Broj:  57i /011 Beograd, 06.12.2011.godine Predsednik sindikata srpske policije Glišo Vidović, uputio je čestitku Rodoljubu Šabiću novoizabranom Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu…