Према ранијем постигнутом договору у просторијама Управе за безбедност и здравље на раду, 12.03.2013.године одржан је други овогодишњи заједнички састанак. Присутни: Медијатори (домаћини): Вера Божић-Трефалт…

Државни секретар Владимир Божовић, оснивач НВО „Центар за стратешке пројекте -ЦСП“, упутио је позив делегацији Синдиката српске полиције на Ванредну седницу ЦСП. Ванредна седница Центра…

Синдикат српске полиције затражио је приступ информацијама од јавног значаја од  Завода за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова, и то: Доставити копију акта који…