Skip to main content

Ознака: кабинет

ШЕСТИ МЕСЕЧНИ САСТАНАК У КАБИНЕТУ МИНИСТРА

Београд, 11.06.2018 – У Палати Србија одржан је шести овогодишњи месечни радни састанак представника Синдиката српске полиције и Радне групе за сарадњу са синдикатима у МУП-у. Састанком је, у одсуству државног секретара Дијане Хркаловић, председавао помоћник директора полиције Слободан Малешић. Делегацију ССП-а чинили су председник Лазар Ранитовић, генерални секретар Дарко Оцокољић, чланови ГО ССП Срђан Трајковић и Зоран Стојчић и председник СГ СВС Ниш Милан Стаменковић.

Разговарало се о следећим темама:

 1. Надоградња апликације „СЗПЛИВ“ – Имајући у обзир да на прелазима циркулише све већи број лица и возила, што је потенцијално сразмерно повећању броју извршења КД, наш предлог је се на неки начин, поштујући одредбе Закона о заштити података о личности, у СЗПЛИВ-у имлементирају додатне информације из оперативних евиденција. Тако би се створила ситуација, да након евидентирања лица која „пролазе“ кроз казнене евиденције, полицијски службеници добију више података на основу којих ће примењивати полицијска овлашћења. Сматрамо да ће на овај начин доћи до смањења КД, повећаног броја поднетих КП, и наравно, генерално повећање резултата рада.

Мишљење Радне групе је,  да је предлог конструктиван и узет је на разматрање.  Као главни проблем,  намеће се немогућност тренутног система да преузме те податке из других евиденција, из разлога компатибилности и капацитета. Због тога је дат налог Сектору за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије (САТИТ) изврши провере, а након тога,  биће достављен предлог решења за наведени проблем.
Да ли желимо повећање резултата рада? Смањење прекограничног криминала?  Управо је то, оно што нам је потребно –  могућност да приликом провере путем „ВДР“ читача, полицијски службеници добију додатне повратне информације из оперативних евиденција.

Побољшаље апликације „СЗПЛИВ“, мора бити један од приоритета и очекујемо испуњење свих неопходних услова, како би овај начин провере лица и возила на граничним и административним прелазима, заживео у пракси – став је Синдиката српске полиције.

 1. Више десетина радника Ватрогасно-спасилачке бригаде Ниш је у јануару поднело Управи за ванредне ситуације у Нишу, насловљено начелнику Срђану Митровићу, предлоге за закључивање Споразума о вансудском поравнању, а у вези неадекватно обрачунатог вишка радних сати у 2015. и 2016. години. До данас, ниједан радник није добио било какав писани одговор. Оно што су сви добили је притисак од стране руководства и нови начин обрачуна радног времена: нпр. запослени раде 12-24 12-48 и у току месеца остваре 8 радних сати вишка. Тај вишак радних сати им се прераспоређује (без Одлуке о прерасподели), тако да, када раде дванесточасовну смену, одбије тих 8 часова и они одраде преосталих 4 часа. Сматрамо да је овакво скраћивање радног времена у супротности са Законом о полицији, ПКУ…. Како би прибавили доказе за састанак у МУП-у, свако од запослених је појединачно  поднео Захтева за приступ информацијама од јавног значаја, где је тражено издавање копије редних листа зa 2015 и 2016. Одговор нису добили.

Од стране Горана Николића, заменика начелника СВС, добили смо информацију, да је након добијања обавештења од стране Синдиката српске полиције, наложено Управи за ванредне ситуације у Нишу обрачунавање наведених сати, као и да ће СВС извршити ванредну контролу начина вођења евиденција.  Као главни разлог неправилног обрачуна радних сати, наведено је, да руководиоци у свим организационим јединицама при СВС, нису имали правно тумачење начина обрачуна радних сати када се запослени налази на ГО или БЛ?!

За најкасније две недеље биће обрађени сви поднети Захтеви за склапање споразума о вансудском поравнању – додао је господин Горан Николић.

 1. Откуп станова у власништву МУП-а. Један број полицијских службеника, већ дужи низ година, користи ове станове и плаћа закупнину, без права на њихов откуп. Да ли постоји могућност куповине ових станова по прихватљивим ценама? Такође, предлог је да се заинтересованима омогући куповина јефтиних станова, који су у фази планирања и изградње по пројекту МУП-а,.

У плану је израда Уредбе и ова област биће детаљно регулисана. Од стране Секретаријата смо добили информације да су послати одређени предлози Министартву грађевинарства и инфраструктуре, и они ће се наћи у овом подзаконском акту.

Ступио је на снагу Закон о  посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности. Поставили смо неколико питања Радној групи, која се тичу места рада, начина конкурисања и критеријума. Нисмо добили конкретне одговоре, али смо добили уверавања да ће у пројекту изградње станова запосленима у МУП-у, право да конкуришу имати сви запослени, што ће бити дефинисано још једним подзаконским актом.

 1. Административни прелази ка АП КиМ (Заједничка тачка преласка) – С обзиром да је пре неколико година укинута Одлука која је дефинисала рад полицијских службеника, по ком акту се сада поступа? На појединим прелазима се налазе и инсталиране камере за снимање таблица возила, међутим, систем није у функцији. Предлажемо да МУП уложи одређена средства како би омогућили програмско евидентирање проласка лица и возила, уз снимање таблица. Чињеница је да се повећава број пролазака лица и возила на овим прелазима и због тога је рад на овим прелазима отежан, долази се до стварања великих колона возила, непријатних ситуација и подношења представки на рад полицијских службеника.

Господин Симоновић из Дирекције полиције је рекао да је марта 2015. године,  Уставни суд Р. Србије, Одлуку која је дефинисала начин рада на административним прелазима, прогласио неуставном. Тренутно се поступа по важећим законским прописима који регулишу одређену обаст у обављању полицијских послова.

Од САТИТ-а смо добили информације да инсталиране камере, које надгледају улаз и излаз возила и лица, немају могућност сензорског снимања и имплементације са програмом. Да би ово функционисало, потребно је улагање великих новчаних средстава, чак и око инфраструктуре.

 1. ПУ ЧАЧАК – Неправилна евиденција радних сати полицијским службеницима ПИ Чачак и ПИ Горњи Милановц, остварени радом за празнике који су нерадни дани. Наиме, одрађени сати за ове дане, не улазе у укупан број остварених радних сати, већ се умањују. Тако се на крају године дешава парадокс, да они који имају вишак радних сати, радећи за празнике, у ствари, имају исти износ као мањак.

На захтев Синдиката српске полиције, руководство ПУ Чачак је Сектору за људске ресурсе, упутио допис, али одговор нису добили – рекао је председник РЦ Чачак Дарко Оцокољић и додао да је неприхватљиво да организационе јединице у оквиру једне ПУ поступају различито у овом случају.

Господин Симоновић је пренео информацију да је од стране Сектора за људске ресурсе, послато правно тумачење са образложењем да се рад за дане празника који је нерадан дан, евидентира у укупан број остварених радних сати.

Због различитих  начина вођења и обрачуна радних сати, Синдикат српске полиције је тражио да се ова депеша прошири на све организационе јединице, како би овај проблем коначно решили, што је од стране Сектора за људске ресурсе и прихваћено,

 1. ОЖ КРАЉЕВО – Уочена је грешка у одрађеним Споразумима за исплату времена проведеног у путу приликом ангажовања јединице на посебним задацима. Наиме, у Споразумима су наведени и обрачунати само прековремени сати, али не ноћни и празничан рад. Предлажемо допуну Споразума.

Грешка је настала приликом уноса радних сати у ОЖ Краљево и биће исправљена – рекао је Драго Бјелица заменик начелника Сектора за материјално-финансијске послове.

 1. Предлог Синдиката српске полиције је да се размотри могућност запослења супруге покојног колеге Додић Дарка из ПС Жабаљ, која се налази у тешкој материјалној ситуацији. Покојни колега је живот изгубио у саобраћајној незгоди 01.01.2018. године.

Господин Симоновић је рекао да је захтев у процедури. Постоји спремност и решеност МУП-а да запосли супругу покојног колеге, за сада на привременим пословима, имајући у виду да је Закон о забрани запошљавања у јавном сектору још увек на снази, до краја 2018. године.

На крају састанка, председник ССП Лазар Ранитовић је Радној групи пренео незадовољство запослених у СВС предлогом будуће систематизације, због губитка статуса ОСЛ и затражио хитан састанак са начелницом Сектора за људске ресурсе.

  Служба за информисање ССП
Зоран Стојчић

ПЕТИ МЕСЕЧНИ САСТАНАК У КАБИНЕТУ

Београд, 10.5.2018. године – У Палати Србија одржан је пети овогодишњи месечни радни састанак представника Синдиката српске полиције и Радне групе за сарадњу са синдикатима у МУП-у. Састанком је, у одсуству државног секретара Дијане Хркаловић, председавао помоћник директора полиције Слободан Малешић. Делегацију ССП-а чинили су председник Лазар Ранитовић, генерални секретар Дарко Оцокољић, чланови ГО ССП Јелена Тасић и Зоран Стојчић.

Разговарало се о следећим темама:

 1. Пензионисање по члану 173а Закона о полицији

Након послатог дописа министру унутрашњих послова др Небојши Стефановићу 4057-01/15 дана 27.04.2018. године, где очекујемо одговоре, како би стали на пут разним дезинформацијама, Синдикату српске полиције обратило се неколико бивших припадника специјалних јединица – учесника  рата, који испуњавају већину  критеријума за пензионисање. Даћемо неколико примера: једном броју садашњих и бивших припадника специјалних јединица, за испуњавање услова од 45 година старости недостаје само неколико дана, односно недеља. Највише су угрожена годишта 1974. и 1975. учесници најсложенијих ратних операција (ЈСО, Жандармерија ). 

Предлог ССП-а је да се уради анализа таквих случајева, а затим  спискови и да се у зависности од потреба и процена на крају године предложи измена и допуна члана 173а Закона о полицији и/или Одлуке министра унутрашњих послова, где ће  поред поменутих случајева бити обухваћени припадници јединица који су после ратних дејстава рањавани, повређени или су због свог здравственог стања били ограничени за даља ангажовања у ПЈП и ПЈМ. Радна група се сложила са изнетим ставовима синдиката и пренеће наше сугестије  Кабинету министра.

На питање председника ССП Лазара Ранитовића, да ли ће овакав вид превременог одласка у пензију значити и умањење (0,34% по години), добили смо одговор да ће се обрачун вршити на сличан начин као код старосне пензије и да таквог умањењa неће бити.

 1. ОЖ Ниш – На децембарском састанку добили смо податак да ће се на почетку 2018. године ОЖ Ниш преселити у касарну у Алексинцу, где би се том приликом решио и проблем једноличне исхране. Да ли су одвојена неопходна средства, анализирани услови за смештај и када можемо очекивати реализацију?

Заменик начелника Сектора за материјално-финансијске послове Драго Бјелица је рекао да у односу на остале одреде, ОЖ Ниш има веома лоше услове смештаја и рада, додао да су обезбеђена финансијска средства и да ће за пар месеци почети радови око премештаја.

 1. ОЖ Ниш – У Одреду се не поступа по депеши министра унутрашњих послова др Небојше Стефановића 01 број: 4987/2017 од 10.маја 2017. године, јер се време проведено на службеном путу ван места рада не евидентира у временику рада. Захтевамо покретање ДП према одговорним руководиоцима.

Помоћник команданта АлександарЂорђевић је негирао тврдње синдиката и образложио тиме да су од стране Команде Жандармерије поводом примене ове депеше извршене 11 контролне делатности у ОЖ Ниш, после којих нису установили такве и сличне неправилности.

Лазар Ранитовић је изразио сумњу у ове провере и навео неколико примера где се време проведено у путу не урачунава у радно време, међу којима је повратак и одлазак ОЖ Ниш, на теренима у Прешеву и Бајиној Башти.  Добили смо обећање да ће евентуалне грешке које су настале бити исправљене.

Искористили смо ову прилику и питали господина Ђорђевића да ли су тачне информације које круже у ОЖ Ниш да постоји наредба и да на терену запослени морају имати 120 радних часова, ни више ни мање.  Добили смо одговор да се ради о дезинформацијама, јер не постоји таква и слична врста наредбе.

 1. ОЖ Београд – На прошлом месечном састанку добили смо податак да је извршена контрола зрачења у бази Липовица 2. Потребан нам је доказ о контроли како би доставили запосленима у Одреду јер они у то не верују.

На захтев тадашњег команданта ПТЈ, Институт Винча је 2006. године вршио мерења и нису откривена штетна зрачења у Липовици. Такође је Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије урадила анализу територија које су биле мете ракета са осиромашеним уранијумом . У тој анализи нема Липовице, и по речима Драга Бјелице, разлог је тај што је Липовица гађана тзв ракетама „томахавк“, са бојевом главом, без осиромашеног уранијума.

На поновно инсистирање Лазара Ранитовића да је синдикату потребна потврда, или извештај о тим анализама и контролама, како би у ове тврдње уверили запослене у ОЖ Београд, упућени смо на сајт Агенције на коме се годишње објављују Извештаји о јонизујућим зрачењима и испитивања радионуклеида. У то смо се и сами уверили, на сајту: http://www.srbatom.gov.rs/srbatom/monitoring-radioaktivnosti.htm

 1. ОЖ КРАЉЕВО – Склапање споразума за исплату вишка радних сати

Инсистирамо да се процедура убрза, јер су прошли сви рокови за склапање Споразума о вансудском поравнању и исплати, а запослени у Oдреду су разочарани због тога , рекао је Лазар Ранитовић.

Господин Драго Бјелица нам је након извршених провера дао уверавања да су средства за исплату одвојена и обећао да ће припадницима ОЖ Краљево који су поднели Захтеве за склапање Споразума (преко 300), вишак сати бити исплаћени у року од месец дана, најкасније до другог дела плате у јуну месецу.

 1. ПУ Пирот – По затварању ресторана у ПУ Пирот, четири радника (два кувара, продавац у бифеу и помоћни радник) добили су привремена решења на радним местима у Одељењу за аналитику ПУ Пирот и Одељењу полиције – рад на административно-техничким пословима. Бивши начелник ПУ Пирот Славиша Виријевић и правна служба ПУ Пирот послали су захтев за њихов премештај у току 2017. године, где је од стране Одељења управе за исхрану и смештај дата сагласнот за њихов прелазак у Дирекцију полиције – Управа за Управне послове. Са овим захтевом се касније и сагласио новопостављени начелник ПУ Пирот Зоран Богдановић. До дана данашњег не зна се њихов статус.

Добили смо одговор да ће након ступања систематизације, поменути запослени добити трајне премештаје и то: троје у Управу за управне послове и један у Сектору за материјално-финансијске послове. Господин Малешић  је додао да је најбитније да ови људи, иначе  жртве промена након укидање Команде заједничких снага војске и полиције, неће остати без посла.

 1. ПУ Пријепоље – Одлука о ограничавању броја сати приправности на 2.000 сати месечно на нивоу полицијске управе се примењује без изузетака. Иако је на прошлом састанку господин Малешић рекао да се Дирекцији полиције надлежни руководиоци ОЈ могу обратити и образложити захтев за повећање броја сати у ПУ Пријепоље то није урађено, иако је вероватно било неопходно. Позивамо се на тај закључак, јер појединим запосленима који су прешли овај лимит приправних сати за месец март 2018. године, она није исплаћена иако су по распореду рада и плана били приправни.

На захтев господина Малешића, састанку је присуствовао заменик начелника ПУ Пријепоље Хаџалић Чамил, који је у свом писаном Извештају, али и синдикату образложио да су надлежни руководиоци у ПУ Пријепоље проценили да је број приправних сати од 2.000 сасвим довољан за несметану организацију рада током марта месеца. Он не спори да је постајала могућност одступања и настанка проблема у раду и да новонастали „прекорачени“ приправни сати нису исплаћени. Од стране начелника ПУ Пријепоље је дана 07.05.2018. године издат налог да се могуће неправнилности отклоне, а оштећенима ће убрзо бити и исплаћена настала дуговања по овом основу.

Господин Малешић је поново истакао да Дирекција полиције неће правити проблеме, и у сваком оправданом захтеву ће одобрити прекорачење ове квоте од 2.000 и ти приправни сати биће евидентирани и исплаћени на време. Такође се захваљује Синдикату српске полиције на достављању оваквих и сличних информација, јер се на основу њих евентуалне грешке и пропусти правовремено отклањају и спречава могућност покретања судских спорова и стварања додатних трошкова МУП-у.

 1. Солидарна помоћ и измена Правилника о солидарној помоћи

Председник ССП Лазар Ранитовић је предложио измену појединих чланова Правилника о солидарној помоћи, јер је очигледно да се ради само о типичној рефундацији насталих трошкова. Потребно је приликом измена обратити посебну пажњу око висине новчаних износа везаних за дуже и теже болести и уредити ову материју, тако да свака дужа и тежа болест мора имати своју фиксну вредност у динарима. На тај начин, сви у поступку биће равноправни.

Служба за информисање ССП
Зоран Стојчић

МАРТОВСКИ МЕСЕЧНИ САСТАНАК У КАБИНЕТУ

Београд, 12.3.2018 – У Палати Србија одржан је и трећи овогодишњи месечни радни састанак представника Синдиката српске полиције и Радне групе за сарадњу са синдикатима у МУП-у. Састанком је, у одсуству државног секретара Дијане Хркаловић, председавао помоћник директора полиције Слободан Мелешић. Делегацију ССП-а чинили су председник Лазар Ранитовић, генерални секретар Виктор Ратковић и чланови Главног одбора Срђан Трајковић и Мирослав Лазаров.

Разговарало се о следећим темама:

1. Репрезентативност ССП-а

 • Приликом утврђивања репрезентативности ССП-а учињено је више неправилности, пропуста и незаконитости, а све на штету ССП-а. Обатио нам се велики број колега за који тврди да је фалсификован њихов потпис на приступницама синдиката који су оспоравали репрезентативност ССП-а. Такође, одређени број колега се нашао као кредитор НСП-а иако заправо и није члан НСП-а или је учлањен мимо своје воље и знања. Запослени нам достављају своје изјаве, обраћају се за помоћ правног заступника како би у редовном поступцима остварили своја права. Веома важно је истаћи и чињеницу да је 1.021 приступница НСП-а и 60 приступница НПСС-а била са датумом 24.1.2018 (иако је ССП захтев за утврђивање репрезентативности поднео 23.1.2018), па се такве приступнице не могу узети у обзир.
 • Председавајући је саопштио да је реч о питањима која су изван надлежности ове Радне групе и да стога не могу дати никакве конкретне одговоре на ову тему.

2. Ретроактивни обрачун радних сати у ОЖ у Краљеву

 • Реч је о теми која је „на столу“ дуже време, па чак и са састанцима са Радном групом. Иако је договорено, запосленима још увек нису понуђени споразуми за вансудско поравнање. Тражимо објашњење.
 • Драган Цветковић, помоћник начелнице Сектора за људске ресурсе, изјавио је да ће договор бити испоштован; да је логистици ОЖ у Краљеву достављен јасан налог са захтевом за доставу конкретних података и документације, да ће до краја недеље ти подаци и документација бити достављени Сектору за људске ресурсе, који ће потом припремити споразуме о вансудском поравнању и доставити их на потписивање, након чега ће уследити исплата, а у складу са динамиком која се договори са Сектором за материјално-финансијске послове.
 • Срђан Трајковић је указао на то да логистика ОЖ у Краљеву није добро разумела постављени им захтев и да ће доставити све налоге за прековремени рад, уместо само да достави податке за оно радно време за које нису били издати налози за прековремени рад, те је тражио да се додатно информишу. Истовремено је поставио питање у ком року запослени могу очекивати достављање споразума о вансудском поравнању, те упозорио да уколико се са тим буде отезало, да ће запослени та своја потраживања захтевати судским путем.
 • Цветковић је одговорио да ће бити остварен контакт и да ће се све завршити врло брзо, те да запослени ОЖ у Краљеву могу очекивати да ће им споразуми о вансудском поравнању бити достављени до краја марта.

3. (Не)поступање по депеши Сектора за људске ресусре о непокретању дисциплинских поступака на основу сваке, па и неосноване иницијативе

 • У пракси се стиче утисак да ова депеша није у битнијој мери утицала на смањење неоснованих покретања дисциплинских поступака, а самим тим и на трошкове правних заступника запослених које потражују од МУП-а после поступака у којим није установљена дисциплинска одговорност запослених.
 • Драган Цветковић је појаснио да је реч о инструктивној депеши која је имала за циљ смањење трошкова МУП-а, а због вођења очигледно неоснованих поступака, те да се ту пресушују све ингеренције Сектора за људске ресурсе, а посебно имајући у виду чињеницу да су дисциплинске старешине самосталне у свом раду и одлучивање.

4. Заказивање састанака у подручни полицијским управама

 • Већ дуже време чекамо на састанке у ПУ Краљево, ПУ Чачак и ПУ Сомбор. Локално руководство једноставно се оглушује о захтеве за оваквим састанцима. Састанци су неопходни јер без дијалога, нема сарадње и решавања проблема, а који су евидентни у наведеним ПУ. Због свега тога захтевамо да се преко Дирекције полиције или на други начин „са врха“ МУП-а ови састанци закажу што пре, те да се убудуће ти састанци одржавају редовно, без потребне додатне интервенције „са врха“, јер је ССП организација која окупља и штити интересе сада већ 8.000 запослених, а проблеми запослених су не само њихови проблеми и проблеми ССП-а, већ и проблеми њихових руководилаца.
 • Председавајући Слобдан Малешић је одговорио да ће начелници ПУ Краљево, ПУ Чачак и ПУ Сомбор бити контактирани и да ће током наредне недеље бити одржани састанци са представницима ССП-а, поштујући наравно обавезе и могућности тих начелника и представника ССП-а.

5. Солидарна помоћ из 2016. и 2017. године

 • Када ће запослени који су предали захтеве за солидарну помоћ у 2017. години добити решења како би евентуално могли да уложе жалбе на решења у случајевима када је њихов захтев одбијен?
 • Драгиша Анђелковић, шеф Одсека за сарадњу са синдикатима, навео је да су сви захтеви за солидарну помоћ из 2016. године решени, осим оних поступака где је Жалбена комисија Владе наложила понављање поступка.
 • Што се тиче захтева из 2017. године запримљено преко 3.000 захтева, да је највећи број решен, да се по осталим захтевима континуирано ради, те да ће сви који су поднели захтев, без обзира на то да ли им захтев одбијен или одобрена помоћ, добити решења.
 • Виктор Ратковић поставио питање шта је са појединим случајевима где су запослени добили одбијајућа решења са образложењем да у остављеном им року од 10 дана од дана пријема обаветења нису допунили своје захтеве, иако су запослени то учинили у том року?
 • Анђелковић је одговорио да ти запослени у оквиру жалбе на решење опишу ту ситуацију, приложе доказе о датуму када су примили обавештење и о датуму када су послали захтевану документацију, те да ће Сектор за људске ресурсе, по пријему тих жалби, уколико је пропуст евидентан – захтеве наново размотрити и у случају основаности одобрити одговарајући износ помоћи.

6. Померање датума исплате зараде запосленима

 • Због исплате првог дела фебруарске плате 2. марта и неизвесности исплате другог дела фебруарске плате, те будуће динамике исплате плата, међу запосленима је настало оправдано узнемирење, посебно код оних који су кредитно задужени, а што је случај са већином колега. Због тога је потребно да МУП да прецизне одговоре и објашњења на ову тему, а како би се прекинула настала конфузија и избегле манипулације запослених.
 • Драго Бјелица, заменик начелника Сектора за материјално-финансијске послове је кратко одговорио да ће исплата другог дела фебруарске плате бити 20. марта, те да ће се убудуће плата исплаћивати динамиком 5. и 20. у месецу.
 • На питање Лазара Ранитовића због чега је исплата првог дела фебруарске плате била 2. марта – чланови Радне групе су остали неми.
 • На питање Лазара Ранитовића због чега МУП није обавестио запослене о „ванредној“ исплати плате, те зашто још увек није обавестио запослене о будућој динамици – Драго Бјелица је одговорио да није био у прилици да обавести запослене у вези са „ванредном“ исплатом, јер је и за њих у Сектору за материјално-финансијске послове био изненађујући захтев Трезора за ту „ванредну“ исплату. Што се тиче обавештења запослених да о будућој динамици исплате плата, Бјелица је одговорио да ће свим организационим јединицама бити упућена депеша о новим роковима достављања података у вези са исплатом плата и о новим терминима исплата плата.

7. Проблеми УГП у вези са применом Правилника о путним трошковима

 • Иако су прошле године од почетка примене Правилника о путним трошковима, очигледно да се Правилник још увек не примењује у потпуности у свим организационим јединицама МУП-а, тачније што се умањења месечне претплатне карте врше и мимо случајева када је запослени користио годишњи одмор или плаћено одсуство или је био на боловању или службеном путу. У вези са овим послат је и допис Сектору за материјално-финансијске послове.
 • Мирослав Лазаров и Лазар Ранитовић су појаснили да овај проблем постоји у свим РЦГП, осим у РЦГП према БиХ и да је потребно што хитније решавање овог проблема, по потреби и састанцима представника РЦГП и представника ССП-а. Појашњено је да се висина превоза неосновано и погрешно умањује и најчешће у случају када запослени у датом месецу користио слободне дане по основу прерасподеле радног времена, тј. вишка сати остварених у претходним месецима.
 • Начелник УГП генерал Миленко Божовић је саопштио да он и УГП нису били упознати са овим проблемом, а из разлога што у УГП стижу готови, обрађени подаци, па евентуалне неправилности у начину обрачуна на нивоу РЦГП нису видљиве. Од Драга Бјелице је тражио да му доставио предметни допис ССП-а и депешу којом је Сектор за материјално-финансијске послове појаснио правилан обрачун путних трошкова, а како би интерном депешом наложио будуће поступање. Уједно је позвао ССП да о свим конкретним случајевима неправилног обрачуна путних трошкова известе УГП, а како би се праворемено реаговало и неправилности отклониле.

Генерални секретар ССП
Виктор Ратковић

ДРУГИ МЕСЕЧНИ САСТАНАК У КАБИНЕТУ У 2018.

Београд,  12.02.2018 године, –  У Палати Србија одржан је други редовни месечни  састанак представника Синдиката српске полиције са Радном групом за сарадњу са синдикатима. Састанком је председавао заменик начелника Сектора за људске ресурсе, господин Драган Цветковић. Делегацију синдиката представљали су чланови Главног одбора ССП СрђанТрајковић и Никола Петровић.

Разговарали смо о следећим питањима:

 1. Ретроактивни обрачун радних сати у Одреду Жандармерије у Краљеву

Реч је о радним сатима који су остали нерешени приликом почетка рачунања времена проведеног у путу у радно време.

Господин Цветковић је рекао да ће бити упућен допис команди Жандармерије обзиром да су им неопходни тачни подаци како како би се за период од јануара месеца до почетка рачунања времена у путу у радно време склопили споразуми и на тај начин избегла утужења. Овај проблем до сада није решен јер није достављен списак полицијских службеника Одреда у Краљеву са оствареним прековременим сатима. Од стране радне групе добили смо обећање да ће допис на основу наше иницијативе бити послат „још данас у току дана“.

 1. Приправност у СВС Апатин – Сомбор

У одговору на ово питање има пар нејасноћа, наиме нисмо добили одговор када ће запосленима бити исплаћено оно што су одрадили, односно приправност у коју су били стављени од стране непосредног руководиоца а начелник се касније није сагласио са тим. Сматрамо да несугласице између командира и начелника не могу да имају последице по запослене те да њима приправност за претходне месеце мора бити исплаћена. Такође смо радној групи изнели податак да је сада само по један припадник СВС у приправности, те да само он има законску обавезу да се у случају позива из приправности и одазове, те да сумњамо да је  један припадник СВС довољан. Одговорено нам је да начелник опредељује број људи у приправности у складу са својој проценом, да исти има права на њу али и да за своју процену одговара.

 1. Награђивање запослених

На терену имамо различиту примену Правилника о платама запослених у МУП, тако да негде укупан проценат увећања коефицијента плате запосленог ограничавају на 20%, мада је исти остварио више процената по више различитих основа. С друге стране, у појединим управама запослени бивају награђени и преко те границе, на пример 35% укупно, а од тога 20% за резултате рада и још 15% по основу замене руководиоца.

Став Радне групе је да је законски максимум награђивања полицијских службеника 20%, с тим да је рецимо замена руководиоца накнада а не награда те да нема препрека да запослени који имају остваре право на награду али и на накнаду остваре и коефицијент већи од 20%. Размимоилажење наших и ставова Радне групе је у случају када полицијском службенику  буде увећана плаза за 20% због ИЈП ангажовања. Ми сматрамо да је то накнада за ангажовање и да, уколико оствари натпорсечне резултате и буде награђен, да  му следује и увећање коефицијента по једном и другом основу. Уколико ипак није могуће наградити запосленог више од 20% у једном месецу, предлажемо да оних наредних 10% или више, буде пребачено у наредни месец.

4. Премештај или упућивање колегинице

Полицијска службеница из Обреновца, запослена у ПС Сента, поднела је захтев за привремени премештај у ПС Обреновац. Начелник и командир у тој станици су били сагласни али је добила одбијајући одговор од в.д. начелника ПУ Кикинда Велимира Барбулова.
На ово питање од представника Радне групе добили смо позитиван одговор, наиме полицијској службеници, након извршених провера, дата је сагласност начелника ПУ Кикинда као и начелника ПС Обреновац. Дирекција полиције је такође сагласна са њеним  захтевом. Тренутно се предмет налази у Сектору за људске ресурсе и очекујемо скоро доношење решења.

5. Награђивање запослених у ОЖ Нови Сад

Добили смо примедбе запослених у Одреду жандармерије у Новом Саду да је на делу неправедно награђивање запослених у смислу да су фаворизоване старешине.

Одговор Радне групе је уопштен – како је то лична процена команданта, његово право а такође и његова одговорност кога ће наградити. Дат нам је на увид његов одговор, односно изјашњење по овом питању изражено у виду процената. Наиме, он тврди да је укупан број награђених руководиоца око 16% док је број награђених извршилаца око 84%. Ови проценти делују коректно на први поглед, међутим морали смо навести да је проценат извршиоца далеко већи од приказаног броја, те да руководилачка радна места чине много мањи број од 16% од укупно запослених у Одреду. У најмању руку, непримерено да буде награђен руководиоц (командир чете, на пример) док нико од његових  90 подређених (извршилаца) није награђен. С правом се може поставити питање какав је то руководилац који није запослене мотивисао да макар неко постигне неке резултате вредне награђивања и да ли је тај руководилац заслужио награду или казну!

 Додатну сумњу у веродостојност презентованих података буди и то што на захтев за увид, по информацији од јавног значаја, за  списак награђених у 2017. години у  ОЖ Нови Сад, није одговорено, те смо морали уложити жалбу Поверенику за информације од јавног значаја.

Такође напомињемо да Синдикат српске полиције никада није правио разлику између руководилаца или извршилаца. У прилог томе иде и чињеница да смо се ми једини од синдиката борили против прошлогодишње одлуке о укидању награђивања руководилаца и указивали на њихову дискриминацију. Свакако смо и против злоупотребе овог права руководилаца, као што је био случај у Полцијској бригади у Београду, где је старешина за 16 сати рада у месецу постигао “изузетне” резултате и награђен је 20%.

Служба за информисање ССП
Никола Петровић

 

Децембарски месечни састанак у Кабинету

Београд, 11.12.2017. године, – У Палати „Србија“ одржан је дванаести редовни месечни састанак са Радном групом за сарадњу са синдикатима. Састанак је водила државни секретар, госпођица Дијана Хркаловић а испред синдиката су учествовали председник Лазар Ранитовић, заменик Миле Лазаревић и члан ГО ССП Срђан Трајковић

Разговарано је о следећим питањима:

Неевидентирање, неправилно евидентирање и обрачун прековремених сати након рада преко 12 сати, пре свега припадника ИЈП

Проблем неправилног евидентирања и обрачуна прековремених сати код времена проведеног на раду након 12 сати рада који није третиран као прековремени, већ као редован рад, па нису издавани налози за прековремени рад, нити су полицијским службеницима ти сати плаћени увећано, нити им је омогућавано коришћење слободних дана по принципу 1:2, а као што је то прописано, већ су ти неспорно прековремени сати неправилно прераспоређивани по принципу 1:1 је у међувремену, након слања нашег дописа Радној групи, решен у Полицијској управи Нови Сад, преостало је да то превазиђемо и у ПУ Суботица.

На предлог Дијане Хркаловић биће, у најскорије време, организован посебан састанак у Дирекцији полиције на који ће бити позван начелник поменуте ПУ.

Приправност у СВС

Радној групи смо доставили службене списе и налоге командира из Апатина и начелника из Сомбора из којих се јасно види незаконито поступање начелника. Редовно издате налоге за приправност и временике рада послате на обрачун и реализацију, начелник је, из њему знаног разлога, самовољно преиначио и уместо тачно остварених броја радних сати сваког запосленог, где су у просеку имали око 160-170 сати, на реализацију обрачуна послао списак на ком сви запослени имају по 40 сати приправности. Заиста несхватљив аматеризам и крајња дрскост начелника за коју смо тражили и одговорост, поред исправљања неправде.

Дијана Хркаловић је издала наређење присутном представнику Сектора за ванредне ситуације за хитно поступање, утврђување свих чињеница и отклањање пропуста.

Допис министру у вези са учесталим нападима на полицијске службенике и конкретни предлози

Министар је оформио посебну Радну групу са задатком израде Правилника о обављању службе и поступању полицијских службеника у различитим ситуацијама. Биће то акт најсличнији некадашњем „Правилу службе“. ССП нажалост не учествује у раду те групе али смо добили уверавање да ћемо имати прилику да на нацрт Правилника дамо мишљење и конкретне предлоге за унапређење квалитета акта.

Акт о унутрашњем уређењу и систеатизацији радних места

Стално одлагање временског рока планираног за усвајање наведеног акта ствара проблеме у раду, јер се код запослених вештачки ствара осећај сталног исчекивања и несигурности. Потребно је пред запослене изаћи са неким званичним ставом у том погледу. Када можемо да очекујемо усвајање тог акта?

Израда акта је у завршној фази, у изради је било потребно усаглашавати јако пуно параметара како усвајањем акта не би било оштећених полицијских службеника у смислу услова рада, премештаја или висине  плате. Прецизан рок није могуће дати, али очекиван термин завршетка и ступања на снагу Акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у МУП јесте март 2018. године.

Новогодишња поклон-честитка деци запослених

Да ли ће послодавац обезбедити поклон-честитку деци запослених и у ком облику? Не желимо да и ове године будемо једни од ретких државних органа који није испунио обавезу из ПКУ за државне органе док су то урадила нека друга, на пример, министарства грађевине, иностраних послова, рада…

Министар др Небојша Стефановић је на седници Владе Републике Србије поставио питање слично нашем. Урађена је пројекција потребних средства за реализацију и можемо ускоро очекивати резултат. Углавном, чврст став руководства МУП јесте да уколико буде новца, мора га бити за сва министарства и да неће дозволити ситуацију од прошле године.

Такође, још једном је истакнуто да од стране запослених није потребно подношење било каквих захтева у том смислу, већ да ће министарство по службеној дужности, према евиденцијама којима располаже, новац исплатити свима који остварују право.

Примена правилника уместо ПКУ поводом солидарне помоћи

Промена методике у раду комисије за утврђивање основа за солидарну помоћ, којом се од запослених траже рачуни за претрпљене трошкове, изазвала је велико негодовање и разочараност код запослених. Како објаснити људима који имају аутистичну децу, слепу, оболелу од церебралне парализе и слично, да су им потребни рачуни. Је ли ово коначно „солидарна помоћ“ или „рефундација“ трошкова? Предложили смо да министарство изнађе начина да помоћ буде пре свега правична и хумана.

Договорен је хитан посебан састанак са начелницом Сектора за људске ресурсе, госпођом Катарином Томашевић и заказан је за понедељак 18. децембар.

Инструктивна депеша као замена за непотписивање споразума у вези са препорукама РАМРРС-а

Обећано је доношење таквог акта и његово слање на терен, међутим, до данас нисмо добили потврду тога.

Депеша је израђена и „на потпису је“ а одмах након тога ће бити упућена свим организационим јединицама.

Судбина Полицијске бригаде у Београду

Најављена систематизација и гласине о коренитим променама у физиономији и функционисању те јединице изазива подозрење код запослених који су забринути за судбину својих радних места. Разумемо да дефинитивног и прецизог одговора нема али очекујемо одговор на питање да ли је тачно (говоркање) да ће један батаљон бити измештен из јединице (или укинут) и премештен у окриље Дежурне службе ПУ за град Београд. Старешине у тој јединици већином не знају или не желе да дају било какав одговор запосленима.

Државна секретарка Дијана Хркаловић је саопштила да је покренута иницијатива да у оквиру Полицијске управе за град Београд све послове на обезбеђењу објеката обавља једна организациона јединица, а не, као сада, да се мешају надлежности неколико јединица. Будући да у оквиру Дежурне службе у ПУ за град Београд већ постоји Полицијска испостава оформљена са тим задатком одлучено је да њени капацитети буду проширени и да део људства из Полицијске бригаде буде пребачен тамо. Нагласила је и то да је руководство Полицијске бригаде итекако упознато са тим процесом и да нема разлога да се било шта скрива од запослених, те је наређено да командант јединице одржи састанак са руководиоцима јединицеи људством те их детаљно информише о променам које их чекају.

Искористили смо прилику да присутне чланове Радне групе подсетимо да запослени након премештаја задржавају сва права из радног односа у току две године од премештаја (па и висину плате) уколико је то за њих повољније, са чиме су се сложили и ту очекујемо да не сме бити проблема.

Незаконито поступање у ПС Вождовац

Полицијском службенику у тој станици, 30. октобра ове године привремено је одузето наоружање и остала опрема (значка, палица, средства за везивање, опасач) под изговором привременог удаљења. Након тога, исти полицајац бива распоређен на редован рад још око месец дана, где по патролним листовима обавља разне делатности без наведене опреме и тек пре пар дана добија решење о привременом удаљењу.

Сматрамо да овде није законито поступано и предлажили смо иницирање поступка за утврђивање дисциплинске и друге одговорности старешине.

Предмет је дат Сектору унутрашње контроле на поступање и који ће нас известити о утврђеном, након спорведених провера.

Служба за информисање ССП

ЗАКОН О ПОЛИЦИЈИ: МУП уважио бројне предлоге Синдиката српске полиције

Београд, 21.11.2017. године, – Данас је у Кабинету министра одржан радни састанак представника Министарства унутрашњих послова и делегације Синдиката српске полиције. Испред МУП на састанку су учествовали државни секретар Дијана Хркаловић, секретар министарства Милица Ћатић и помоћник директора полиције Слободан Малешић. Делегацију ССП предводио је председник Лазар Ранитовић а чинили су је још и чланови ГО ССП Миле Лазаревић и Синиша Ћук.

Након кратких поздравних речи, госпођица Дијана Хркаловић је нагласила како је ССП једини нерепрезентативни синдикат који, од самог почетка, учествује у консултацијама на доношењу Предлога закона о изменама и допунама закона о полицији. Премда нису имали ту обавезу, у МУП је процењено да можемо пружити велики допринос у том послу.  Намере и приоритетне циљеве које МУП жели да постигне предложеним изменама, као и образложења појединачних решења у предлогу приближила нам је секретар министарства, госпођа МилицаЋатић.

За исказану отвореност и жељу МУП да, у сарадњи са релевантним синдикатима, какав ССП свакако јесте премда још увек не и званично репрезентативан, дође до најбољих законских решења којима ће бити унапређен рад полиције и свих запослених, руководство министарства заиста заслужује све похвале. Не морамо било кога подсећати да је пре само годину и нешто више дана тако нешто било незамисливо и да је на тренутно важећи ЗОП пресудан утицај имао један човек, недоступан синдикатима, али и глув на сугестије дугогодишњих највиших руководилаца у министарству!

Морамо да се сложимо да представници МУП овог пута делују заиста искрено када говоре о намерама да олакшају рад полицији и да исправе најлошија решења у важећем ЗОП, на која су већина синдиката имала примедбе у предходном периоду. Уосталом, усвојеним предлогом у доброј мери се то и постиже мада је руководство МУП наилазило на велике отпоре других министарстава, пре свега министарства правде и финансија, те да се може рећи да ћемо по бројним питањима бити у предности над осталим државним органима. Такође, треба рећи и похвалити се чињеницом да је од првих консултација, на нацрт предлога из августа, прихваћен велики број предлога Синдиката српске полиције који су у међувремену постали део званичног предлога закона. Не желимо да будемо малициозни, али заиста нисмо запазили икакав допринос других синдиката по овом питању.

Данас су подржани још неки наши предлози али не сви, тако да и даље има много простора за унапређење овог предлога. С обзиром да коначну реч на предлоге дају неки други органи, не би било фер да данас излазимо у јавност са детаљима са састанка. Оно што можемо посебно да нагласимо и што је већину запослених бринуло јесте то да више неће бити законског основа за губитак посла самим покретањем кривичног поступка против некога, већ тек након правоснажне казне затвора. Такође, накнада трошкова за долазак на посао и одлазак са посла прописана је за стварне релације и реалне трошкове, а не само на територији општине рада.

Сви преостали наши амандмани на предлог Закона о изменама и допунама ЗОП, које је припремио стручни тим ССП, а који нису подржани од стране МУП, биће достављени надлежним скупштинским одборима и посланичким групама у Народној Скупштини.

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић

Новембарски месечни састанак у Кабинету

Београд, 10.11.2017. године, – Одржан је једанаести по реду редовни месечни састанак у Кабинету министра, са Радном групом за сарадњу са синдикатима. Делегацију Синдиката српске полиције сачињавали су: председник ССП Лазар Ранитовић, заменик председника Миле Лазаревић, генерални секретар Виктор Ратковић, члан Главног одбора ССП Синиша Ћук и председник СГ ОЖ Ниш Небојша Поповић.

Разговор је вођен по следећим питањима:

 • Неевидентирање, неправилно евидентирање и обрачун прековремених сати након рада преко 12 сати, пре свега припадника ИЈП

Неправилно евидентирање и обрачун прековремених сати се састоји у томе што се време проведено на раду након 12 сати рада не третира као прековремени, већ као редован рад, па се не издају налози за прековремени рад, нити се полицијским службеницима ови сати плаћају увећано, нити им се омогућава коришћење слободних дана по принципу 1:2, а као што је то прописано, већ се ови неспорно прековремени сати неправилно прераспоређују по принципу 1:1.

Овај проблем смо уочили у ПУ Суботица, ПУ Нови Сад, ПУ Шабац и ПУ Нови Пазар, док смо у осталим ПУ у контакту са тамошњим руководством успели да договоримо закониту примену одредби о прековременом раду.

На овај проблем смо указали и на прошлом састанку са Радном групом, када је тадашњи председавајући Радном групом – господин Слободан Малешић обећао решење овог проблема, као и организовање посебног састанка са начелником ПУ Нови Сад (из овог и још других разлога), али ништа од тога није реализовано. Уз то, господину Малешићу је 15.10.2017. године, по претходном договору, мејлом достављен списак ПУ у којима постоји предметни проблем, али до данашњег дана нисмо добили повратну информацију, нити је овај проблем решен, осим у Нишу, где смо проблем решили након састанака са тамошњим руководиоцима.

Одговор на ово питање дао је Слободан Малешић који је признао да су се након извршених провера и анализа од стране Дирекције полиције тврдње ССП, изнете на досадашњим састанцима, као и у прослеђеним дописима, показале као истините. Након наше констатације да се позитивно решење наведеног проблема назире у ПУ Шабац, Малешић је изјавио да ће приликом будућих ангажовања ИЈП Дирекција полиције обратити посебну пажњу на ПУ Суботица, Нови Сад и Нови Пазар, у циљу успостављања законитог обрачунавања радног времена полицијских службеника. С тим у вези, наставио је, 31.октобра је на терен упућена још једна инструктивна депеша, којом је, према његовим речима, недвосмислено наложено да се радно време дуже од 12 сати обрачунава као прековремени рад.

На изречену тврдњу представника ССП да је предметна депеша нејасна и недовољна прецизна, а до којег тумачења смо дошли у контакту са појединим руководиоцима орг.јединица, те да је у циљу коначног решавања овог проблема, на жалост, неопходно упутити још једну депешу, у којој би експлицитно било наложено свим одговорним руководиоцима да рад дужи од 12 сати третирају као прековремени, уз издаванје адекватних налога, Слободан Малешић је одговорио да су исти дужни да поступају у складу са Законом о полицији, односно да се предметни рад мора обрачунавати као прековремени. У циљу добијања објективних и истинитих информација са терена господин Малешић је затражио од представника ССП обавештавање на дневном нивоу, како би се, по овом питању, коначно уједначила пракса у целом Министарству.

 • Неевидентирање и/или необрачунавање приправности у СВС

Тема и проблем који су у више наврата били „на столу“, али су остали нерешени до данашњег дана – како у смислу постојећег начина организовања приправности, тако и у погледу склапања споразума о вансудском поравнању са ватрогасцима-спасиоцима за које постоје докази да су били приправни, али им та приправност није обрачуната као увећање зараде по том основу.

И након неколико тематских састанака, укључујући и онај са начелником СВС Предрагом Марићем лично, након упорног залагања представника ССП да се проблем са неевидентираном, а самим тим и неплаћеном приправношћу припадника СВС у минулом периоду (јануар 2016.-мај 2017.године) споразумно реши, представници Министарства, а пре свих Горан Николић, помоћник начелника СВС, су одбили наведени предлог, уз изговор да би накнадно евидентирање те принадлежности било противзаконито, те да не постоји други начин да се оштећени обесштете. Уз толико пута изнете тврдње да припадницима СВС у том периоду није била налагана приправност, што је наводно била лична процена начелника ОВС, да исти нису били дужни да се одазивају на евентуалне позиве, те да против оних који се евентуално нису одазвали на позив на интервенцију нису предузимане дисциплинске нити друге мере, не преостаје нам ништа друго осим да констатујемо да ће и по овом питању многе, оштећене колеге правду и задовољење потражити путем надлежних судова. Све то, наравно, уз вишеструко увећане износе на име судских трошкова, накнада адвокатима и припадајућих камата.

 • Погрешан обрачун зараде запосленима за време одсуства са рада (годишњи одмор, плаћено одсуство)

Такође тема са претходног састанка, којом приликом је договорен посебан састанак овим поводом.

Подсећамо, чланом 114. ставом 1. Закона о раду: „Запослени има право на накнаду зараде у висини просечне зараде у претходних 12 месеци, у складу са општим актом и уговором о раду, за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа.“ Међутим, запосленима се погрешно обрачунава зарада за време одсуства са рада у наведеним случајевима, тако што се приликом обрачуна за основицу користи ОСНОВНА, а не ПРОСЕЧНА зарада у претходних 12 месеци, чиме се причињава штета запосленима за време одсуства у наведеним случајевима.

Захтевали смо израду и закључивање споразума о вансудском поравнању са запосленима који су оштећени и заказивање посебног састанка на ову тему, а због комплексности теме, међутим, и поред обећања на прошлом састанку са Радном групом, овај састанак није заказан.

Помоћник начелника Сектора за материјално-финансијске послове Драго Бјелица се сложио да постоји неусклађеност између законом прописаног и оног како се обрачунава, али да то нужно није на штету запослених, већ и у корист, наводећи као пример да ће, према постојећем обрачуну, запосленима који користе годишњи одмор током 2018. године у накнаду плате бити урачунато планирнао увећање од 10%, а што не би био случај да се плата обрачунава по законом прописаном моделу.

Међутим, оваква констатација је напросто нетачна из разлога што се у оба случаја узима у обзир 12 месеци које претходе месецу у којем се годишњи одмор користи. Дакле, ССП остаје при становишту да су запослени оштећени и у наредном периоду, а пошто послодавац не жели да овај проблем реши споразумно на обострано задовољство, где се МУП не би излагао непотребним судским трошковима, након додатних консултација са правним заступницима, највероватније је да ће запослени своје законско право морати да потраже на суду.

 • Погрешан обрачун зараде у случају замене руководиоца

Чланом 187. ставом 1. тачком 6. прописано је да полицијски службеник остварује раво на увећану плату у случају замене руководиоца, и то: до 10 радних дана – 10% основне плате, дуже од 11 дана – 15 % основне плате. И тако, уместо да се запосленом који мења руководиоца плата увећа линеарно за 10% у случају да је мењао руководиоца до 10 дана у месецу, а 15% у случају да је руководиоца мењао 11 и више дана у месецу, врши некакав обрачун према броју радних сати које је запослени који је мењао руководиоца остварио, па се увећање третира спрам броја тих радних сати, што је потпуно неосновано.

На овај проблем смо указали у појединим ПУ, али смо добили одговор да приликом уноса у систем за обрачун зарада, систем врши обрачун спрам сати, а не спрам дана, што практично значи да је проблем у томе што програм за обрачун зарада није програмиран у складу са законским одредбама, што не може бити разлог да било који запослени буде оштећен.

Господин Драго Бјелица је појаснио да је чланом 184. Закона о полицији прописано да се право на увећану плату по овом основу утврђује посебним актом Владе. Међутим, према важећем правилнику овај основ није предвиђен, па све до допуне тог правилника нема правног основа за обрачун.

Наравно да ни овакво образложење није ваљано, јер је Законом о полицији (не правилником!) прописано да право запосленог на увећану плату у случају замене руководиоца. И то не може бити спорно. Уосталом, запосленима који замењују руководиоца се већ обрачунава увећана плата по овом основу, али се то не чини онако како је то Законом о полицији предвиђено: према броју радних дана за које запослени замењује руководиоца, већ се то чини према броју сати, а ту категорију (сат) у смислу овог основа за увећање плате, Закон о полицији не познаје.

Ни у овом случају се не види искрена жеља и воља представника послодавца да се проблем споразумно реши, на обострано задовољство, тако да запосленима преостаје да своја права издејствују на суду.

 • Проблеми запослених у Жандармерији

За надлежне у овој организационој јединици спремили смо читав сет питања:

— Када ће бити извршена подела нове униформе? Имамо информацију да је униформа стигла у магацин. Ово питање је посебно важно с обзиром на то да је зима на прагу, а постојећа униформа је дотрајала, поготово чизме (за које такође имамо информацију да су стигле у магацин).

— Шта је предузето (и уколико није – зашто) на томе да се побољшају катастрофални услови за смештај и пресвлачење припадника београдског, а нарочито нишког одреда? Ово је тема била више пута на састанцима, образложење Радне групе је да постоји проблем у погледу иновинско-правног статуса објеката. Разумели смо ову чињеницу, али ово лоше стање предуго траје, а услови су све гори. Бојимо се да је у овом случају много мањи проблем имовинско-правни статус, од недостатка воље за решавање ових проблема. У прилог томе је и чињеница да је зграда Команде ОЖ Београд у потпуности реновирана пре неколико година, иако и ту постоји истоветан проблем имовинско-правног карактера.

— Исхрана припадника ОЖ Ниш већ годинама се састоји од месног нареска и паштете, евентуално сардине. Готово је невероватна небрига МУП-а за, пре свега, здравље тих људи. Неопходно је определити средства за реновирање кухиње-трпезарије и жандармима омогућити одговарајућу исхрану.

— Непоштовање одредби које се односе састављање распореда рада. Непоштовање обавезе састављања распореда рада два дана унапред. Непотребно планирање смена у трајању од 12 сати, где се нпр. након 8 или 10 сати рада жандарми усмено обавештавају да је смена завршена и да иду кући.

— Због бројних тема и проблема који у провом реду нису таквог карактера да би били предмет састанка на Радној групи, као и због ограниченог времена, потребно је и неопходно организовати састанак са командантом Жандармерије Гораном Драговићем.

Господин Малешић нас је информисао да је за припаднике Жандармерије набављена нова униформа и нове квалитетне чизме, али да подела униформе и чизама неће бити извршена док се још не набаве јакне, а што се очекује крајем текућег месеца. Након тога ће уследити подела униформе, јакни и чизама.

Што се тиче објеката у којима је смештена Жандармерија, саопштено је да су сви у Министарству свесни проблема са смештајем у ОЖ Београд и ОЖ Ниш, али да не може бити значајног побољшања управо због проблема имовинско-правног карактера. Но, започето је реновирање WC-а и купатила у Нишу. Такође, ради се на решавању обезбеђења смештаја припадника ОЖ Ниш на другој локацији – у Алексинцу, а што ће бити учињено током следеће године.

Представници Радне групе су се сложили да старешине у Жандармерији не могу планирати смене дуже него што је потребно, а потом пре истека смене жандармерце упућивати са посла кући. И управо ова, као и још друге бројне теме и проблеми у Жандармерији биће разматране на посебном састанку представника ССП и команданта Жандармерије Горана Драговића који ће бити заказан у току следеће недеље.

 • Услови рада у КЗБ које покрива ПУ Крушевац и проблеми у вези са опремом у ПО Брзеће

Требовање униформе за обављање послова у екстремно хладним условима. Наиме, за контролу и регулисање саобраћаја према ТЦ Копаоник највише се ангажују  полицијски службеници ПО Брзеће, непрекидно од почетка снежних падавина, тј. неких 4-5 месеци. Такође, ради обезбеђења ЈРМ на ски-стазама које се на подручју ПО Брзеће распростиру на око 60% од укупног ски-простора ТЦ Копаоник, делатност се обавља у ски-патролама, за које је такође потребна униформа за обављање послова у екстремно хладним условима.

— Неопходно је обезбедити одговарајуће теренско возило за обављање делатности у отежаним условима (возило које је комфорно за обављање делатности у трајању од 12 сати непрекидно теренског рада, које се ретко квари, има одговарајуће грејање, које има све потребне ознаке полиције: ротације, налепнице и које је као такво уочљиво у екстремним зимским условима).

Господин Малешић је појаснио да примарне полицијске станице на Копаонику (баш као и на Златибору) имају посебну униформу за обављање послова у екстремно хладним условима, али да остеле полицијске станице (испоставе, одељења) не могу добити такву униформу, јер то није њихов примарни посао, те да би у том случају такву униформу могли захтевати и све друге полицијске станице где су ниске температуре и снежни покривач присутни током значајног дела године.

Објашњење је исто и у погледу возила које користе полицијски службеници полицијских станица које нису примарне, док је проблем кварова на возилима, њихове неисправности, неодговарајућег грејања, неодговарајуће обележености и друге опреме – питање за конкретне полицијсе станице које имају проблем са оваквим возилима.

Обавезали смо се да ћемо „на терену“ извршити додатне провере у вези са овим проблемима и о томе известити Радну групу.

 • Привремени премештаји

Због чега се не одобравају привремени премештаји према месту пребивалишта у контексту спајања породица и уштеде на путним трошковима?

Шеф Одсека за сарадњу са синдикатима, Сектора за људске ресурсе, Драгиша Цветковић је појаснио да су Законом о полицији (члан 198) прописани услови за привремени премештај запослених (замена одсутног запосленог, повећан обим посла, привремено ограничена радна способност или обављање послова радног места до оконачања конкурстног поступка), те да ни „спајање породица“, ни „финансијске уштеде“ не постоје као законски основи.

Констатовали смо да разумемо шта је прописано Законом о полицији, али да, исто тако, МУП мора водити рачуна о запосленима који раде и по неколико стотина километара од места пребивалишта, баш као што мора водити рачуна о буџетским уштедама, да је својевремено постојала идеја Министарства да се овакво што спроведе, али да је остало кратког даха. Господин Цветковић је одговорио да је то апсолутно тачно, али да се исто тако мора водити рачуна о томе да се нпр. великим „одливом“ из Београда полицијских службеника који живе у унутрашњости, створио озбиљан безбедносни проблем. Сматра да ће се приликом нове систематизације водити рачуна о овом проблему у случају постојања већег броја запослених од систематизацијом предвиђених у појединим организационим јединицама.

 • Избор руководилаца након доношења систематизације

До нас стижу информације из више извора, додуше не сасвим поуздане, да ће се приликом усвајања нове систематизације избећи расписивање конкурса за руководећа радна места, већ да ће се они једноставно именовати. Да ли је информација тачна?

ССП сматра да је, уколико је ова информација истинита, ово потпуно погрешно и штетно за МУП, јер се уместо правилне селекције и избора руководилаца на конкурсима, где ће се изабрати они са најбољим квалификацијама, стручним компентенцијама и најбољим резултатима у досадашњем раду, оставља могућност да на руководећа места дођу мање компентентни или потпуно некомпетентни људи.

Представници Радне групе су дематновали овакве информације наводећи да ће након новог правилника о систематизацији свакако бити расписивани конкурси на упражњена радна места – за сва руководећа, али и за извршилачка, осим за она за која министар правилником пропише да се попуњавају без конкурса.

 • Динамика исплате посебних накнaда и солидарне помоћи

— Посебне накнаде за рад са мигрантима и у КЗБ нису исплаћене за септембар и октобар 2017. Шта је разлог кашњења исплате? Када ће бити исплаћена, односно каква је планирана динамика исплате?

— Када ће почети исплата солидарне помоћи по основу смрти члана уже породице, као и по основима дужих и тежих болести, лечења и рехабилитације запослених и чланова њихових породица онима који су захтеве предали у 2017. години? Колике су планиране исплате за сваки од основа за солидарну помоћ? Када ће се одлучивати о захтевима запослених за солидарну помоћ у 2017. за запослене који захтев предају самим крајем текуће или почетком наредне године и када ће им бити извршена исплата? Када ће коначно бити исплаћена солидарна помоћ из 2016. за део запослених којима она још увек није исплаћена?

Исплата посебних накнада за рад са мигрантима и у КЗБ за септембар биће исплаћене у понедељак 13.11.2017. године, али да није позната динамика исплате за убудуће. У вези са тиме исплата посебних накнада није једновремена, господин Драго Бјелица је навео да је то због тога што поједине организационе јединице доставе непотпуне и неодговарајуће спискове за исплату, па се у тим случајевима исплате врше након извршених корекција и исправки.

Солидарна помоћ за рођење детета за колеге које су захтеве поднеле до 30.9.2017. године је исплаћена, односно би требало да је исплаћена, следи исплата солидарне помоћи за случај смрти члана уже породице, а потом ускоро и за случај болести, лечења, рехабилитације, набавке ортопедских помагала за запослене и чланове њихових породица. Комисија ће заседати редовно како би сви поднети захтеви били решени до краја године. О захтевима за солидарну помоћ у 2017. години који буду предати самим крајем текуће године или почетком наредне, комисија ће одлучити до краја јануара 2018. Године. Такође је планирано да током 2018. године комисија заседа једном месечно, где ће се одлучивати пре свега о захтевима за исплату солидарне помоћи за рођење детета и за случај смрти члана уже породице, а да ли ће се месечно одлучивати и за остале случајеве солидарне помоћи или ће то бити учињено при крају године – још увек је неизвесно.

 • Необјављивање подзаконских прописа МУП-а

Потребно је, бар на интранет страници МУП-а, редовно објављивати све прописе и обавезујуће депеше којима се прописују или прецизирају права и обавезе полицијских службеника и начин њиховог поступања.

Закони и подзаконски акти који се тичу МУП-а и запослених у МУП-у, а који се објаљују у Службеном гласнику РС се налазе на сајту МУП-а (одељак документи). У погледу правилника, инструкција, одлука и депеша које се не објављују у Службеном гласнику РС, не постоји таква евиденција. Предложили смо да прављење такве евиденције која би била доступна свима, а како би запослени били упознати са свим прописима који се односе на њих.

 • Непотписивање споразума у вези са препорукама РАМРРС-а

Пошто је очигледно да МУП не жели потписати споразум са ССП-ом у вези са препорукама РАМРРС-а, иако се представник послодавца у том процесу сложио са нашим предлозима, иако сматрамо да за то не постоје оправдани разлози, а наставља се свакодневна самовоља старешина у непримени ПКУ или се он погрешно примењује, зарад заштите запослених у МУП-у, предлажемо да министар распише депешу која ће садржати препоруке РАМРРС-а.

Будући да би потписивање споразума водило изменама ПКУ, са којима се МУП сложио, али не и репрезентативни синдикати, договорено је да МУП свим организационим јединицама упути депешу чија ће садржина бити истоветна садржинама препорука РАМРРС-а.

Служба за информисање ССП

Месечни састанак у Кабинету: Нов састав Радне групе доноси и нов приступ у раду

Београд, 10.8.2017. године, – Одржан је осми месечни састанак са Радном групом МУП-а за сарадњу са синдикатима са почетком у 10.00 часова. Синдикат српске полиције представљали су председник синдиката Лазар Ранитовић, заменик председника Миле Лазаревић, генерални секретар Виктор Ратковић и Синиша Ћук члан Главног одбора синдиката. Радна група је овог пута наступила у измењеном саставу а састанак је водила новоименована координаторка Радне групе, државни секретар Министарства, госпођица Дијана Хркаловић.

Након уводних речи, упознавања и жеље за добром и успешном сарадњом госпођица Хркаловић нас је упознала са намером Министарства да званично предложи измене појединих одредби Закона о полицији, изложила је неколико главних циљева који се желе постићи планираним изменама и позвала нас да јој доставимо предлоге нашег синдиката, оцене појединих, нама спорних одредби у закону, а све у циљу израде што ефикаснијег закона који ће задовољити очекивања и потребе и запослених и грађана. Председник Ранитовић се захвалио на добијеним информацијама и предочио чињенице да смо ми неке наше примедбе на закон већ упућивали надлежнима, што кроз иницијативе пред Уставним судом, што достављањем одређених предлога Народној скупштини РС, али и да ћемо са великим задовољством учествовати у припреми новог предлога Министарства јер нам је стало да добијемо стабилан закон који ће на дужи временски период омогућити ефикасну службу, али и права запослених.

Након тога прешло се на рад по следећим темама:

 1. Приправност припадника ватрогасно-спасилачких јединица

Већ дуже од годину дана у СВС се не врши реално одређивање приправности ватрогасцима-спасиоцима. Таква мера је уследила након појаве неумереног одређивања таквог статуса „свуда и свакоме“, односно без реалне потребе. Уместо утврђивања појединости и оправданости, те кажњавања одговорних, примењена је својеврсна казна према скоро свим запосленима. Тако да тренутно имамо ситуацију да се у већини организационих јединица врши злоупотреба појма „стална доступност“ на тај начин што се усменим наредбама запослени принудно стављају у статус приправности и обавезе одазивања на интервенцију, а да то не остаје нигде забележено нити им се такав статус плаћа у складу са одредбама Закона о полицији.

Тражимо поштовање закона у том домену и предлажемо исправљање неправде и надокнаду материјалне штете запосленима коју су претрпели у последњих годину и нешто више дана. Односно, предлажемо да МУП понуди склапање споразума о вансудском поравњању свим ватрогасцима, као меру којом ће бити избегнути беспотребни судски трошкови, који би неминовно уследили након подношења многобројних тужби о којима ти људи озбиљно размишљају већ дуже време.

Госпођица Дијана Хркаловић је дала реч Горану Николићу из Сектора за ванредне ситуације који је од нас затражио конкретне примере јединица у којима се не поштују прописи у вези са статусом приправности и прековременог рада. То смо и учинили и већ данас послали примере колега у Новој Вароши, Лазаревцу, Шиду, Старој Пазови, Пећинцима, Руми и Сремској Митровици. Позивамо чланове да нам се јаве и доставе информације у својим организационим јединицама ради решавања пропуста.

 1. Срамотна дисциплинска пријава у Управи граничне полиције

Тражили смо испитивање целог случаја у Управи граничне полиције, Регионалном центру према Македонији, где је спроведен, према нашем мишљењу срамотан, дисциплински поступак против полицијског службеника. Сматрамо да се оваквим поступцима омаловажавају полицијски службеници и да ти поступци служе пре свега њиховом „дисциплиновању“. Срећом, дисциплински старешина је донео разумну пресуду и ослободио колегу Милана Илића, а с друге стране, будући да је он одбрану изнео лично, без ангажовања правног заступника, направљена је уштеда МУП-у у износу од најмање стотинак хиљада динара. Очекујемо да након утврђивања свих релевантних чињеница уследи санкционисање виновника ове бруке за службу.

Госпођица Хркаловић се сложила да се понекад покрећу поступци који не служе на част ни полицијским службеницима ни старешинама а поготово угледу Министарства и да треба радити на спречавању таквих појава које нам свима наносе штету, али да свака прича има две стране медаље те је реч дала представнику Дирекције полиције који нам је предочио све детаље овог немилог догађаја. Сматрамо да ће депеша у вези са овим и сличним догађајима која је послата на терен у РЦ према Македонији бити довољна превентива али ћемо пажљиво пратити њено поштовање и реаговати у складу са тим.

 1. Проблем вишка радних сати у ПС Босилеград

Као што је познато, у ПС Босилеград, због специфичних околности, постоји проблем са сталним стварањем вишка радних сати који није могуће отклонити. Због тога запослени на сваких 6 месеци подносе захтеве за склапање споразума ради исплате тих остварених вишкова. У ранијем периоду то је реализовано редовно и несметано, међутим, сада се неоправдано дуго чека сагласност Сектора за људске ресурсе што успорава процес и ствара незадовољство код запослених. Тражили смо убрзавање тих поступак колико је то могућно јер су незапослени незадовољни и нестрпљиви и постоји реална могућност утужења а самим тиме и стварања додатних трошкова за министарство што никоме није у интересу.

Господин Драган Цветковић из Сектора људских ресурса саопштио је да је остварио контакт са начелником Полицијске управе Врање и договорили су да се изврше провере о постојању вишкова радних сати, те да се у складу са утврђеним донесе одлука о даљим корацима. Госпођица Хркаловић је додала да је сигурна да ти вишкови постоје јер је лично упозната са условима рада у Босилеграду, као и са недовољном попуњеношћу људством, да је стога неминовно да до вишкова радних сати долази како би служба неометано функционисала и наложила је Цветковићу да то одради што хитније те да се људима понуди споразум о вансудском поравњању и исплати зарађени новац.  

 1. Урачунавање пута у радно време

У ПС Босилеград не поштује се депеша министра којом је одређено урачунавање времена проведеног на путу до извршења задатка у редовно радно време. Упркос више упозорења командиру Стојнев Новици, упућених од стране наших активиста, упркос томе што је са тиме упознат и начелник Одељења полиције у ПУ Врање, који је депешу проследио свим јединица, поменути командир и даље не поштује наређење министра. Потребно је отклонити проблем и санкционисати командира који из само њему познатих разлога не жели да поштује депешу.

Аналогно претходном питању, госпођица Хркаловић је наложила колегама из Сектора људских ресурса и Дирекције полиције да се под хитно наложи спровођење прописа и депеше министра.

 1. Статус приправности старешина у Дирекцији полиције

Према нашим незваничним сазнањима, на последњем састанку директора полиције, господина Ребића, са руководствима полицијских управа, наређено је да „старешине не могу писати приправност“. Искрено, сумњамо да је то баш тако речено, верујемо да је скренута пажња на појаву злоупотребе код одређивања статуса приправности и превеликог броја сати на месечним нивоима у појединим организационим јединицама. Ипак, на терен се проширила другачија верзија, односно барем у већини полицијских управа је пренесено, како смо горе навели, да је „директор забранио писање налога за приправност за старешине“.

Став ССП јесте да старешине нису изузете од примене било ког закона ове државе (мада се појединци међу њима често тако понашају) и да се и одредбе Закона о полицији које запосленима дају право надокнаде у статусу приправности односе и на старешине. Наравно, свака контрола и санкционисање злоупотребе имаће нашу подршку.

Државни секретар Дијана Хркаловић је саопштила да је разговарала са директором Ребићем на ову тему и да је јасно да се ради или о несхватању и погрешном тумачењу или о свесном извртању његових речи. Став руководства МУП јесте да се закони морају поштовати једнако за све и да нико нити жели, нити може да забрани статус приправности за старешине било ког нивоа. Једноставно, ради се о томе да су, након утврђених нелогичности у појединим подручним полицијским управама, наложене мере стриктне контроле и реорганизације система рада тамо где је то оправдано, сврсисходно и могуће. Због специфичности сваке управе појединачно, није могуће униформно решење за све, те ће бити праћена примена наложених мера и пружена потребна помоћ свакој јединици. Дакле, старешине полиције, баш као и сви други полицијски службеници, могу бити у статусу приправности када је то неопходно за функционисање службе.

 1. Запослење супруге покојног колеге ватрогасца

Синдикату се молбом за помоћ обратила госпођа Горица Милошевић из Ниша, супруга изненада преминулог 42-годишњег ватрогасца-спасиоца Милана Милошевића. Она моли за посао у МУП, али знајући да ми нисмо права адреса за тако нешто она се обратила и надлежнима у СВС и ПУ у Нишу.

Замолили смо да, уколико је икако могуће, Министарство изнађе могућност и запосли супругу покојног колеге.

Дијана Хркаловић је изјавила да се сви у руководству МУП-а слажу да је потребно помоћи госпођи Милошевић и дала је налог Драгану Цветковић да оствари контакт и реализује наведено, било преко уговора о делу, било на неки други адекватан начин.

 1. Електронско оцењивање полицијских службеника

Уредбом о оцењивању полицијских службеника и других запослених у МУП-у прописано је да је ПОСТУПАК ОЦЕЊИВАЊА ЈАВАН (члан 3. став. 1), те да (члан 15) оцењивач на крају сваког циклуса оцењивања (полугодишта) обавља разговор са запосленима чији рад оцењује и да у току разговора упознаје запосленог са оценом и унетим коментарима и заједнички утврђују, уколико је потребно, активности и временске рокове за унапређење компентенција и резултата рада запосленог. Такође је прописано (члан 16) да несугласице између оцењивача и запосленог решава контролор. Одговорно тврдимо да руководиоци у МУП-у нису испунили напред наведене, а прописане им обавезе, тј. поступак оцењивања не да није био јаван, већ су оцене, без претходног разговора и консултација са запосленима једноставно унете у систем, а у највећем броју организационих јединица нису ни саопштене запосленима.

Овакво поступање руководилаца је недопустиво и представља повреде службене дужности – поступање противно налогу или упутству за обављање послова које је изазвало или могло да изазове штетне последице мањег значаја (лака повреда службене дужности) и повреда права запослених и незаконит, несавестан, немаран рад или пропуштање радње за коју је запослени овлашћен, а које су проузроковале или су могле да проузрокују штету или незаконитост у раду (тешке повреде службене дужности).

Чланови радне групе из Сектора људских ресурса и Дирекције полиције су става да до кашњења углавном долази због преобимности посла и чињенице да се ради о новини са којом се не сналазе подједнако добро сви руководиоци. На питање које им је госпођица Хркаловић поставила, да ли је синдикат у праву да су старешине, које су донеле одлуке о оценама и унеле их у систем, биле дужне да са запосленима обаве разговор и упознају их са оценама, добијен је недвосмислено јасан потврдан одговор. Наложено је хитно исправљање пропуста и обављање разговора са свим запосленима ради њиховог упознавања са добијеном оценом и дефинисања начина за унапређење појединих елемената рада који сачињавају оцену.

 1. Питања која смо постављали на предходним састанцима:

 • Управа граничне полиције

Који је начин изабран за решавања проблема обрачуна радн их сати пре и после смене до и са граничног прелаза, са посебним акцентом на полицијске службенике који возе смену?

Државни секретар Дијана Хркаловић је става да се мора изнаћи решење које ће омогућити да људе на положаје возе возачи а не један од њих из екипе, да се померањем радног времена дежурне службе може нешто тако постићи и да је то ефикасније и свакако безбедније по саме запослене. Тражила је да Радној групи доставимо списак конкретних јединица у којима се људи сусрећу са тим проблемом.

 • Драгачевски сабор трубача у Гучи

Да ли је, сходно обећању, донета одлука да износ дневница за полицијске службенике ангажоване на обезбеђењу сабора трубача, аналогно фестивалу Егзит, буду обрачунате у износима од 500 динара дневно?

Министар је, уважавајући специфичности обезбеђења сабора трубача у Гучи, већ донео Одлуку и дневнице за ангажоване полицијске службенике износиће 500 уместо стандардних 150 динара.

Састанак је завршен у 10.50 часова, протекао је у позитивној радној атмосфери и представља благо освежење у односу на неколико претходних састанака одржаних последњих месеци. Задовољни смо изреченом на овом првом састанком са Радном групом у новом саставу, очекујемо брзу реализацију договореног и надамо се да ће ова Радна група показати више енергије и спремности за решавање проблема запослених него што је то био случај са предходном.

Шеф службе за информисање ССП
Миле Лазаревић

Седми месечни састанак у Кабинету министра

Београд, 10.07.2017. године, – Одржан је седми месечни састанак у Кабинету министра, са Радном групом за сарадњу са синдикатима којом је председавао државни секретар министарства, господин Милосав Миличковић. Делегацију Синдиката српске полиције предводио је председник Лазар Ранитовић а учествовали су и чланови Главног одбора синдиката Миле Лазаревић и Никола Петровић.

Теме о којима смо разговарали су следеће:

Тема са прошлог састанка –  Неурачунавање и погрешан обрачун прековремених радних сати припадника УГП ( који врше превоз запослених )

Запосленима који врше превоз приликом доласка и одласка са посла радни дан траје у просеку 14 часова од којих 12 часова проводе у редовном раду док додатна два часа проводе приликом превоза запослених. Наведени рад им се не обрачунава нити урачунава у радне сате и не исплаћује као прековремени рад што је у супротности са позитивноправним прописима. Апелујемо да се овај пропуст исправи како запослени не би подносили тужбе.

Начелник Управе граничне полиције, генерал Миленко Божовић, захвалио је синдикату на упрепознавању проблема и указивању на њега али да према његовим информацијама нико од запослених није поднео такав захтев својим непосредно претпостављеним старешина. Но, он сматра да то није изговор нити разлог да се то питање не реши, било обрачуном тих радних сати, било ангажовањем других лица за развоз смене на терен. Нагласио је и да то да надокнаду могу да очекују само колеге који возе смену, никако не сви запослени, то би довело до знатног увећања трошкова, а организован превоз до станица граничне полиције је добра воља послодавца а не и обавеза.

Нова службена возила – набавка и сервис

Известан број нових патролних возила марке „шкода“, подељењих крајем прошле године у ПУ за град Београд, био је једно извесно време паркиран с обзиром да су прешла довољно километара да морају ићи на редован сервис. Проблем са овлашћеним сервисом је превазиђен пре пар дана и возила су поново у функцији.

Што се тиче набавке нових возила, што је раније најављено за половину године, господин Жељко Веселиновић је изјавио да је поступак набавке у току, при самом крају је технички део, нова возила можемо очекивати већ крајем лета

Опрема за криминалистичку технику и раније најављени тендери – храна, тонери…

На месечном састанку у фебруару, као разлог недостатка основног материјала и опреме за рад крим. технике наведено то да је у претходној години недостајало финансијских средстава, као и то да се“ убрзо завршава набавка материјалних средстава у вредности од више десетина милиона динара чиме ће засигурно овај проблем бити отклоњен и запослени на терену не би требало да имају проблем недостатка опреме и средстава за несметан рад када је у питању један од најбитнијих послова у погледу обезбеђења доказа за успешно вођење каснијих кривичних поступака.“ Међутим, од тога није било ништа и данас је ситуација знатно лошија него у фебруару! Када ће бити обезбеђена опрема за несметан рад?

Господа Жељко Веселиновић и Драго Бјелица су поново навели да су поступци набавке у току, да се врши неколико десетина посебних набавки, да су процедуре компликоване и касни се из техничких разлога али се надају да ће све бити окончано врло брзо.

На примедбу да смо такво образложење чули и у фебруару а да је од тада стање само горе, да никакве набавке није било, одговор се свео на „тендери, процедуре, жалбе, потребно је време“!

На питање докле се стигло са тенедерима чија реализација је најављена још за април (тонери и храна), уз примедбу да је ситуација са тонерима на терену очајна, опет смо добили одговор да су тендери при крају и само је питање дана када ће снабдевање бити нормализовано.

Што се хране тиче, Драго Бјелица је изјавио да је ту ситуација редовна, да су ранији проблеми превазиђени и да данас набавке иду редовно, али да је тренутно отежано снабдевање људства на терену због високих температура.

Одговорима нисмо задовољни, сматрамо да је недопустиво оволико кашњење у набавци основних средстава за рад уз истовремени притисак на запослене да и у таквим (не)условима остварују резултате рада на високом нивоу.

Здравствене књижице – израда и овера

Велики број запослених и даље има проблем са потврдама и овером нових здравствених књижица. Изнова се одлаже завршетак процеса замене. Када ће то дефинитивно бити завршено и да ли МУП редовно плаћа обавезе према фонду?

Драгиша Анђелковић, шеф Одсека за сарадњу са синдикатима, изјавио је да је до сада укупно израђено и подељено укупно 104.000 образаца здравствених књижица запосленима и члановима њихових породица, да је преостало за израду још нешто мало више од 2.000 комада али да је застој у Заводу за штамопање новца и израду кованица, којем је држава поверила тај посао.

Што се овере тиче, МУП редовно измирује своје обавезе и у питању су само спорадични случајеви неспоразума и грешака који се отклањају у најкраћем могућем времену, а да се у наредном периоду очекује и такозвана „трајна овера“.

Бојево гађање из пиштоља

Да ли ће провера гађања ватреним оружјем бити спроведена по плану? Говори се о проблему са недостатком муниције у појединим Полицијским управама? Провере физичке способности у првом полугодишту су завршене, гађање није реализовано. Да ли то значи да нећемо добити обједињену оцену? Када ће запослени уопште добити оцену за прву половину године? Да ли ће неко бити одговоран за непоступање по Закону о полицији?

Одговор је дао господин Дејан Јоксимовић, заменик начелника Управе полиције, који тврди да информације о недостатку муниције нису тачне. Тачно је само то да је појединим Полицијским управама враћено требовање на исправку јер су планиране превелике количине муниције. Гађање ће бити реализовано током године како је и планирано и сви ће добити оцену на време.

Што се тиче оцене за прву половину године, поступак је у припреми и биће завршен на време.

Музички фестивал „EXIT” и сабор трубача „Гуча 2017“

Један од најпосећенијих музичких фестивала на свету који се одржао се на Петроварадинској тврђави од 5.7. до 9.7.2017. Поводом манифестације ангажован је велики број полицијских службеника из полицијских управа са територије А.П. Војводине. До сада се дешавало да велик број колегиница и колега бива упућен на испомоћ а да не добијају било какву врсту накнаде за разлику од припадника ИЈП и припадника УГП који добијају увећање коефицијента за текући месец у висини од 20%. На овај начин они се осећају дискриминисано те апелујемо да се и они награде увећањем коефицијента од 20% за текући месец.

Такође, велик број полицијских службеника је ангажован на сабору трубача „Гуча“ те с тога такође предлажемо да се аналогно са предлогом за „Егзит“ награде и запослени ангажовани на обезбеђењу сабора трубача који се одржава од 9.8. до 12.8.2017. године. Сматрамо да је излишно говорити о обиму посла,  отежаним условима и тсл. током одржавања фестивала и да је разуман и оправдан захтев.

Господин Милосав Миличковић је дао одговор да је министар донео посебну Одлуку којом утврђује да свим полицијским службеницима ангажованим на обезбеђењу „Егзит“ фестивала следује посебна надокнада у износу од 500 динара дневно. Услов за добијање надокнаде јесте то да је име полицијског службеника у посебном плану ангажовања.

Аналогно овоме, очекује се посебна одлука и за Драгачевски сабор трубача у Гучи, којом ће анагажовани полицајци добити посебну надокнаду.

Неправилно евидентирање радних сати припадника ИЈП – кршење наредбе министра

И након упућене депеше свим организационим јединицама у МУП када је у питању рачунање времена проведеног у путу у радно време и даље се на терену неправилно евидентира. Махом повреда се огледа у неажурирању радног времена претходног унешеног под шифром „ПЗ“ (посебан задатак) где се евидентира 8-часовно радно време, а не реално радно време. Такође следећа неправилност се огледа у томе да тамо где се врши ажурирање радног времена упише реално радно време нпр. 16 часова што је супротно позитивноправним прописима да запослени ради дуже од 12 часова, с тим у вези потребно је да запосленима се евидентира радно време од 12 часова + 4 часа прековременог рада. Даље, не врши се прерасподела радног времена проведеног у путу за претходних шест месеци. На овај начин још непоступа ниједна орг. јединица чиме крши наређење министра.

Господин Јоксимовић сматра да се депеша министра поштује у већини организационих јединица и да су у питању спорадични случајеви који настају најчешће из разлога несналажења старешинског кадра са новинама у раду али и због тога што смо на терену, у здруженим снагама, подређени команди Војске Србије. Војне старешине праве планове рада и поступања за сваки дан те се дешава да велики број полицајаца не буде ни ангажовано утоку дана па им се тако ни не евидентира рад, па се запослени са терена врате уз „мањак радних сати“. Остали чланови Радне групе су на то реаговали констатацијом да то отвара питање оправданости ангажовања великог броја људи на терену и да то треба преиспитати.

Договорено је да се појединачни случајеви неправилног обрачуна радних сати решавају на нивоу Управе полиције.

Ускраћивање права на путне трошкове  запосленима СГП Бачки Брег

Шеф Одсека за обезбеђење државне границе, РЦ ГП према Р. Мађарској Предраг Шарац, не дозвољава запосленима СГП Б. Брег да поднесу захтеве за накнаду за долазак и одлазак са рада. Наиме, одређен број запослених који пребивају у насељеном месту Бездан не остварују право на путне трошкове за локал иако се налазе на више од 1 км места одакле организовано одлазе на гранични прелаз. Истима се не исплаћује накнада за долазак и одлазак са рада годинама уназад. Предлажемо да се запослени обештете вансудским поравнањем што за неколико радника не представља велик износ обзиром да се ради о трошковима локала, да се без одлагања омогући уживање права запосенима и да се одговорни казни по закону.

Генерал Божовић је изјавио да му то делује нереално и да запосленима нико не сме нити може да ускрати право које му припада. Није му познато да су запослени подносили захтеве па одбијени, тражи неки такав пример и обећава дисциплинско гоњење надлежних. Предлаже да запослени предају захтеве за накнаду путних трошкова преко писарнице и да ће сви захтеви бити позитивно решени, у складу са Законом о раду и важећим Правилником у МУП.

Солидарна помоћ запосленима за 2016. и 2017. годину

На питање зашто велики број запослених није добио било какво решење по захтевима поднетим за 2016. годину и шта могу да очекују одговор гласи – сви ће добити решења, кашњење је због обимности документације, свако решење понаособ мора бити добро образложено. Нажалост, скоро сигурно ће сви они добити одбијајућа решења.

За 2017. годину је до сада пристигло више од три хиљаде захтева који још увек нису разматрани. Очекује се да комисија ускоро почне да ради.

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић

Пети месечни састанак у Кабинету

Београд, 10.5.2017. године, – Одржан је пети редовни месечни састанак у Кабинету министра. Радном групом је председавао државни секретар Милосав Миличковић а испред синдиката учешће су узели председник Лазар Ранитовић, заменик председника Миле Лазаревић, генерални секретар Виктор Ратковић и члан Главног одбора синдиката Дарко Оцокољић.

У уводном делу састанка размењено је неколико реченица у којима су секретар Миличковић и председник Ранитовић изнели два различита виђења једностраног раскидања Споразума о сарадњи исоцијалном дијалогу. Господин Миличковић је рекао да је споразум био израз добре воље послодавца, али да није испунио његова очекивања, т.ј. послодавац је на становишту да није било искрене сарадње од стране ССП. Председник Ранитовић се сложио да искрене сарадње заиста није било у последње време али одбацио кривицу ССП већ узрок несарадње види у одсуству добре воље послодавца да решава проблеме запослених, истакавши да у последње време постоји јасна опструкција нашег рада, а у корист једног репрезентативног синдиката који се, као добар партнер послодавца, суочава са незадовољством свог чланства и истовременим падом броја чланова који је незадржив.

Потом смо прешли на рад по предложеним тачкама:

 • Петиција Синдиката српске полиције

Господин Миличковић је одбио да на ову тему разговарамо јер Радна група нема мандат и јер се ми у њој обраћамо Народној Скупштини а не МУП. Овакав став је донекле разумљив јер се у петицији траже неке законске измене, што само потврђује наше мишљење да министраство није надлежно да одлучује о примени или непримени чл. 172 Закона о полицији и да је заиста потребно његова измена у Скупштини Србије и да слање било какве депеше по том питању није адекватна реакција већ замагљивање суштине.

С друге стране, петицијом су обухваћена и нека питања која јесу у надлежности ове Радне групе те овакво одбијање и самог разговора о њој говори у прилог нашој тези о одсуству правог социјалног дијалога, као и о томе ко га у ствари избегава.

Упркос оваквом ставу, из излагања чланова Радне групе, закључули смо да је петиција већ дала неке резултате јер ће се врло брзо у скупштинској процедури наћи Предлог измена закона о полицији којим ће бити обухваћени наши захтеви, међу којима најбитнији чл. 172 (претпоставка невиности) и члан у вези са накнадом путних трошкова. Такође, коначно ће време проведено у путу током посебног службеног задатка бити урачунавано у редовно радно време.

 • Посебна накнада за рад са мигрантима

Последњом од неколико измена у низу, Одлуке о посебној накнади за рад у посебно отежаним уловима дошло се до укидања такве накнаде за неке од категорија запослених који раде у тим условима. Са једног од услова којим је, до сада, испуњаван услов за добијање накнаде „да то није редован рад већ посебно ангажовање“, прешло се на услов „да се у тим условима проведе непрекидно најмање 24 сата“! Тиме је право на накнаду укинуто свим радницима са тих подручја и преостало само полицијским службеницима који бивају упућени на вишедневни рад на терену из других организационих јединица.

Таквом одлуком нисмо задовољни јер искључује наканду људима који заиста раде у отежаним условима како се у називу одлуке и каже, али схватамо интенцију послодавца да трошкове ангажовања максимално умањи.

Али никако не схватамо, у склопу умањења трошкова, опстанак посебне накнаде за старешински кадар смештен у базама у Нишу и Куршумлији, који осим спорадичног обиласка запослених немају било какав додир са илегалним мигрантима. Добија се утисак да министар није добио потпуне информације о томе ко шта ради и на ком терену, или пак, да сам назив одлуке више није одговарајући – јер посебна накнада не следи свима за рад у посебно отежаним условима са илегалним мигрантима, већ следи за вишедневни рад на терену!

 • Питање запошљавања бивших колега са територије КиМ

Представници ССП подсетили су на чињеницу да је на основу уредбе Владе РС колегама са пребивалиштем на подручју АП КиМ престао радни однос у МУП-у без могућности премештаја у неку од организационих јединица у унутрашњости Р. Србије, те да су још увек у току поступци пред надлежним судовима по тужбама тих колега. Оспореном уредбом су укинута и радна места на којима су те колеге биле распоређене.

Међутим, ССП је дошао до података да је А.Ђ. (1993) у марту текуће, 2017. године запослен у ПУ Гњилане на радном месту полицајца (ССС).

Имајући ово у виду намеће се логично питање: Како је могуће запослити било кога на радна места која су укинута, а посебно имајући у виду уредбу о забрани запошљавања?

Господин Миличковић је одговорио да је именовани запослен на слободно радно место и то из разлога што је реч о лицу које је студирало на КПА са којим је МУП имао закључен уговор о обавезном запошљавању по месту пребивалишта.

На питање зашто на слободно радно место није запослен неко од колега са подручја КиМ који су отпуштени, посебно имајући у виду њихово дугогодишње искуство у раду, нисмо добили одговарајући одговор, јер је господин Миличковић тврдио да Радна група нема мандата за решавање питања колега са подручја КиМ који отпуштени из МУП-а у складу са потписаним Бриселским споразумом.

  犀利士
  y;“>

 • Омогућавање откупа станова у јавној својини датих на коришћење

Генерални секретар ССП Виктор Ратковић подсетио је присутне да се ССП још крајем прошле године обраћао МУП-у, Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Влади РС и председнику државе захтевајући да се из Предлога закона о становању и одржавању зграда не уклањају чланови 153, 154. и део члана 152, а који се односе на питање права откупа станова у јавној својини и којима би се омогућило да велики број полицијских службеника коначно стекне свој кров на главом, тако што ће им се омогућити да откупе станове који су им дати на коришћење у складу са позитивноправним прописима, а након спроведених јавних конкурса.

Међутим, иако смо тада и од стране МУП-а и од стране Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре добили чак и писани одговор да се слажу са нашим захтевом, овај закон је усвојен без предметних одредби. Тада је речено да ће се откуп станова уредити уредбом. Међутим, због одлуке Уставног суда уређивање ове материје уредбом више није могућа опција.

Ратковић је стога представницима Радне групе поставио питање: када и на који начин ће се решити проблем ових колега и предложили да се крене у процедуру измене предметног закона?

Државни секретар Миличковић је још једном указао да разуме проблем које део колега има и да је МУП и Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у потпуности сагласно са предлогом ССП, те да ће у наредном периоду, без могућности прецизирања времена, започети процедура измене предметног закона у том смеру, за шта је већ формирана радна група која ће израдити предлог измене Закона о становању и одржавању зграда.

 • Јубиларне награде за колеге из бивших република СФР Југославије

Заменик председника ССП Миле Лазаревић је указао на проблем одређеног броја полицијских службеника који су током деведесетих година из бивших република СФРЈ дошли у Р. Србију и наставили радни однос у МУП-у РС и којима се приликом остваривања права на јубиларну награду не урачунава радни стаж остварен у тим републикама на претходним радним местима полицијских службеника.

Лазаревић је подсетио да је Р. Србија следбеница СРЈ, а СРЈ следбеница СФРЈ, те да је тим колегама послодавац увек био исти, те да колегинице и колеге не смеју трпети због некаквих компјутерских програма и апликација, захтевајући да се ова грешка најскорије исправи и да се запосленима омогући да на основу фактичког радног стажа уживају сва права загарантована законима и ПКУ, па и право на јубиларну награду.

Са овим захтевом се сагласио помоћник начелнице Сектора за људске ресурсе Драган Цветковић саопштивши да ће ове грешке бити отклоњене и да ће свим запосленима који испуњавају услове за исплате јубиланих награда оне бити исплаћене, независно од тога да ли су свој радни век полицијског службеника провели само у оквиру МУП-а Р. Србије или у оквиру држава претходница, уз услов да је тај стаж остварен пре датума званичног отцепљења тих република.

 • Дисциплинске пријаве против саобраћајних полицајаца у ППУ Нови Пазар

Приликом контроле радници СУК су у ППУ у Новом Пазару уочили неправилности у вези са алкометрима које су користили саобраћајни полицајци у Новом Пазару и Сјеници. Пропуст се састојао у томе што су коришћени алкометри којима је истекло решење о баждарењу, из ког разлога се подаци о алкохолисаности возача који су тестирани не могу користити у судским поступцима.

Председник ССП Лазар Ранитовић је тражио објашњење због чега су против полицијских службеника покренути дисциплински поступци уколико они нису располагали подацима о истеку важења решења о баждарењу алкометара?

Заменик начелника Управе полиције, господин Дејан Јоксимовић, је одговорио да је поступајућим полицијским службеницима тај податак био познат из разлога што се приликом укључивања алкометра на екрану очитава податак о томе колико још времена важи тзв. калибрација, те да су сви полицијски службеници који су их користили знали да им је калибрација истекла и да се они више не могу користити.

Ранитовић је указао да је податак о времену истека решења о баждарењу био познат и целокупном старешинском саставу СПИ, почев од заменика и помоћника командира, преко командира, па све до начелника, те да се против свих у ланцу (све до одговорних у самом врху УСП) покрену дисциплински поступци, а не само против обичних извршилаца, за шта смо добили уверавања да ће дисциплински поступци бити вођени против свих у ланцу одговорности без обзира на чин и функцију.

Ранитовић је напоменуо да ће ССП помно пратити ток свих ових дисциплинских поступака и по потреби реаговати.

Међутим, након састанка са Радном групом од наших чланова и активиста из Новог Пазара и Сјенице смо добили податак да је тачно да се приликом укључивања алкометра на екрану очитава податак о томе колико још времена важи тзв. калибрација, међутим да се подаци о истеку калибрације које је очитавао алкометар и подаци из решења о баждарењу нису поклапали, већ да су алкометри очитавали да је преостао још одређен број дана до истека калибрације, а да је, према решењима о баждарењу, калибрација истекла. Такође, полицијски службеници нису имали увид у решења о баждарењу, нити се на алкометрима налазила налепница са податом о датуму истека калибрације, већ само налепница са податком о броју решења о баждарењу и години истека калибрације.

Имајући у виду те нове податке, ССП ће захтевати од СУК-а да изврши додатне провере и правилно утврди чињенично стање, јер је очигледно да одговорност полицијских службеника који су користили алкометре није постојала. Уколико се СУК и МУП оглуше о овај захтев, ССП ће својим члановима пружити сву потребну правну помоћ и побити оптужбе на рачун наших колега.

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић

 • 1
 • 2