време када је послат захтев за састанак ово јесте била тема, односно горући проблем. У међувремену, тј. до одржавања овог састанка издати су налози у неколико наврата онима који су остварили право на прековремени рад, што је први случај у Жандармерији још од потписивања првог ПКУ за полицијске службенике 20111. године.  У даљем периоду не би требало да буде проблема по овом основу.

 1. Израда распореда рада 48 часова унапред по ПКУ

Највећи проблем у поштовању ове одредбе је у томе што Дирекција полиције неблаговремено обавештава надлежне у Жандармерији о времену ангажовања као и о потребном броју полицијских службеника. Тако да се овај проблем мора решавати у Дирекцији полиције, односно на вишем нивоу.

 1. Плаћено одсуство за добровољно давање крви

Проблем око потписивања више захтева (са различитим данима плаћеног одсуства) у случају добровољног давања крви је препознат и биће решен. Убудуће ће бити потписиван један захтев за случај добровољног давања крви и то у трајању од три радна дана рачунајући и дан давања крви.

 1. Просторије за пресвлачење полицијских службеника

Просторије нису адекватне, али за решавање овог проблема потребно је најпре решити имовинско-правне односе у вези са тим објектом (уступање Републици од стране града Београда) да би била одобрена средства из буџета. Овај процес је у завршној фази с тим да и уколико не буде решен, најкасније до краја године ће се свакако започети са реализацијом  али ће средства у том случају бити из донација (с обзиром да буџетска средства могу бити одобрена само у случају да власник објекта буде држава а МУП корисни, за сада је власник град).

Просторије које користе полицијски службеници у ЈЗО Одреда у Београду неће бити реновиране нити ће се у њих улагати обзиром да су одређене за рушење. После сређивања објекта у Одреду очекује се прелазак ЈЗО у базу ОЖБ.

 1. Функционисање писарнице

У прошлом периоду постојали су одређени проблеми приликом предаје писмена на писарницу Одреда. То ће бити превазиђено и од сада се на писарници може предати било који документ насловљен на неку од организациних јединица МУП-а (захтев, молба, итд…као иначе на било којој писарници Министарства)

 1. Вођење евиденција

За вођење евиденција (распоред, временик, редна листа итд.) за полицијске службенике одсека везе (као и осталих одсека) задужен је помоћник команданта Одреда задужен за тај одсек.

Члан ГО ССП и
председник СГ ОЖ Београд
Никола Петровић

Допис упозорења у вези са распоредом рада у Жандармерији

Београд, 02.11.2016. године, – Генерални секретар синдиката српске полиције Виктор Ратковић упутио је допис руководиоцима Жандармерије, у команди и у свим одредима, у којим их упозорава на обавезу поштовања важећих прописа који се директно односе на радноправни статус запослених.

Наиме, уочена је пракса непоштовања прописа у Жандармерији код прављења распореда рада, код позивања и издавања налога за прековремени рад. Дешавало се и да распоредом рада није одређено време почетка и завршетка радног времена, већ једноставно стоји одредба „Од 10,00 – до по потреби“, што је заиста несхватљиво.

Верујемо да ће ово добронамено упозорење имати ефекта и да ће се стати са овом праксом, те да нећемо морати да примењујемо репресивне мере у настојању да заштитимо права наших чланова и других запослених. Јер, подсетимо и на то – старешине нису изузете од дисциплинске и кривичне одговорности!

raspored1

raspored2

Служба за информисање ССП

ССП у посети Интервентној јединици 92 Београд

Београд, 15.06.2016. године, – У просторијама Полицијске управе за град Београд, одржан је радни састанак делегације Синдиката српске полиције са командантом интервентне јединице 92 у Београду, господином Душаном Нинковићем.

Испред синдиката састанку су присуствовали председник Лазар Ранитовић, заменик председника Миле Лазаревић, председник регионалног центра Београд Слободан Ћосовић и председник наше синдикалне групе у тој јединици, СГ ДСИЈ92, Дарко Миловановић.

Теме разговора су биле услови рада запослених и поштовање позитивних правних прописа који регулишу рад запослених у полицији, са посебним освртом на потпуну примену Посебног колективног уговора за полицијске службенике.

 • Распоред рада два дана унапред
  Преставници синдиката су команданту изнели примедбе које добијамо од наших чланова али и других запослених, а које се односе пре свега на распоред рада, односно непоштовање договора нашег синдиката и послодавца о прављењу распореда рада минимум 48 сати унапред, постигнутог у Кабинету министра и који је оличен у обавезујућој депеши Директора полиције од 11.06.2015. године.
 • Пауза између два ангажовања
  Заступљена је релативно честа појава да између два анагажовања полицијског службеника, односно између две смене, не протекне време од најмање 12 часова за одмор, загарантовано чл. 15 ПКУ за полицијске службенике.
 • Распоред смена
  Неправилан распоред и честе измене смена радницима на радним местима обезбеђења објекта, где, на пример, полицијски службеници који путују и по неколико стотина километара од куће и назад, буду распоређени до 22,00 увече па сутрадан поново од 07,00 ујутру. Такав распоред не обезбеђује ни прописани минимум за одмор, нити полицајцу  даје могућност да психо-физички спреман дође на смену.

Командант Нинковић је, на изнете проблеме имао један једноставан али заиста и јак аргумент – комплексност организовања рада у једној таквој јединици, која покрива скоро двомилионски град. Даље је навео да, уз дужно поштовање осталим сличним јединицама у унутрашњости, Интервентна јединица у Београду, али и друге јединице у ПУ за град Београд, заслужују посебан третман у оквиру МУП јер се ниво активности и сложеност посла ни по чему не могу мерити. Као пример нелогичности навео је ситуацију да полицајац који обезбеђује зграду Полицијске управе у Београду, у којој ради велики број људи, има скоро исту плату као и полицајац који обезбеђује напуштену гаражу са неколико покварених службених возила.

Што се изнетих примедби на прављење распореда рада од 48 сати унапред, Нинковић каже да се о томе води рачуна колико је могуће али да због честих ванредних догађања у граду, једноставно није могуће увек и у потпуности тако нешто испоштовати. Потрудиће се да, у сарадњи са командиром испоставе за обезбеђење објекта, додатно унапреди функционисање службе и покуша да распоред праве два дана унапред, али наглашава да и запослени морају да имају разумевања за „ванредне“ ситуације, попут предстојеће посете кинеског председника, када је ангажовање појачано, долази до померања и немогуће је обезбедити такав распоред. Што се паузе између два ангажовања тиче, одговор је истоветан – труде се да то поштују, понекад је једноставно немогуће, али се слаже да се понекад можда и не води довољно рачуна о томе те ће утицати да се тако нешто убудуће не дешава.

Када је реч о неправилном распореду смена на обезбеђењу објекта, код радника који путују из далека, и њиховом евентуалном „повлашћеном положају“ код уклапања смена, господин Нинковић истиче да ту постоје две стране медаље, да он разуме људе који дуго путују али с друге стране они остварују високе новчане накнаде за то. А то, сасвим природно, код људи који не путују изазива реакцију, и давање било каквих повластица, било којој од те две групације, довело би до нарушавања међуљудских односа, што он, као командант јединице, никако не жели, нити сме да дозволи.

Председник синдиката Лазар Ранитовић је оценио изнете аргументе као прилично реалне, да нам је познат начин функционисања јединице као и комплексност задатака које њени припадници свакодневно обављају, али је и нагласио да постоји простор за унапређење организације, да проблеми нису увек оправдани и нерешиви, већ да постоји и извесна доза неразумевања појединих старешина са својим потчињенима. Оценио је да су наши чланови, али и други запослени, свесни свих ванредних дешавања, као на пример када нам долазе високе званице из иностранства, или се одиграва дерби или одржава геј парада, да тада не важи ни ПКУ нити било шта друго, али да старешине то треба да цене, не само са професионалне већ и са људске стране. Да касније тим запосленима треба изаћи у сусрет и омогућити им коришћење слободних дана или одмора као неки вид награде за пожртвованост.

На крају састанка исказано је обострано задовољство разменом мишљења и аргумената. Командант Нинковић је позвао Дарка Миловановић да убудуће, у случају потребе, дође до њега без оклевања и заказивања формалних састанака, да је отворен за сарадњу са Синдикатом српске полиције и да синдикате не види као противнике, већ као саборце на унапређењу услова рада и функционисања службе.

Служба за информисање ССП

 

Допис упозорења због неправилне примене прописа о раду!

Због неправилне примене прописа којима се уређују прековремени рад, приправност, распоред рада, дневни одмор и одмор у току рада у ОКП, ПИ Пријепоље, СПИ Пријепоље и ПИ Нова Варош, председник ССП РЦ Пријепоље, Виктор Ратковић, руководиоцима ових организационих јединица (и начелнику ППУ) упутио је допис у којем им је указао на неправилности, законске и подзаконске одредбе којима је уређена предметна материја, подсетивши их на сврху тих прописа и сврху њихове примене, као и на то да због неправилног поступања могу сносити негативне последице (дисциплински поступци и кривичне пријаве, за оне упорне у непримени прописа).

Да ли ће након овог дописа старешине схватити своје законске обавезе, видећемо, али ССП сигурно неће ћутати нити оклевати да поднесе предлоге за покретање одговарајућих поступака против одговорних лица. Позивамо све наше чланове, и остале запослене, да нам се обрате за помоћ уколико у њиховим организационим јединицама има оваквих, сличних, или било каквих других случајева кршења њихових радних права. Синдикат, по природи ствари, постоји ради својих чланова а ми то врло озбиљно схватамо!

Искључива сврха овог и сличних дописа је постизање правилне и доследне примене предметних норми како би полицијски службеник на посао долазио одморан, наспаван и размишљао искључиво о полицијским пословима и задацима, а не о томе да ли ће му уживање одређеног права бити омогућено или ускраћено. Само одморан, психофизички здрав, поштован и неоптерећен полицијски службеник може дати свој максимум и само поштеним, коректним и човечним односом непосредних старешина према полицијским службеницима се одржава здрава радна средина у колективу, без нетрпељивости и незадовољства. Међутим, уколико полицијски службеник нема могућности да се довољно наспава и одмори, уколико му се не омогући остварење оног што је он поштено зарадио и заслужио, уколико му се због распореда „данас за сутра“ онемогући планирање приватних обавеза, такав полицијски службеник временом ствара негативан однос, најпре према непосредном руководиоцу, а потом и према служби у целини, што неминовно води ка његовој незаинтересованости за рад и резултате. То даље доводи до тога да безбедност грађана и њихове имовине није на потребном и очекиваном нивоу.

Будући да смо ми ти који од грађана захтевају да се понашају у складу са законима и који се старају да се ти исти грађани понашају у складу са законима, самим тим и сами морамо доследно да спроводимо све законе. У супротном губимо и легитимитет и ауторитет међу грађанима.

Садржај дописа, у којем су детаљно дати прикази радних права која нам најчешће крше, можете да прочитате на приложеним фотографијама:

Служба за информисање ССП

 

Омогућити коришћење бирачког права свим заинтересованим полицијским службеницима

Сомбор, 22.4.2016. године, – Након позива од стране чланова, из више организационих јединица ПУ Сомбор,  дошли смо до информације, да је Планом и Дневним распоредом рада за 24.4.2016. године планирано ангажовање полицијских службеника у времену од 7,00 до 20,00 часова, чиме је запосленима практично ускраћено уставно право да изађу на изборе.

Такође, таквим распоредом, и предвиђеним трајањем радног времена преко 12 часова што је у супротности са Законом о раду и Законом о полицији, нарушена су и радна права наших чланова.

По добијању обавештења са терена, активиста Синдиката српске полиције, члан ГО Бобан Ђорђић, одмах је реаговао и доставио хитан допис начелнику ПУ Сомбор (који можете прочитати у прилогу) у циљу отклањања грубих пропуста и омогућавања запосленима да изађу на гласање и искористе своје бирачко право, али и у циљу усклађивања радног времена са Законом о полицији и Законом о раду.

Верујемо да ће начелник Полицијске управе от犀利士
клонити неправилности, те да неће бити потребе за нашим даљим активностима у том смеру. Наглашавамо, да се као синдикална организација, увек и свуда, залажемо за поштовање позитивних правних прописа, па тако и овог пута – Закон о избору народних посланика, у члану 2. став 2. јасно каже да „Нико нема право да, по било ком основу, спречава или приморава грађанина да гласа, да га позива на одгвоорност због гласања и да од њега тражи да се изјасни за кога је гласао или зашто није гласао“! Дакле колеге, искључиво на вама је одлука да ли ћете уопште искористити своје изборно право, али вас нико не сме да спречи у томе, ни на који начин.

Позивамо наше чланове и активисте да нам јаве уколико, оваквих или сличних случајева, има још негде и да у разговору са руководствима јединица покушају да изнађу решење. Руководство синдиката ће, уколико буде неопходно, да реагује на највишем могућем нивоу и омогући сваком нашем члану да искористи своје бирачко право, наравно уколико то жели.

 

Служба за информисање ССП

13086866_10206091924441715_3855554505447198076_o