Skip to main content

Ознака: генерал Миленко Божовић

Састанак делагације ССП у Палати Србија

Делегација Синдиката српске полиције коју су представљали: председник Лазар Ранитовић, генерални секретар Дарко Оцокољић и чланови Главног одбора Срђан Трајковић и Јелена Тасић обавила је протекле недеље састанак са представницима послодавца у Палати Србија у Београду којом приликом се разговарало о следећим темама:

 • Предлог за унапређење рада на ЈИС-у.

Предлажемо да ИТС служба у апликацији „Оперативне претраге“ дода једно поље да понуди регистрацију „ПИЛ“ обрасца и да избаци опцију да се евидентирају остали подаци као што су: место, време, друштво, возило. Сам образац „ПИЛ“ садржи све ове податке, непотребно се понавља и компликује рад- једним кликом након уношења на систем могуће је одштампати ове податке и учинити их доступним по потреби. Ово би умногоме олакшало рад на терену где би након дуго година уместо усложњавања послова знатно убрзали и упростили рад полицијским службеницима. Уједно је тражено побољшање апликације за УГП како би приликом провере лица и скенирања докумената кроз потражну делатност одах био доступан податак да ли је за ту земљу потребна виза.

Од стране представника послодавца поздрављена је оваква иницијатива које је уједно окарактерисана као веома корисна и конструктивна. Што се тиче саме реализације након потпунога сагледавања техничких могућности приступиће се евентуалној реалзацији предложеног. До тада ће се наставити по садашњој праски са постојећим решењима.

 • Паљење возила полицијских службеника

У протеклих месец дана забележено је паљење аутомобила полицијских службеника широм Србије. Имамо случајеве у Тутину где је запаљено путничко возило (п/в) заменику командира, Нови Сад где је запаљено п/в заменици начелника интервентне јединице полиције, Ниш колеги из Одељења криминалистичке полиције, Сомбор где је запаљено п/в саобраћајном полицијском службенику итд. Знамо да је МУП предузео све мере и радње у циљу проналаска извршилаца. Такође нам је познато да је директор сазвао састанак са свим начелницима ПУ поводом насталих догађаја, знамо и да су начелници одржали састанке у својим ПУ. Оно што нам није познато јесте да ли су у било ком случају пронађени извршиоци ових кривичних дела сем у Нишу? Да ли се ради о реваншизму у вези акције „Надзор и контрола“ или су пак мотиви различити? Полицијски службеници су забринути и овакви случајви морају бити приоритет Министарства. Да ли ће МУП сносити део трошкова поводом материјалне штете која је настала на приватној имовини запослених, а у вези са радом?

Надлежне службе у Министарству унутрашњих послова предузимају све мере и радње из своје надлежности у циљу проналаска извршилаца предметних кривичних дела и спровођења судским органима. Неки случајеви су расветљени док је у другим истрага и даље у току. Када је у питању материјална накнада штете, не постоје законске могућности за тако нешто када је у питању послодавац, док ће након расветљавања оштећени у поступку поднети имовинско-правни захтев ради накнаде штете, те на тај начин у потпуности бити обештећени.

 • Станица граничне полиције Сјеница и Трговиште

На претходном састанку добили смо информације од представника УГП да неће доћи до гашења СГП Сјеница и Трговиште, односно да ће наставити да егзистирају као полицијска одељења и да ће запослени наставити рад у ПО о чему постоји и аудио снимак. Од начелнице Сектора људских ресурса, госпође Катарине Томашевић добили смо допис у којем стоји да ће ипак доћи до гашења СГП Сјеница и Трговиште и да неће доћи до формирања ПО, односно да ће свих запослени у садашњим станицaма бити распоређени по другим СГП. Представник УГП је очито обмануо делегацију ССП, али и остале колеге на самоме састанку због чега ће ССП поднети иницијативу за покретање дисциплинског поступка против представника УГП при радној групи за сарадњу са синдикатима због нарушавања међуљудских односа.

Начелник УГП, генерал полиције Миленко Божовић изјавио је како је дошло до неусаглашавања те је у питању неспоразум који је за последицу имао два различита одговора на питање у вези са систематизацијом СГП Сјеница и Трговиште. Оно што је дефинитивно и тачно јесте да неће доћи до гашења организационе јединице и распоређивања запослених на друга радна места у друге орг. јединице. Једина измена јесте организационе природе где ће станице прећи у полицијска одељења граничне полиције.

 • Станица граничне полиције Бачки Брег

Запослени у СГП Бачки Брег поднели су Секретаријату и Сектору људских ресурса Захтев за вансудско поравнање јер нису примали накнаду за долазак и одлазак са рада у временском интервалу од 18 месеци у периоду од пре 2 године. Именовани су прихватили апел СЉР те нису поднели тужбе против МУП како не би стварали додатне трошкове да би им на крају усмено предочиле старешине да не постоје услови за вансудско поравнање. Обзиром да није наступило застаревање утужења, поставља се питање како је могуће да они примају путне трошкове сада, а да у том интервалу нису имали право? Напомињемо да је искључиво осионошћу помоћника начелника РЦ према Мађарској приликом инструктивно-контролне делатности наложено руководиоцима СГП Б. Брег да ова лица немају право и да им се не шаљу захтеви за накнаду трошкова доласка и одласка са рада. Тада је ССП на месечном састанку поставио ово питање, утврђено је право запосленима на путне трошкове и исти су од наредног месеца уредно примали накнаду.

Уколико експедитивно ово питање не буде решено достављањем споразума и исплатом, запослени немају другога избора него да поднесу тужбу надлежном суду. Начелник управе граничне полиције, генерал Миленко Божовић изјавио је да ће се у најкраћем року извршити додатне провере и да ће се након тога у зависности од добијених информација поступити.

Служба за информисање

Бобан Ђорђић

 

ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА – мноштво проблема

Београд, 12.10.2017. године, – У седишту Управе граничне полиције у Палати Србија одржан је радни састанак између представника те управе и делегације Синдиката српске полиције. Делегацију синдиката сачињавали су председник синдиката Лазар Ранитовић, заменик председника Миле Лазаревић, председница СГ Бела Паланка Јелена Тасић и Братислав Минчић са СГП Градина. Гранична полиција, једна од највећих управа у министарству, своје представнике имала је у највишем руководству које је предводио начелник, генерал Миленко Божовић.

На састанку је разматран заиста велики број тема. Указано је на доста материјално-техничких проблема и предложена су одређена организациона решења која могу да унапреде функционисање службе и услове рада запослених. Овде ћемо побројати само неке од њих, оне који су близу реализације, док ћемо на осталим проблемима у наредном периоду радити заједно са руководством УГП.

 • СГП Градина

Указали смо на проблеме у овој станици а који се тичу пре свега непрофесионалности руководилаца. Они својом нестручношћи и бахатости појединаца доводе до онемогућавања коришћења права запослених. Начелник УГП је наредио хитну контролу у тој станици и предузимање активности на отклањању утврђених пропуста.

 • Спајање станица за обезбеђење и контролу границе

У склопу великих организационих промена и усвајања новог Правилника о унутрашњом уређењу и систематизацији радних места биће извршено и спајање станица граничне полиције. За сада нису познати сви детаљи о евентуалном укидању појединих радних места, али највероватније до тога неће доћи. У новоформираним јединицама ће руководиоци бити постављени уз поштовање правила каријерног напредовања и интерних конкурса.

 • Судбина СГП Сјеница

Због специфичног положаја наведена станица ће највероватније бити укинута. Људство и материјално-техничка средства ће бити дисцлоцирани, односно преузети од стране других јединица. Зону одговорности ће поделити Тутин и Пријепоље узимајући у обзир конфигурацију терена.

 • Општи и конкретни проблеми запослених у раду на спречавању илегалних прелазака државне границе

Указали смо на велики број проблема у функционисању свакодневног рада запослених у склопу сарадње са здруженим снагама којим командују припадници Војске Србије. Једноставно, системи рада војске и полиције јесу сродни али се разликују довољно да то у раду ствара проблеме нашим члановима. Руководство УГП ће изнети проблеме Дирекцији полиције који ће даље у контакту и координацији са руководством Војске Србије покушати да реше проблематику.

 •  Накнада за рад у отежаним условима и награђивање

Још једном смо указали на неправду према припадницима граничне полиције. Неправда се огледа у томе да раде појачано у тешким условима, да обављају знатно више послова од придодатих припадника здружених снага. Више и од припадника страних полиција, а да при томе једини не добијају никакву надокнаду уз основну плату. При томе се поједине локалне старешине позивају на некакву забрану награђивања добијену од стране начелника Божовића. Начелник је то оштро демантовао и наредио хитно слање депеше на терен у којој ће нагласити потребу редовног награђивања и стимулисања запослених у тим јединицама.

 • Превоз припадника граничне полиције до места рада

Приликом одласка до самог места рада запослени неретко проведу и по неколико сати у вожњи, и у одласку, и у повратку. Посебно смо апострофирали проблем полицијских службеника који су истовремено и возачи. Они поред редовне смене од 12 сати морају остати прибрани и сконцентрисани те возити колеге по неколико сати. Тражимо да се ти сати возачима урачунају у радно време. Или да се служба организује на неки други начин како би се људима олакшало. Начелник је предложио неколико модалитета које ће применити зависно од дужине трајања самих путовања, зависно од бројности људства и могућности промене режима рада.

 • Мобилни читачи докумената

Мобилни читачи недостају на скоро сваком железничком и речном прелазу али и на добром броју друмских. Уређаји су доста скупи а буџет ограничен. Код уређаја добијених путем донација долази до проблема са увезивањем на систем, а то мора да реши Сектор за аналитику, телекомуникације и информационе технологије. Често је проблем и са јачином сигнала или напоном струје на терену. Решавање већине ових проблема очекује се током наредне године.

Материјално-технички проблеми у појединим станицама:

 • ГП Јамена – електрификација

Објекат наведеног прелаза нема сву потребну документацију. То изазива одређене проблеме за које је права адреса Сектор заматеријално-финансијско пословање.

 • СГП Шид – возила и вода

У последњих пар дана је извршена додела нових возила и стање је порпављено у знатној мери. Станица је снабдевена техничком водом а пијаћа се допрема редовно из Лафантане, у довољним количинама.

 • ГП Сот – надстрешнице, јавна расвета, тоалети

При крају је пројекат изградње потпуно новог објекта, расписан је тендер. Током 2018. године биће комплетно решени дугогодишњи проблеми на овом прелазу.

 • ГП Шид железнички – проблем смештаја СГП Срем

Добијена је донација од Швајцарске, предвиђено је проширење капацитета СГП Срем Шид, сва потребна одобрења су прикупљена, постојећи објекат ће бити срушен и све спојено у једну нову и већу зграду.

 • СГП Батровци и Шид – недостатак људства

Већ ових дана стиже нових 48 службеника у УГП, свршених академаца, што ће знатно поправити стање. Начелник очекује додатно проширење применом нове систематизације јер се интезитет саобраћаја и број прелазака границе константно увећавају.

 • СГП Шид – просторије за задржавање

Проблем се састоји у недобијању потребних сертификата за те просторије, то није лако решити али се чине напори у том правцу.

 • Нова униформа

Очекује се добијање комплетне нове униформе у наредном периоду.

 • Одржавање хигијене на граничним прелазима

Ово је озбиљан проблем који је могуће решити запошљавањем радника на пословима одржавања хигијене и начелник је дао налог да се крене у реализацију путем уговора о „привремено повременим“ пословима.


Овим састанком само наставили рад којим доприносимо да гранична полиција буде право огледало Србије. Можете прочитати неколико наших ранијих текстова где је главна тема била управо гранична полиција:
http://ssp.org.rs/http:/media.ponuda.ssp.org.rs/general-milenko-bozovic/ 

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић

РЦ према Хрватској: вози ко како стигне и како му се прохте!

Ужице, 10.05.2017. године, – Председник Синдиката спрске полиције Лазар Ранитовић упутио је данас допис начелнику Управе граничне полиције, генералу Миленку Божовићу. У допису му износи чињенице које потврђују наше, раније изнесене тврдње о нерационалном коришћењу службених возила у регионалном центру према Хрватској, као и уопште о чудним дешавањима, крупним пропустима и кршењу закона и права запослених. Допис преносимо у целости:

Уважени генерале,

тешка срца али овог пута ћете ипак морати да се сложите са нама! Упозоравали смо Вас на нелојалност Ваших сарадника, јавно смо Вас питали да ли им верујете! Стицао се утисак да Вам раде иза леђа, ми смо у то били убеђени. Нисте нам веровали, али још једном ћемо Вас подсетити и надамо се овог пута и уверити!

На једном од редовних месечних састанака Радне групе МУП за сарадњу са синдикатима, десетог новембра 2016. године, између осталог, изнели смо следеће тврдње:

„РЦГП према Хрватској има довољан број возила али оно што је проблем јесте нефункционална расподела истих. Имамо ситуацију да се користе у друге сврхе за вожњу старешина по Новом Саду и осталим местима где пребивају. Апсурд је да СГП за контролу преласка државне границе имају на коришћењу неколико возила док нам колеге из обезбеђења кисну и смрзавају се на терену. Сведоци смо да се возила на задужењу у станицама за КПДГ искључиво користе за возикање старешина…“

Нисте нам поверовали, наравно. Проверавали сте и поверовали добијеном извештају у ком је стајало да наши наводи не одговарају истини, да је коришћење возила у том регионалном центру искључиво функционално и оправдано! Али ми ћемо и овог пута чињеницама демантовати извештаје Ваших подређених!

Наиме, 28. априла ове године дошло је до саобраћајне незгоде у Новом Саду на Трифковићевом тргу, у којој су учествовала три возила, од којих је једно службено возило МУП Србије, „Peugeot 208“ регистарских ознака BG1069KD. Службеним возилом МУП управљао је полицијски службеник Драгош Алексић, шеф Одсека за обезбеђење државне границе РЦ према Хрватској. У незгоди је направљена мања материјална штета а према нашим сазнањима, изазвао ју је управо колега Алексић, непоштовањем знака за обавезно заустављање и због тога је против њега поднет захтев за покретање прекршајног поступка.

Дакле, старешина РЦ, у радно време, преподневни часови, центар Новог Сада! Звучи познато? Или да поново наводимо горњи цитат нашег излагања са састанка Радне групе у новембру?

Не сумњамо да ће в.д. начелника РЦ Душко Шуман наћи оправдање за то „возикање старешина новосадским улицама“, а можда је та вожња заиста и била са разлогом, но оно што је зачуђујуће јесто то да, према сазнањима којима располажемо и која не морају бити обавезно и тачна, господин Алексић, у моменту изазивања саобраћајне несреће, није имао уредно издат налог за вожњу на своје име. То ћете лако проверити, број налога је следећи: 8044932/17. Чуди нас, али не и изненађује и то да непосредни старешина виновника незгоде, господин Душко Шуман није изашао на лице места током вршења увиђаја!

Господине Божовићу, очекујемо да у најраћем року извршите неопходне провере и дате нам одговор на следећа питања:

 • Да ли је вожња господина Алексића тог дана била предвиђена патролним листом или конкретним задатком?
 • Да ли је поштовано Упутство о начину коришћења службених возила?
 • На чије име је гласио налог за вожњу службеног возила „Peugeot 208“ регистарских ознака BG1069KD тог 28. априла ове године?
 • Да ли је и када поднет предлог за покретање утврђивања дисциплинске и материјалне одговорности полицијског службеника Драгоша Алексића?
 • Да ли је господин Душко Шуман образложио и оправдао свој неизлазак на лице места незгоде?
 • Постоје ли елементи одговорности господина Шумана у целом догађају, и шта ћете, евентуално, предузети поводом тога?

Верујемо да ћете по овом допису поступити без одлагања, проверити све чињенице и снагом личног ауторитета, као и функције коју обављате, допринети утвђивању потпуне истине и спровести све неопходне мере ради поштовања Закона о полицији и других прописа који регулишу ову материју!

Председник ССП
Лазар Ранитовић

Отворено писмо генералу: Возила задужују СГП или синдикалне групе?

Београд, 07.10.2016. године, – Председник Синдиката српске полиције упутио је отворено писмо начелнику Управе граничне полиције, генералу Миленку Божовић, са захтевом да  потврди или демантује писање једног репрезентативног синдиката у МУП, који тврди да је од начелника добио обећање о додели возила њиховим синдикалним групама. Писмо преносимо у целости:

Република Србија
Министарство унутрашњих послова
Дирекција полиције
Управа граничне полиције
Начелник Миленк Божовић

Поштовани,

На сајту једног од два репрезентативна синдиката данас је објављена вест о формирању нових синдикалних група, а у том тексту, између осталог, стоји и следеће:

Поводом ове вести огласио се и председавајући председништва Лукић који нам је рекао да му је у разговору са генералом Миленком Божовићем обећано једно путничко возило за потребе ове групе и да постоји могућност додељивања једног теренца.“

Синдикат српске полиције је затечен овом тврдњом којом нам саопштавају да сте Ви, генерале Божовићу, обећали возила „за потребе ове две групе“. Дакле, овде се не говори о две станице граничне полиције већ о две синдикалне групе тог синдиката.

Можда бисмо и поверовалиlukic-dragovic да се писац објаве мало заиграо и збунио, да није тако мислио, да Лукић није тако рекао, само да смо заборавили на, не тако давно, дељење комбинезона Жандармерије припадницима интервентне јединице у Нишу, панталона  у Сремској Митровици… А нисмо заборавили ни то да је, један од пет МУП-ових контејнера, постављених у београдском одреду Жандармерије, лично командант Драговић предао синдикалној групи тог синдиката на коришћење. Оставивши при томе запослене да се и даље пресвлаче у неусловним просторијама, које смо имали прилике сви да видимо на нашем сајту, пре неколико дана. (О томе је писано и на сајту тог синдиката: http://nsp-policija.org.rs/kc-mup-beograd-sg-ozb-otvorene-prostorije-nsp-u-rakovici/ ) Све то несумњиво доводи до закључка да постоји велика подршка и фаворизовање једног синдиката од стране послодавца.

Стога смо дужни, генерале, да Вам јавно поставимо следеће питање:  Да ли изјава господина Лукића верно одсликава ток вашег разговора као и Ваше обећање? Прецизније, да ли сте обећали возила њиховим синдикалним групама или не?

На основу сазнања које имамо од раније, ми закључујемо да Ваша изјава вероватно није била таква, да нисте дали такво обећање, већ сте само пренели планове да једно од возила, добијених у међународној донацији, буде распоређено у Станицу граничне полиције Мехов Крш, али такву потврду желимо од Вас. Јасну и недвосмислену потврду да тај синдикат свесно обмањује своје колеге. Уосталом те информације о возилима знали смо и ми у ССП али их нисмо злоупотребили и приказали као неки наш рад, нисмо давали таква обећања.

Уколико је пак изјава тачна, а Ви такво обећање дали, подсетићемо Вас да за почетак испуните обећања која сте дали на састанцима у Кабинету и Управи граничне полиције, а тичу се ГП Гостун. За почетак обезбедите то да људи након скоро годину дана поново добију осветљење у просторијама за преглед. Јер, подсетићемо Вас, набављене су нове неонке, али не и стартери, тако да ништа од светла у другој деценији 21. века. Да ли смо толико ниско пали да МУП нема новца за основне ствари? Такође, ни у излазној кабини нема светла, лампе нису набављене упркос обећањима. Не треба напомињати колико су заиста неопходне за несметан рад.

Да ли је неопходно да се и колеге на ГП Гостун учлане у неки одређени синдикат да би добили светло?

Врло могуће да ће неко ово наше обраћање схватити као својеврстан „напад“, или на Вас, или на синдикат који је објавио ту вест, али намера нам није таква – желимо само истину, па ма колико горка била! Дакле, генерале, или наведено јавно демантујте или ћемо га сматрати истинитим!

Председник ССП
Лазар Ранитовић

Радни састанак Синдиката српске полиције са начелником Управе граничне полиције

БЕОГРАД – Дана 1.7.2016. године делегација Синдиката српске полиције присуствовала је радном састанку у Управи граничне полиције коју су представљали начелник- генерал полиције, господин Миленко Божовић; Владан Антић, шеф Одсека за опремање УГП; Предраг Матовић, командир централне мобилне јединице и руководилац групе за контролу законитости у раду и Саша Јовановић, официр Одсека за посебне видове саобраћаја и унутрашње граничне прелазе при Одељењу за границу.

Делегацију ССП сачињавали су: председник Лазар Ранитовић, портпарол и члан Главног одбора Бобан Ђорђић, члан Главног одбора Синиша Ћук и председник Статутарне комисије Виктор Ратковић.

IMG_20160701_103315 (474x640)

Генерал полиције, господин Миленко Божовић, пожелео је добродошлицу представницима ССП, након чега је изјавио да УГП руководи и обавља послове из своје надлежности на 97 граничних прелаза, те да је проблематика веома комплексна, као и да се озбиљно и системски приступа решавању свих проблема са којима се суочавају. Даље је додао да УГП на чијем је челу жели и сматра неопходном сарадњу са ССП, уз поштовање хијерархије, односно да се сви проблеми решавају од најнижег нивоа ка вишем. Да синдикални активисти од нивоа Синдикалне групе преко Регионалног центра па све до највиших представника како синдиката тако и послодавца се обрате командирима, начелницима, односно Управи па и самоме генералу у циљу решавања одређених проблема са којима се запослени на терену суочавају. УГП по речима господина Божовића je упозната са свим проблемима са којима се суочавају запослени ове управе, од самих извршилаца закључно до руководилаца стратешког нивоа. Уочени проблеми су евидентирани, анализирани и оно што је решиво од стране УГП је завршено или се завршава, док за проблеме који нису у самом домену УГП је обавестила надлежне службе, односно Секторе у оквиру МУП у зависности од природе проблема и то: Сектор за људске ресурсе, Сектор за заједничке послове, Сектор за информационе технологије и др.

Из УГП се по речима начелника Миленка Божовића надају решавању свих проблема у складу са датим могућностима.

Председник ССП, господин Лазар Ранитовић, поздравио је представнике УГП којом приликом се захвалио генералу на позиву, на томе што у ССП  многи па и УГП спознају искреног партнера који поред указивања на конкретне проблеме даје и предлоге за превазилажење, односно отклањање истих.

Након наведеног делегација ССП изнела је низ проблема са којима се суочавају запосени у целокупној УГП, односно Регионалним центрима, а који се огледају у недостатку основних услова за рад као што су:

 1. Недостатак људства– где запослени обављају послове и задатке из своје надлежности без слободних дана нарочито у току сезоне када је појачан број људи који су у транзиту кроз Републику Србију и где се сам обим послова повећава енормно и на самој је граници издржљивости запоселних;
 1. Недостатак возила и дотрајалост и похабаност униформе– евидентан је мањак техничко исправних службених возила, односно возила која су у возном стању што за последицу има веома отежано обављање редовних послова и задатака који су већ отежани самом мигрантском кризом.
 1. Хигијенски услови и неадекватне службене просторије у катастрофалном стању – услед недовољног броја али и непостојања запослених на одржавању хигијене у службеним просторијама  доводи се у питање здравље запослених који поред знатно повећаног обима посла немају могућности ни да сами почисте просторије у којима обављају задатке иако им то није у опису послова,  те на тај начин постоји бојазан и реална опасност од обољевања нарочито уколико се узме у обзир мигрантска криза и контакт који остварују запослени са мигрантима. Просторије у којима бораве односно станице, налазе се у веома лошем стању нарочито су то станице за обезбеђење државне границе у које се годинама није улагало, односно од 2005. године када су од Војске Србије преузети послови обезбеђења државне границе.

На питање које се односи на недостатак људства добили смо одговор да ће представници Управе граничне полиције у сарадњи са Дирекцијом полиције покушати да реше наведени проблем на тај начин што ће тамо где је евидентан недостатак људства и постоји реална потреба за појачаним присуством радника преко полицијских управа привремено на добровољној бази ангажовати запослене из опште надлежности у току сезоне када је поред мигрантске кризе појачан број странаца који се налазе у транзиту кроз нашу земљу. Наведено би се реализовало тако што би полицијски службеници УП били привремено упућени (на добровољној бази) у станице за обезбеђење државне границе (ОБДГ) док би радници ОБДГ били упућени на испомоћ колегама при станицама за контролу и прелазак државне границе (КПДГ). Запослени ће бити упознати са наведеним путем депеше.

Што се тиче недостатка службених возила, генерал полиције Миленко Божовић изјавио је да се најкасније до краја 2016. године очекује подела око 100 возила из донација и то: 50 теренских возила (СУВ), 20 комби возила, 30 путничких возила и 1 аутобус. Предметна возила су донација Еворпске уније, док се додатан број возила 5 од стране САД и 4 од СР Немачке очекује веома брзо.

Што се тиче теренских (СУВ) возила ради се о 2.0 литарским дизел моторима, док када су у питању путнички аутомобили ради се о 1.6 литарским такође дизел моторима, чиме ће се остварити и саме уштеде у гориву приликом експлоатације истих.

Конкретна расподела возила би требала бити за 3 месеца. 4. јула следи отварање понуда након чега по процени је потребно око месец дана да би се завршила обрада понуда где би за три месеца возила већ била подељена и у употреби на терену.

Када је у питању недостатак униформе, МУП је за потребе УГП из планираног буџета издвојио 17.500.000 динара који су утрошени на израду 4000 службених панталона које ће израдити фирма „Yumco”, а чија подела ће уследити у наредном периоду.

Када је у питању лоше стање службених просторија, односно ГП, начелник са сарадницима је изнео податак да је од стране Интернационалне организације за миграције (ИОМ) пристигла донација од 22 контејнера који ће бити распоређени на граничним прелазима који се налазе на мигрантској траси (што је дефинисано уговором са ИОМ), оно што остаје јесте опремање самих контејнера потребном опремом што ће како уз помоћ ИОМ-а тако и других донација, надају, се бити превазиђено. ССП као одговорна организација која жели да унапреди услове за несметан и нормалан рад запосленима узеће своје проактивно учешће у решавању ових проблема. Од стране УГП такође преко Дирекције полиције, односно ПУ обзиром да је на снази забрана запошљавања у јавном сектору, сагледаће се могућност да запослени на одржавању хигијене у току радног времена буду упућени (превежени) до граничних прелаза како би почистили и омогућили нормалане хигијенске услове чиме би био елеминисан сваки вид заразе и обољења.

У следећем делу састанка руководство УГП је упознато са проблемима специфичним за поједине Регионалне центре граничне полиције. Синиша Ћук је генералу Божовићу скренуо пажњу на незадовољство запослених у РЦ према Републици Хрватској обуставом исплате надокнаде за рад у отежаним условима, прописане посебном одлуком Министра, за период од почетка 2016.године, на шта је господин Божовић одговорио да су спискови полицијских службеника УГП који су били ангажовани на пословима са мигрантима, али овог пута са конкретним и тачним планом ангажовања, поново сачињени и достављени Дирекцији полиције, те да ће исти бити достваљени координатору на оверу, након чега се може очекивати исплата предметне надокнаде. Такође, указано је и на проблем нерегулисаног времена које полицијски службеници проведу у путу приликом доласка на место рада (ГП Нештин и ГП Рујан на пример) које се не обрачунава, тј.не улази у категорију прерасподеле нити прековременог рада. Договорен је модел који предвиђа да полицијским службеницима чије је место рада на удаљеним граничним прелазима, а у оквиру СГП чија попуњеност то буде дозвољавала, буду омогућена додатна један или два дана одмора на месечном нивоу.

Даље, од стране Бобана Ђорђића, генерал је упознат са проблематиком која се односи на део РЦГП према Р. Хрватској и РЦГП према Р. Мађарској који се огледају превасходно у мањку људства где у току сезоне годишњих одмора када је и највећа фреквенција уласка односно изласка туриста из земље, велик број запосених остварује вишкове радних сати, радећи преко максимума одређеног законом на недељном нивоу. Иако руководиоци труде се да прерасподелом компензују запосленима вишак радних часова кроз слободне дане, остаје проблем кршења закона али и преоптерећености запослених током рада због обима посла али и временских прилика. Генерал, је одговорио да је УГП и њему лично позната предметна проблематика, те да се изналази решење у садејству са Дирекцијом полиције, где се убрзо очекује депеша на терену према руководиоцима ПУ да на добровољној бази се упути људство из опште надлежности на испомоћ станицама за ОБДГ. У СГП Богојево је евидентан проблем  кршења, односно не поступања по  Инструкцији о интегрисаном управљању границом, који се огледа у томе да су запослени који обављају задатке у кућицама на граничном прелазу одвојени од царинских службеника где се полицијски службеници који раде улаз и излаз налазе у истом делу кућице физички издвојени потпуно од царинских службеника који се налазе у другом делу кућице. Наведено проузрокује поред кршења предметне Инструкције и здравствене проблеме код запослених како код припадника граничне полиције тако и царинских службеника јер се ствара промаја када су паралелно приликом контроле отворени прозори са обе стране што за поседицу има неретко често одсуствовање са посла због привремене спречености за рад и нарушавање здравља запослених. Генерал Божовић наложио је господину Предрагу Матовићу да преко заменика начелника РЦ ГП према Хрватској, Душком Шуманом реше проблем.

Виктор Ратковић, презентовао је проблеме РЦ ГП према Црној Гори, којом приликом поред већ поменутих проблема чија се реализација очекује у наредном периоду је подсетио на нерешене а горуће проблеме на граничном прелазу Гостун, односно изградњи прелаза. Господин Божовић изјавио је да се комплетна документација са планом експроприације завршава након чега ће бити упућена надлежном органу, те се надају брзом добијању потребних дозвола након чега ће одпочети се са радовима, за шта су средства наменски обезбеђена из ИПА фондова. Такође, на ГП Гостун, не постоји уређена вертикална и хоризонтална саобраћајна сигнализација – саобраћајни знакови „СТОП“ и забране фотографисања и снимања, такође опрема попут штампача, рачунара али и лампи које су неопходне за несметан рад су неисправне и нефункционалне, чиме је знатно отежан рад засполених. Божовић је изјавио да што се тиче саобраћајне сигнализације да није у надлежности МУП, те је наложио господину Владану Антићу да се упути допис управљачу путева како би се недостаци одклонили. Када су у питању лампе и друга средства неопходна за рад оно што УГП добије расподели по свим РЦ у складу са могућностима, те је искључиво одговорност руководилаца да адекватно расподеле на нижим нивоима и старају се о исправности, односно функционалности.  Виктор Ратковић је упознао присутне да припадници РЦ ГП  према Црној Гори немају  обућу односно да је иста дотрајала. Владан Антић је рекао да је вршена подела обуће пре изсесног времена и да им није познато како и због чега нису добили припадници наведеног РЦ, на шта је генерал Божовић изјавио да ће се проверити и утврдити, те покушати решити проблем.

Након двочасновног излагања и конструктивног диајлога састанак је завршен, којом приликом је уочен отворен однос за решавање свих проблема, чијем се решавању убрзо надамо у циљу општег задовољства и још квалитетнијег обављања задатака јер задовољан, мотивисан и опскрбљен припадник полиције = јако Министарство.

Служба за информисање ССП

Бобан Ђорђић

 

Генерале, верујете ли сарадницима?

Ужице, 10.05.2016. године, – Након небројено много пропуста у Управи граничне полиције, након несхватљивих грешака сарадника начелника Миленка Божовића које се понављају из месеца у месец, и по правилу су на штету запослених, председник Синдиката српске полиције Лазар Ранитовић, упутио је допис у ком начелника Управе граничне полиције упозорава на ту чињеницу, која поприма озбиљне размере.

Наиме, толико пута поновљене грешке, навеле су нас на помисао да су међу генераловим најближим сарадницима присутни или тотални аматери и апсолутно нестручни људи, или пак да су међу њима злонамерни појединци који свесно нарушавају инегритет и углед и начелника и управе у целини. Последња у низу таквих грешака јесте депеша која је послата на терен почетком месеца, са генераловим именом у потпису, у којој се наводи да ће запосленима, упућеним на рад у подручје угрожено имигрантима, припасти накнада у износу од 1500,00 динара по дану а у складу са Одлуком министра. При томе је избугљена из вида, или намерно прећутана, чињеница да је од 09. априла 2016. године, тај износ увећан, што је довело до узнемирења и оправданог негодовања запослених.

Синдикат српске полиције никада се није бавио кадровском политиком министарства, нити је то сврха нашег постојања. Овог пута ипак позивамо господина Божовића да провери све околности које доводе до нежељених ситуација и беспотребних проблема, и да, по својој процени, изврши неопходне промене. Јер, било да се ради о нестручности, било да је реч о злој намери, ти људи, који се покажу одговорнима за пропусте, свакако не заслужују позиције које тренутно заузимају.

3376-01-16 UGPa

Служба за информисање ССП

Започето је решавање проблема у УГП РЦ према Црној Гори!

Прибој, 21.03.2016 године, – Одржан је годишњи састанак у РЦГП према Црној Гори на којем су, поред начелника РЦГП, шефова, комадира и заменика командира у оквиру РЦГП, присуствовали и начелник УГП генерал Миленко Божовић и његов помоћник Данило Стевандић, као и други високи официри УГП. Испред Синдиката српске полиције на састанку је учествовао председник ССП Лазар Ранитовић и председник РЦ Пријепоље Виктор Ратковић.

Делегација синдиката стекла је јако позитиван утисак који је оставио начелник Божовић, који је показао колико разуме проблеме са којима се сусрећу сви у РЦ – како извршиоци, тако и старешине; и колико је спреман да се са свим проблемима ухвати у коштац, без било какве демагогије. Од старешина је захтевао да буду потпуни легалисти и строго поштују права запослених, да буду прво људи, па тек онда старешине, али исто тако да ће увек захтевати само три ствари: законитост, дисциплину и резултате. Тражио је од старешина да награђују само по основу резултата, а обећао да ће сваки квалитетно образложени предлог за увећање коефицијента увек усвојити. У том смислу – честитам свим граничарима, имате одличног човека и полицајца на челу. На вама је да то искористите и, наравно, оправдате.

Настави са читањем

Ургентно у УГП

Београд, 05.02.2015.године, – Синдикат српске полиције никада није имао „длаку на језику“, нити проблем да сваког постави на своје место и изложи јавној критици. Од колега па до највиших старешина и самог министра. Наравно, све по заслузи, односно у складу са чињењем или нечињењем. Али увек правично и објективно. Наравно, увек смо били спремни и да похвалимо добре потезе или брзе реакције након наших указивања на проблеме.

Овог пута ћемо јавно да похвалимо реакцију начелника Управе граничне полиције, генерала Миленка Божовића. Начелника, кога смо у последњих неколико месеци имали често прилику да помињемо у нашим дописима и извештајима, па се можда могао стећи утисак да имамо нешто против њега лично. Међутим, како смо већ писали, генерал је само, поред указане части да управља великом управом, имао и несрећу да ту управу затекне запуштену, са нагомиланим проблемима.

Једна од невероватних наслеђених 12647820_967944919966331_1936321104_nситуација јесте и та да смо имали полицијске службенике на граничним прелазима, који су дужност обављали без средстава принуде. Замислите полицајца без ватреног оружја, службене палице и средстава за везивање! И то дуже од годину дана! Годину дана старешине у Станици граничне полиције покушавали су да за људе обезбеде опрему, обраћали се, више пута, надлежнима у Регионалном центру, али је одговор увек био сити – нема, стрпите се!

Након сазнања о томе, добијених са терена, председник ССП Лазар Ранитовић упутио је допис 02.02.2016. године генералу Божовићу, којим га је упознао са проблемом и затражио отклањање тог пропуста. Уследила је хитна реакција, генерал Божовић је наредио одговорнима у Регионалном центру граничне полиције, да проблем реше у року од три дана. И заиста, након само два дана, јуче 04.02.2016. године стартовало се са поделом опреме, и данас су свих девет полицијских службеника СГП Батровци, након годину дана чекања, задужени основним средствима принуде.

Да је среће, као што није, о овоме данас не бисмо ни писали, полицајци би одавно имали средства за рад. Али, како неко давно рече „тамо где престаје логика, ту стартује МУП Србије“, ми данас имамо прилику и задовољство да похвалимо реакцију која је сасвим логична и очекивана, али не баш и уобичајена када је у питању наше министарство које обилује компликованим процедурама и административним заврзламама. Скоро да је за рубрику „веровали или не“!

Надамо се да су извршене одговарајуће провере и утврђено да ли оваквих и сличних пропуста има и у другим регионалним центрима УГП, и да ће, уколико постоје, бити отклоњени у што краћем временском року.

Синдикат српске полиције наставиће и убудуће да указује на проблеме и пропусте у функционисању службе, не због жеље за сензационалношћу и саморекламерством, како то нажалост раде неки од наших колега, већ искључиво ради побољшања услова рада запослених, подизања ефикасности МУП и свеукупне безбедности државе и грађана.

Допис упућен начелнику УГП,упућен 02.02.2015. године, можете прочитати ОВДЕ

Шеф службе за информисање ССП
Миле Лазаревић

На граници без оружја!!!

Ужице, 02.02.2016. године, – Да генералу Миленку Божовићу није припао лак посао, када је, прошле године, преузео дужност начелника Управе граничне полиције, било је свима више него јасно犀利士
.  Али, колико велике проблеме му је у аманет оставио његов предходник заиста је за рубрику „Веровали или не!“.

Синдикат српске полиције и предходних година је константно указивао на проблеме и пропусте у тој веома важној полицијској управи, а све у циљу унапређења рада и опште безбедности, и то чинимо и сада.

Јер, заиста „веровали или не“, нама на појединим деловима државне границе, дуже од годину дана, раде полицијски службеници без личног наоружања, без службених палица и средстава за везивање!

Заиста без преседана, и недопустиво. И са аспекта личне безбедности полицијских службеника али и безбедности државне границе и државе у целини.

Допис председника ССП Лазара Ранитовића, у којем начелнику УГП указује на озбиљне проблеме, можете погледати на приложеној фотографији:

bozovicu 02022016

Служба за информисање ССП