Skip to main content

Ознака: kabinet ministra

ДЕСЕТИ МЕСЕЧНИ САСТАНАК У КАБИНЕТУ МИНИСТРА

Београд, 10.10.2018 – У Палати Србија одржан је десети овогодишњи месечни радни састанак представника Синдиката српске полиције и Радне групе за сарадњу са синдикатима у МУП-у. Састанком је, у одсуству државног секретара Дијане Хркаловић, председавао помоћник  директора полиције Слободан Малешић. Делегацију ССП-а чинили су председник Лазар Ранитовић, чланови ГО ССП Срђан Трајковић, Зоран Стојчић и Ненад Падори.

 1. ОЖ КРАЉЕВО – Након 400 реализованих Споразума о исплати прековременог рада, нечијом грешком у процедури за склапање Споразума није прослеђено 28 Захтева. На претходном састанку достављена су имена и презимена 28 полицијских службеника која и овога пута достављамо. Докле се стигло са реализацијом и када се може очекивати достављање споразума ради парафирања као и исплата?

Одговор на ово питање дао је господин Цветковић из Сектора за људске ресурсе, који је рекао да је проблем настао око мањег броја Захтева, јер је утврђено да су подносиоци пре њиховог подношења већ покренули судске поступке за исплату прековременог рада. Из Сектора су чекали одговор вештака, како би  период за који није тужено, био убачен у Споразуме, што је и урађено.

 1. УЗУРПАЦИЈА ТЕРЕНСКИХ ВОЗИЛА ОД СТРАНЕ РУКОВОДИЛАЦА

Синдикат српске полиције на претходном месечном састанку покренуо је питање око узурпације теренских возила намењених интервентним патролама ( Мitsubishi Outlander). Taда је речено да се обратимо након што конкретно сазнамо у којим орг. јединицама је проблем што је учињено и достављено писаним путем кроз допис Дирекцији полиције. До данас нисмо добили повратну информацију шта је урађено по овоме питању, односно није решен проблем. Интервентне патроле и даље не користе возила у тим орг. јединицама.

Господин Малешић је изнео препоруку Дирекције полиције, да коришћење ових теренских возила почне у зимском периоду, осим у наравно, изузетним ситуацијама, хитним случајевима и тд. Сложио се са тим да има злоупотреба од стране руководиоца око коришћења ових возила и затражио од синдиката да поред информација достави и доказе, именом и презименом, ко то, када и где је користио возила која су намењена патролама, како би Дирекција полиције покренула одређене поступке према њима. 

 1. УПУТСТВО О ИЈП И СМАЊЕЊЕ КОЕФИЦИЈЕНТА

Највећи део времена на овом састанку протекао је око расправе и сукоба мишљења због новог Упутства 6714/18-12 од дана 17.09.2018. године донетог од стране министра унутрашњих послова др Небојше Стефановића. Става смо да је учињена велика неправда над припадницима ИЈП, који приликом ангажовања обављају најсложеније безбедносне задатке, под отежаним условима. По раније важећој депеши под ангажовањем ИЈП подразумевала се и обука, а повећање коефицијента је било 1 и 2  – 5%, 3 -10%, 4 и 5 – 15 % и 6 и више 20%. Упутством, које је ступило на снагу 01.10.2018. године обука се неће сматрати ангажовањем, а повећање коефицијента плате биће само 3% по ангажовању. Оштећени јесмо у једном делу и тражили смо измену Упутства у члану 18. како би ангажовање ИЈП обухватило обуку и школовање и тиме стекао услов за увећање коефицијента од 3%, међутим добили смо негативан одговор. Образложење је да је до сада ИЈП била једина јединица која је за обуку и школовање добијала повећање коефицијента плате и било је нереално према осталима (ИЈ 92, Жандармерија, Бригада…).

Водила се оштра полемика са представницима Радне групе, пре свега са помоћником директора полиције господином Малешићем и командантом ИЈП господином Васиљевићевим. Њихово виђење целокупног деловања ИЈП по новом Упутству је план да се смањи број ангажовања ИЈП, обука и школовање скрате и уведу одређене новине. На тај начин, смањиће се оптерећење полицијских станица, јер ангажовања ИЈП умногоме утичу на њихово функционисање.

Након свега изнетог, наш став је био јасан: ако се посебном накнадом – додатком не компензира ово смањење садашњи припадници ИЈП из целе СРБИЈЕ, револтирани и овим смањењем, подносиће захтеве за излазак из ове јединице.

 1. ОТКУП ДОБИЈЕНИХ СТАНОВА НА КОРИШЋЕЊЕ

Више пута у претходном периоду је постављано питање када ће бити омогућен откуп станова, запосленима који су добили станове на коришћење? Може ли се у блиској будућности напокон очекивати решавање овога питања?

Добили смо одговор да је МУП предузео све кораке и сада се од стране Владе Републике Србије чека доношење Уредбе. МУП не поседује више механизме за промене или убразање процеса који су у надлежности Владе.

Служба за информисање ССП
Зоран Стојчић

У Кабинету о предлогу измена и допуна Закона о полицији

Београд, 24.8.2017. године, – У палати „Србија“ одржан је састанак између делегације Министарства унутрашњих послова и Синдиката српске полиције. Испред Министарства састанак је водила државни секретар госпођица Дијана Хркаловић, уз учешће заменика шефа кабинета министра Светомира Радића. Делегацију ССП предводио је председник Лазар Ранитовић, а учествовали су још заменик председника ССП Миле Лазаревић, генерални секретар ССП Виктор Ратковић и члан Главног одбора ССП Синиша Ћук.

Поред анализе тренутне ситуације и сарадње на релацији Министарство-синдикат, где је истакнуто обострано задовољство новим приступом сарадњи уз квалитативне помаке у ефикасности решавања проблема запослених, централна тема састанка су биле најављене измене Закона о полицији.

Увидом у Предлог измена и допуна закона о полицији, на први поглед се стиче утисак да ће предложене измене знатно поправити недоречености и нелогичности у важећем закону. Послодавац је, већину примедби синдиката из предходних годину и по дана препознао као оправдане, уважио их и уврстио у овај предлог. Наравно, потребна је подробнија анализа целокупних предлога измена, након које ћемо као организација дати свој коначни суд, али већ сада можемо навести неколико компаративних предности предложених измена у односу на постојећи Закона о полицији:

 • Предложено је брисање спорне одредбе члана 172. којим је практично укинута презумпција невиности полицијских службеника. На тај начин ће бити отклоњена опасност од неоснованог раскида радног односа.
 • Предложено је брисање одредбе у вези са накнадом трошкова доласка на посао и одласка са посла, а која је била у супротности за Законом о раду и којом је било предвиђено нереално ограничење накнаде искључиво у оквиру општине рада.
 • према предложеном, полицијским службеницима ће се, осим овлашћених службених лица (ОСЛ), сматрати и лица на посебним дужностима која обављају друге унутрашње послове у непосредној вези са полицијским пословима и послове заштите и спасавања.
 • Предложено је проширење листе полицијских послова (извршавање послова утврђених прописима о држављанству, пребивалишту, личним и путним документима и управних послова из прописа о безбедности саобраћаја, оружју, приватном обезбеђењу и детективској делатности).
 • Поред службених значки и службених легитимација полицијских службеника предложено је увођење службене легитимације државних службеника, а која би служила искључиво за идентификацију и доказивање својства државног службеника за рад у Министарству.
 • Премештаји полицијских службеника на упражњена извршилачка радна места истог ранга биће омогућени без интерних конкурса.
 • Одличан предлог је и то да се приликом одласка у старосну пензију полицијском службенику утврђен износ пензије увећава се за 20%, а осталим запосленима у Министарству за по 1% за сваку годину ефективног рада проведено у статусу полицијског службеника, максимално до висине од 20%.
 • Предложеним новим чланом 173а, такође се као изузетак од примене Закона о пензијском и инвалидском осигурању као темпорална норма, уводи и право на старосну пензију пре испуњења општих услова за стицање старосне пензије. Наиме, постоји одређени број полицијских службеника који су 15 и више година стажа провели на посебно сложеним, специфичним односно оперативним пословима који захтевају посебну обученост и психофизичку спремност. За ове категорије полицијских службеника који су током свог радног ангажовања у Министарству дали изузетан допринос и који су обављали послове који се након навршења одређених година живота не могу обављати на начин и по стандардима захтеваним за ту професионалну делатност и чиме се полицијски службеник током извршавања наведених послова доводи у непосредну животну и здравствену опасност, уведена је могућност пензионисања.
  Министар одлуком утврђује организационе целине у којима се обављају или су се обављали описани послови.

На састанку смо државном секретару предали и наше предлоге измена Закона о полицији које је ССП припремио у предходном периоду и који се у значајној мери поклапају са нацртом Министарства. Наишли смо на разумевање и верујемо да ће добар део наших предлога бити уврштен у коначни предлог закона и да ћемо на тај начи још више унапредити Закон о полицији.

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић

Јануарски месечни састанак у Кабинету министра

БЕОГРАД –  Дана 11.1.2017. године у Палати Србија одржан је први месечни састанак у текућој години са Радном групом за сарадњу са синдикатима којим је председавао државни секретар, господин Милосав Миличковић. Делегацију Синдиката српске полиције сачињавали су председник Лазар Ранитовић, портпарол Бобан Ђорђић, чланови ГО Дарко Оцокољић, Андрија Јеринг и Никола Петровић.

Теме о којима се разговарало су следеће:

1. Награђивање полицијских службеника који су ментори полицијским службеницима-приправницима

Проблем се појавио у управама где су распоређени полицајци приправници након окончања курса за основну полицијску обуку, нарочито у ПУ Бор. Депешама број 24/10. од 10.3.2010. године и 163/10. од  16.9.2010. године експлицитно је наведено да се свим менторима због увећаног обима посла увећа коефицијент за 20% поводом менторског рада са полицајцима приправницима. Одговор на дату тему дао је Жељко Веселиновић који је изјавио да је награђивање могуће једино у оквиру квоте од 5% на нивоу полицијских управа и да ван тога није могуће увећање коефицијента плате, а да дате депеше из 2010. године дерогирају нове депеше у оквиру поменутих квота.

2. Пријем у радни однос у МУП свршених студената Криминалистичко-полицијске академије

На претходним састанцима са Радном групом за сарадњу са синдикатима било је речи о запошљавању студената који су завршили КПА, односно да ће потписати одговарајућу сагласност и почети да раде у МУП са средњом стручном сменом. Да ли се од наведене замисли одустало? Хоће ли се запошљавати свршени студенти КПА у звању или са ССС или пак неће бити запошљавања ове категорије лица?

Одговор на питања дао је државни секретар Милосав Миличковић који је изјавио да сви студенти који су о трошку буџета у року завршили школовање биће примљени у радни однос у МУП у стеченом звању на КПА. Сектор за људске ресурсе има план пријема те се у наредних 6 месеци очекује реализација.

3.Зимски пнеуматици на службеним возилима.

Сведоци смо да огроман број служених возила нема одговарајуће зимске пнеуматике а возила се налазе у употреби. Да ли се планира расписати тендер за набавку зимских пнеуматика за потребе МУП-а и када?

Одговор је дао Драго Бјелица који је изјавио да је део зимских пнеуматика већ набављен и уследеће подела по приоритетима, други део пнеуматика ће бити обезбеђен кроз оквирни споразум.

4.Технички преглед службених возила ПУ Панчево

Министарство је склопило уговор са АМСС за осигурање запослених и за вршење техничких прегледа на територији Р. Србије. Полицијска управа Панчево на својој територији нема пословну јединицу АМСС те возила се ради техничког прегледа довозе у Београд. Овиме се не чине уштеде већ се МУП излаже додатним трошковима када је у питању ПУ Панчево. Територија ПУ Панчево покрива општине Ковачица, Опово, Алибунар, Пландиште, Вршац, Белу Цркву и Ковин са којих се одвозе возила на технички преглед у Београд којом приликом прелазе у оба правца до 200 км, чиме се стварају непотребни трошкови за гориво са једне стране и радници остају без возила и до пет дана са друге стране чиме се не може адекватно извршити територијална покривеност када су у питању послови и задаци, једном речју служба трпи. Предлажемо да МУП склопи уговор са одговарајућим правним лицем овлашћеним за вршење техничког прегледа на територији Града Панчева чиме би се овај проблем превазишао. Могуће је да на територији Р. Србије постоје још неке ПУ које имају истоветан проблем па и са њима превазићи проблем на поменут начин.

На тему одговор је дао такође, Драго Бјелица којом приликом је изјавио да је у оквиру Уговора о осигурању запослених у Министарству унутрашњих послова који је склопљен са Ауто-мото савезом Србије (АМСС) добијено гратис 1200 техничких прегледа те је неопходно искористити добијену повољност ради уштеда а да ће у будућем периоду бити склапљени уговори са одговарајућим правним лицима овлашћеним за вршење техничких прегледа на територији организационих јединица Министарства.

5.Крајње нехумани услови рада у јединици за обезбеђење одређених личности и објеката

 У Одељењу за обезбеђење дипломатско-конзуларних представништава (ДКП),полицајци који раде на обезбеђењу амбасада и других објеката, немају решен санитарни чвор односно тоалет. Проблем је што се објекти налазе у центру Београда или у елитним деловима града и полицајци су везани за радно место у кућицама за одмор али немају где да иду у тоалет. Често се дешава да посећују угоститељске објекте илу бензинске пумпе кад је радно време радио обављања физиоилошких потреба. Међутим, када објекти не раде или власник угоститељског објекта једноставно каже да је тоалет неисправан полицајац нема где. Тако имамо ситуацију да нам полицијски службеници у 21. веку у престоници Србије врше малу нужду или на улици (што представља прекршај из чл. 8. Закона о јавном реду и миру), или пак у пластичне флаше, а за велику нужду остављамо вама машти на вољу.

Више пута је од руководилаца усмено  тражено да се то питање  реши међутим овај горући проблем није превазиђен нити је изнађено трајно решење. Невероватно је понижавајуће да полицијски службеници у униформи врше нужду по улицама или да моле угоститељске раднике и раднике на бензинским станицама да их пусте у тоалет. Више пута су се руководиоци позивали на Уредбу Града Београда да сви објекти јавне намене морају дозволити употребу тоалета свим грђанима, али у праски се догађа ситуација да радици и власници објеката саопште да је толет неисправан за употребу чиме практично онемогуће коришћење полицијском службенику коришћење истог.

Решење би се могло наћи кроз дугогодишњу праксу да се за обезбеђење личности по месту становања склапају уговори између МУП и Скупштином станара, Скупштином општине на којој се налази лице или пак са Скупштином Града директно, да се користе мокри чворови који су у заједничким просторијама стамбене или неке друге зграде. Често један мокри чвор могу да користе по два радна места ( позиције ) која су у радијусу од пар стотина метара, те нису потребни грађевински радови и додатни трошкови МУП-а. Из нама непознатих разлога када се укине обезбеђење неких званичника (нпр. Војислав Кошуница) МУП отказује уговор о коришћењу тих преко потребних просторија па неколико радних места остављају без могућности употребе тоалета. Један од начина поред наведених јесте изнајмљивање или куповина мобилних или покретних тоалета који би се ставили на безбедно место у непосредној близини радних места.

Одговор на тему дао је помоћник директора полиције, Богољуб Живковић који је изјавио да ће бити наложено руководиоцима Јединице за обезбеђење да изврше провере и процену и доставе предлог решења како би се у што краћем периоду решио овај есенцијални проблем. Уколико запослени не буду задовољни брзином решавања овог горућег проблема ССП ће бити принуђен да се обрати Управи за безбедност здравља при министарству рада.

6.Интерни конкурси и премештаји

Од 1. јануара 2017. године ступио је на снагу Правилник о интерном конкурсу запослених  у МУП. Када ће одпочети примена у пракси односно када ће се расписати интерни конкурси за отворена и неупражњена радна места у МУП? Када ће се омогућити могућност премештаја полицијских службеника?

Одговор на питање дао је господин Жељко Веселиновић који је изјавио да је Правилник о интерном конкурсу ступио на снагу те када су у питању трајни премештаји или одређена постављења неопходно је најпре да постоји упражњено радно место а након тога руководилац орг. јединице подноси иницијативу Министарству ради објављивања конкурса након чега се формира комисија која обрађује пријаве на конкурс.  Тренутно није могуће бити трајно премештен до ступања на снагу акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места. Једини начин за премештај је привременог карактера. О датуму ступања на снагу акта о систематизацији, чланови Радне групе нису желели да се изјасне.

7.Путни трошкови, накнада за рад са мигрантима и дневнице

Касне два месеца, ушли смо у нову буџетску годину, финансијска средства не би требала да представљају проблем у вези са редовном исплатом као ни исплатом дуговања од два месеца (новембар и децембар 2016.) Када се може очекивати исплата путних трошкова? Да ли је утврђена динамика исплате како не би долазило до кашњења у текућој години?

Када се очекује исплата накнаде за рад са мигрантима и дневница? Да ли је утврђена динамика исплате у 2017. години како не би долазило до кашњења и дуговања према запосленима што је био случај у претходној години и да ли постоји могућност да се исплата убрза како запослени не би добијали накнаду и дневнице протеком и више месеци од момента остваривања права?

Одговоре су дали Жељко Веселиновић који је изјавио да је накнада за долазак и одлазак са рада данас уплаћена и да ће исплата уследити редовно по планираној динамици и неће бити застоја у исплатама. Када је у питању накнада за рад са мигрантима и дневнице Драго Бјелица је изјавио да у зависности од обраде и слања ка Сектору финансија следи кроз пар дана исплата. Дакле у зависности од брзине достављања обрачунских служби полицијских управа биће и исплата.

8.Опрема, униформа и возила

Када се може очекивати набавка и подела нових службених возила ( патролна и цивилна)? Да ли ће се у текућој години омогућити куповина цивилних одела за припаднике УКП-а и да ли ће бити обезбеђена додатна униформа за полицијске службенике и припаднике СВС-а? Да ли је планирано занављање заштитне опреме припадницима Интервентних јединица полиције, Жандармерије и Полицијске бригаде која је у лошем стању?

Одговор на питање дао је Жељко Веселиновић који је изјавио да би у текућој години требала бити  набављено око 1200 нових возила те да ће бити набављена како заштитна опрема за специјалне и посебне јединице као и да се разматра начин на који ће бити опскрбљени припадници УКП цивилним оделима, која ће у сваком случају добити у току текуће године.

9.Укидање забране награђивања старешинама и запосленима ван Дирекције полиције

Увођење забране награђивања старешина и запослених ван Дирекције полиције је била мера штедње због мањка средстава у буџету из 2016. године. Како је Закон о буџету за 2017. годину усвојен и ступио на правну снагу, финансијска средства би требало да су планирана за овај вид расхода те у складу са тим потребно је укинути забрану награђивања старешина и запослених ван Дирекције полиције чиме се стављају у подређен положај.

Добили смо одговор да сви запослени у оквиру Министарствам изузев руководилаца, имају право у оквиру кводе од поменутих 5% запослених да буду награђени без обзира да ли су запослени у Дирекцији полиције или у неком од сектора.

Напомињемо чланству да приликом овере здравствених књижица деце која су осигурана преко Министарства обавезно предају потврду да су им деца похађају школу како не би настале компликације приликом здравстених услуга Министарства здравља.

                                                                                                                        Служба за информисање ССП

Новембарски састанак са Радном групом за сарадњу са синдикатима

БЕОГРАД- У Палати Србија дана 10.11.2016. године одржан је једанаести по реду редован месечни састанак Радне групе за сарадњу са синдикатима са представницима Синдиката српске полиције. Радну групу представљали су: државни секретар, Милосав Миличковић, заменик начелника Сектора за материјално-финансијске послове Жељко Веселиновић, помоћник начелника Сектора за материјално-финансијске послове Драго Бјелица, помоћник директора полиције Богољуб Живковић, заменик начелника Управе полиције, Зоран Јоксимовић, помоћник команданта Жандармерије Зоран Дивјак, заменик начелника Сектора за људске ресурсе Драган Цветковић, помоћник начелника Управе граничне полиције Небојша Кујовић. Делегацију Синдиката српске полиције представљали су: председник Лазар Ранитовић, генерални секретар Виктор Ратковић, портпарол Бобан Ђорђић, члан Статутарне комисије Никола Петровић и члан Надзорног одбора Радислав Мијатовић.

wp_20161010_08_50_57_pro

Теме о којима се разговарало су следеће:

 1. Набавка возила и опреме за припаднике Сектора за ванредне ситуације (СВС)

На питања да ли је Министарство буџетом за 2017. годину планира набавку нових ватрогасних возила и замену радне униформе уз појашњење да припадници носе редовну униформу пуних 6 година а да у међувремену нису добили ниједан нови део радне униформе. Такође, да ли се планира замена заштитне опреме у 2017. години? Припадницима није мењана пуних 8 година, многи делови су нефункционални и оштећени чиме се умањује знатно степен заштите корисника опреме и повећава могућност наступања повреда.

Одговор је дао државни секретар, господин Милисав Миличковић који је изјаво да је буџетом МУП за 2017. годину планирана набавка возила у висини од милијарде динара као и ван тога износа набавка опреме.

2.Увећање посебне накнаде за рад са мигрантима

Министру унутрашњих послова, господину др Небојши Стефановићу обратили смо се дописом у којем апелујемо да се по узору на припаднике Војске Србије са 1.800 динара повећа накнада и припадницима полиције који су ангажовани у општинама погођеним мигрантском кризом на 2.400 динара. Како нисмо добили одговор да ли је министар заузео став поводом дописа и да ли ће доћи до повећања накнаде?

Одговор је дао државни секретар који је изјаво да није реално као и да нису планирана средства буџетом за повећање посебне накнаде за рад са мигрантима, као и да МУП не располаже у овом тренутку инфорацијом да је припадницима Војске Србије накнада за рад са мигрантима повишена на 2.400 динара.

3. Проблеми у УГП око поступка извештавања

Одељења и одсеци пограничне полиције за странце, сузбијање илегалних миграција и трговине људима су у обавези да свакога месеца достављају табеле УЗС 1 и 3. Управи граничне полиције и Т-29 Одседку за аналитику и то на тај начин што су у орг. јединицама где се евиденције воде по полицијским станицама прво прикупљају податке, сабирају их а потом збирне шаљу УГП. Подаци који се овим путем доставаљју су већ унети у ЈИС у апликацијама „Пријава боравка страних држављана“ и „Одређена категорија странаца“ разврстаних у 10 подкатегорија ( од подкатегорије „Број странаца пријављених на ПБС по државама“ закључно са „Број издатих личних карата странцима по државама“)

Све ове податке збирно за Р. Србију или по полицијским управама, по члану Закона о странцима или неког другог закона, по врсти мере или по државама преко апликација ОКС и ПБС може добити свако службнео лице које има приступ овим апликацијама, односно сваки радник УГП или аналитике којима се извештаји достављају.

Напомињемо, да и радници који попуњавају ове извештаје, податке ваде из ЈИС-а и преписују на папир, чиме се ови извештаји обесмишљавају. Аналитика бројке које им достављају све орг. јединице само сабира а исто тако могу да их добију као и они који им се те бројке достављају – зада параметре и притисне тастер „ентер“. Уосталом аналитика треба да служи да помогне људима на терену – оперативним и другим радницима. Овиме се беспотребно оптерећују већ оптерећени радници на терену и одузима им се време за нешто што се по горе описаном примеру може решити унутар аналитике.

Одговор на питање је дао помоћник начелника УГП, господин Кујовић који је изјавио да је УГП сагледала неопходност попуњавања одређених образаца те да је захтев основан и да не постоји реалан разлог за додатно оптерећење запослених попуњавањем и достављањем предметних извештаја, те с тим у вези је упућена депеша 8.11.2016. године Дирекцији полиције на сагласност да се обрасци 1. и 6. који се попуњавају укину а да Образац бр. 29. је неопходан јер се у истом налази категорија података неопходна за сачињавање Билтена а да ће тај посао вршити радници аналитике а не оперативни радници.

4. Електронско полагање испита путем е – управе, „Модле“, Управа за стручно оспособљавање и образовање

Приликом састављања тестова за проверу знања потребно је обратити пажњу на питања која садрже тестови одређене линије рада из друге линије рада. Подразумева се да сви треба да знамо правилнике и законе којима се регулише поступање припадника полиције али је непотребно да припадник криминалистичке полиције зна која се виза издаје на граничном прелазу за колико улазака и на колико дана или да саобраћајни полицијски службеник треба да зна услове под којима се малолетно лице може подвргнути полиграфском испитивању ( проверени примери садржани у тестовима). Као што ортопед не зна како се оперише срце иако је и сам лекар, нико му то неће замерити јер и не треба то да зна, довољно је што зна да то чини кардихирург. Сматрамо да би се ови тестови убудуће требали кориговати у том смеру.

Одговор је дао помоћник директора полиције, господин Богољуб Живковић, који је изјавио да је разуман захтев који је прослеђен Управи за образовање те да су узете примедбе у разматрање и да ће убудће бити исправљен недостатак. Убудуће ће на тестовима бити 80% питања из области која припада запосленом по линији рада а 20% питања ће бити из других линија, док ће у оквиру тих 20% бити уопштена питања. Делегација ССП је указала на мањкавости које се огледају у немогућности промене шифре чиме постоји реална могућност злоупотребе да неко улогован под туђим налогом уради тест. На наведено смо добили одговор да ће се исправити овај недостатак.

5. Угрожавање радних права припадника Жандармерије

Одреди Нови Сад, Краљево и Ниш од момента повлачења из Копнене зоне безбедности добили су задатак обезбеђења КПЗ Пожаревац којом приликом бивају упућивани 7 дана којом приликом конзервирану храну носе из матичних одреда. Током ангажовања, радно су ангажовани свакодневно у временском интервалу од 8 часова. Након протека радног ангажовања у обавези су противно законским одредбама као и Посебним колективним уговором за полицијске службенике да проведу унутар КПЗ Пожаревац без могућности напуштања завода, а да им претходно није издат Налог за приправност. Смештени су у просторијама завода и за ангажовање их следује дневница у износу од 150 динара. Упозоравамо да полицијски службеници нису затвореници који узгред имају већу дневницу од припадника МУП-а, да им уколико им претходно није издат Налог за приправност не може им се ограничавати слобода кретања нипошто, како би ван радног ангажовања од 8 часова, могли изаћи из објекта завода до града ради задовољења личних потреба и куповине потребних ствари. О наведеном су упознати како командант Жандармерије, тако и сви команданти Одреда, те уколико са овом праксом се не престане ССП ће поднети кривичне пријаве против руководилаца у смислу члана 163. КЗ. ( Повреда права по основу рада и права из социјалног осигурања ) као и иницијативе за покретање дисциплинских поступака. Ово је случај и у ситацијама када су у питању друга ангажовања односно обуке. Напомињемо да док су предметан задатак вршиле специјалистичке чете Жандармерије истима није ускраћивано право напуштања завода.

Одговор смо добили од државног секретарам Миличковића, помоћника директора Живковића и помоћника команданта Жандармерије, Дивјака да ће убудуће свим запосленима који буду обављали задатке у оквиру Завода имати решење о приправности, те да ће у наредном периоду између Министарства и Завода бити склопљен уговор којим ће запослени припадници који бораве на задацима у овоме Заводу имати оброке које имају и сами запослени унутар Завода, чиме ће се омогућити квалитетнија исхрана у односну на суве оброке (конзерве) које су ангажвани припадници носили са собом из матичних одреда.

У Одредима се не сачињавају распореди рада најмање 48 часова унапред, а по депеши Дирекције полиције, што представља посебан проблем ради организације приватних обавеза полицијских службеника.

Поводом наведеног повела се рапсрава између делегације ССП и Радне групе у вези права и обавеза која проистичу из Закона о полицији и ПКУ за полицијске службенике чиме су се размимоилазила тумачења предметних одредби Радне групе са једне стране и Делегације ССП-а са друге. Државни секретар је изјавио да није спорно да се прави распоред рада 48 часова али да постоје пробелми у одређеном тренутку због непредвиђених околности и ситуација када је потребно ангажовање ове јединице посебне намене и да у тим случајевима није реално нити могуће сачини распоред 48 часова унапред али да се мора сачинити 24 часа.

Такође у наредним данима биће донешен нови Правилник о приправности који ће ову материју подробније објаснити и дефинисати.  Напомињемо да као синдикална организација нисмо учествовали у изради предметног као ни осталих правилника иако смо званично у више наврата писаним и усменим путем захтевали да будемо уврштени у Радну групу за израду правилника у складу са Законом о полицији али то није дозволио послодавац. Чак ни на наш захтев да будемо присутни без активног учешћа већ као посматрачи није нам наведено омогућено.

Када ће ресторан МУП-а на Бежанијској коси постати функционалан? ОЖ Београд, се снадбева како је познато храном из поменутог расторана. Тернутно полицијски службеници добијају ланч пакете ( конзерве) иако нису на терену, а могли би да добију и кувани оброк као што је био случај док је функционисао ресторан на Бежанијској коси. Сматрамо да би пре свега по здравље полицијских службеника било боље да постоји могућност добијања куваног оброка, док ланч пакет скупље кошта чиме би се направиле уштеде. Наш предлог за превазилажење овог проблема је јесте да док се ресторан на Бежанијској коси не доведе у функцију ОЖ Београд снадбева куваном храном неки други ресторан МУП-а. Напомена: Са овом темом је упознат Кабинет министра на састанку 12.9.2016. године и ништа није урађено како би се превазишао овај проблем, а ситуација је постала још теже обзиром да последњих месец дана запослени добијају само сардине.

Одговор на предметно питање дао је господин Драго Бјелица који је изјавио да у наредним данима се очекује отварање ресторана на Бежанијској коси који ће наставити да снадбева храном припаднике ОЖ Београд као што је био случај пре него што је отпочето са реновирањем ресторана.

6. Забрињавајуће стање на РЦГП према Р. Хрватској у вези са безбедносном ситуацијом

Ситуација у РЦГП према Хрватској је алармантна јер запослени у СГП за ОБДГ Моровић и Срем а немају возила којима би могли да изврше обезбеђење дуж граничне линије око 120 километара, обезбеђење врше пешице. Одређени делови границе нису обилажени више од годину дана због непостојања возила којим би могао  да се изврши обилазак. РЦГП према Хрватској има довољан број возила али оно што је проблем јесте нефункционална расподела истих. Имамо ситуацију да се користе у друге сврхе за вожњу старешина по Новом Саду и осталим местима где пребивају. Апсурд је да СГП за контролу преласка државне границе имају на коришћењу неколико возила док нам колеге из обезбеђења кисну и смрзавају се на терену. Сведоци смо да се возила на задужењу у станицама за КПДГ искључиво користе за возикање старешина, СГП Бачка Паланка  поседује чак и једно теренско возило и још два исправна путничка, СГП Батровци три или четри возила итд. Са напред наведним, старешине у РЦГП према Р. Хрватској су упознати на раније одржаним састанцима као и путем дописа, али нико од њих нема слуха када је обезбеђење, односно безбедност државне границе у питању.

Одговор на дато питање изнео је господин Кујовић, који је изјавио да су генерално проблем УГП као и Министарства возила, да се у наредном периоду очекује набавка возила, као и део возила који су предмет донација међународне заједнице а у вези са мигрантском кризом. Такође, део возила који се налази на стању у РЦ ГП према Хрватској се налази на делу обезбеђења државне границе према Бугарској, те да су два возила неисправа и да ће бити расходована, док се друга два возила налазе на сервису након чега ће бити у функционалном и оперативном стању. Једно возило користе оперативни радници РЦ, једно возило је код заменика начелника РЦ. Једно теренско возило користи мобилна јединица.

7. Установљивање „Пиротехничке накнаде“ за запослене на пословима заштите од неексплодирајућих убојитих средстава (НУС)

У целом МУП-у запослено је деветорица људи (два припадника из Војске Србије су придодати као испомоћ) који обављају ове високоризичне послове у којима немају право на грешку, односно цена грешке је њихов живот што је општепозната чињеница. Запослени при Војсци Србије пријамају такозване „Пиротехничке накнаде“ и њихова дневница за рад са неексплодирајућим убојитим средствима износи 4.400 динара, док наших девет људи који су свакодневно максимално ангажовани обзиром на број неекслодираних убојитих средстава који се проналазе на терену, примају 150 динара! Верујемо да ће свако да се сложи да је ово поражавајуће, уз то додајемо да њихов коефицијент основне зараде је исти као и полицијског службеника са средњом стручном спремом, једина повластица је шестомесечна бенефиција.

У Војсци Србије овај проблем је једноставно превазиђен одлуком министра којом је установљена Пиротехничка накнада  и она износи 4.400 динара по дану уз шта следује посебан додатак за исхрану на терену али и ограничење ефективног рада у директном контакту са НУС од 5 часова. Сматрамо да је потребно хитно доношење одлуке министра, обзиром на број запослених који ове послове обављају трошкови који би настали у вези одлуке су незнатни и безначајни у односу на оно шта је цена грешке.

Такође потреба за обуком и оспособљавањем нових припадника је више него потребна, али нема интересовања међу запосленима који би желели да понесу ризик овог посла, а један од разлога јесте небрига послодавца, односно неразумевање када су у питању зараде са једне стране и ризик са друге стране.

Одговор на питање дао је државни секретар који је изјавио да је Министарство препознало тежину посла који обављају људи запослени који обављају послове заштите од неексплодирајућих убојитих средстава, те је наложено Сектору за ванредне ситуације да сачини извештај који се односи на број запослених, обим посла и задатке који обављају и достави их Кабинету министра а да ће запосленима бити уведена накнада која би била у висини посебне накнаде за рад са мигрантима у износу од 1.800 динара те да ће приликом израде Правилника о платама узети се у обзир посебне отежавајуће околности које се односе на специфичност обављања послова чиме би се увећао коефицијент зараде ове категорије запослених.

Служба за информисање ССП

 

 

Пети месечни састанак у Кабинету министра

Београд, 10.05.2016. године, – У Палати Србија држан је пети по реду редовни месечни састанаку овој години између Радне групе МУП засарадњу са синдикатима и делегације Синдиката српске полиције. Радном групом је председавао секретар министарства, господин Милорад Тодоровић због других службених обавеза заменика министра, и председника Радне групе, господина Милосава Миличковића.

Делегацију ССП предводио је председник синдиката Лазар Ранитовић, а чинили су је и заменик председника Миле Лазаревић, портпарол синдиката Бобан Ђорђић, председник Статутарне комисије Виктор Ратковић и повереница за СГ Бор Слађана Грујић.

Теме на које смо разговарали, питања која смо поставили, предлоге које смо дали, као и одговоре представника послодавца можете прочитати у наставку извештаја:

 1. Проблем поступка одласка у инвалидску пензију радника МУП-а Р Србије

Запосленом полицијском службенику, којем је Комисија утврдила да остварује право на одлазак у инвалидску пензију, не врши се правовремено уручење решења, већ исти и даље обавља полицијске послове све до пријема решења након чега почиње да тече жалбени рок и тек након протека 8 дана решење постаје правоснажно. Руководиоци организационих јединица се обавештавају путем депеше да је одређени запослени остварио услов за инвалидску пензију те се ретроактивно сада већ пензионер брише из распореда рада. Депеша је акт обавештавања те као таква нема правну снагу, а у датом тренутку је једини акт на основу кога руководилац поступа. Потребно је изнаћи начин између Завода за здравствену заштиту радника МУП-а и Дирекције полиције како би се у најкраћем року израдило решење и послало руководиоцу, односно уручило запосленом. Постоји реална бојазан да у таквом вакууму до пријема решења док и даље обавља послове и задатке и примењује овлашћења дође до употребе средстава принуде,  подношења кривичних и прекршајних пријава, односно других околности (саобраћајна незгода службеним возилом и тсл.), а да „запослени“ формално више није радник МУП, што би могло да проузрокује неотклоњиве и непожељне последице како по „запосленог“ тако и по Министарство.

Господин Тодоровић се у име Министарства захвалио на овом питању и указивању на ситуацију који потенцијално може да доведе до озбиљних проблема. Већ су отпочети кораци да се изнађе решењеу том смислу, те тај временски вакуум простор смањи на максимално кратак рок.

 1. Исплата накнаде по Одлуци министра за око 20 полицијских службеника као по договору на састанку у Кабинету од 10.4.2016. године.

Сматрамо да ће овим поступком одређене колеге бити дискриминисане и немамо механизме да одвојимо чланове у Прешеву и РЦ ГП према Р. Македонији, те предлажемо да се на списак за исплату, а и евентуалну контролу Налога за службено путовање убаце они који су по Налогу били распоређени и ангажовани за рад са мигрантима. То се односи на укупно три позиције и то:

– ПС ПРЕШЕВО – Привремени позорнички рејон који је формиран управо због рада са мигрантима.

– РЦ ГП према Р. Македонији – Мобилна јединица која је можда и имала највећи терет посла са мигрантима.

– ПУ Врање – Официри Одељења полиције који су били ангажовани као координатори ИЈП, а такође и сами били у контакту са мигрантима, а у Налозима су имали задатак: „Ангажовање у вези рада са мигрантима“.

У ове три категорије се налазило од 30 до 40 полицијских службеника, чијим би решавањем Министарство и Радна група, коначно ставили тачку на проблем са накнадом  на територији ПУ Врање.

Господин Јоксимовић, заменик начелника Управе полиције се није у потпуности сложио са нашим виђењем, те је нађено компромисно решење – комисија МУП ће извршитиувид у патролне листове колега који сматрају да им припада накнада и на основу тога ће бити утврђено ко је од њих заиста имао контакт и радио са имигрантима. Након тога биће извршен обрачун и исплата наканда.

 1. Дневнице за запослене у УГП, РЦ према Хрватској – СГП Богојево и онемогућавање коришћења службених просторија запослених током смене.

Од 10.8.2015. године у више наврата смо у Кабинету имали тему неисплаћених дневница за запослене из поменуте станице, којом приликом протеком 9. месеци Министарство није нашло за сходно да заврши по последњем како је договорено Споразум о вансудском поравнању и уручи га запосленима, те након тога изврши исплату. Како Секретаријат МУП који је био задужен за овај посао није у стању да га обави, запослени који су оштећени су принуђени преко правног заступника ССП, да остваре своја права путем суда – тужбом, у вези чега је прикупљена документација и убрзо следи тужба.

Госпођа Катарина Филиповић из Сектора људских ресурса изјавила је да је утоку комплетирање документације и обавезала да споразуми буду спремни најкасније за две седмице, односно до 25. маја. Након тога, и потписивања споразуа од стране запослених, по речима Драга Бјелице, исплата ће бити извршена у врло кратом року.

Дана 4.4.2016. године у просторијама РЦ према Хрватској у Ср. Каменици, одржан је радни састанак између представника ССП и начелника, господина Милета Јандрића. На предетном састанку између осталог је покренуто питање доступности једне просторије у СГП Богојево која је закључана и у којој је онемогућен приступ запосленима из ове СГП, а да при томе не постоји ниједан основан разлог за онемогућавање приступа запосленима а превасходно ради коришћења  у службене сврхе, односно прегледа лица и пртљага и др. радње. Запосленима је омогућено коришћење једне веома мале просторија за рад у којој се налази чајна кухиња. У смени ради најчешће 5 до 6 полицијских службеника и нема довољно простора да обредују у наведеној просторији у време паузе. Већу бојазан представљају нехигијенски услови у којима запослени у истој просторији треба да прегледају лица и обављају др. мере и радње из надлежности и на истом столу и просторији касније обредују. Добили смо уверавања од стране начелника Јандрића да ће у најкраћем року бити омогућен приступ запосленима али до данашњег дана до тога није дошло. Просторија је и даље закључана и онемогућен приступ запосленима иако је и након тога контактиран начелник Јандирић и упознат са наведеном чињеницом.

Господин Кујовић из Управе граничне полиције дао нам је одговр да ће те просторије у најкраћем року бити ослобођене за коришћење од стране запослених, јер ће у ту мању просторију да пресели два помоћника командира станице и ослободи већу просторију за људе.

 1. Погрешно утврђен кофицијент плате на штету запослених при Одсеку за аналитику и полицијске евиденције у ПУ Бор. 

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњних послова (у даљем тексту Правилник) дана 28.11.2015.године  запослени који су распоређени на  радно место Самостални аналитичар у Одеску за аналитику и полицијске евиденције за Полицијску управу у Бору утврђен им је мањи коефицијент плате у односу на сва претходна решења на истом радном месту, а по  различитим систематизацијама.

Претходним Правилником коефицијент (за исто радно место) за обрачун плата био је 2.042    док је новим Правилником утврђена мања вредност истог и износи  1.866  што је условило значајно мању плату засполених у МУП- у који су распоређени на овом радном месту. Овим је  полицијским службеницима на радном месту „Самостални аналитичар“ неоправдано смањена плата и то у просеку од 8 до 10% чиме су доведени у неравноправни положај у односу на све друге запослене.

Наиме, Законом о државним службеницима прописано је чланом 134.  да се у случају доношења новог Правилника сви државни службеници распоређују на одговарајућа радна места, при чему руководилац води рачуна о томе на којим је пословима запослени радио пре распоређивања.  Правилником о платама запослених у Министарству унутрашњих послова одређено је да плата запослених приликом распоређивања не може бити мања од претходне након распоређивања као и Уредбом о начелима за унутрашње уређење МУП- а чл. 14. став 2.

Очигледно да је настала техничка грешка приликом израде новог Правилника и да иста након више од пет месеци  није исправљена. Добили смо обавештење од Групе за људске ресурсе да су издали налог ради исправљања наведеног коефицијента али ни протеком пет месеци није дошло до исправке овог пропуста.

Имајући у виду да је приликом  распоређивања по новом Правилнику о унутрашњем уређењу и ситематизацији радних месту у МУП-у дошло до смањења коефицијента плате само за наведено радно место и то у целом Министарству унутрашњих послова а што није у складу са напред наведеним прописима а то су Закон о државним службеницима, Правилник о платама запослених у Мупу-у као у Уредбом о начелима за унутрашње уређење МУП-а чл. 14. став 2,  потребно је да извршите корекцију коефицијента  и омогућите и овим запосленим лицима да примају зараду коју су имали пре доношења Решења дана 28.11.2015.године, као и да им се надокнади штета за предходни период.

Овој категорији запослених није уручено решење о плати  а други службеници су исто добили. На тај начин им је ускраћено и право на жалбу док у решењу о распоређивању није наведен коефицијент плате.

Господин Тодоровић је дао одговор да је већ послат допис Сектору за аналитику са захтевом за изјашњење како је и због чега дошло до грешке и то изјашњење ће бити достављено и Синдикату српске полиције. У складу са тим одговором ћемо предузете даље мере по овом питању.

 1. Да ли ће запосленима који су радили у уторак 3. маја  бити плаћена накнада за рад на дан празника?

Према одредбама члана 2. Закона о државним и другим празницима у Републици Србији  одређено је који су то дани који су празнују. Чланом 108. Закона о раду, одређено је да се запосленом који ради у дане празника плаћа увећано зарада. Из наведеног сматрамо да је неопходно да запосленима који су радили од 30.4. закључно са 3.5. увећа зарада о чему је потребно обавестити руководиоце на терену, с циљем да предупредимо негативна искуства из предходног периода, приликом обрачуна зараде и касније исправке.

На ово питање нисмо добили прецизан одговор, МУП је тражио додатно разјашњење од Министараства за рад, али ће свакако бити решено пре краја месеца, односно благовремено, пре него дође време за обрачун плате за месец мај.

 1. Проблем потписивања аката у ПУ Нови Пазар

Након што је начелник полицијске управеу том граду, господин Драган Терзић, пензионисан, крајем фебруара месеца ове године, мења га његов заменик Јасмин Друштинац. Али, господин Друштинац није добио решење вршиоца дужности, нити овлашћење да обавља послове и дужности начелника полицијске управе. Тако смо доспелу у ситуацију да нам велики број грађана али и колега трпи последица тог пропуста. Велики број колега је пензионисан али не може добити решење о престанку радног односа. Немогуће је остварити нека права из радног односа, као што је коришћење плаћеног одсуства, годишњег одмора ислично. Једноставно, полицијска управа не може данормално функционише без начелника или лица овлашћеног да потписује решења и друге акте – сва писмена за која је неопходан потпис начелника су „на чекању“, скоро два месеца.

Заједнички одговор Тодоровића и Јоксимовића гласи да функција заменика изворно носи сва овлашћења за редован рад која има и начелник, и да сам појам, само име „заменик“ довољно говори, те да заменику начелника ПУ није потребно никакво додатно овлашћење. Господин Јоксимовић ће контактирати са њим и предочити му то.   

Служба за информисање ССП

Кабинет министра: четврти месечни састанак у 2016. години

Београд, 11.04.2016. године, – Одржан је редовни месечни састанак представника Синдиката српске полиције и Радне групе МУП за сарадњу са синдикатима, четврти у овој години. ССП су на састанку представљали:
– Лазар Ранитовић, председник ССП;
– Миле Лазаревић, заменик председника ССП;
– Виктор Ратковић, председник СК ССП;

Радном групом је председавао државни секретар МУП, господин Милосав Миличковић. Састанак је започео у 10,00 часова и потрајао је дуже од сат времена, због озбиљног приступа којег ССП има према састанцима са Радном групом, као и због бројности тема које смо и овог, као и сваки пут, поставили.

Теме о којима смо разговарали су биле следеће:

1. Рационализација
– Процес рационализације је дефинитивно завршен, како је речено и на прошлом састанку. Природним одливом се дошло до силаска изпод границе о максималном броју запослених у МУП, у складу са Уредбом Владе, односно испод 42.850 запослених. Колеге које су у предходном периоду добијали решења о распоређивању на радна места у вези са „анализом ризика“ добиће решења за своја стара радна места почетком маја месеца 2016. године ( што је у складу са информацијом коју смо пласирали још првог марта, и због које смо трпели велике притиске других синдиката, који су нас оптуживали да дајемо нетачне информације и ширимо лажну наду људима у невољи).

kraj analize

2. Примена члана 172. ЗОП
– Са применом члана 172. Закона о полицији се „застало“ до даљњег. Након што је ССП (и још неки синдикати) упутио иницијативу Уставном суду Србије за оцену уставности овог и још неких чланова ЗОП-а, руководство МУП-а је донело једино логичну одлуку да не започиње примену и драстичне мере, у складу са одредбама члана 172. ЗОП, које предвиђају престанак радног односа запосленима на само покретање кривичног поступка, без поштовања презумпције невиности и чекања на правоснажну осуду суда, као јединог легитимног органа за оцену нечије кривице. МУП је оформио комисију која има задатак да изради предлог измене Закона, чије се усвајање очекује на некој од првих седница Народне скупштине.
Наравно да ће поједини синдикати злонамерно ширити причу да је све то привремено и да ће после избора уследити масовна отпуштања запослених, али вас молимо да нам и даље верујете. ССП је на опрезу и будно прати сва дешавања по том питању, нећемо се успавати овом једном добијеном битком.

3. Новчана помоћ запосленимаи висина дневнице
Нажалост, нетачним су се показале информације појединих синдиката да ће данас бити исплаћена једнократна новчана помоћ у износу од 12.000 динара. Према добијеним информацијама из МУП-а, проблем са исплатом једнократне новчане помоћи је настао због изричитог противљења ММФ-а. Међутим, добили смо уверавање да ће премијер изнаћи други начин да дато обећање испуни, те да ће запосленима у МУП-у бити исплаћена новчана средства у износу од најмање 10.000 динара најкасније у наредне две седмице.

4. Накнаде за рад у отежаним условима, дневнице
– У току је израда Правилника о посебним накнадама и дневницама, којим ће бити исправљена неправда начињена полицајцима, усвајањем мизерног износа дневнице од 150,00 динара. Правилник ће бити истоветан попут оног који се припрема за припаднике Војске Србије.
– Проблеми у обрачуну и исплати ове накнаде у Прешеву ће бити решени на тај начин што ће ССП у Дирекцију полиције послати спискове људи радно ангажованих у предходним месецима, обзиром на одуговлачење старешина и препуцавања на линији ПУ Врање – УГП РЦ према Македонији.
– Споразума о вансудском поравњању између запослених у СГП Богојево и Апатин је при крају и коначна исплата заосталих дневница се може очекивати следећег месеца. Нажалост, МУП је велики, тром систем, и за решавање овако једноставног проблема администрацији треба неколико месеци.

5. Коефицијенти плате за одређене категорије запослених
– ПУ Врање , Одсек пограничне полиције за странце. Проблем колега који раде послове ОСЛ а имају коефицијенте плате у рангу референта неће бити решен све до израде потпуно новог Правилника о систематизацији радних места, чије се усвајање очекује у јуну месецу. Питање смо постављали још на састанку у августу 2015. године, од тада је Правилник мењан неколико пута, али је овај проблем остао нерешен до данас, јер је акценат био на пословима са анализом ризика, док се није улазило шире у решавање пропуста насталих усвајањем важећег Правилника о систематизацији радних места.
– ПУ Бор, Одсек аналитике и полицијске евиденције, самостални аналитичар. Правилником о систематизацији радних места од 28.11.2015. године, радно место „виши аналитичар“ је преименовано у „самостални аналитичар“ и коефицијент плате са 2,042 умањен на 1,866 што је знатно умањило плату запосленима. Правилником о платама запослених у МУП одређено је да приликом распоређивања плата не може бити умањена, али званични одговр јесте да по среди није грешка већ намера Сектора за аналитику да одређена радна места кроз плату и коефицијенте вреднује вреднује на други начин у односу на стара решења.

6. Возила и одржавање возила
– Указали смо на проблем који је проистекао у вези са одржавањем пнеуматика службених возила обзиром да је потписан уговор на нивоу МУП са једном фирмом у Јагодини и да то доводи до недопустиве спорости код отклањања баналних кварова, какав сигурно јесте обично крпљење гума.
Секретар Миличковић је наложио да се изнађе начин и за те послове пронађе пословни партнер на територији сваке Полицијске управе, те да нам за спорост и пропусте, никако не сме бити изговор Закон о јавним набавкама или поступци са расписивањем тендера.
– МУП на својим паркинзима има велики број одузетих возила, за које нико нема прецизну евиденцију о току поступка, односно која су возила трајно одузета. ССП је предложио да се, за она возила, за која су поступци окончани, одреди лицитација или се уступе на коришћење МУП-у. Тражили смо да се покрене утврђивање и решавање статуса возила и тако побољша наш очајан возни парк. За реализацију овога одређен је заменик начелника Сектора за материјално-финансијско пословање Жељко Веселиновић.

7. Проблематика ангажовања припадника ИЈП
– Заједнички смо констатовали да постоје одређени проблеми у пракси код обрачуна радних сати ангажованих припадника ИЈП, право припадника ИЈП на прековремени рад, дневница за ангажовање ИЈП, утицај сувог оброка на висину дневнице.
– Према мишљењу представника Дирекције и Управе полиције, несврсисходно је слање неког инструктивног акта за једнообразно поступање у свим јединицама, јер је то чињено у више наврата, већ да ССП достави податке са терена о јединицама у којима се незаконито поступа и пропусти ће бити отклоњени у најкраћем року.

8. Неевидентирање приправности и прековременог рада у СВС
– На питање због чега се не поштује Закон о полицији у погледу приправности и прековременог рада у Сектору за ванредне ситуације нисмо добили задовољавајући одговор, односно, господин Бојан Костић је тврдио да је све у законском оквиру, односно да је сасвим у реду позивати људе од куће а да им предходно није одређена приправност. Он сматра чак и да тим људима време проведено у станици, наон позива из „пасивне приправности“ и прелазак у „активно дежурство“ не треба платити ни као редован рад, а некмоли као прековремени. Његов став је да, уколико ватрогасац за време дежурства није имао интервенцију не треба да добије надокнаду за рад!!!
Ако употребимо аналогију, према мишљењу господина Костића, ни остали радници, који за време смене не буду имали интервенција, не треба ни да буду плаћени. Као ни радници дежурних служби у полицијским станицама, уколико не буду имали посла. Да није жалосно и апсурдно, било би можда и смешно. Будући да су неки од чланова Радне групе ову, а и остале теме, само немо посматрали, без активног учешћа, руководство ССП ће послати допис министру да им за овај дан не буде плаћена дневница (позваћемо се при томе на господина Костића).
– Проблем о којем говоримо, итекако је изражен у малим ватрогасним јединицама, какво је нпр. ВСО у Новој Вароши, где ватрогасцима-спасиоцима већ скоро четири месеца не евидентирају приправност и прековремени ради. Уместо да постоји систем приправности те да се у случају потребе позивају они који су приправни, приправност не постоји, већ се, у случају потребе људи позивају и ангажују са недељних одмора, да и тада када се ангажују, време проведено у ватрогасној јединици им се не евидентира као радно време, тј. прековремени рад! Како смо овај проблем већ у својим дописима од 4.2.2016. године износили министру др Небојши Стефановићу и начелнику СВС Предрагу Марићу, а помака није било, обзиром да овај проблем ни сада није отклоњен, запослени ће бити принуђени да своја права остваре пред судом, у чему ће имату нашу свесрдну подршку.

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић

Месечни састанак у Кабинету министра

Београд, 10.03.2016. године, – Одржан је трећи овогодишњи редован месечни састанак са Радном групом за сарадњу са синдикатима. Данашњим састанком је председавао државни секретар и заменик министра, господин Милосав Миличковић, а Синдикат српске полиције је представљала делегација у следећем саставу: председник Лазар Ранитовић, заменик председника Миле Лазаревић, генерални секретар Драган Ристановић, члан ГО Бобан Ђорђић и председник СК Виктор Ратковић.

Отворених тема и постављених питања је било неколико, али централно место на састанку заузели су проблеми и недоумице проистекли због започетих процеса декриминализације или рационализације, зависно од тога како их ко доживљава, колоквијално названих „анализа ризика“.

 1. „Анализа ризика“

Одговор на питања по овој теми дао нам је помоћник начелника Сетора људских ресурса, господин Драган Цетковић, који је саопштио да је прича назвата тим именом завршена, да се природним одливом (пензионисањем и споразумним раскидима радног односа) сишло до границе од максималног броја запослених у Министарству унутрашњих послова (42850 запослених), и да нико неће изгубити посао у том процесу. Усвојена је нова систематизација радних места 04. марта 2016. године (мање-више иста ранијој, из августа 2015. године). Колегама који су у предходном периоду потписали споразумни раскид радног односа (можда и под притиском) биће пружена могућност и да се предомисле и врате на посао. У току су разматрања предмета по жалбама и у неко догледно време (најкасније у року од 90 дана,почев од 03. марта) људи из „анализе ризика“ биће враћени на своја ранија радна места.

Тиме је још једном, званично потврђена наша информација, јавно презентована првог марта, да је читав овај процес заустављен и то сматрамо великом победом синдиката у МУП-у али и разума на страни послодавца, који није дозволио да га тврдоглавост у започетом процесу одведе предалеко. Остаје жал за изгубљеним временог, потрошеним нервима и уништеном здрављу многих колега, јер научно је доказано да је страх од губитка посла један од најјачих страхова код људи.

 1. Примена члана 172. Закона о полицији

Са потпуном применом овог члана ЗОП није се кренуло, нити ће у скорије време, будући да је и руководству МУП-а јасно да би потпуна примена довела до великих неправди и довела до својеврсне парализе службе. Министар је оформио трочлану радну групу (секретар министарства Милорад Тодоровић, помоћник директора Богољуб Живковић и заменик начелника Сектора материјално-финансијских послова Жељко Веселиновић) са задатком да изнађе и правно уобличи предлог поступања министарства по то наведеном члану, узимајући при томе и обавезу поштовања закона али и његово уподобљавање  у смислу усклађивања са реалношћу и правичношћу. Комисија има рок до 20. марта да донесе упуство које ће бити јавно презентовано најкасније до 25. марта.

Провере које се тренутно спроводе јесу у складу са законом, прави се централна евиденција свих запослених против који се води кривични поступак или су осуђени за неко дело које се гони по службеној дужности. Све информације се сливају у Сектор људских ресурса, који ће касније даље поступати, овог пута није остављена могућност арбитраже и селекције на нивоу начелника полицијских управа и других организационих јединица.

Углавном, став министарства је да нико од запослених неће добити отказ пре него радна група не донесе свој став и презентује упуство.

Председник ССП Лазар Ранитовић је изјавио да наш синдикат подржава намеру министра и Министарства, да се нечасни полицајци, а знамо сви да и таквих има међу нама, одстране из службе. Али је и поновио да је за нас неприхватљиво да било ко добије отказ пре неголи суд утврди његову кривицу и прогласи га кривим. Такође, ССП инсистира на томе да се не могу сва кривична дела исто третирати, да се тешка кривична дела и дела начињена из користољубља морају раздвојити од нехатних и случајних. Нагласио је нашу спремност да предузмемо и конкретне акције, као што је прикупљање потписа за петицију, међу запосленима у МУП-у али и међу грађанима.

 1. Једнократна новчана помоћ запосленима

Поводом најављене једнократне новчане помоћи запосленима  у МУП, у различитим износима у зависнсоти од интерпретатора обећања Премијера Србије, добили смо одговор од господина Миличковића, да ће новчане помоћи бити, али не може са сигурношћу да каже ни када ни у коликом износу, јер то не зависи од нашег министарства већ пре свега од стања у буџету Србије и прорачуна министарства финансија.

 1. Накнада за рад у отежаним условима

Извештаји о ангажовању људи на територији Прешева, пристижу из Полицијске управе Врање, након састанка представника ССП са начелником те управе. Врло брзо, вероватно наредне седмице, биће извршена уплата припадајуће накнаде полицијским службеницима.

Што се тиче евенетуалног увећања висине дневнице, која тренутно износи понижавајућих 150 динара, није у надлежности МУП, а нема никаквих информација о намерама Владе РС за њено скорије увећање. Од прича појединих синдиката да је у припреми увећање износа накнаде за рад у отежаним условима и специфичним подручјима, такође, за сада нема ништа, нити је планирано.

 1. Проблеми у УГП РЦГП према Црној Гори

Поводом проблема у појединим станицама граничне полиције, које је укратко изнео Виктор Ратковић, добијен је исцрпан одговор. Представници послодавца, као и руководство Управе граничне полиције, свесни су недостатка људства (по њиховој процени ради се о око 500 граничара) и из тог разлога ће до краја ове године бити расписан конкурс за УГП (на нивоу целе Србије). Такође су свеси евидентног недостатка опреме и инвентара на граничним прелазима Увац, Јабука, Врбница и Прибој (да је у просторији за ПД преглед и кабинама на ГП Гостун тотални мрак, да кабине прокишњавају и да ће то решити хитно, т.ј наложено је да се са решавањем стартује већ данас). Недостатак батеријских лампи, рачунарске опреме и инвентара ће такође бити решен. Ускоро ће бити одржан и годишњи састанак РЦ према Црној Гори, на којем ће присуствовати начелник управе, генерал Миленко Божовић, и на који ће обавезно бити позвани преставници ССП (учествоваће председник Ранитовић и Виктор Ратковић).

На ГП Ваган решење за воду ће бити изнађено у сарадњи са СВС-ом, постављањем цистерне. Убудуће неће бити налагано обавезно присуство радним састанцима ван радног времена без наканде, већ ће људи бити стављани на распоред и биће им плаћен прековремени рад за време проведено на састанку, или ће радни састанци бити организовани у више термина (све у договору са запосленима).

На састанку смо, мимо предвиђеног дневног реда, указали на недопустиво лош квалитет хране коју добијају људи на терену у Копненој зони безбедности. Да захтевамо од МУП да се под хитно нешто уради на том плану, да се откаже сарадња са добављачем хране сумњивог квалитета и катастрофално лошег мириса и укуса. Добили смо уверавања да ће бити извршене провере и предузете одговарајуће мере ради заштите здравља запослених.

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић

Извештај са редовног месечног састанака у Кабинету

Беогад, 10.02.2016. године, – Данас је, у Кабинету министра, одржан други овогодишњи састанак Радне групе за сарадњу са синдикатима и представника Синдиката српске полиције. Радном групом је председавао заменик министра Милосав Миличковић, а испред ССП учешће на састанку су узели: председник Лазар Ранитовић, генерални секретар Драган Ристановић, члан ГО Синиша Ћук и заменик председника Миле Лазаревић.

Као и за сваки састанак до сада, ССП је доставио велики број тема и питања на које одговоре жељно ишчекују сви запослени у министарству унутрашњих послова:

 1. Рационализација
 • Редослед наредних корака у овом процесу, уручење решења о нераспоређености, када се може очекивати нова систематизација и разна питања на ову тему.
 • Нико од колега са решењима за послове анализе ризика још увек није у статусу нераспоређен, сви су и даље у статусу стално запослених у МУП, и све приче о томе су само гласине и злонамерна нагађања. Све док не буде завршен поступак пред Жалбеном комисијом Владе Р Србије, и док се не направи програм у сарадњи са контролорима Националне службе за запошљавање, процес неће бити завршен и нико неће остати без посла до тада.
 1. Инвалидске пензије
 • Координација Комисије МУП 10022016 2са ПИО фондом. Да ли је налаз комисије извршан, односно да ли следи пензионисање или постоји могућност престанка радног односа? (Уколико комисија утврди неспособност обављања послова ОСЛ а ПИО фонд не потврди пензионисање)
 • Радници упућени, или добровољно пријављени, на комисију МУП-а ради утврђивања, односно оцене, способности за даље обављане послова полицијских службеника, могу нити спокојни. Налаз комисије је коначан и обавезујући за Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање. А комисија је, по речима једног представника радне групе, „више него либерална код утврђивања инвалидитета“!
 1. Старосне пензије
 • Од Нове Године није могуће остваривање пензионисања по условима који су прецизирани изменама прошлог Закона о полицији у члану 139а. Тај члан је имао ограничено дејство и то до краја прошле године.
 • У припреми су измене и допуне Закона о ПИО, где ће МУП ићи са предлогом да се за запослене обезбеде услови за пензионисање истоветни тренутно важећим код Војске Србије.
 1. Коришћење одмаралишта и хотела у власништву МУП
 • Омогућити плаћање на више месечних рата путем административне забране. Обратили смо се дописом начелници Мирјани Недељковић и добили одговор да је предлог узет у разматрање. Занима нас став Министарства по том питању?
 • Господин Миличковић нам је потврдио да смо по овом питању „куцали на отворена врата“, односно да је наш предлог прихваћен у потпуности и да ће реализација уследити већ у неколико наредних дана, те да је министар наложио да се запосленима омогући плаћање на најмање 6 месечних рата путем административне забране на плату.
 1. Обрачун накнаде трошкова за долазак и одлазак са посла
 • Какав је утицај новог Закона о полицији на ову област? Да ли постојећи Правилник важи и даље? Да ли је у припреми или у плану израда новог?
 • Обрачун и исплата накнада за трошкове доласка и одласка са посла наставља се по важећем Правилнику, а планира се доношење новог у складу са новоусвојеним Законом о полицији. Председник синдиката Лазар Ранитовић је истакао да ће ССП инсистирати на томе да се приликом доношења новог правилника морају поштовати Закон о раду и потписани ПКУ за полицијске службенике и ПКУ за државне органе.
 1. Премештаји по месту пребивалишта
 • Да ли ће бити дозвољени премештаји колега на рад у јединице по месту сталног пребивалишта? Какав је статус људи који су поднели захтеве последњих месеци, пре ступања на снагу новог Закона – да ли морају поново подносити захтеве?
 • Тренутно премештаја са једног на друго радно место нема, све до усвајања новог Правилника о систематизацији радних места у МУП. Код захтева за премештаје по месту пребивалишта и убудуће ће се максимално излазити у сусрет свим заинтересованим колегама.
 1. Теренски додатак, динамика исплате
 • Када ће бити извршена исплата10022016 3 теренског додатка за месец новембар, људима ангажованим из Управе полиције у Шиду? На прошлом састанку смо добили обећање да ће „до краја јануара бити исплаћена накнада за октобар и новембар“. Зашто се динамика исплате накнаде разлику за припаднике Управе полиције и Управе граничне полиције? Када ће Секретаријат МУП доставити Управи граничне полиције мишљење којим полицијским службеницима припада право на накнаду?
 • За исплату теренског додатка приликом рада у специфичним подручјима, у складу са Одлуком министра, данас је упућена још једна инструктивна депеша на терен. Одређено је пет „координатора“ на тим подручјима који су одговорни за ангажовање људства за рад са емигрантима, и за спискове људи којима следи тај додатак. Упрошћено речено – додатак припада сваком полицијском службенику ангажованом по посебним плановима рада у тим зонама, без обзира на врсту делатности коју иначе обавља и без обзира на место сталног рада. За остваривање накнаде услов је да се запослени нађе на списку који потписује координатор!
 • За све досадашње проблеме у остваривању права и динамици исплате одговорност је на локалним старешинама који су, или нередовно достављали спискове, или пак нису уопште ни правили спискове људи за додатак. Након извршених ревизија новац ће бити ретроактивно исплаћен свим колегама који имају право на додатак у складу са Одлуком министра.
 1. Предприступним преговорима са ЕУ дефинисана је имплементација система 112.
 • Да ли је дефинисано тачно шта подразумева имплементација, да ли се то односи само на формирање оперативних центара или подразумева да се службе одговорне за реаговање ставе у функцију система 112 ( увезивање полиције, ватрогасаца, хитне помоћи и осталих субјеката релевантних за ванредне ситуације)?
 • Поред несумњиве користи коју би донело успостављање тог система, који би донео значајну техничко технолошку опремљеност свих служби које реагују у ванредним ситуацијама, а такође би допринео информатичком развоју и смањио бирократске процедуре и радње, тај систем још увек није успостављен због недостатка новца. Припремне радње су далеко одмакле, али је неопходно обезбедити око 15 милиона евра за завршетак процеса, а тај новац се не може користити из предприступних фондова већ мора бити обезбеђен из буџета државе.
 1. Судбина СВС
 • Да ли ће ватрогасци изаћи из МУП? Да ли ће бити формирана Дирекција која ће садржати надлежности цивилне заштите, управљања ризицима и обнове а да ће ватрогасци остати у министарству?
 • Целокупан садашњи Сектор за ванредне ситуације биће измештен из МУП одмах након усвајања Закона о смањењу ризика од елементарних и других непогода и управљању ванредним ситуацијама. Након измештања, биће припојен посебној Дирекцији, али ће МУП задржати надзор над радом те Дирекције.
 1. Измене Закона о посебној пензији колега са територије КиМ
 • Предлог измена закона је завршен, и са уграђеним знатно побољшаним условима у односу на досадашње, предат је премијеру Владе Р Србије. Улазак закона у скупштинску процедуру очекује се у веома кратком року.

Шеф службе за информисање ССП
Миле Лазаревић