Skip to main content

Не дамо право на солидарну помоћ!

Поводом новонастале правне ситуације у вези права на остваривање солидарне помоћи сагласно одредби чл. 176 Закона о полицији и чл.47 ст.2 Посебноог колективног уговора за полицијске службенике (Анекс) у вези чл. 43 Посебног колективног уговора за државне органе и става Министарства унутрашњих пос…

Зашто пред судом нису једнаки сви полицајци?

Преносимо вам текст објављен на порталу „Вечерње НОВОСТИ“, од аутора В. Црњански Спасојевић, који можете погледати и  ОВДЕ. Пред судом сви полицајци нису једнаки Више од деценије запослени у МУП не могу да наплате остварени прековремени и ноћни рад. Исти суд једнима додељује накнаде а друге одбиј…

Контрола боловања – још једна победа правног тима ССП

Ослобађајућа пресуда полицијском службенику, који је за време боловања био на свадбеном весељу колеге, имплицира да запослени за време боловања није у кућном притвору и може нормално да живи, колико му то природа болести дозвољава. Старешине немају право да врше контролу на начин на који су то на…

Шта урадити да привремени премештај не постане трајни?

Поводом уочене појаве да се у појединим Полицијским управама наређењем начелника полицијске управе појединим полицијским службеницима налаже да обављају послове другог радног места, при том речене наредбе немају временско ограничење (наређење остаје на снази док постоји потреба службе), правни за…

Нека свако одговара за своје поступке, па и старешине!

Сомбро, 14.9.2016. године, –  Председник Регионалног центра Сомбор Синдиката српске полиције, Бобан Ђорђић, у име синдиката је поднео Иницијативу за покретање дисциплинског поступка, начелнику Полицијске управе у Сомбору, против двојице старешина од којих је један заменик командира ПС Апатин, а к…

За незаконито отпуштене полицајце са КИМ и даље има наде

Управни суд одељења у Нишу донео је пресуду 22.07.2016 године Број: ИИ-2 У. 15914/15 којом је, уважавајући тужбени захтев припадника МУП-а Р.Србије са територије АП КиМ, поништио Решење Жалбене комисије Владе Републике Србије број 118-00-00008/2015-01 од 25.05.2015. године о пензионисању  припадн…

Време службеног путовања – радно време, да или не?

Како бисмо коначно отклонили дилеме, присутне већ дужи низ година, у вези са евидентирањем и обрачуном радног времена полицијских службеника, Синдикат српске полиције затражио је званично мишљење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Конкретно, затражено је тумачење Закона…

Тражили смо тумачење појма „приправност“

Синдикат српске полиције упутио је данас Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, захтев за тумачење појма „приправност“ у смислу Закона о раду, Закона о полицији и ПКУ за полицијске счлужбенике и ПКУ за државне органе. Верујемо да ћемо, након добијеног званичном мишљења, пре…

Анализа ризика: докле се стигло?!

Београд, 11.02.2016. године, – Поводом све чешћих поговарања, разних тумачења, добронамерних али и злонамерних прича и причица, па и „пријатељских“ савета појединаца али и неких од синдиката, правни тим Синдиката српске полиције, након извршене анализе, дао је следећу препоруку колегама са решењи…

Решења о нераспоређености – информације и дезинформације

Поводом „прича и причица“ о томе да су појединим градовима у Србији већ уручивана решења о нераспоређености оним колегама које су 16.12.2015. године премештени на радна места „послови анализе ризика“ и поводом свакодневних ваших питања на ту тему, остварен је контакт са активистима ССП из разних …