Skip to main content

Ознака: приправност ватрогасаца

СВС: Приправности има – пара нема!?

Синдикат српске полиције је у последњих месец дана одржао неколико састанака са највишим руководиоцима Сектора за ванредне ситуације (СВС) на тему неправилног евидентирања и обрачуна накнаде за запослене тог сектора за време које проведу у статусу приправности.

Последњи у низу састанака одржан је 27. октобра у Палати Србија. На састанку су испред послодавца учествовали заменик шефа Кабинета министра Светозар Радић, помоћник начелника СВС Горан Николић, помоћник начелника Сектора за материјално-финансијско пословање Драго Бјелица, помоћник начелника Сектора људских ресурса Драган Цветковић и шеф Одсека за сарадњу са синдикатима Драгиша Анђелковић. Испред синдиката учествовали су председник Лазар Ранитовић и члан Главног одбора Синиша Ћук.

Подсећамо да је проблем неевидентирања накнаде за статус приправности настао пре око годину и по дана, након што је, револтиран приказаним енормно великим износима, начелник СВС Предраг Марић наредио строгу контролу по том питању и крајње рестриктивну примену тог института. Наравно, то је преко ноћи отишло у другу крајност, начелници нижих организационих јединица нису поступали по Закону о полицији, нити су поштовали одредбе Посебног колективног уговора, те су злоупотребљавали појам „сталне доступности“ и осећај одговорности и колегијалности код ватрогасаца-спасилаца, које су ван радног времена позивали на интервенције.

Нажалост и поред више покушаја да послодавца приволимо на ретроактиван обрачун и исплату зарађеног у томе нисмо успели. Након сагледавања броја сати приправности и, из ње проистеклих, прековремених сати, дошло се до закључка да су у питању високи новчани износи. Представници министарства су одбили наш предлог правдајући се непрецизним евиденцијама и опасности од настанка неправде и дискриминације међу запосленима.

Оправдање су покушали да нађу и у разлогу да та средства нису предвиђена буџетом и да министарство тренутно нема начина да толико новац исплати јер би дошло до поремећаја функционисања и застоја у плаћању неких других обавеза.

ССП може и да разуме овакав став послодавца али никако не и да га оправда. Запослени су новац зарадили, нема њихове кривице за финансијске поремећаје министарства те би било праведно да им остварени рад буде плаћен. Оно што можемо да истакнемо као позитиван исход ових састанака јесте да до оваквих проблема неће долазити убудуће. Након наше интервенције у великој већини организационих јединица праве се планови приправности у складу са реалним потребама и законским одредбама.

Такође, сви наши чланови, који сматрају да могу обезбедити прецизне и потпуне податке из евиденција, односно доказе о свом раду, добиће бесплатну правну помоћ у сачињавању предлога за вансудска поравњања или евентуалне тужбе пред надлежним судовима.

На последњем састанку било је речи и о набавци нових возила за СВС која је планирана за наредну годину. У питању је набавак 30 нових возила, што свакако није довољно али ипак представља велики напредак. После ко зна колико времена ватрогасцима ће у новим возилима посао бити знатно олакшан. Такође, током наредне године извесно је опремање припадника овог сектора новом униформом и обућом.

Служба за информисање ССП

ССП решава горуће проблеме у СВС

Београд, 7.9.2017. године, – У Палати Србија одржан је састанак представника Синдиката српске полиције са представницима Министарства унутрашњих послова, на којем је централна тема била положај, услови рада и опремање припадника Сектора за ванредне ситуације.

Испред Министарства састанку су присуствовали господин Светозар Радић, заменика шефа кабинета Министра, господин Драго Бјелица, помоћник начелника Сектора за материјално-финансијске послове, господин Драган Цветковић, помоћник начелника Сектора за људске ресурсе и господин Горан Николић, помоћник начелника Сектора за ванредне ситуације, док су делегацију ССП чинили Лазар Ранитовић, председник Синдиката, Синиша Ћук, члан Главног одбора и активисти ССП, ватрогасци-спасиоци Владимир Дашић из Старе Пазове и Милош Стојановић из Ниша.

Приправност

Прва тема састанка била је приправност припадника СВС, односно неправилно евидентирање приправности у поједином Одељењима за ванредне ситуације. На изнете тврдње представника ССП да у претходном периоду (током 2016. и прва 4 месеца текуће године) у појединим ОВС приправност ватрогасаца-спасилаца није уопште или је погрешно, чак и паушално евидентирана, а самим тим и плаћана, а да су се припадници из локал-патриотских и колегијалних разлога уредно одазивали на позиве и излазили на интервенције, господин Николић је одговорио да је налагање приправности била лична процена сваког од начелника ОВС, али да је данас то питање прецизно уређено, односно да се уредно сачињавају планови приправности, у складу са потребама и недавно усвојеним Правилником. На инсистирање представника ССП да је одређени број ватрогасаца-спасилаца по том основу оштећен у наведеном периоду, а у складу са раније изнетим предлогом за склапање споразума о вансудском поравнању, који је у обостраном интересу, господин Радић је наложио хитну проверу и анализу у циљу утврђивања тачног броја припадника СВС којима би, евентуално, био понуђен споразум. Такође, наложена је и хитна провера начина евидентирања приправности у ОВС Ужице и ОВС Сомбор, где се према информацијама којима располаже ССП приправност и даље евидентира паушално, кроз систем некаквих квота и насумичног одређивања броја сати, независно од тога колико је и којем припаднику наложена приправност.

У вези са наведеним ССП ће наставити да прати ситуацију на терену и да реагује на сваки вид неправилности који је на штету запослених у СВС.

Опрема

У даљем току састанка било је доста речи о тренутном стању, али и будућем опремању припадника СВС. Упознати смо са чињеницом да је у Сектору извршена подела 3000 пари ципела, те да је у току процес набавке 800 комплета интервентне униформе за ватрогасце-спасиоце. Господин Бјелица је истакао да се очекује и набавка нових возила, али и бржа и ефикаснија поправка постојећих, с обзиром да је отпочела подела нових возила у Полицијским управама, чиме ће се значајно смањити притисак на део буџета Министарства који је намењен за те сврхе. Такође, упознати смо и са чињеницом да је у току процес хитне набавке црева за гашење и да ће се убудуће иста редовно набављати, како се у будућности не би више појавио проблем недостатка тог дела опреме.

Систематски прегледи

Представници ССП су истакли и проблем ретких и нередовних систематских прегледа припадника СВС. Господин Радић нас је упознао са планом Министарства за увођењем периодичних здравствених прегледа свих запослених. Начелно је прихваћен предлог ССП да у тај процес буду активно укључене и локалне здравствене установе, чиме би се значајно био растерећен Завод за здравствену заштиту радника МУП-а у Дурмиторској у Београду, а цео процес учинио ефикаснијим и у корист запослених.

Члан ГО ССП
Синиша Ћук

ДЕПЕШЕ О ПОЛУГОДИШЊЕМ ОЦЕЊИВАЊУ И ПРИПРАВНОСТИ

Сарадња између Синдиката српске полиције и Радне групе МУП за сарадњу са синдикатима, којом од скоро руководи државни секретар Дијана Хркаловић, даје прве позитивне резултате. Након наше иницијативе, односно указивања на пропусте старешина на нижем нивоу, уследила је хитна координирана реакција Кабинета министра, Сектора људских ресурса и Дирекције полиције што је резултирало двема инструктивним депешама послатим данас на терен.

У депеши Сектора људских ресурса послатој на терен потврђује се наша примедба са састанка да велики број запослених у Министарству још увек није није оцењен, односно да цжпрви циклус оцењивања за 2017. није завршен до краја јула, у складу са Уредбом о оцењивању полицијских службеника и других запослених. Такође, у депеши стоји и напомена да ће апликација бити информатички закључана и да унос оцена неће бити могућ те старешине треба да под хитно заврше своје обавезе.

У депеши Дирекције полиције појашњава се институт приправности и потреба сврсисходног одређивања тог статуса запосленима у циљу обезбеђења нормалног функционисања службе али уз вођење рачуна о рационалности трошкова.

Ипак, ма колико депеша била јасна и прецизна, на локалном нивоу се опет јављају појединци међу старешинским кадром у Одељењима полиције који је тумаче на неки свој начин који не доприноси нити ефикасности организационих јединица нити задовољству запослених. Синдикат српске полиције то неће немо посматрати и толерисати већ ћемо на наредном састанку именовати те квазистручњаке који крше радна права запослених не би ли се тако, мисле они, омилили претпостављенима.

Ово је огољени пример онога на шта ССП често указује – незадовољство запослених условима рада често је сасвим неосновано усмерено на врх МУП и самог министра. Заиста, да ли је министар одговоран за непоштовање Правилника о приправности? Ако је усвојен и послата је депеша на терен шта је још потребно да би га неки локални шерифи применили у пракси? Да ли их боли она напомена о сврсисходности и рационалности, па се држе оне „кад нема за мене, нема никоме“!? Закон о полицији је у домену приправности врло јасан, не прави разлику међу запосленима, односи се на старешине подједнако као на било ког извршиоца и овакво понашање начелника Одељења полиције представља драстично кршење закона.

Да ли су одговорни министар и начелница Сектора људских ресурса због непоштовања процеса оцењивања и прошуштене прилике да запослени буду упознати са добијеним оценама? Је ли министар или командир крив за неправилан обрачун нанаде за „путне трошкове“ или за то што се распоред не прави за барем два дана унапред?

ССП никада није имао проблем да кажу истину, ма колико горка била. Када треба и кога треба, први смо ту да критикујемо, па и министра. Али и да похвалимо препознавање проблема, брзе реакције и решеност да се пропусти отклоне а неправде исправе. Овог пута смо ту да похвалимо Радну групу, посебно њене чланове из Сектора људских ресурса и Дирекције полиције и да напоменемо да још увек чекамо реакцију представника из Сектора за ванредне ситуације.

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић

Месечни састанак у Кабинету: Нов састав Радне групе доноси и нов приступ у раду

Београд, 10.8.2017. године, – Одржан је осми месечни састанак са Радном групом МУП-а за сарадњу са синдикатима са почетком у 10.00 часова. Синдикат српске полиције представљали су председник синдиката Лазар Ранитовић, заменик председника Миле Лазаревић, генерални секретар Виктор Ратковић и Синиша Ћук члан Главног одбора синдиката. Радна група је овог пута наступила у измењеном саставу а састанак је водила новоименована координаторка Радне групе, државни секретар Министарства, госпођица Дијана Хркаловић.

Након уводних речи, упознавања и жеље за добром и успешном сарадњом госпођица Хркаловић нас је упознала са намером Министарства да званично предложи измене појединих одредби Закона о полицији, изложила је неколико главних циљева који се желе постићи планираним изменама и позвала нас да јој доставимо предлоге нашег синдиката, оцене појединих, нама спорних одредби у закону, а све у циљу израде што ефикаснијег закона који ће задовољити очекивања и потребе и запослених и грађана. Председник Ранитовић се захвалио на добијеним информацијама и предочио чињенице да смо ми неке наше примедбе на закон већ упућивали надлежнима, што кроз иницијативе пред Уставним судом, што достављањем одређених предлога Народној скупштини РС, али и да ћемо са великим задовољством учествовати у припреми новог предлога Министарства јер нам је стало да добијемо стабилан закон који ће на дужи временски период омогућити ефикасну службу, али и права запослених.

Након тога прешло се на рад по следећим темама:

  1. Приправност припадника ватрогасно-спасилачких јединица

Већ дуже од годину дана у СВС се не врши реално одређивање приправности ватрогасцима-спасиоцима. Таква мера је уследила након појаве неумереног одређивања таквог статуса „свуда и свакоме“, односно без реалне потребе. Уместо утврђивања појединости и оправданости, те кажњавања одговорних, примењена је својеврсна казна према скоро свим запосленима. Тако да тренутно имамо ситуацију да се у већини организационих јединица врши злоупотреба појма „стална доступност“ на тај начин што се усменим наредбама запослени принудно стављају у статус приправности и обавезе одазивања на интервенцију, а да то не остаје нигде забележено нити им се такав статус плаћа у складу са одредбама Закона о полицији.

Тражимо поштовање закона у том домену и предлажемо исправљање неправде и надокнаду материјалне штете запосленима коју су претрпели у последњих годину и нешто више дана. Односно, предлажемо да МУП понуди склапање споразума о вансудском поравњању свим ватрогасцима, као меру којом ће бити избегнути беспотребни судски трошкови, који би неминовно уследили након подношења многобројних тужби о којима ти људи озбиљно размишљају већ дуже време.

Госпођица Дијана Хркаловић је дала реч Горану Николићу из Сектора за ванредне ситуације који је од нас затражио конкретне примере јединица у којима се не поштују прописи у вези са статусом приправности и прековременог рада. То смо и учинили и већ данас послали примере колега у Новој Вароши, Лазаревцу, Шиду, Старој Пазови, Пећинцима, Руми и Сремској Митровици. Позивамо чланове да нам се јаве и доставе информације у својим организационим јединицама ради решавања пропуста.

  1. Срамотна дисциплинска пријава у Управи граничне полиције

Тражили смо испитивање целог случаја у Управи граничне полиције, Регионалном центру према Македонији, где је спроведен, према нашем мишљењу срамотан, дисциплински поступак против полицијског службеника. Сматрамо да се оваквим поступцима омаловажавају полицијски службеници и да ти поступци служе пре свега њиховом „дисциплиновању“. Срећом, дисциплински старешина је донео разумну пресуду и ослободио колегу Милана Илића, а с друге стране, будући да је он одбрану изнео лично, без ангажовања правног заступника, направљена је уштеда МУП-у у износу од најмање стотинак хиљада динара. Очекујемо да након утврђивања свих релевантних чињеница уследи санкционисање виновника ове бруке за службу.

Госпођица Хркаловић се сложила да се понекад покрећу поступци који не служе на част ни полицијским службеницима ни старешинама а поготово угледу Министарства и да треба радити на спречавању таквих појава које нам свима наносе штету, али да свака прича има две стране медаље те је реч дала представнику Дирекције полиције који нам је предочио све детаље овог немилог догађаја. Сматрамо да ће депеша у вези са овим и сличним догађајима која је послата на терен у РЦ према Македонији бити довољна превентива али ћемо пажљиво пратити њено поштовање и реаговати у складу са тим.

  1. Проблем вишка радних сати у ПС Босилеград

Као што је познато, у ПС Босилеград, због специфичних околности, постоји проблем са сталним стварањем вишка радних сати који није могуће отклонити. Због тога запослени на сваких 6 месеци подносе захтеве за склапање споразума ради исплате тих остварених вишкова. У ранијем периоду то је реализовано редовно и несметано, међутим, сада се неоправдано дуго чека сагласност Сектора за људске ресурсе што успорава процес и ствара незадовољство код запослених. Тражили смо убрзавање тих поступак колико је то могућно јер су незапослени незадовољни и нестрпљиви и постоји реална могућност утужења а самим тиме и стварања додатних трошкова за министарство што никоме није у интересу.

Господин Драган Цветковић из Сектора људских ресурса саопштио је да је остварио контакт са начелником Полицијске управе Врање и договорили су да се изврше провере о постојању вишкова радних сати, те да се у складу са утврђеним донесе одлука о даљим корацима. Госпођица Хркаловић је додала да је сигурна да ти вишкови постоје јер је лично упозната са условима рада у Босилеграду, као и са недовољном попуњеношћу људством, да је стога неминовно да до вишкова радних сати долази како би служба неометано функционисала и наложила је Цветковићу да то одради што хитније те да се људима понуди споразум о вансудском поравњању и исплати зарађени новац.  

  1. Урачунавање пута у радно време

У ПС Босилеград не поштује се депеша министра којом је одређено урачунавање времена проведеног на путу до извршења задатка у редовно радно време. Упркос више упозорења командиру Стојнев Новици, упућених од стране наших активиста, упркос томе што је са тиме упознат и начелник Одељења полиције у ПУ Врање, који је депешу проследио свим јединица, поменути командир и даље не поштује наређење министра. Потребно је отклонити проблем и санкционисати командира који из само њему познатих разлога не жели да поштује депешу.

Аналогно претходном питању, госпођица Хркаловић је наложила колегама из Сектора људских ресурса и Дирекције полиције да се под хитно наложи спровођење прописа и депеше министра.

  1. Статус приправности старешина у Дирекцији полиције

Према нашим незваничним сазнањима, на последњем састанку директора полиције, господина Ребића, са руководствима полицијских управа, наређено је да „старешине не могу писати приправност“. Искрено, сумњамо да је то баш тако речено, верујемо да је скренута пажња на појаву злоупотребе код одређивања статуса приправности и превеликог броја сати на месечним нивоима у појединим организационим јединицама. Ипак, на терен се проширила другачија верзија, односно барем у већини полицијских управа је пренесено, како смо горе навели, да је „директор забранио писање налога за приправност за старешине“.

Став ССП јесте да старешине нису изузете од примене било ког закона ове државе (мада се појединци међу њима често тако понашају) и да се и одредбе Закона о полицији које запосленима дају право надокнаде у статусу приправности односе и на старешине. Наравно, свака контрола и санкционисање злоупотребе имаће нашу подршку.

Државни секретар Дијана Хркаловић је саопштила да је разговарала са директором Ребићем на ову тему и да је јасно да се ради или о несхватању и погрешном тумачењу или о свесном извртању његових речи. Став руководства МУП јесте да се закони морају поштовати једнако за све и да нико нити жели, нити може да забрани статус приправности за старешине било ког нивоа. Једноставно, ради се о томе да су, након утврђених нелогичности у појединим подручним полицијским управама, наложене мере стриктне контроле и реорганизације система рада тамо где је то оправдано, сврсисходно и могуће. Због специфичности сваке управе појединачно, није могуће униформно решење за све, те ће бити праћена примена наложених мера и пружена потребна помоћ свакој јединици. Дакле, старешине полиције, баш као и сви други полицијски службеници, могу бити у статусу приправности када је то неопходно за функционисање службе.

  1. Запослење супруге покојног колеге ватрогасца

Синдикату се молбом за помоћ обратила госпођа Горица Милошевић из Ниша, супруга изненада преминулог 42-годишњег ватрогасца-спасиоца Милана Милошевића. Она моли за посао у МУП, али знајући да ми нисмо права адреса за тако нешто она се обратила и надлежнима у СВС и ПУ у Нишу.

Замолили смо да, уколико је икако могуће, Министарство изнађе могућност и запосли супругу покојног колеге.

Дијана Хркаловић је изјавила да се сви у руководству МУП-а слажу да је потребно помоћи госпођи Милошевић и дала је налог Драгану Цветковић да оствари контакт и реализује наведено, било преко уговора о делу, било на неки други адекватан начин.

  1. Електронско оцењивање полицијских службеника

Уредбом о оцењивању полицијских службеника и других запослених у МУП-у прописано је да је ПОСТУПАК ОЦЕЊИВАЊА ЈАВАН (члан 3. став. 1), те да (члан 15) оцењивач на крају сваког циклуса оцењивања (полугодишта) обавља разговор са запосленима чији рад оцењује и да у току разговора упознаје запосленог са оценом и унетим коментарима и заједнички утврђују, уколико је потребно, активности и временске рокове за унапређење компентенција и резултата рада запосленог. Такође је прописано (члан 16) да несугласице између оцењивача и запосленог решава контролор. Одговорно тврдимо да руководиоци у МУП-у нису испунили напред наведене, а прописане им обавезе, тј. поступак оцењивања не да није био јаван, већ су оцене, без претходног разговора и консултација са запосленима једноставно унете у систем, а у највећем броју организационих јединица нису ни саопштене запосленима.

Овакво поступање руководилаца је недопустиво и представља повреде службене дужности – поступање противно налогу или упутству за обављање послова које је изазвало или могло да изазове штетне последице мањег значаја (лака повреда службене дужности) и повреда права запослених и незаконит, несавестан, немаран рад или пропуштање радње за коју је запослени овлашћен, а које су проузроковале или су могле да проузрокују штету или незаконитост у раду (тешке повреде службене дужности).

Чланови радне групе из Сектора људских ресурса и Дирекције полиције су става да до кашњења углавном долази због преобимности посла и чињенице да се ради о новини са којом се не сналазе подједнако добро сви руководиоци. На питање које им је госпођица Хркаловић поставила, да ли је синдикат у праву да су старешине, које су донеле одлуке о оценама и унеле их у систем, биле дужне да са запосленима обаве разговор и упознају их са оценама, добијен је недвосмислено јасан потврдан одговор. Наложено је хитно исправљање пропуста и обављање разговора са свим запосленима ради њиховог упознавања са добијеном оценом и дефинисања начина за унапређење појединих елемената рада који сачињавају оцену.

  1. Питања која смо постављали на предходним састанцима:

  • Управа граничне полиције

Који је начин изабран за решавања проблема обрачуна радн их сати пре и после смене до и са граничног прелаза, са посебним акцентом на полицијске службенике који возе смену?

Државни секретар Дијана Хркаловић је става да се мора изнаћи решење које ће омогућити да људе на положаје возе возачи а не један од њих из екипе, да се померањем радног времена дежурне службе може нешто тако постићи и да је то ефикасније и свакако безбедније по саме запослене. Тражила је да Радној групи доставимо списак конкретних јединица у којима се људи сусрећу са тим проблемом.

  • Драгачевски сабор трубача у Гучи

Да ли је, сходно обећању, донета одлука да износ дневница за полицијске службенике ангажоване на обезбеђењу сабора трубача, аналогно фестивалу Егзит, буду обрачунате у износима од 500 динара дневно?

Министар је, уважавајући специфичности обезбеђења сабора трубача у Гучи, већ донео Одлуку и дневнице за ангажоване полицијске службенике износиће 500 уместо стандардних 150 динара.

Састанак је завршен у 10.50 часова, протекао је у позитивној радној атмосфери и представља благо освежење у односу на неколико претходних састанака одржаних последњих месеци. Задовољни смо изреченом на овом првом састанком са Радном групом у новом саставу, очекујемо брзу реализацију договореног и надамо се да ће ова Радна група показати више енергије и спремности за решавање проблема запослених него што је то био случај са предходном.

Шеф службе за информисање ССП
Миле Лазаревић

ДИСКРЕТНИ ХЕРОЈИ ВАТРОГАСЦИ!!!

Док широм ужареног Јадрана бесне велики пожари сумњивих узрока, а у Србији на пожару знатно мањег интезитета долази до озбиљних повреда неколико припадника Ватрогасно-спасилачке јединице, ти момци, наши дискретни хероји, ненавикнути на пажњу, мимо своје воље дођоше у епицентар интересовања свих медија и политичара.

Имали смо прилике да видимо хрватског премијера како, у луксузној лимузини са обезбеђењем, излази на терен и тамо сусреће ватрогасце у „Застави 750“, чувеном „фићи“, заосталом из бивше нам државе и даље у функцији и употреби, ко зна како и ко зна зашто. Прочитасмо вест како црногорски премијер нуди новчане надокнаде од неколико стотина евра, свим ватрогасцима ангажованим на даноноћном гашењу ватрене стихије. Видесмо и нашег министра како са најближим сарадницима обилази тешко повређеног ватрогасца, збринутог на Војно-медицинској академији, што је, без сумње, гест за сваку похвалу.

Али…

Одлазак министра Стефановића у болницу је свакако позитивна ствар, једно време смо имали министре које такве ствари нису ни најмање дотицале. Сада реагују, па макар и неискрено, медија ради (не тврдимо да је то заиста тако), ипак тај гест даје повређеном неку додатну снагу и наду.

А наду даје и нама у Синдикату српске полиције, као организацији која брине о интересима свих запослених у Министарству унутрашњих послова. Даје нам наду да ће се са лепих речи и стидљивих, спорадичних или ад-хок, покушаја унапређења услова рада, прећи на системско решавање нагомиланих проблема. У последњих неколико година је остварен напредак у реформама људских ресурса, уведене су многе новине, неке заиста револуционарне и представљају квалитативан помак. Урађено је понешто и на плану опремања, набављање су униформе и још понешто.

Али…

Али то никако није довољно. Надлежни морају „отворити кесу“ и определити знатнија средства за опремање полицијских службеника, ватрогасаца-спасилаца и свих других службеника од којих зависи безбедност грађана и државе. Јасно нам је да је држави, у предходном периоду, приоритет била, пре свега, фискална консолидација, смањење буџетског дефицита и уштеде на свим плановима. Али, ми сматрамо да није направљен прави баланс. Буџет је рестриктиван тамо где то не сме бити, код набавки и опремања виталних служби, док се на неким местима и даље расипа новац. Погледајмо само јавна предузећа која и даље гомилају губитке, при томе се расипајући новцем. Да ли је реално, да ли је људски разумљиво да полицајац или ватрогасац за 20 година службе, као Јубиларну награду добије износ од 70 хиљада динара а радник електропривреде за тај исти јубилеј близу 300 хиљада динара. Да ли је рад баш сваког радник ЕПС-а, свака част правим рударима, вреднији од пожртвованог рада ватрогасца-спасиоца, на пример. Треба ли споменути и то да деца радника у ЕПС-у добијају новогодишњу поклон честитку док је нашој деци тако нешто ускраћено и забрањено законом?

Но, то је сасвим споредна ствар у овој причи. Акценат бацамо на опремање служби које ову државу одржавају једном од најбезбеднијих у Европи, у сваком смислу. Господа у Влади РС морају да знају следеће – да је повређени колега ватрогасац имао одговарајуће одело он данас не би лежао у болници са преко 70% изгореле површине тела!!! Морају знати да ватрогасно-спасилачке јединице користе возила и опрему старију од својих припадника, стару по неколико деценија! Свако у овој држави мора знати и да полицајци немају заштитне прслуке у гарантном року, да нас штити само срећа! А срећа је варљива, не свемоћна.

Једноставно, срамне дневнице и ниске зараде можемо и да толеришемо, изджаћемо некако још мало, али неисправну опрему или њен апсолутни недостатак више не можемо нити смемо толерисати. Апелујемо на надлежне да под хитно  издвоје средства и изврше неопходне набавке. Не треба ту много мудрости, нек питају обичне избвршиоце шта нам све недостаје, начелници им свакако не преносе право стање, крију истину, кријући себе иза улепшане слике.

Немојмо чекати неку велику трагедију па да онда кренемо!

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић

 

У СИНДИКАТ ПО ПРАВА, У БАНКУ ПО ПОЗАЈМИЦУ!

Синдикат српске полиције основан је 2007. године са примарним циљем заштите права запослeних у Министарству унутрашњих послова Републике Србије. Како смо основани, тако и данас радимо – искрено, директно и бескомпромисно. Пре свега поштеним односом према запосленима свакодневно добијамо нове чланове, без подилажења и коришћења тешког материјалног положаја колега.

Морамо приметити да је на синдикалној сцени данас јако мало синдиката који заслужују име „синдикат“ у пуном смислу те речи, јер тешко да се може рећи да испуњавају основну сврху свог оснивања. Улога појединих синдиката данас, нажалост, свела се на то да изигравају некакву „тампон зону“ између послодавца и оправданих захтева запослених да се њихова радна права поштују у пуној мери, као и то да руководиоцима обезбеде неке личне бенефите.

Међутим, у последње време поједини синдикати су почели да се баве још перфиднијим стварима, као што су давање некаквих бескаматних позајмица. Када мало дубље уђемо и позабавимо се овим проблемом и узмемо у обзир поједине чињенице долазимо до низа нелогичности, па и малверзација. Данас када су камате на кредите, слободно можемо рећи, никада ниже, узимати позајмицу и само због тога бити члан синдиката се не исплати, ево и зашто:

Пример кредита код Комерцијалне банке АД Београд:

PRIMER PONUDE ZA KREDITE ZAPOSLENIH U MUP-u

Akciјska ponuda

Kamata 4,9% fiksna period otplate 12 meseci
naknada za obradu kreditnog zahteva 0,5%
Primer:   Iznos kredita   50.000,00 rsd Visina rate      4,277.98
                   Iznos kredita 100.000,00 rsd Visina rate       8,555.97

 

Kamata 6,9%                         period otplate od 13-36 meseci
Naknada za obradu kreditnog zahteva 0,5%
Iznos kredita 100.000,00 rsd
Visina rate    3,083.04  na 36 mesci

 

Из приложеног видимо да уколико узмете кредит у износу од 50.000 динара на 12 месеци укупно враћате 51,335,76 динара. Трошкови обраде су: 0,5% и извештај из кредитног бироа, све заједно 500 динара. Јасно видимо да су укупни трошкови кредита мањи од 2.000 динара заједно са каматом. Пти томе, заиста не рекламирамо банке нити задужења колега, само указујемо на неке дилеме које се саме намећу. Да ли то поједини синдикати постају профитабилна удружења?! Обзиром да чланарина на годишњем нивоу износи око 6.000 динара долазимо до чињенице да уколико би се синдикат задужио под истим условима код банака а затим дао позајмицу запосленом био би у плусу!

Данас, када постоји брдо нерешених проблема, пре свега око поштовања већ постигнутих права, која су то само на папиру, изигравати „банку“ је све само не озбиљно! Данас, док се ватрогасцима-спасиоцима из Сектора за ванредне ситуације не издају налози за прековремени рад, а самим тиме се избегава и плаћање тог рада, данас, када је донешен Правилник о солидарној помоћи у МУП-у којим се не само ближе уређују (што и јесте сврха правилника) него се и укидају поједини основи остваривања права на солидарну помоћ који већ постоје у ПКУ за државне службенике, поједини синдикати глуме банке!

Није згорег да се сви подсетимо који је од синдиката потписом дао сагласност за овакав Правилник, а све на штету запослених?! Да ли је случајно то што се ради баш о синдикату-банци?

Имамо ситуацију да за запослене у МУП-у важи Закон о буџету, и све забране који он носи, док за поједине категорије запослених у јавном сектору тај исти закон не важи, те они остварују право на новогодишњу честитку детету до 15 година старости иако су директни корисници буџета!  Данас нам судови пресуђују како је топли оброк и регрес урачунат у коефицијент наше плате, а на једноставно питање нико не зна одговор – колико је то у његовом величанству новцу!?

Катастрофални услови на терену, боравак у шаторима, неправилно вођење временика рада припадницима ИЈП, приказивањем недељног одмора кроз распоред за време боравка на терену, проблеми око спискова са посебном накнадом, лоша опремљеност, преко 30% возила је у сервисима константно! Крим техника немајући основна средства за рад у 21. веку ради помоћу „штапа и канапа“. Нажалост, овде су побројани  само неки од проблема са којима се срећу запослени у МУП-у.

Хајде да им помогнемо да остваре своја права па им позајмица, узгред речено скупља него у банци, неће бити потребна.

Колегинице и колеге у банку се иде по кредит у синдикат по радничка права!

Служба за информисање ССП
Никола Петровић

Ко је укинуо плаћање приправности у СВС?

Поводом проблема насталих у Сектору за ванредне ситуације, где је дошло до „застоја“ у обрачуну и исплати надокнаде за време проведено у приправности, председник Синдиката српске полиције упутио је 12. фебруара дописе начелнику СВС али  и свим начелницима Управа и Одељења у том сектору.

Као што је свима познато, због специфичности послова ватрогасно-спасилачких јединица, као и због хроничног проблема са недовољном попуњеношћу тих јединица, већ дуго је у широкој примени институт приправности код припадника СВС. Годинама је то функционисало, скоро па редовно, али из, синдикату непознатих и неразумљивих разлога,   у месецу децембру прошле године дошло је до непредвиђених проблема у обрачуну и исплати прековременог рада.

Председник Ранитовић у дописима упозорава одговорне да неће бити толерисана самовоља и ускраћивање права запослених, до чега је евидентно дошло, обзиром на то да у децембру 2015. године није дошло до било какве измене било ког прописа који регулише ову област па ни оправдања за овакво поступање.

Дописе  преносимо у целости:

 

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић