Skip to main content

Ознака: ПУ Панчево

ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА У КАБИНЕТУ МИНИСТРА

Београд, 10.07.2019 – У Палати Србија одржан је пети овогодишњи месечни радни састанак представника Синдиката српске полиције и Радне групе за сарадњу са синдикатима у МУП-у. Састанком је председавао помоћник директора полиције генерал Слободан Малешић, а делегацију ССП-а чинили су генерални секретар Дарко Оцокољић, чланови ГО ССП Саша Симић. Небојша Ристић, Славиша Дејановић и Зоран Стојчић. Разговарало се о следећем:

 1. Дан Министарства унутрашњих послова

Синдикат српске полиције, као други највећи синдикат у Министарству унутрашњих послова, није позван на свечаност поводом одржавања Дана Министарства унутрашњих послова. Да ствар буде још чуднија, широм интернета круже слике појединих лица из кримогених средина са параполицијским значкама на себи који су присуствовали овој свечаности. Сматрамо да се оваквим потезима константно руши углед министарства, што можемо видети и по коментарима на друштвеним мрежама.

Од стране Радне групе добили смо одговор да због ограниченености техничко-просторних услова није постојала могућност позивања свих синдиката у Министарству унутрашњих послова. Али, и поред тога многе невладине организације су присуствовале овој свечаности, укључујући и нама добро познате особе са параполицијским значкама.

Исказали смо велико незадовољство оваквим начином опхођења, јер сматрамо да Синдикат српске полиције заслужује респектабилан однос Министарства унутрашњих послова, ако ништа друго, бар због броја чланова које представљамо. У оваквим и сличним прославама приоритет морају имати представници запослених, а не разне НВО и удружења, чији су представници „добро познати полицији“.

 1. Извештавање путем Вибер и Сигнал апликације

Од полицијских службеника који раде на терену, али и руководиоца ОЈ захтева се хитно обавештавање њихових надређених путем Вибер апликације о активностима. Дајемо пример Вибер групе од око 100 чланова, где свако од њих уписује име и презиме легитимисаног лица и ЈМБГ.

Захтевамо да се оваква и слична обавештавања путем мобилних апликација укину из разлога постојања могућности злоупотребе личних података и позивамо се на важеће Упутство о извештавању, којим су прописани начини и критеријуми. Такође додајемо да шефови смена ПУ и РЦ користе веб апликацију СМС поруке где о хитним догађајима обавештавају своје надређене, као и електронски дневник догађаја као основном виду обавештавања по нивоима.

Одговор Радне групе је да се у МУП-у апликације Вибер и Сигнал користе искључиво и само у међусобним комуникацијама, али да се лични, осетљиви подаци и безбедностно-интересантне појаве и догађаји које носе ознаку поверљивости не размењују. Вероватно постоји могућност да на терену има злоупотреба од стране руководиоца, те је од Синдиката српске полиције затражено да такве и сличне ствари достави без одлагања како би од надлежних органа биле предузете мере и радње. Наравно, Синдикат српске полиције ће са задовољством то и урадити. Зато апелујемо на колеге и колегенице да нам доставе сазнања и доказе о наметању и обавезном коришћењу Вибер и Сигнал апликације приликом обављања службених задатака.

 1. Правилник о полицијским овлашћењима

У више наврата истицали смо и дали примере да ће одредбе овог Правилника стварати велике проблеме у раду на терену. Много је грешака и контрадикторних одредби са одредбама Закона о полицији, а поводом тога смо послали и допис министру унутрашњих послова др Небојши Стефановићу. Да ли су приликом припреме ове теме, уочене грешке на које смо указали?

Већи део времена на овом састанку протекао је у анализи одредаба овог Правилника од стране представника Синдиката српске полиције и господина Дејана Јоксимовића из Управе полиције, једног од чланова Радне групе која је учествовала у изради овог Правилника. Како не би дужили, закључак је да постоје одређене ствари у Правилнику које су морале бити усаглашене са одредбама Закона о полицији. А као што је свима познато, у овом закону има доста грешака и нелогичности, о чему се у више наврата писали, односно, пре усвајања, правовремено давали амандмане. Амандмани нису прихваћени и последице тога већ осећамо у виду овог Правилника.

 1. Утврђивање идентитета лица

Приликом довођења лица у службене просторије ради утврђивања идентитета, на терену се као најчешће методе користе АОП и ЈИС МУП Р. Србије, а то није предвиђено Законом о полицији и Правилником о полицијским овлашћењима.

Одговор на питање дао је поново господин Јоксимовић позивајући се на члан 12. став 1. тачка 1. Правилника о полицијским овлашћењима који гласи „провером података о статусу лица увидом у јавне исправе, матичне књиге рођених, венчаних и умрлих и у друге службене евиденције. Службене евиденције су прописане Законом о евиденција и сходно томе, ЈИС представља службену евиденцију на основу које се може утврдити идентитет лица.

 1. ПУ Панчево
 • – У ПУ Панчево након извршеног лекарског прегледа у Заводу за здравствену заштиту МУП-а , руководиоци ОЈ не поштују лекарски извештај над колегама који су ограничено способни за службу, већ са њима обављају додатне разговоре са циљем да напишу службене белешке у којима дају сагласност да могу радити и у сменама.
 • – Већ дуже време у ПИ Панчево полициски службеници раде у сменама 15-03, 16-04, 17-05, 19-07 у распореду и по неколико смена без слободног дана. Синдикални представник је упознао командира ПИ Панчево јер се на тај начин крше одредбе ПКУ за пол.службенике у погледу недељног фонда радних сати, прековременог рада и одмора између смена. Такође, оваквим начином рада настаје и вишак радних сати. Одговор командира био је да не постоји могућност да на други начин организује рад, без обзира на то што су оваквим системом рада угрожена права полицијских службеника и буџет МУП-а..
 • – ПС Опово – У односу на остале који су поднели захтеве, једино Ваић Браниславу, активисти ССП, није уписан ратни стаж у радну књижицу. Према информацијама које поседујемо, грешка се може исправити у одсецима или одељењима Сектора за људске ресурсе који нису правилно уписали податке, али они то још увек не чине.

Када се у појединим организационом јединицама учестало крше права запослених, пракса Радне групе је да у таквим случајевима, на овим састанцима позива и њихове руководиоце, који потом подносе Извештај. Прошлог месеца на састанку је присуствовала начелница ПУ Крагујевац госпођа Јасмина Рајковић, а сад начелник одељења полиције ПУ Панчево господин Дарко Живаљевић.

 • – На прво питање наши наводи су негирани, а по речима господина Живаљевића, у ПУ Панчево руководиоци поштују лекарске извештаје и ни на који начин не врше притиске на запослене. Поучени искуством, Синдикат српске полиције приликом припреме тема прибавља и потребну документацију, како би своје тврдње доказали. Овог пута, активиста Синдиката српске полиције, председник РЦ Панчево Небојша Ристић, изнео је примере полицијских службеника ПИ Панчево који раде у сменама, иако поседују лекарске извештаје којима се таква врста рада забрањује, а то се може видети у распореду рада.
 • – На друго питање, господин Живаљевић је био искрен и признао да полицијски службеници ПИ Панчево раде у поменутим сменама, изневши статистику да се због таквог начина рада проценат извршења КД и прекршаја у великом проценту смањио. Додао је, да због многобројних ангажовања ИЈП, обуке, јавних скупова, један број полицијских службеника ради прековремено, а поред прековременог рада остварује и вишак радних часова на месечном нивоу, али да другог решења нема.

Синдикат српске полиције је става да полицијски службеници у поменутим сменама не могу издржати такву динамику рада, где се притом, не поштују многе законске и подзаконске одредбе: размак између смене, недељни фонд радних часова и сл, тако да ћемо у будућем периоду бити принуђени да иницирамо покретање дисциплинских поступака према руководиоцима који наставе са таквом праксом и учестало крше права запослених.

 • – Застој је настао у Групи за људске ресурсе ПУ Панчево, али у међувремену је проблем решен и Ваић Браниславу је уписан ратни стаж у радну књижицу, рекао је господин Живаљевић.

На крају, од стране Дирекције полиције наложен је да се у ПУ Панчево одржи састанак са руководством ПУ и представника Синдиката српске полиције.

 1. Музички фестивали „Гуча“ и „Егзит“

За време одржавања ових фестивала у 2018. години, ангажованим полицијским службеницима није следовала посебна накнада за рад у отежаним условима, укључујући и исхрану и воду на терену. Реагујемо на време и захтевамо да представници из Дирекције полиције упуте министру унутрашњих послова предлог Одлуке о раду у специфични подручјима и отежаним условима и у њој дефинишу посебну накнаду у износу од 1.800 динара за ова два фестивала..

Од стране Дирекције полиције добили смо обећање да ће и овај захтев бити размотрен.

 1. Посебан колективни уговор за државне органе потписан је 30. маја 2019. године. С обзиром на то да се анекс ПКУ за пол.службенике односи на ПКУ из 2015 године, какво је правно тумачење из МУП-а на питање: Да ли се ПКУ за државне органе може примењивати према свим запосленима у МУП-у без анекса?

СЕКРЕТАРИЈАТ МУП-а – Одредбе тренутно важећег ПКУ за државне органе се не примењују према запосленима у МУП-у јер је Анекс ПКУ за полицијске службенике везан за ПКУ за полицијске службенике који се више не примењује.

 1. Намештеници – награђивање, решења о годишњем одмору и вишак радних сати. На априлском састанку са Радном групом на којем је предочен проблем у вези са намештеницима, речено је да ће, као алтернатива, Сектор за људске ресурсе, преко надлежне службе – Управе за исхрану и смештај, омогућити запосленима повећање плате једном или да пута у току године, кроз награђивање од 20%. Добили смо информације да у овој Управи још увек нико није добио повећање кроз методу награђивања. Иако смо на претходним састанцима такође указивали, решења о годишњим одморима се још увек не издају, а поред тога, додатни проблем представља и остварени вишак радних сати.

Од стране надлежних из Сектора за људске ресурсе добили смо информацију да је захтев Синдикат српске полиције усвојен и да је награђивање намештеника у току. Решења о годишњим одморима биће израђена и уручена намештеницима у што краћем временском року. Што се тиче вишка радних сати, биће извршене провере, а у међувремену Синдикат српске полиције ће са својим активистима предузети радње, са циљем вансудског поравнања.

 1. Подела ваучера за куповину цивилних одела припадницима УКП и оперативних група.вКада је у плану подела ваучера за куповину цивилних одела припадницима УКП? Да ли је размотрен захтев Синдиката српске полиције да ови ваучери буду подељени и оперативним групама у ПУ и полицијским службеницима у Одсеку за пограничне послове, такође у оквиру ПУ.

Захтев Синдиката српске полиције са прошлог и претпрошлог састанка је делимично прихваћен, због ограничених средстава у буџету за ову намену. Наиме, у току је подела ваучера припадницима ОКП и оперативних група, а осталим одсецима(пример ОПП) ваучери ће бити подељени до краја године, на основу постављених приоритета.

 1. Рад у локалној заједници. Полицијски службеници који поседују решење за рад у локалној заједници, поред ове обавезе, додатно су оптерећени у раду, јер обаљају и редовне полицијске послове. Да ли је у плану доношење Упутства о начину рада полицијских службеника у локалној заједници?

У 2013. години усвојена је Стратегија развоја рада полиције у локалној заједници. Од ове године новом систематизацијом дефинисана су радна места и постављени су циљеви и задаци који ће до краја године бити имплементирани у Приручнику о раду полиције у локалној заједници – рекао је господин Јоксимовић из Управе полиције.

Служба за информисање ССП
Зоран Стојчић

УЦЕНАМА ДО ЧЛАНСТВА

Сведоци смо у последње време сукоба између два репрезентативна синдиката у Министарству унутрашњих послова који се огледа у свакодневним препуцавањима и ратовима саопштењима где једни друге оптужују и окривљују уместо да се посвете борби за права запослених. У развијеним демократским друштвима нормално је да се синдикати уједињују и заједнички наступају према послодавцу у циљу обезбеђивања што већих права.

Код нас је ситуација сасвим супротна, синдикати улазе у отворене сукобе који прелазе границе укусног али и разумног! Наиме, један репрезентативни синдикат у полицији се дрзнуо да тргује људским судбинама. Дрзнуо се у четири ока ни мање ни више него да увећава своје чланство претњама и уценама. Да ли смо то у Орвеловој „1984“ ? Питамо се и чудимо како је могуће да у 21. веку пролази нешто што асоцира на нека опасна времена?

У Полицијског управи Панчево отворено се прети и уцењују се запослени који су чланови Синдиката српске полиције, Регионалног центра Панчево да се ишчлане уколико желе да задрже радно место које имају или уколико су кроз нову систематизацију планирани за неко радно место да ће то бити могуће само уколико се ишчлане и буду само чланови НСП-а! Једни су позивани у канацеларије одређених активиста, други одређених руководилаца где им је на суптилан начин објашњавано како ће морати уколико мисле да напредују или да задрже одређена радна места да буду чланови само НСП-а! Ваде се досијеи запослених и прети новом анализом ризика…

Синдикат српске полиције им поручује да све што је засновано на страху, претњи, уцени и лажи је кратког даха и да то што чине само себи стежу омчу око врата, а време је најбољи судија и оно ће то показати. Нас забрињава однос послодавца према оваквом наступу синдиката и захтевамо да се изјасне да ли им је то познато и да ли такав начин придобијања чланства одобравају и шта ће предузети, а ми смо спремни сва сазнања и податке до којих смо дошли да им проследимо.

Ускоро ће и та фамозна систематизација када ће репрезентативни синдикат морати да објасни запосленима својим члановима овим који су се сами учланили на основу обећања и ови којима је прећено зашто нису добили или задржали оно што им је обећано и због чега су уцењивани, а тада ће кренути и аутодеструкција у виду ишчлањења која ће попут бумеранга им се вратити и обити о главу.

Служба за информисање ССП

Споменик палим борцима у ратовима деведесетих

Панчево, 24.12.2016. године, – Данас је у центру града Панчева подигнут споменик у част палим борцима, припадницима Војске и Полиције који су своје животе изгубили током ратова деведесетих година, од 1991. до 1999. године.

Иницијатива за подизање споменика потекла је од господина Октавијана Секешан председника организације Српски ратни ветерани Панчево, а подржана је од стране Синдиката српске полиције.

Идеја да се подигне спомен обележје стара је петнаестак година и коначно, после 17 од завршетка страдања у ратовима деведесетих, подигнут је споменик на ком су уклесана имена погинулих бораца из Панчева.

Пригодним речима члановима породица погинулих, пријатељима, личним поштоваоцима и представницима организација које поштују пале у ратовима обратили су председник удружења бораца Тодор Стојановић и представник Синдиката српске полиције Небојша Ристић.У име председника Владе Војводине Игора Мировића и лично име Душана Бајатовића обратио се Иван Ђоковић, члан Владе Војводине.

Председник организације Српски ратни ветерани Панчево која је споменик и подигла Октавијан Секешан извинио се и погинулима што им се споменик диже после тако дуго времена а речи извињења упутио је и њиховим породицама. Како је истакао ветерани споменик дају граду и породицама како би био место окупљања и сећања.

Свечано откривање споменика била и прилика да се поделе захвалнице, а посебна захвалност упућена је Душану Бајатовићу који је лично преко удружења Српских ратних ветерана донирао новац за подизање споменика.

Породице, пријатељи и поштоваоци на споменику поново су видели своје али сада по први пут у центру Панчева где су им имена на једном месту. Простор за заједничко сећање на погинуле у ратовима 90-тих у центру Панчева је створен.

Кратко обраћање15723925_1061150423997058_476225777_n председника ССП РЦ Панчево Небојше Ристића преносимо у целости:

Поштоване колегинице и колеге, поштоване породице палих бораца, господине Ђоковићу, драги суграђани, велика је част данас бити на овом месту. Велика ми је част прилика коју имам, да се обратим присутнима у име свих колега који памте, сећају се и поштују жртве људи који су дали за слободу Србије оно највредније што су имали, дали су своје животе. Они су дали животе, нису имали среће да у слободи уживају, да уживају гледају своју децу како расту, неки нису ни имали прилику да постану родитељи. Они су жртвујући животе отишли право у легенду, у незаборав. А ми смо дужни да одржимо сећање на њих, да никада не избледи. Овај споменик ће нам помоћи у томе, нас ће подсећати а новим генерацијама говорити о тим јунацима, усмеравајући их на прави пут – пут поноса и части! И зато хвала господину Октавијану на иницијативи и господину Душану Бајатовићу на огромном помоћи коју је пружио, хвала и свима другима који су дали свој допринос да данас стојимо испред овог предивног обележја. Нека је вечна слава нашим јунацима!

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић

Некад ни награда министра није довољна!

Велику пажњу запослених у Министарству унутрашњих послова привукла је најава успостављања система каријерног напредовања. Пробуђене су наде хиљада запослених који годинама вредно и савесно раде, дају себе служби у потпуности, а заузврат не добијају било какво признање, осим тапшања по рамену. Тапкају при томе у месту у својим каријерама, гледајући неке друге колегинице и колеге како метеорском брзином напредују, пењу се на лествици радних места, прескачући и по неколико степеника.

У последњих десетак година имали смо прилику да видимо заиста зачуђујуће успоне у каријерама, где су полицајци од вођа патроле или сектора стизали за свега пар година до високих чинова, пуковника па чак и генерала. Тим метеорским успонима, наравно, кумовале су кумовско-рођачке, завичајне али и синдикалне и пре свега политичке везе. Подршка једног репрезентативног синдиката или одговарајуће странке (владајуће у том тренутку) била је сигурна улазница у „високо друштво“.

И данас је тако још увек! Искрено се надамо не још задуго јер како својевремено изјави министар Небојша Стефановић, најављујући новине у Закону о полицији: „Каријерно напредовање значи да чин стичете искључиво на основу знања и заслуга, током обављања посла, полицајац да би напредовао мора показати пожртвовање, резултате и мора да има одговарајућу школу.“

Управо то – пожртвовање, знање и добри резултати јесте оно што краси нашег колегу из једне подручне Полицијске управе и што нас је подстакло на ову причу. Тај полицијски службеник придодат је Одељењу криминалистичке полиције још давне 2008. године. Дужи низ година остварује изванредне резултате а као признање за тај и такав рад стигла је и вредна награда и то из руку министра. Проглашен је за полицајца године у Полицијској управи за 2015. годину и том приликом награђен револвером.

Међутим, дугогодишњи рад, многобројна признања и награда министра нису били довољни да тај колега напредује. Он и даље ради одговоран посао, посао криминалистичког инспектора, а прима плату обичног полицијског службеника. На предлог за распоређивање у ОКП добијен је одговор да за њега нема места!

И можда би такав одговор мање болео да није оне приче из другог пасуса овог текста, а тога је било и у тој ПУ у изобиљу. Многи су напредовали брзо и преко реда, а за изврсног полицајца, вредног и пожртвованог, ето, нема места!

Свесно и намерно избегавамо помињање именом и полицијске управе и конкретног колеге, да му не нанесемо додатну штету, уколико прораде сујете одговорних, али и због тога што конкретна имена не значе много – у нашем тексту многи се могу препознати! Надамо се да ће се неко у врху Дирекције полиције осетити прозваним, кад прочита овај текст, те покренути механизме за изналажење системских решења за овакве примере. А решење се за одличног радника мора наћи. Нема алтернативе уколико желимо успешну и ефикасну службу заиста, а не само пред камерама.

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић

Панчево: ванправно тумачење права!

Представници Синдиката српске полиције, Регионалног центра Панчево, тражили су образложење о начину вршења обрачуна радних сати на ангажовањима и теренским условима рада и добили врло занимљив материјал од тамошње вође групе за људске ресурсе, самосталног инспектора Гордане Гавриловић.

У образложењу се Гавриловићева позива на некакво мишљење из 2012. године, потпуно игноришући чињеницу да су од тада битне измене претрпели и Закон о раду, и Закон о полицији, и Уредба која уређује област накнаде трошкова службеног путовања.

Када се у свом образложењу правник не позове ни на једну једину законску или подзаконску одредбу – такво образложење може да значи само две ствари:
1) или је творац образложења свестан да нема правних разлога за такво образложење, па се и не упушта на терен права;
2) или творац образложења нема довољно знања и стручности да правно образложи и одбрани своје мишљење.

У оба случаја тај неко свој посао не ради добро – или прикрива (и покрива) незаконитости или свој посао не зна да ради. А онда се поставља питање – за шта тај неко прима плату? И колико је још таквих у МУП-у?

Како год било, правни тим Синдиката српске полиције сматра ово образложење погрешним и препоручује потписнику да се обрати својим претпостављенима или се барем распита код колега о томе на који начин се врши обрачун радних сати у другим организационим јединицама, а ми ћемо овај проблем презентовати и решити на наредном састанку  Радне групе за сарадњу са синдикатима у Кабинету министра.

Није згорег напоменути и то да МУП свакодневно плаћа милионске износе на име изгубљених судских спорова. А управо због оваквих „стручњака“. То опет води директно кршењу неких других права запослених, услед „рупе“ у буџету, на пример, тренутно актуелно кашњење са исплатом накнаде за долазак и одлазак са посла. Јер беспоребно трошење новца на једној страни неминовно доводи до несташице на другој!
Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић

za-mileta-advokat-1

za-mileta-advokat-2

Докле да се мрзнемо?

Београд, 17.11.2016. године, – Поводом чињенице да се у појединим објектима Министарства унутрашњих послова запослени смрзавају од почетка грејне сезоне, услед заиста баналних разлога, обратили смо се начелници Сектора за материјално-финансијске послове, госпођи Наташи Путник.

У допису смо је упознали са два конкретна примера у Београду и Панчеву и захтевали хитну интервенцију и предузимање одговарајућих мера на отклањању проблема и омогућавање услова за несметан рад запослених.

Уколико адекватна реакција изостане обратићемо се надлежној инспекцији као и Управи за безбедност и здравља на раду.

Позивамо колеге из других организационих јединица да нам се јаве уколико имају сличне проблеме на радном месту. Синдикат српске полиције ће доследно инсистирати на обезбеђивању хуманих услова рада. Уз сво уважавање тешке материјалне ситуације, на коју се надлежни стално позивају, неке границе ипак морају да постоје, а минимални услови рада морају бити обезбеђени! Не очекујемо и не тражимо комфор или луксуз, нити удобне фотеље, тражимо само да се не мрзнемо на радном месту!

natasa_putnik-1 natasa_putnik-2

Служба за информисање ССП