Najave kosovskih političara da će jednostrano proglašena Republika Kosovo pristupiti Interpolu, izazvala je burnu reakciju i zabrinutost bivših i sadašnjih učesnika ratnih dejstava na području…

ŠTA RADITE, BRE?!

11. 10. 2018 2

Od samog formiranja, status Interventne jedinice policije (u daljem tekstu IJP), nije bio jasno definisan. Zadaci, poslovi i uslovi pod kojima se ova jedinica angažuje…