Skip to main content

СГ Ариље – члан ослобођен дисциплинске одговорности!

Након утврђивања дисциплинске одговорности члана ССП СГ Ариље, Луковић Бранка, због теже повреде службене дужности из чл. 157. ст. 1. тач. 7. Закона о полицији, а по Закључку о покретању дисциплинског поступка  ДС број 116-42/11 од 29.12.2011. године, дана 29.06.2012. године у Ужицу донето је реш…

Члан ССП СГ Лесковац ослобођен дисциплинске одговорности!

Након дисциплинског поступка, који је вођен против члана ССП СГ Лесковац, Тошић Горана за тежу повреду службене дужности из чл. 157. ст. 1. тач. 7. Закона о полицији, донето је решење о ослобађању истог јер је доказано да није крив за оно што му се стављало на терет.

СГ Нови Сад – оборено решење о премештају

Решењем од 06.03.2012. године члан ССП СГ Нови Сад, Борислав Зељковић је трајно премештен са радног места испитивач у Одсеку за саобраћајно-техничке послове на радно место увиђајно оперативни послови у СПИ „Исток“ Одељење саобраћајне полиције Полицијска управа у Новом Саду. У току поступка премеш…

Члан ССП СГ Лесковац ослобођен дисциплинске одговорности!

Против члана ССП-а СГ Лесковац, Настић Ненада вођен је дисциплински поступак за тежу повреду службене дужности из чл. 157. ст. 1. тач. 7. Закона о полицији. Дисциплински старешина у ПУ Лесковац након консултације са адвокатом ССП-а СГ Лесковац, Митровић Радетом и председником СГ Лесковац Јовић Ср…

Пружена правна помоћ у СГ Лесковац

Више чланова СГ Лесковац ССП поднели су захтеве правној служби ПУ Лесковац за исплату разлике у надокнади путних трошкова, тадашњи одговор ПУ био је негативан! Након добијања одговара, ангажован је правни заступник СГ Лесковац који је уложио жалбу жалбеној комисији, која је укинула решење ПУ Леск…

Члан ССП СГ Нови Сад ослобођен дисциплинске одговорности!

Након дисциплинског поступка, који је вођен против члана ССП СГ Нови Сад, Алексић Горана за тежу повреду службене дужности из чл. 157. ст. 1. тач. 2. Закона о полицији, донето је решење о ослобађању истог јер је доказано да није крив за оно што му се стављало на терет.

Чланови ССП СГ Лесковац ослобођени дисциплинске одговорности!

Након дисциплинског поступка, који је вођен против чланова ССП СГ Лесковац, Симић Дејана и Стевановић Ивана за тежу повреду службене дужности, донето је решење о ослобађању истих јер је доказано да нису криви за оно што им се стављало на терет.

Председник СГ Лазаревац ослобођен дисциплинске одговорности!

Још једна мала али значајна победа адвоката Синдиката српске полиције. Председник СГ Лазаревац, Никола Иванковић ослобођен је дисциплинске одговорности!

СГ Зајечар – преиначење одлуке и поновни поступак

Првостепени дисциплински поступак вођен против Марка Мијалковића СГ Зајечар, у предмету број ДС 116-1/11-10 од 06.12.2011.године, окончан је доношењем решења о новчаном кажњавању именованог 30% од месечне плате запосленог у времену од једног месеца.  Благовременим улагањем жалбе дисциплинској ком…

Обустављен дисциплински поступак против Мирсада Пилице

Против колеге Мирсада Пилице обустављен је дисциплински поступак који је покренут 29.09.2009.године. Адвокат ССП Владимир Радовановић из Ужица, успео је да докаже да се дисциплински поступак мора обуставити због застарелости. Још једна мала правна победа ССП која нашем члану изузетно значи. &nbsp…