Pre nekoliko dana smo imali prilike da vidimo kolegu koji promrzao i pokisao, stojeći pored auto puta, cedi mokre čarape, pokazujući tako na najbolji način…