Od Uprave za poslove ishrane i smeštaja dobili smo odgovore na pitanja: Koje kategorije radnika zaposlenih na neodređeno vreme imaju pravo na plaćenu ishranu o…

Ministarstvo unutrašnjih poslova Sektor za vanredne situacije       načelniku Predragu Mariću Predmet:  Pasivno dežurstvo (pripravnost) radnika SVS  Poštovani, Od svojih članova i sindikalnih grupa…

Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprava za obezbeđenje - načelniku uprave Zoranu Tomaševiću Predmet: Uslovi rada u Upravi za obezbeđenje Sindikat srpske policije, protekle nedelje održao je…