Skip to main content

Ознака: саобраћајна полиција

САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА УПРАВЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ

22.јун 2023.године – На иницијативу Синдиката српске полиције одржан је састанак у „Белој сали“ зграде СИВ-2 делегације ССП коју су чинили председник ССП Лазар Ранитовић, члан ГО Марко Москић,  Дарко Вижлина РЦ Београд, Милосав Перовић РЦ Нови Сад, Срђан Јовић РЦ Лесковац и Жељко Благојевић РЦ Шабац, са представницима Дирекције полиције Сектора за људске ресурсе и Управе саобраћајне полиције и то, Драган Цветковић дирекција полиције, Андреј Крушкић Сектор за људске ресурсе, начелник Одељења за контролу саобраћаја УСП  Стеван Спасић и  зам.начелника Центра за полицијску обуку Душан Максимовић.
 • Током разговора потврђена је спремност за унапређење сарадње са ССП у свим областима а пре свега у области побољшања радно правног статуса запослених у управи.
 • Делегација ССП представила је своје предлоге, изнела питања и дилеме са којима се запослени сусрећу током рада након чега је уследила заједничка дискусија о могућим решењима дилема и одговорима на  питања, као и предлози ССП-а  за допуну и унапређивање изнетих предлога.
 • Када је у питању израда месечних извештаја указано је да је УСП ушла у систем дигитализације али да база података  још увек не даје прецизно податке који су неопходни  како би се могао усмерити рад по линији рада. Свакако ће се у наредном периоду предузимати активности са циљем да се што мање података обрађује ручно што ће довести и до мањег броја запослених који ће бити ангажовани на обављању тих делатности.
 • Стање опреме у Управи саобраћајне полиције сваке године анализира посебна ОЈ која је задужена за материјално-техничка средства тако да је  и за ову годину исказана потреба средства  Сектору за логистику у виду 5000 опасача и подопасача, 5000 кишних мантила, као  и пиштаљки, стоп таблица и др.  Заправо како нам је предочено УСП сваке године исказује потребу средстава за рад готово за све запослене у тој управи готово и више од тога. ССП је посебно инсистирао да се у прави план морају ставити средства за превентиван рад као и средства за заштиту на раду што је један од предуслова за бригу о запосленима.
 • Сектор за људске ресурсе, Центар за полицијску обуку се труди да препозна потребе када је у питању стручно оспособљавање полазника тако да тренутно обуку похађа  233 полазника који ће по завршетку обуке бити распоређени у Управи саобраћајне полиције која је свакако иницирала захтев  СЉР у циљу повећања броја полазника који ће бити предодређени за обављање послова и задатака у тој управи. Полазници исказују листу жеља тако да по завршетку курса могу бити распоређени и на друге линије рада уколико за то постоји потреба у ОЈ. Сваке године ЦОПО у складу са капацитетима промовише око 100 полазника који су сертификовани за вршење увиђаја  а тренутно је таквих на обуци око 160. Како смо информисани ЦОПО у Сремској Каменици  током курса у складу са исказаним потребама усавршава полазнике тако да на крају обуке не постоји потреба за накнадним усавршавањем како би обављали одређене линије рада за шта су неопходни сертификати што значајно прави уштеду у средствима а радницима који одређене делатности обављају 15-20 година омогућава да преко електронске учионице похађају потребне обуке како би добили потребне сертификате.
 • Управа саобраћајне полиције сагласна је за формирање СПИ Смедерево ауто-пут што првобитно није био случај како сам ауто-пут не би био подељен на већи број ОЈ што је уједно случај и са Лесковцем. У обе СПИ су својевремено формирани саобраћајни безбедносни сектори на ауто-путу  али се на истим не врши контрола саобраћаја, чак за то не постоје ни адекватне позиције када је у питању Лесковац. У СПИ Смедерево је на конту тог саобраћајног сектора систематизовано 10 нових радних места  за извршиоце а како се на тим деоницама не врши контрола саобраћаја  постављени су панели који мере брзину кретања који су у многоме смањили број прекршаја на тој деоници ауто-пута.
 • Када је у питању попуњавање радних места у СПИ Вршац указано је да је из 31.класе ЦОПО три полицијска службеника  распоређено у ту СПИ. УСП и даље сматра да постоји приоритет у попуњавању те ОЈ што ће у наредном периоду и бити циљ као и набављање цивилног возила за радарску контролу и  других средстава за рад.
 • Током дискусије акценат је дат и на акције појачане контроле саобраћаја где је од представника УСП указано да се морају поштовати права радника и током тих акција (пауза, одмор између смена, недељни одмор и др.) али и да  ће током спровођења контролне делатности радници УСП  имати разумевања посебно током летњих дана када су повишене температуре и отежани услови за рад као и да приоритет неће бити током таквих контрола  да се по сваку цену санкционише полицијски службеник.
 • Указано је и на депешу САТИТ-а којом се забрањује слање порука у вези службених радњи због заштите података са чиме су се представници УСП и дирекције полиције у потпуности сложили и нагласили да је руководиоцима на ту врсту активности већ указано.
 • На крају је закључено да ће се у наредном периоду до наредног састанака радити на свим  предлозима у складу са претходно наведеним закључцима док ће праћење рада на реализацији свих закључака са овог састанка бити  интензивирано.
Служба за информисање ССП
Жељко Благојевић

Како унапредити обуку и полагање возачких испита?

Комора испитивача возачких испита Србије, струковно удружење у чијем чланству је велики број наших колегиница и колега, саобраћајних полицајаца испитивача, покренуло је иницијативу за измене појединих одредби Закона о безбедности саобраћаја које се односе на полагање возачких испита и улоге испитивача.

Ми смо овде писали у више наврата о проблемима са који се срећу саобраћајни полицајци током рада на овим пословима. Указивали смо на проблем малог броја извршилаца, предвиђеног нивоа образовања на тим радним местима, трошковима које испитивачи имају и слично. Образац петиције, на ком се налази сви њихови предлози, можете преизети на следећем линку КИВИС а овде ћемо навести само неке карактеристичне примедбе Коморе:

 • У подзаконским актива у вези са ЗОБС брисати обавезу провере знања при обнови лиценце, а акценат дати на континуирано унапређење знања кроз семинаре (као што је то случај са другим струковним занимањима).
 • Да једном стечена лиценца испитивача буде истовремено важећа и за лиценцу инструктора (по аутоматизму). Онемогућити да испитивач постане неко ко није био инструктор и нема искуства у области обуке кандидата за возаче.
 • Да се измени практични испит, укине вожња по унапред утврђеним трасама (као што је случај у већини земаља Европе), т.ј. да се кандидати не припремају за само полагање испита, већ да покажу реално знање и вештине у саобраћају
 • Да се изврши ревизија питања на теоријском делу обуке, да се елиминишу беспотребна оптерећујућа статистичка питања а повећа број питања која су од суштинске важности (у сарадњи са катедром за безбедност саобраћаја саобраћајног факултета у Београду) уз прописивање процедура испита по моделима који се примењују у Европи и посебну разраду система бодовања којим ће моћи да буду уважене неке ситније грешке које не показују суштинско незнање.
 • Да први испитивач (на сувозачевом седишту) буде растерећен административних обавеза како би више пажње посветио безбедности и правовременом отклањању опасности.
 • Да се измене чланови ЗОБС који испитивачима онемогућавају уставно право на рад током чак две године, у случају одузимања дозволе на краће време и због мањих прекршаја.

Заиста сви ови предлози делују разумно и сврсисходно, очекујемо да ће држава озбиљно да схвати њихове разлоге и увиди жељу да цели просец обуке и самог полагања буде унапређен, а њима олакшан рад.

Служба за информисање ССП

Покушај убиства саобраћајца о коме сви ћуте!!!

У недељу, 10. септембра, у раним јутарњим часовима, тачно у 03,10 часова извршено је кривично дело на штету полицијског службеника С.С. у Лазаревцу у улици Бранка Радичевића. Том приликом полицајац је задобио тешке телесне повреде и налази се на лечењу, на ортопедском одељењу Клиничког центра србије.

Наиме, приликом вршења редовне, превентивне контроле возила и путника у саобраћају, полицијски службеник је покушао да заустави путнично возило „Опел астра“, али је возач, на показан знак, најпре зауставио возило а у моменти приласка полицајца возилу, исти је изненада великом брзином кренуо унапред, ударио полицајца, оборио га на коловоз и напустио лице места у непознатом правцу. До момента писања овог текста, ни возач, ни возило, нису идентификовани.

Синдикат српске полиције подржава напоре колега криминалистичке полиције из Лазаревца и Београда, који предузимају опсежне мере и радње на откривању извршиоца овог недела и његовом привођењу правди. Не сумњамо да ће истрага бити успешно окончана. Али сматрамо да то није довољно.

Захтеваћемо од јавности и медијских кућа да изврше притисак како би тај виновник био и адекватно кажњен за дело које је извршио – убиство у покушају! Да се не понови историја и он буде кажњен на минималну казну затвора или чак и условну казну, под разноразним изговорима и олакшавајућим околностима.

Такође, ССП ће у наредном периоду тражити састанак са начелником Управе саобраћајне полиције на којем ћемо предложити укидање такозване превентивне контроле учесника у саобраћају и појачане акције на алкохол, барем у ноћним сатима. Нужно је да се погледамо у очи, да прихватимо велике друштвене промене које су ту – да прихватимо како више нисмо безбедни како је то случај био у прошлости, да нам је друштво криминализовано. Не постоје више безбедни услови за превентивне контроле, не постоје ни довољно добри разлози за такво нешто. Једноставно, треба пратити саобраћај а у случају уоченог прекршаја у акцију кренути уз максималне мере безбедности, дуго наоружање, заштитне прслуке, већи број полицајаца…

Време је да полицијске акције из холивудских филмова видимо на нашим улицама!

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић

Повређен саобраћајац код Орловаче

Београд, 28.06.2017. године, – Данас је у поподневним часовима дошло до тешке саобраћајне незгоде у којој је један наш колега, саобраћајни полицајац Дејан Ђорђевић (42) задобио телесне повреде. До незгоде је дошло на обилазници око Београда, у близини Орловаче. Колега је задобио велике расекотине на глави, поприлично је угруван али је у свесном стању, верујемо да ће бити све у реду и желимо му брз опоравак.

Оно што привлачи посебну пажњу свакако јесте то да је до незгоде дошло око 15,00 часова, највероватније приликом вршења контроле саобраћаја на обилазници око Београда. Премада још увек нису разјашњене све околности незгоде, према првим информацијама којима располажемо, возач возила је заспао за воланом, изгубио контролу и колега није успео да избегне ударац. Дакле, ово је директан доказ оправданости нашех захтева упућеног министру, као и његове брзе реакције и расписивања депеше којом је наложена прерасподела радног времена у време кстремних врућина. Подсећамо да је данас температура у Београду, у једном моменту, прелазила и 37 подеок на скали.

Свако разуман је такав потез министра подржао, али у једном делу јавности, судећи по коментарима на друштвеним мрежама, па чак и код извесног броја запослених у Министарству унутрашњих послова, на осуду и подсмех су наишли и наш захтев и министрова реакција. Коментари се најчешће своде на „нису полицајци размажени, морају да раде и по сунцу“! Да, морају, то смо и нагласили, а и сваки полицајац ће професионално реаговати и заштити безбедност људи и имовине, али само ако је то заиста неопходно.

Ни један саобраћајац неће одбити да изађе на увиђај и сличну интервенцију, али заиста нема потребе за било каквом редовном контролом саобраћаја. Неће се полицајац „истопити на сунцу“ али нема ни потребе излагати опасности ради јурења некаквих резултата или пуњења буџета. Видели смо, на овим врућинама су сви учесници саобраћаја уморни и нервозни, понеки поспани, представљају опасност и по себе и по друге.

Колеге, сведоци смо да се депеша министра не поштује у потпуности у свим организационим јединицама, као на пример на ауто-путу где се данима већ спроводе целодневне акције на мерењу брзине радарима. Позивамо вас да нам указујете на пропусте старешина, а ми ћемо даље интервенисати у Дирекцији полиције или код начелника конкретног Сектора. Не дозволимо да нам се овакви случајеви понове услед одсуства савести код појединих старешина и због наше лењости да на пропусте благовремено укажемо.

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић

НЕСТАШИЦА САОБРАЋАЈНИХ ПОЛИЦАЈАЦА

Град Београд, укључујући централне и приградске општине има скоро два милиона становника. На тој територији ради око 110 ауто-школа са дозволом за обуку и оспособљавање кандидата за полагање возачких испита. У школама обуку заврши на десетине хиљада кандидата годишње. Систем је тако постављен да је обука ефикасна а пролазност на тестовима јако велика.

Зашто онда постоји застој и проблем са добијањем возачке дозволе? Одговор је једноставан – полагање практичног дела возачког испита је уско грло!

Одсек за полагањеauto s2 возачких испита и превенцију у саобраћају Управе саобраћајне полиције у Полицијској управи за град Београд у свом саставу има свега 18 полицијских службеника распоређених на радно место испитивача возачких испита. Правилником о полагању испита број кандидата дневно, по једном испитивачу, ограничен је на седам. Ти људи раде по шест дана недељно током целе године али то једноставно није довољно за двомилионски град. По речима самих испитивача, потребно је најмање још 18 колега за редован систем рада, без тензија, без непотребног оптерећења испитивача и без незадовољства грађана. Данас кандидати између два термина за полагање морају чекати и по два-три месеца, што обесмишљава одредницу по којој смо сервис грађана.

У унутрашњости Србије, по великим градовима ситуација је слична а по мањим местима је стање са кадром још лошије. У Зајечару, Бору, Нишу или Чачку на пример, после завршене обуке прво практично полагање следи тек после пар месеци! Надлежни морају под хитно предузети одговарајуће мере и омогућити несметан рад нашим колегама на задовољство грађана.

Није згорег да подсетимо да овде укажемо на још један велики проблем. Наиме, наш послодавац не испуњава основне обавезе чак ни према овом минималном броју испитивача. Семинаре које похађају ради стручног усавршавања финансирају сами запослени а МУП им новац рефундира са закашњењем од најмање неколико месеци.

Звучи невероватно, али су таксе за добијање лиценце испитивача полицијски службеници плаћали из свог џепа, као да раде у својим приватним агенцијама а не у име и за рачун државе! Образложење надлежних је све само не пристојно – МУП не жели да их финансира и оспособљава па да онда оду у приватне воде и стечено знање комерцијализују! Невероватно!

На ову тему писале су дневне новине (НЕСТАШИЦА ПОЛИЦАЈАЦА У ауто-школама чекају на полагање и по три месеца), указано је јавности на проблем, одговорни из МУП су се вадили на недостатак кадра, проблеме са систематизацијом, захтеваном школском спремом, лиценцама и слично. Све то стоји, слажемо се, али и подсећамо да је одлуком ове државе само у прошлој години број запослених у министарству смањен за неколико хиљада.

Такође, морамо подсетити и послодавца и јавност на наше старе тврдње – у МУП има вишка запослених у администрацији не на улици! На улици нас има мало! Питајте, министре, командире полицијских станица са каквим се проблемима сусрећу док праве распоред службе! Питајте их да ли имају довољан број људи да комотно задовоље све потребе службе или распоред праве мађионичарским триковима те цеде ионако преоптерећене полицајце!

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић

Саобраћајцу увиђајцу глава је у торби!

Шта још треба да се деси па да неко у Управи саобраћајне полиције и у Дирекцији полиције почне да ради свој посао? Да ли чекамо да неко погине па да одговорни у министарству предизму кораке у циљу занављања безбедносне и сваке друге опреме неопходне за нормално обаваљање свакодневних послова саобраћајних полицајаца?

Нико, иолеoprema s2 упућен у катастрофално лоше стање опремљености саобраћајне полиције ова постављена питања неће окарактерисати као малициозна или злонамерна! Напротив!

Синдикат српске полиције показао је знатно већу бригу по безбедност запослених него ли они којима је то обавеза и у опису радног места! У више наврата смо указивали послодавцу на запуштености опреме и возила, као и на ургентност набавки заштитних средстава. Али одговор је скоро увек исти – НЕМА НОВЦА!!! Евентуално нам кажу да се ради на томе, процедуре су у току, очекују ускоро… и слично! То никако није одговор који нас може и сме задовољити. Наши људи свакодневно излазе натерен стављајући главу у торбу!

Децембра месецаoprema s прошле године писали смо о томе како су наши активисти у Зајечару успели да пронађу донаторе и набаве нужну опрему за увиђајце (Тежак положај саобраћајаца увиђајаца) за шта је посебно заслужан председник наше синдикалне групе у том граду Игор Стојадиновић.

Хаотично стање са опремом у МУП је посвуда. Пре само десетак дана, представници нашег регионалног центра у Новом Саду пронашли су начин да то стање хаоса делимично и привремено ублаже. За полицијске службенике Полицијске испоставе за пут М-22, уз помоћ донатора, обезбеђено је 4 преносива ротациона светла, погодна за коришћење на свим службеним возилима приликом обезбеђења лица места саобраћајних незгода. Не треба ни подсећати да исправних возила, и то само делимично, нема ни за прсте једне руке у било којој организационој јединици а да је исправност ротација упитна на сваком возилу!

Донатор ССП-аoprema је платио и поправку 7 телеблицева, као и оспособљавање три рефлектора, који су саставни део опреме у власништву МУП а који су годинама неисправни стајали у магацинима. Наравно, изговор за непоправљање био је добро познат – нема новца!

Нажалост, средства донатора су ограничена и скопчана са добром вољом добронамерних људи! Али то није трајно решење нити је сврха постојања синдиката финансирање послодавца! Наш посао је да МУП натерамо да почне испуњавати законске обавезе према својим запосленима и њиховој безбедности на раду!

Да не драмимоoprema s3 без везе нити тек да бисмо нешто писали говори нам и несрећа која се догодила пре пар дана и у којој су повређена два полицијска службеника и озбиљно оштећено једно службено возило. И то баш на делу ауто-пута који покрива саобраћајна полиција Полицијске управе Нови сад. Приликом вршења увиђаја на лицу места предходне незгоде, упркос осветљеном службеном овзилу са упаљеним ротационим светлом, дошло је до налетања возила. Пуком срећом колеге су задобиле лаке телесне повреде и нису теже пострадали!

До када ћемо се уздати у срећу? Хоће ли послодавац урадити нешто да у 21. веку наша безбедност на раду не зависи од среће?

Синдикат српске полиције ће наставити да помаже у заштити колега, али и појачати активности усмерене ка приморавању послодавца да испуни своје законом прописане обавезе! Апелујемо да ХИТНО ПОЧНУ ДА СЕ БАВЕ СВОЈИМ ПОСЛОМ или ће се њима бавити Управа за безбедност и здравље на раду!

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић

Докле да се мрзнемо?

Београд, 17.11.2016. године, – Поводом чињенице да се у појединим објектима Министарства унутрашњих послова запослени смрзавају од почетка грејне сезоне, услед заиста баналних разлога, обратили смо се начелници Сектора за материјално-финансијске послове, госпођи Наташи Путник.

У допису смо је упознали са два конкретна примера у Београду и Панчеву и захтевали хитну интервенцију и предузимање одговарајућих мера на отклањању проблема и омогућавање услова за несметан рад запослених.

Уколико адекватна реакција изостане обратићемо се надлежној инспекцији као и Управи за безбедност и здравља на раду.

Позивамо колеге из других организационих јединица да нам се јаве уколико имају сличне проблеме на радном месту. Синдикат српске полиције ће доследно инсистирати на обезбеђивању хуманих услова рада. Уз сво уважавање тешке материјалне ситуације, на коју се надлежни стално позивају, неке границе ипак морају да постоје, а минимални услови рада морају бити обезбеђени! Не очекујемо и не тражимо комфор или луксуз, нити удобне фотеље, тражимо само да се не мрзнемо на радном месту!

natasa_putnik-1 natasa_putnik-2

Служба за информисање ССП

Стара Пазова: Тест интегритета у реалним условима!

О корупцији у полицији, о непоштеним полицајцима, о сумњивим радњама полицијских службеника надугачко и нашироко се пише и кад има основа, а још чешће када нема. Очас посла се од муве направи магарац, ал шта да се ради… Нормално је да су полицијски службеници по природи посла у жижи пажње јавности, па се сваки, и најмањи, пропуст или недозвољена радња посматрају под посебним светлом. Али оно што није нормално и никако не може да буде добро јесте ћутање медија и јавности, али често и наших старешина и високих функционера МУП-а, у ситуацијама када наше колеге итекако заслужују јавне похвале и награде.

Као илустрацију тога имамо догађај од пре пар дана када су двојица наших колега, практично, у реалним животним условима, положили тај фамозни тест интегритета који нам „обећавају“, а којим нам у ствари прете, већ месецима. Двојица наших колега, Перо Мартић и Горан Бако, саобраћајни полицајци у Полицијској станици Стара Пазова, приликом рутинске контроле у Новим Бановцима, зауставили су возило „мерцедес“ којим је управљало лице познато по насилничкој вожњи и вршењу разних прекршаја. Уместо докумената, затражених на увид, то лице из џепа вади извесну количину новца и нуди га полицајцима у замену за алкотест. Након што су одбили мито и позвали га да изађе из возила, лице додаје гас и уз салву увреда и сочних псовки одлази са лица места, бежећи преко Батајнице и Нове Пазове. Након краће потере лице је успело да побегне, али је након неколико дана пронађено и приведено. Дакле, имали смо класичан пример теста интегритета на делу – полицајци Мартић и Бако су одбили понуђени мито и то на месту и у време идеално за „муљање“.

Оно што даје додатну ноту овој причи, и буди наду међу нама полицајцима, јесте реакција дежурног тужиоца који је, након консултација са начелником полицијске станице Лазићем, наведеном изгреднику одредио притвор до 30 дана, квалификујући његово понашање као извршење два кривична дела – давања мита службеном лицу (чл.368 КЗС) као и ометање службеног лица у вршењу послова безбедности (чл.23 ст. 1 Закона о ЈРМ). Никако не желимо да изоставимо од похвале надлежно тужилаштво које је спровођењем закона, показало да је могућа непристрасна примена закона нарочито када су жртве полицијски службеници чиме се недвосмислено шаље јасна порука свима – с једне стране полицијским службеницима да неће бити глинени голубови, да их држава уколико извршавају своје задатке у складу са законом штити, док с друге стране сви који се не буду либили да на овакав или било који други начин изврше прекршај, односно кривично дело према службеном лицу треба да знају шта им следи. Надамо се да ово неће бити један од усамљених случајева одређивања притвора када су оштећени полицијски службеници и да се са таквом негативном праксом трајно престало.

Синдикат српске полиције јавно похваљује колеге Перу Мартића и Горана Бака јер су показали завидан ниво личног и професионалног интегритета, а старешине из ПС Стара Пазова и ПУ Сремска Митровица позивамо да изнађу начин и колеге адекватно награде.

Служба за инфомисање ССП
Миле Лазаревић

Аранђеловац: Пример добре сарадње локалне власти и полиције

Аранђеловац, март 2016. године, – Полицијска станица у Аранђеловцу и локална самоуправа у том граду већ дужи низ година имају добру сарадњу, баш онакву какву је и потребно гајити ради побољшања свеукупне безбедности грађана.

Од стране општине Аранђеловац наше колеге у том граду су добили донацију у виду девет рачунарских конфигурација, три штампача и доста разне опреме за саобраћајну полицију (батеријске лампе, стоп таблице, чуњеви са додатним лапмама, велики рефлектор, дигитални циклометар…). Општински Савет за безбеднсот саобраћаја и раније је Полицијској станици донирала опрему, између осталог и два возила – Фиат пунто и Ладу ниву.

Опрему је у име полицијске станице примио начелник ПС Аранђеловац, господин Зоран Пузовић, који се захвалио на поклону и том приликом истакао значај коректне сарадње полиције и локалне самоуправе. Подсећања ради, начелник Пузовић је прошлогодишњи добитник признања „Добар руководилац“ којим ССП награђује добре и успешне старешине, а на предлог запослених у тој јединици, тако да не сумњамо у његову способност да изгради и добру сарадњу са локалним властима на обострано задовољство.

Видео снимак конференције за штампу, направљен приликом примопредаје дониране опреме:

Као што је познато, велики износи новца од наплаћених казни у саобраћају завршавају у буџетима локалних самоуправа које исте морају усмерити у повећање безбедности саобраћаја у тим срединама. Делом је тај новац намењен и опремању саобраћајне полиције, а као помоћ и подсећање на то, ми ћемо овде пренети одломак из извештаја Бранимира Милетић и Ђорђа Врањеша „Искуства у сарадњу Агенције за безбедност саобраћаја са локалним телима“, у ком они детаљно анализирају процедуру и могућности те сарадње:

„Ступањем на снагу новог Закона о безбедности саобраћаја на путевима од 2009. године локалне самоуправе у Републици Србији добиле су у надлежност велики број обавеза у вези са предузимањем мера и активности посвећених унапређењу безбедности саобраћаја. По први пут је уведен систем финансирања безбедности саобраћаја на Републичком нивоу и нивоу локалних самоуправа. Законом је предвиђено да се новац прикупљен од новчаних казни за саобраћајне прекршаје улаже у финансирање безбедности саобраћаја. У свету је ово опште познат принцип под називом “Небезбедни финансирају безбедност саобраћаја“.
Од укупно наплаћених новчаних средстава, 70% припада буџету Републике Србије и 30% припада локалним самоуправама на чијем подручју је прекршај учињен. Од укупних средстава којa припадају буџету Републике, 75% средстава се користи за потребе Министарства унутрашњих послова, док се 25% користи за рад државног тела за координацију, научно-истраживачки рад, превентивно-промотивне активности и унапређење саобраћајног образовања и васпитања.
Од укупних средстава која припадају буџету јединице локалне самоуправе, 50% се користи за поправљање саобраћајне инфраструктуре, док се 50% преосталих средстава користи за:
1) рад Тела за координацију,
2) унапређење саобраћајног васпитања и образовања,
3) превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја,
4) научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја,
5) техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја.
Средства из члана 17. Закона користе се према програму који доноси Влада, надлежни извршни орган јединице територијалне аутономије, односно надлежни извршни орган јединице локалне самоуправе, на предлог тела за координацију.“

Будући да добар број старешина у полицијским станицама недовољно познају процедуру за добијање донација локалних самоуправа, или чак не показују довољан степен заинтересованости за побољшање услова рада својих запослених, ово може бити добар путоказ за наше активисте да их „притискамо“ и „натерамо“ на акцију у том смеру.

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић

А ко ће се извинити саобраћајним полицајцима?

Ударна вест у дневним новинама Блиц „Саобраћајна полиција понизила породиљу“, а која се потом проширила брзином ветра у осталим штампаним и електронским медијима само је најсвежији пример односа грађана Србије и медија према запосленима у  Министарству унутрашњих послова. И док „независна“ истраживања различитих агенција и изјаве политичара на све стране, говоре како расте поверење грађана у полицију и да је то заслуга увек тренутно владајуће структуре, на терену су ипак ствари много другачије.

Довољно је просто извртање чињеница и то све једним кликом миша послати читанијим новинама и ето полицајца на стубу срама. Још ако је трудница или породиља, не дај Боже политичар не опраше га Дунав ни Сава. Покушао је Министар унутрашњих послова  др Небојша Стефановић да, као портпарол МУП-а, „помогне“ и мало спусти лопту али нажалост то тако лако не иде. Утицај медија на целокупно друштво је огроман јер народ верује у оно што му се сервира. У овом случају народ је поверовао да је саобраћајни полицајац И.Р. понизио породиљу. А човек је само радио свој посао. И одрадио га, професионално по правилима службе.

Настави са читањем